"ا ر ض" ifadesi tarandı:
# İçinde "ا ر ض" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا ر ض|ERŽأرضÊRŽerDuarzından(the) earth5x
ا ر ض|ERŽ أرض ÊRŽ erDu yeri (the) earth 4:97
ا ر ض|ERŽ أرض ÊRŽ erDi arzından (the) earth 7:73
ا ر ض|ERŽ أرض ÊRŽ erDu yer earth 11:44
ا ر ض|ERŽ أرض ÊRŽ erDi toprağında the earth 11:64
ا ر ض|ERŽ أرض ÊRŽ erDin yerde land 31:34
ا ر ض|ERŽأرضاÊRŽEerDanbir yere(to) a land1x
ا ر ض|ERŽ أرضا ÊRŽE erDan bir yere (to) a land 12:9
ا ر ض|ERŽأرضكمÊRŽKMerDikumtoprağınız-your land3x
ا ر ض|ERŽ أرضكم ÊRŽKM erDikum yurdunuz- your land, 7:110
ا ر ض|ERŽ أرضكم ÊRŽKM erDikum yurdunuz- your land 20:63
ا ر ض|ERŽ أرضكم ÊRŽKM erDikum toprağınız- your land 26:35
ا ر ض|ERŽأرضناÊRŽNEerDināyurdumuz-"our land."""3x
ا ر ض|ERŽ أرضنا ÊRŽNE erDinā yurdumuz- our land 14:13
ا ر ض|ERŽ أرضنا ÊRŽNE erDinā yurdumuz- our land 20:57
ا ر ض|ERŽ أرضنا ÊRŽNE erDinā yurdumuz- "our land.""" 28:57
ا ر ض|ERŽأرضهمÊRŽHMerDehumtopraklarınıtheir land,1x
ا ر ض|ERŽ أرضهم ÊRŽHM erDehum topraklarını their land, 33:27
ا ر ض|ERŽأرضيÊRŽYerDībenim arzımMy earth1x
ا ر ض|ERŽ أرضي ÊRŽY erDī benim arzım My earth 29:56
ا ر ض|ERŽالأرضELÊRŽl-erDi(şu) dünyada"the earth,"""287x
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde "the earth,""" 2:11
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 2:22
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth. 2:27
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 2:29
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth 2:30
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth 2:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth 2:60
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yerin the earth, 2:61
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth, 2:71
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 2:164
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 2:168
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 2:205
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu dünya the Earth, 2:251
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 2:255
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth. 2:267
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth. 2:273
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 2:284
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 3:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 3:29
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi dünya earth 3:91
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 3:109
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 3:129
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 3:137
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 3:156
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer ile the earth 4:42
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde "the earth.""" 4:97
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi arz / yeryüzü the earth 4:100
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 4:101
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth, 4:126
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 4:131
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 4:131
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 4:132
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 4:171
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzündeki the earth 5:17
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe toprağa the land, 5:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o yerde the earth. 5:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeri the earth 5:31
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:32
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:32
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:33
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi bulundukları yerden the land. 5:33
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:64
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 5:97
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 5:106
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 6:3
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 6:6
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 6:11
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin the earth 6:35
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth 6:38
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth 6:59
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi çölde bıraktıkları the earth, 6:71
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 6:116
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth 6:165
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:24
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:56
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 7:74
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde (the) earth 7:74
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:85
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe şu toprağa the land 7:100
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:127
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeryüzü the earth 7:128
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth, 7:129
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the land 7:137
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:146
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 7:168
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth 7:176
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 8:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 8:63
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land. 8:67
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 8:73
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 9:2
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth 9:25
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth? 9:38
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 9:74
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu dünya the earth, 9:118
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth 10:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde "the earth?""" 10:18
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 10:23
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü (of) the earth 10:24
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth 10:24
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 10:54
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 10:61
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 10:66
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 10:68
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land? 10:78
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 10:83
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 10:99
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 11:6
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 11:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerden the earth 11:61
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 11:85
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 11:116
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o yerde the land 12:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi ülkenin (of) the land. 12:55
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o ülke'de the land 12:56
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi bu yere the land, 12:73
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe bu yerden the land 12:80
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 12:109
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arzı the earth, 13:3
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi arzda the earth 13:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 13:17
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 13:18
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 13:25
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu arzın the earth, 13:31
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 13:33
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeryüzüne (to) the land, 13:41
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 14:2
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzündeki the earth 14:8
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe o yere (in) the land 14:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth, 14:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 14:38
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 14:48
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth, 14:48
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth 15:39
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 16:13
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth 16:15
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 16:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yer(in dibin)e the earth 16:45
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 16:49
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 16:65
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o ülkede the earth 17:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 17:37
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 17:37
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yurdundan the land, 17:76
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth 17:90
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth 17:95
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o ülkeden the land, 17:103
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe o ülkede (in) the land, 17:104
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer the earth 18:7
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth 18:45
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 18:47
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 18:84
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land. 18:94
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe dünyaya the earth 19:40
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 19:90
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 20:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 20:6
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 20:53
