» 43 / Zuhruf  43:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 43
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَاسْتَمْسِكْ (FESTMSK) = festemsik : sen sımsıkı sarıl
2. بِالَّذِي (BELZ̃Y) = billeƶī' :
3. أُوحِيَ (ÊVḪY) = ūHiye : vahyedilene
4. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
5. إِنَّكَ (ÎNK) = inneke : çünkü sen
6. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerindesin
7. صِرَاطٍ (ṦREŦ) = SirāTin : yol
8. مُسْتَقِيمٍ (MSTGYM) = musteḳīmin : doğru
sen sımsıkı sarıl | | vahyedilene | sana | çünkü sen | üzerindesin | yol | doğru |

[MSK] [] [VḪY] [] [] [] [ṦRŦ] [GVM]
FESTMSK BELZ̃Y ÊVḪY ÎLYK ÎNK AL ṦREŦ MSTGYM

festemsik billeƶī' ūHiye ileyke inneke ǎlā SirāTin musteḳīmin
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فاستمسك م س ك | MSK FESTMSK festemsik sen sımsıkı sarıl So hold fast
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' to that which
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye vahyedilene is revealed
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
إنك | ÎNK inneke çünkü sen Indeed, you
على | AL ǎlā üzerindesin (are) on
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol a Path
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru Straight.

43:43 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sen sımsıkı sarıl | | vahyedilene | sana | çünkü sen | üzerindesin | yol | doğru |

[MSK] [] [VḪY] [] [] [] [ṦRŦ] [GVM]
FESTMSK BELZ̃Y ÊVḪY ÎLYK ÎNK AL ṦREŦ MSTGYM

festemsik billeƶī' ūHiye ileyke inneke ǎlā SirāTin musteḳīmin
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم

[م س ك] [] [و ح ي] [] [] [] [ص ر ط] [ق و م]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 43
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فاستمسك م س ك | MSK FESTMSK festemsik sen sımsıkı sarıl So hold fast
Fe,Elif,Sin,Te,Mim,Sin,Kef,
80,1,60,400,40,60,20,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular (form X) imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
بالذي | BELZ̃Y billeƶī' to that which
Be,Elif,Lam,Zel,Ye,
2,1,30,700,10,
P – prefixed preposition bi
REL – masculine singular relative pronoun
جار ومجرور
أوحي و ح ي | VḪY ÊVḪY ūHiye vahyedilene is revealed
,Vav,Ha,Ye,
,6,8,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
إنك | ÎNK inneke çünkü sen Indeed, you
,Nun,Kef,
,50,20,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
على | AL ǎlā üzerindesin (are) on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
صراط ص ر ط | ṦRŦ ṦREŦ SirāTin yol a Path
Sad,Re,Elif,Tı,
90,200,1,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
مستقيم ق و م | GVM MSTGYM musteḳīmin doğru Straight.
Mim,Sin,Te,Gaf,Ye,Mim,
40,60,400,100,10,40,
N – genitive masculine indefinite (form X) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَاسْتَمْسِكْ: sen sımsıkı sarıl | بِالَّذِي: | أُوحِيَ: vahyedilene | إِلَيْكَ: sana | إِنَّكَ: çünkü sen | عَلَىٰ: üzerindesin | صِرَاطٍ: yol | مُسْتَقِيمٍ: doğru |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فاستمسك FESTMSK sen sımsıkı sarıl | بالذي BELZ̃Y | أوحي ÊWḪY vahyedilene | إليك ÎLYK sana | إنك ÎNK çünkü sen | على AL üzerindesin | صراط ṦREŦ yol | مستقيم MSTGYM doğru |
Kırık Meal (Okunuş) : |festemsik: sen sımsıkı sarıl | billeƶī': | ūHiye: vahyedilene | ileyke: sana | inneke: çünkü sen | ǎlā: üzerindesin | SirāTin: yol | musteḳīmin: doğru |
Kırık Meal (Transcript) : |FESTMSK: sen sımsıkı sarıl | BELZ̃Y: | ÊVḪY: vahyedilene | ÎLYK: sana | ÎNK: çünkü sen | AL: üzerindesin | ṦREŦ: yol | MSTGYM: doğru |
Abdulbaki Gölpınarlı : Sen yapış sana vahyedilene, şüphe yok ki doğru yoldasın sen.
Adem Uğur : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın.
Ahmed Hulusi : Sana vahyolunana sıkı sarıl! Muhakkak ki sen doğru yol üstündesin!
Ahmet Tekin : Öyleyse sen, sana vahyedilene, Kurân’a sarıl. Sen doğru, muhkem ve güvenli yolda yürümeye, görevini yapmaya, İslâm’ı yaşamaya, yaşatmaya memursun.
Ahmet Varol : Sen hemen o sana vahyolunana tutun muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin
Ali Bulaç : Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.
Ali Fikri Yavuz : Onun için sen, hemen sana vahyedilen Kur’an’a yapış (onunla amel et). Şübhesiz ki sen, doğru bir yol üzerindesin.
Bekir Sadak : Sana vahyolunana saril, sen, suphesiz dogru yol uzerindesin.
Celal Yıldırım : Artık sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen dosdoğru yol üzerindesin.
Diyanet İşleri : Öyle ise sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin.
Diyanet İşleri (eski) : Sana vahyolunana sarıl, sen, şüphesiz doğru yol üzerindesin.
Diyanet Vakfi : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen, dosdoğru yoldasın.
Edip Yüksel : Sen; sana vahyolunana sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sen hemen o sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sen hemen o sana vahyolunana tutun muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin
Fizilal-il Kuran : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Zira sen, dosdoğru yoldasın.
Gültekin Onan : Şu halde, sana vahyedilene sımsıkı tutun; çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin.
Hakkı Yılmaz : Öyleyse sen, sana vahyedilene sarıl. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.
Hasan Basri Çantay : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen doğru yoldasın.
Hayrat Neşriyat : Artık, sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
İbni Kesir : Sen; sana vahyolunana sarıl. Muhakkak ki sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
İskender Evrenosoğlu : Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen, Sıratı Mustakîm üzerindesin.
Muhammed Esed : Öyleyse sana vahyedilmiş olan her şeye sımsıkı sarıl; çünkü sen dosdoğru bir yoldasın;
Ömer Nasuhi Bilmen : (42-43) Yahut onlara vaadettiğimizi sana göstereceğizdir. Çünkü Biz, muhakkak ki onların üzerlerine muktedirleriz. Artık sen, sana vahyolunmuş olana kuvvetle sarıl. Şüphe yok ki, sen bir doğru yol üzerindesin.
Ömer Öngüt : Resulüm! Sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yol üzerindesin.
Şaban Piriş : Sen, sana vahyolunana sımsıkı tutun. Çünkü sen, dosdoğru bir yol üzerindesin!
Suat Yıldırım : O halde sen sana vahyedilen buyruklara sımsıkı sarıl, muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.
Süleyman Ateş : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl, çünkü sen doğru yoldasın.
Tefhim-ul Kuran :
Ümit Şimşek : Sana vahyolunana sımsıkı sarıl. Çünkü sen dosdoğru bir yoldasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}