» 36 / Yâsîn  36:

Kuran Sırası: 36
İniş Sırası: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. سُبْحَانَ (SBḪEN) = subHāne : ne yücedir
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : O (Allah) ki
3. خَلَقَ (ḢLG) = ḣaleḳa : yaratmıştır
4. الْأَزْوَاجَ (ELÊZVEC) = l-ezvāce : çiftleri
5. كُلَّهَا (KLHE) = kullehā : bütün
6. مِمَّا (MME) = mimmā :
7. تُنْبِتُ (TNBT) = tunbitu : bitirdiklerinden
8. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : toprağın
9. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
10. أَنْفُسِهِمْ (ÊNFSHM) = enfusihim : kendilerinden
11. وَمِمَّا (VMME) = ve mimmā : ve nice şeylerden
12. لَا (LE) = lā :
13. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmedikleri
ne yücedir | O (Allah) ki | yaratmıştır | çiftleri | bütün | | bitirdiklerinden | toprağın | ve | kendilerinden | ve nice şeylerden | | bilmedikleri |

[SBḪ] [] [ḢLG] [ZVC] [KLL] [] [NBT] [ERŽ] [] [NFS] [] [] [ALM]
SBḪEN ELZ̃Y ḢLG ELÊZVEC KLHE MME TNBT ELÊRŽ VMN ÊNFSHM VMME LE YALMVN

subHāne lleƶī ḣaleḳa l-ezvāce kullehā mimmā tunbitu l-erDu ve min enfusihim ve mimmā yeǎ'lemūne
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبحان س ب ح | SBḪ SBḪEN subHāne ne yücedir Glory be
الذي | ELZ̃Y lleƶī O (Allah) ki (to) the One Who
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratmıştır created
الأزواج ز و ج | ZVC ELÊZVEC l-ezvāce çiftleri (in) pairs
كلها ك ل ل | KLL KLHE kullehā bütün all
مما | MME mimmā of what
تنبت ن ب ت | NBT TNBT tunbitu bitirdiklerinden grows
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu toprağın the earth
ومن | VMN ve min ve and of
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim kendilerinden themselves,
ومما | VMME ve mimmā ve nice şeylerden and of what
لا | LE not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmedikleri they know.

36:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ne yücedir | O (Allah) ki | yaratmıştır | çiftleri | bütün | | bitirdiklerinden | toprağın | ve | kendilerinden | ve nice şeylerden | | bilmedikleri |

[SBḪ] [] [ḢLG] [ZVC] [KLL] [] [NBT] [ERŽ] [] [NFS] [] [] [ALM]
SBḪEN ELZ̃Y ḢLG ELÊZVEC KLHE MME TNBT ELÊRŽ VMN ÊNFSHM VMME LE YALMVN

subHāne lleƶī ḣaleḳa l-ezvāce kullehā mimmā tunbitu l-erDu ve min enfusihim ve mimmā yeǎ'lemūne
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون

[س ب ح] [] [خ ل ق] [ز و ج] [ك ل ل] [] [ن ب ت] [ا ر ض] [] [ن ف س] [] [] [ع ل م]