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth, 21:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 21:31
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yerlerini (topraklarını) (to) the land, 21:44
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi bir yere the land 21:71
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the land 21:81
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arza the earth - 21:105
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 22:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerdeki the earth, 22:18
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi arz/yüzey the land 22:41
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the land 22:46
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yeryüzü the earth 22:63
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 22:64
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 22:65
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin the earth 22:65
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 23:18
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 23:79
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu dünya the earth 23:84
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 23:112
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 24:55
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 24:57
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 25:63
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the earth - 26:7
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 26:152
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 26:183
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 27:48
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe dünyayı the earth 27:61
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünün (of) the earth? 27:62
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land, 27:69
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth 27:82
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi ve yerde bulunan the earth 27:87
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 28:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o yerde the land 28:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o yerde the land 28:6
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 28:19
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 28:39
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 28:77
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yere the earth. 28:81
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 28:83
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 29:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 29:22
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 29:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi o yerde the earth, 29:39
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yere the earth 29:40
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 29:63
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi bir yerde land. 30:3
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 30:9
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe toprağı the earth 30:9
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 30:19
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 30:24
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth, 30:25
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 30:42
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 30:50
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth 31:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 31:16
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 31:18
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth 31:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 31:27
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere "the earth;" 32:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi toprakta the earth, 32:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the land 32:27
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 34:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin the earth 34:2
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 34:3
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yere the earth 34:9
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer (ağaç) (of) the earth 34:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 34:22
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 35:9
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth. 35:39
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth, 35:40
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 35:43
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 35:44
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 35:44
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu toprak (is) the earth 36:33
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu toprağın the earth 36:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 38:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth? 38:28
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin "the earth;" 39:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 39:47
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 39:68
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 39:69
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yurda the earth, 39:74
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 40:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzündeki the land, 40:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 40:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the land, 40:29
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arzı the earth 40:64
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 40:75
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 40:82
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzündeki the land, 40:82
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arzı the earth 41:9
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 41:15
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe toprağı the earth 41:39
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 42:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerdeki the earth. 42:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde "the earth;" 42:27
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer yüzünde the earth, 42:31
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 42:42
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 42:53
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 43:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi (şu) dünyada the earth 43:60
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth - 43:84
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 45:5
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth - 45:13
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerin (of) the earth, 45:36
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth 46:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 46:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth, 46:32
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 47:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 47:22
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 49:16
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yerin the earth 50:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 50:44
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 51:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 53:31
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi toprak- the earth 53:32
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 54:12
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 56:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth 57:4
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri (to) the earth 57:17
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 57:22
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth? 58:7
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 59:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 61:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth, 62:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzüne the land 62:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth. 64:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi ve yerden the earth, 65:12
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 67:15
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yere the earth 67:16
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yerde the earth 67:24
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu arz the earth 69:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 70:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yer- the earth 71:17
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe yeri the earth 71:19
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 71:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 72:10
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth 72:12
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 73:14
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land 73:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arz'ı the earth 77:25
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe arzı the earth 78:6
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDe toprağı the earth 80:26
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 84:3
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDi yere the earth, 88:20
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth, 89:21
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 99:1
ا ر ض|ERŽ الأرض ELÊRŽ l-erDu yer the earth 99:2
ا ر ض|ERŽوأرضVÊRŽve erDuve yeriand the earth1x
ا ر ض|ERŽ وأرض VÊRŽ ve erDu ve yeri and the earth 39:10
ا ر ض|ERŽوأرضاVÊRŽEve erDanve bir toprağıand a land1x
ا ر ض|ERŽ وأرضا VÊRŽE ve erDan ve bir toprağı and a land 33:27
ا ر ض|ERŽوالأرضVELÊRŽvel'erDiile yerin"and the earth."""157x
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 2:33
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth? 2:107
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 2:116
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth! 2:117
