"ا ج ر" ifadesi tarandı:
# İçinde "ا ج ر" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا ج ر|ECRأجرÊCRecrubir ecir(is a) reward32x
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecru ücreti reward 3:136
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecrini (the) reward 3:171
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir ecir (is) a reward - 3:172
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is a) reward 3:179
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecrini (the) reward 7:170
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun mükafat (is) a reward 8:28
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun mükafat (is) a reward 9:22
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra iyilik edenlerin the reward 9:120
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin ücret reward. 10:72
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecirlerini (the) reward 11:115
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecrini (the) reward 12:56
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecrini (the) reward 12:90
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin ücret reward. 12:104
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ecrini (the) reward 18:30
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin ücret payment, 25:57
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin bir ücret payment. 26:109
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin bir ücret payment. 26:127
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin bir ücret payment. 26:145
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin bir ücret payment 26:164
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin bir ücret payment. 26:180
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecra ücretini (the) reward 28:25
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecru ücreti (the) reward 29:58
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin ücret any payment, 34:47
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrin ücret payment, 38:86
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecru ücreti (is the) reward 39:74
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is) a reward 41:8
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun mükafat (is) a reward 57:7
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is) a reward 57:11
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is) a reward 57:18
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun ödül (is) a reward 64:15
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is) a reward 84:25
ا ج ر|ECR أجر ÊCR ecrun bir mükafat (is a) reward 95:6
ا ج ر|ECRأجراÊCREecranbir ecir"a payment."""22x
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 4:40
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward, 4:67
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 4:74
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran ecirle (with) a reward 4:95
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 4:114
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward, 4:146
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward, 4:162
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret any reward. 6:90
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret any reward. 11:51
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ecir (is) a reward 17:9
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran mükafat (is) a good reward. 18:2
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret "a payment.""" 18:77
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 33:29
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 33:44
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret any payment, 36:21
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret any payment 42:23
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 48:10
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir mükafat a reward 48:16
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret a payment, 52:40
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran mükafatını (his) reward. 65:5
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran bir ücret (mi?) a payment, 68:46
ا ج ر|ECR أجرا ÊCRE ecran mükafatça (in) reward. 73:20
ا ج ر|ECRأجرهÊCRHecruhukarşılığını(is) his reward3x
ا ج ر|ECR أجره ÊCRH ecruhu mükafatı (is) his reward 2:112
ا ج ر|ECR أجره ÊCRH ecruhu onun mükafatı his reward 4:100
ا ج ر|ECR أجره ÊCRH ecrahu karşılığını his reward 29:27
ا ج ر|ECRأجرهاÊCRHEecrahāmükafatınıher reward1x
ا ج ر|ECR أجرها ÊCRHE ecrahā mükafatını her reward 33:31
ا ج ر|ECRأجرهمÊCRHMecruhumecirlerini(is) their reward12x
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum mükafatları their reward 2:62