 » 36 / Yâsîn  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
سبحان س ب ح | SBḪ SBḪEN subHāne ne yücedir Glory be
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,
60,2,8,1,50,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الذي | ELZ̃Y lleƶī O (Allah) ki (to) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣaleḳa yaratmıştır created
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الأزواج ز و ج | ZVC ELÊZVEC l-ezvāce çiftleri (in) pairs
Elif,Lam,,Ze,Vav,Elif,Cim,
1,30,,7,6,1,3,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
كلها ك ل ل | KLL KLHE kullehā bütün all
Kef,Lam,He,Elif,
20,30,5,1,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم منصوب و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مما | MME mimmā of what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
تنبت ن ب ت | NBT TNBT tunbitu bitirdiklerinden grows
Te,Nun,Be,Te,
400,50,2,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu toprağın the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
ومن | VMN ve min ve and of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusihim kendilerinden themselves,
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ومما | VMME ve mimmā ve nice şeylerden and of what
Vav,Mim,Mim,Elif,
6,40,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
حرف جر
اسم موصول
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmedikleri they know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |سُبْحَانَ: ne yücedir | الَّذِي: O (Allah) ki | خَلَقَ: yaratmıştır | الْأَزْوَاجَ: çiftleri | كُلَّهَا: bütün | مِمَّا: | تُنْبِتُ: bitirdiklerinden | الْأَرْضُ: toprağın | وَمِنْ: ve | أَنْفُسِهِمْ: kendilerinden | وَمِمَّا: ve nice şeylerden | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmedikleri |
Kırık Meal (Harekesiz) : |سبحان SBḪEN ne yücedir | الذي ELZ̃Y O (Allah) ki | خلق ḢLG yaratmıştır | الأزواج ELÊZWEC çiftleri | كلها KLHE bütün | مما MME | تنبت TNBT bitirdiklerinden | الأرض ELÊRŽ toprağın | ومن WMN ve | أنفسهم ÊNFSHM kendilerinden | ومما WMME ve nice şeylerden | لا LE | يعلمون YALMWN bilmedikleri |
Kırık Meal (Okunuş) : |subHāne: ne yücedir | lleƶī: O (Allah) ki | ḣaleḳa: yaratmıştır | l-ezvāce: çiftleri | kullehā: bütün | mimmā: | tunbitu: bitirdiklerinden | l-erDu: toprağın | ve min: ve | enfusihim: kendilerinden | ve mimmā: ve nice şeylerden | : | yeǎ'lemūne: bilmedikleri |
Kırık Meal (Transcript) : |SBḪEN: ne yücedir | ELZ̃Y: O (Allah) ki | ḢLG: yaratmıştır | ELÊZVEC: çiftleri | KLHE: bütün | MME: | TNBT: bitirdiklerinden | ELÊRŽ: toprağın | VMN: ve | ÊNFSHM: kendilerinden | VMME: ve nice şeylerden | LE: | YALMVN: bilmedikleri |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şânı yücedir, münezzehtir yerden bitirdiği şeyleri ve kendilerinden meydana gelen çocukları ve daha da bilmedikleri şeyleri çifter çifter halk edenin.
Adem Uğur : Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.
Ahmed Hulusi : Subhan'dır; arzın (bedenin) oluşturduklarından, nefslerinden (bilinçlerinden) ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri (gen sarmallarını) yaratan!
Ahmet Tekin : Yerin bitirdiği bitkilerden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri nice tohum ve yumurtadan, erkekli dişili bütün türleri yaratan Allah’ın şânı ne yücedir. Onu tesbih ve takdis ederim.
Ahmet Varol : Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) çok yücedir.
Ali Bulaç : Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.
Ali Fikri Yavuz : Arzın bitirdiklerinden, kendi evlâdlarından ve daha bilmiyecekleri şeylerden, bütün (erkek ve dişi türlerden ibaret) çiftleri yaratan Allah çok yücedir.
Bekir Sadak : Yerin yetistirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden cift cift yaratan Allah munezzehtir.
Celal Yıldırım : O'nu tesbîh ve tenzîh edin ki, yerin yetiştirdiğinden, kendi nefslerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden çift çift yaratmıştır.
Diyanet İşleri : Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
Diyanet İşleri (eski) : Yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden çift çift yaratan Allah münezzehtir.
Diyanet Vakfi : Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.
Edip Yüksel : Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan pek yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yüce ve münezzehtir o ki, herşeyden çiftler meydana getiriyor; yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmeyecekleri neler, nelerden!
Elmalılı Hamdi Yazır : Tenzih o yaradan sübhane bütün o çiftleri, hepsini, Arzın bitirdiklerinden ve kendi nefislerinden ve daha bilemiyecekleri neler, nelerden
Fizilal-il Kuran : Allah ne yücedir ki, toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.
Gültekin Onan : Yerin bitirdiklerinden, kendi nefslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Tanrı çok) yücedir.
Hakkı Yılmaz : Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden çiftleri, onun hepsini oluşturan her türlü noksanlıktan arınıktır.
Hasan Basri Çantay : Yerin bitirmekde olduğu şeylerden, (insanların) kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allahın şânı ne kadar yücedir,) münezzehdir!
Hayrat Neşriyat : Pek münezzehtir O (Allah) ki, yerin bitirmekte olduklarından ve (insanların)kendilerinden ve bilemeyecekleri şeylerden (nice) çiftleri, onların hepsini yaratmıştır.
İbni Kesir : Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden, bütün çiftleri yaratanı tenzih ederiz.
İskender Evrenosoğlu : Arzın yetiştirdiği herşeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler (eşler) yaratan, O (Allah), Sübhan'dır (herşeyden münezzeh).
Muhammed Esed : Toprağın verdiği her türlü ürünü, insanların bizzat kendilerini ve hakkında (henüz) bilgi sahibi olmadıkları şeyleri çift çift yaratan Allah ne yücedir!
Ömer Nasuhi Bilmen : O zât-ı ilâhî (noksanlardan) münezzehtir ki, yerin bitirdiklerinden ve (insanların) kendi nefislerinden ve bilmedikleri şeylerden (nice) çiftleri, onların hepsini yaratmıştır.
Ömer Öngüt : Yerin bitirdiklerinden, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir!
Şaban Piriş : Yeryüzünde biten şeylerden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri şeylerden çift çift yaratan, yücedir, noksan vasıflardan uzaktır.
Suat Yıldırım : Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh! Yerin bitirdiği her şeyi ve kendilerini ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!
Süleyman Ateş : Ne yücedir O (Allâh) ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.
Tefhim-ul Kuran : Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah çok) yücedir.
Ümit Şimşek : Her türlü kusurdan uzaktır o Allah ki, yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmediklerinden ne varsa çiftler halinde yaratmıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şanı yücedir o Allah'ın ki toprağın bitirdiklerinden, onların öz benliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmıştır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}