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 2:164
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve gök and the earth, 2:164
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth. 2:255
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth, 3:83
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer kadar olan and the earth 3:133
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 3:180
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 3:189
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 3:190
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 3:191
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 4:170
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 5:17
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 5:18
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth? 5:40
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 5:120
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 6:1
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde "and the earth?""" 6:12
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth, 6:14
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 6:73
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 6:75
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 6:79
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth. 6:101
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 7:54
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yer(den) and the earth 7:96
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 7:158
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 7:185
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi yere de and the earth. 7:187
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri "and the earth;" 9:36
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 9:116
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 10:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 10:6
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden and the earth? 10:31
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 10:55
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde "and the earth.""" 10:101
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 11:7
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer and the earth, 11:107
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer and the earth, 11:108
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 11:123
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 12:101
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 12:105
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth, 13:15
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin "and the earth?""" 13:16
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth? 14:10
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 14:19
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth, 14:32
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve arzı And the earth, 15:19
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 15:85
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth, 16:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 16:52
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden and the earth 16:73
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 16:77
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yeryüzü and the earth 17:44
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 17:55
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 17:99
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 17:102
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 18:14
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 18:26
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 18:51
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi yerin and the earth 19:65
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 19:93
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 21:4
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 21:16
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 21:19
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yer and the earth 21:30
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 21:56
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth? 22:70
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer and the earth 23:71
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 24:35
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerdekiler and the earth 24:41
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 24:42
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 24:64
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 25:2
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerdeki and the earth. 25:6
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 25:59
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 26:24
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 27:25
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 27:60
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden and the earth? 27:64
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 27:65
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 27:75
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 29:44
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 29:52
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth, 29:61
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yerde and the earth, 30:8
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 30:18
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 30:22
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yerin and the earth 30:25
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 30:26
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 30:27
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri "and the earth?""" 31:25
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 31:26
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 32:4
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yere and the earth 33:72
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden and the earth? 34:9
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden "and the earth?""" 34:24
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth, 35:1
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerden and the earth? 35:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 35:38
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth, 35:41
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 36:81
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 37:5
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 38:10
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 38:27
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 38:66
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 39:5
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth? 39:38
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 39:44
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth, 39:46
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 39:63
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer while the earth 39:67
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth 40:57
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth. 42:11
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 42:12
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth 42:29
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 42:49
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri "and the earth?""" 43:9
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 43:82
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 43:85
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 44:7
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDu ve yer and the earth 44:29
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 44:38
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth 45:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 45:22
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin "and the earth;" 45:27
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth, 45:37
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 46:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 46:33
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 48:4
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 48:7
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 48:14
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth. 49:18
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve arzı And the earth, 50:7
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 50:38
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 51:23
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri And the earth, 51:48
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth? 52:36
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeryüzünü And the earth, 55:10
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 55:29
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 55:33
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth, 57:1
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 57:2
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 57:4
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 57:5
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth? 57:10
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ile yerin and the earth, 57:21
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth. 59:24
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth, 63:7
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri and the earth 64:3
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth, 64:4
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin and the earth 78:37
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDe ve yeri And the earth 79:30
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yerin "and the earth;" 85:9
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yere andolsun And the earth 86:12
ا ر ض|ERŽ والأرض VELÊRŽ vel'erDi ve yere andolsun And the earth 91:6
ا ر ض|ERŽوللأرضVLLÊRŽvelilerDive arzaand to the earth,1x
ا ر ض|ERŽ وللأرض VLLÊRŽ velilerDi ve arza and to the earth, 41:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}