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum ödülleri their reward 2:262
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum ödülü (is) their reward 2:274
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum ödülleri their reward 2:277
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum ödülleri their reward 3:199
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum karşılığını their reward 16:96
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum onların ücretini their reward 16:97
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum mükafatları their reward 28:54
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum ödülleri their reward 39:10
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum ecirlerini their due 39:35
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecruhum mükafatları (is) their reward 57:19
ا ج ر|ECR أجرهم ÊCRHM ecrahum mükafatlarını their reward, 57:27
ا ج ر|ECRأجريÊCRYecriyebana bir ücret(is) my payment9x
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ecrim (is) my reward 10:72
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ecrim (is) my reward 11:29
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my reward 11:51
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye bana bir ücret (is) my payment 26:109
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my payment 26:127
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my payment 26:145
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my payment 26:164
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my payment 26:180
ا ج ر|ECR أجري ÊCRY ecriye benim ücretim (is) my payment 34:47
ا ج ر|ECRأجوركمÊCVRKMucūrakumecirlerinizyour reward2x
ا ج ر|ECR أجوركم ÊCVRKM ucūrakum ecirleriniz your reward 3:185
ا ج ر|ECR أجوركم ÊCVRKM ucūrakum mükafatlarınızı your rewards 47:36
ا ج ر|ECRأجورهمÊCVRHMucūrahummükafatlarınıtheir reward4x
ا ج ر|ECR أجورهم ÊCVRHM ucūrahum mükafatlarını their reward. 3:57
ا ج ر|ECR أجورهم ÊCVRHM ucūrahum onların da mükafatlarını their reward. 4:152
ا ج ر|ECR أجورهم ÊCVRHM ucūrahum mükafatlarını their reward 4:173
ا ج ر|ECR أجورهم ÊCVRHM ucūrahum ücretlerini their rewards 35:30
ا ج ر|ECRأجورهنÊCVRHNucūrahunnekesilen ücretlerinitheir (bridal) dues.6x
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne kesilen ücretlerini their bridal due 4:24
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne ücretlerini (mehirlerini) their bridal due 4:25
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne mehirlerini their bridal due, 5:5
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne ücretlerini (mehirlerini) their bridal money 33:50
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne ücretlerini their (bridal) dues. 60:10
ا ج ر|ECR أجورهن ÊCVRHN ucūrahunne ücretlerini their payment, 65:6
ا ج ر|ECRاستأجرتESTÊCRTste'certe'ücretle tuttuklarınınyou (can) hire1x
ا ج ر|ECR استأجرت ESTÊCRT ste'certe' ücretle tuttuklarının you (can) hire 28:26
ا ج ر|ECRاستأجرهESTÊCRHste'cirhubunu (çoban) tutHire him.1x
ا ج ر|ECR استأجره ESTÊCRH ste'cirhu bunu (çoban) tut Hire him. 28:26
ا ج ر|ECRتأجرنيTÊCRNYte'curanībana hizmet etmenyou serve me,1x
ا ج ر|ECR تأجرني TÊCRNY te'curanī bana hizmet etmen you serve me, 28:27
ا ج ر|ECRفأجرهFÊCRHfeecruhuonun mükafatıthen his reward1x
ج و ر|CVR فأجره FÊCRH feecirhu onu yanına al then grant him protection 9:6
ا ج ر|ECR فأجره FÊCRH feecruhu onun mükafatı then his reward 42:40
ا ج ر|ECRلأجراLÊCREleecranbir mükafata reward3x
ا ج ر|ECR لأجرا LÊCRE leecran bir mükafat var (değil mi?) surely (will be) a reward 7:113
ا ج ر|ECR لأجرا LÊCRE leecran bir ücret a reward 26:41
ا ج ر|ECR لأجرا LÊCRE leecran bir mükafat surely (is) a reward 68:3
ا ج ر|ECRوأجرVÊCRve ecrunve bir mükafatand a reward6x
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrun ve mükafat and a reward 5:9
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrun ve ecir and a reward 11:11
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrun ve bir mükafat and a reward 35:7
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrin ve bir mükafatla and a reward 36:11
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrun ve bir mükafat and a reward 49:3
ا ج ر|ECR وأجر VÊCR ve ecrun ve mükafat and a reward 67:12
ا ج ر|ECRوأجراVÊCREve ecranve bir mükafatand a reward2x
ا ج ر|ECR وأجرا VÊCRE ve ecran ve bir mükafat and a reward 33:35
ا ج ر|ECR وأجرا VÊCRE ve ecran ve mükafat and a reward 48:29
ا ج ر|ECRولأجرVLÊCRveleecruelbette ödülüAnd surely (the) reward2x
ا ج ر|ECR ولأجر VLÊCR veleecru elbette ödülü And surely (the) reward 12:57
ا ج ر|ECR ولأجر VLÊCR veleecru ve mükafatı ise but surely the reward 16:41


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}