"EḢR" ifadesi tarandı:
# İçinde "EḢR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "EḢR" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا خ ر|EḢRآخر ËḢRāḣarabambaşka"another;"10x
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka another. 15:96
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka another, 17:22
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka other 17:39
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara bambaşka another. 23:14
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka other, 23:117
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka another, 25:68
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka another 26:213
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka other. 28:88
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka "another;" 50:26
ا خ ر|EḢR آخر ËḢR āḣara başka another. 51:51
ا خ ر|EḢRآخران ËḢRENāḣarānidiğer iki kişi (şahidlik etsin)two others1x
ا خ ر|EḢR آخران ËḢREN āḣarāni diğer iki kişi (şahidlik etsin) two others 5:106
ا خ ر|EḢRآخره ËḢRHāḣirahusonunda(at) its end,1x
ا خ ر|EḢR آخره ËḢRH āḣirahu sonunda (at) its end, 3:72
ا خ ر|EḢRآخرون ËḢRVNāḣarūnebaşka"other."""1x
ا خ ر|EḢR آخرون ËḢRVN āḣarūne başka "other.""" 25:4
ا خ ر|EḢRآخرين ËḢRYNāḣarīnebaşkaanother people.8x
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başkalarını others 4:91
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka other, 5:41
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka other. 6:6
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka other. 6:133
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka another people. 21:11
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka another. 23:31
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka another. 23:42
ا خ ر|EḢR آخرين ËḢRYN āḣarīne başka another. 44:28
ا خ ر|EḢRأخرÊḢRuḣarabaşkaother.2x
ا خ ر|EḢR أخر ÊḢR uḣara başka other. 2:184
ا خ ر|EḢR أخر ÊḢR uḣara başka other. 2:185
ا خ ر|EḢRأخراكمÊḢREKMuḣrākumarkanızdan(from) behind you.1x
ا خ ر|EḢR أخراكم ÊḢREKM uḣrākum arkanızdan (from) behind you. 3:153
ا خ ر|EḢRأخراهمÊḢREHMuḣrāhumsonrakiler(the) last of them1x
ا خ ر|EḢR أخراهم ÊḢREHM uḣrāhum sonrakiler (the) last of them 7:38
ا خ ر|EḢRأخرتنÊḢRTNeḣḣartenibeni ertelersenYou give me respite1x
ا خ ر|EḢR أخرتن ÊḢRTN eḣḣarteni beni ertelersen You give me respite 17:62
ا خ ر|EḢRأخرتناÊḢRTNEeḣḣartenābizi erteleseydinYou postpone (it for) us1x
ا خ ر|EḢR أخرتنا ÊḢRTNE eḣḣartenā bizi erteleseydin You postpone (it for) us 4:77
ا خ ر|EḢRأخرتنيÊḢRTNYeḣḣartenībeni erteleseydinYou delay me1x
ا خ ر|EḢR أخرتني ÊḢRTNY eḣḣartenī beni erteleseydin You delay me 63:10
ا خ ر|EḢRأخرناÊḢRNEeḣḣarnābizi erteleRespite us2x
ا خ ر|EḢR أخرنا ÊḢRNE eḣḣarnā geciktirsek We delay 11:8
ا خ ر|EḢR أخرنا ÊḢRNE eḣḣirnā bizi ertele Respite us 14:44
ا خ ر|EḢRأخرىÊḢRuḣrāayrı"other."""15x
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā öteki- other, 4:102
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başka "other?""" 6:19
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā bir başkasının (of) another. 6:164
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başkasının (of) another. 17:15
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā bir kez daha another time, 17:69
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā daha başka "other.""" 20:18
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā ayrı another. 20:22
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā daha another time, 20:37
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā sonra another. 20:55
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başkasının (of) another. 35:18
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā diğerinin (of) another. 39:7
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā bir daha a second time, 39:68
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başka bir another, 53:13
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başkasının (of) another, 53:38
ا خ ر|EḢR أخرى ÊḢR uḣrā başka biri another (women). 65:6
ا خ ر|EḢRالآخرEL ËḢRl-āḣiriahiret"the Last,"""29x
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret "[the] Last,""" 2:8
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last 2:62
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret "the Last,""" 2:126
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last, 2:177
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last. 2:228
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret "[the] Last;" 2:232
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last. 2:264
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last 3:114
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 4:38
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last 4:39
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret [the] Last. 4:59
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 4:136
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last - 4:162
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣari ötekinden the other. 5:27
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last 5:69
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 9:18
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 9:19
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 9:29
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last 9:44
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 9:45
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last, 9:99
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣaru öteki de the other, 12:36
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣaru diğeri ise the other 12:41
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last. 24:2
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣira ahiret the Last, 29:36
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣira ahiret the Last, 33:21
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last 58:22
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣira ahiret the Last. 60:6
ا خ ر|EḢR الآخر EL ËḢR l-āḣiri ahiret the Last. 65:2
ا خ ر|EḢRالآخرةEL ËḢRTl-āḣiratuahiret"the Hereafter;"71x
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 2:94
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:102
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:114
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 2:130
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:200
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 2:201
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 3:77
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter, 3:85
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 3:145
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (in) the Hereafter. 3:148
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter. 3:152
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 3:176
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter, 5:5
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati Âhirette ise the Hereafter 5:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 5:41
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 6:32
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete (of) the Hereafter - 7:147
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 7:156
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu Âhiret (of) the Hereafter 7:169
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti (for you) the Hereafter. 8:67
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter? 9:38
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the hereafter 9:38
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 10:64
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 11:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 11:22
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter. 11:103
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 12:57
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 12:109
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiretin yanında the Hereafter, 13:26
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 13:34
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter, 14:3
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 14:27
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret of the Hereafter 16:30
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 16:41
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter 16:107
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 16:109
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 16:122
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati sonuncusunun the last, 17:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter 17:19
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 17:72
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 17:104
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiretin (of) the Hereafter 20:127
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 23:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 27:5
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret the Hereafter? 27:66
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter, 28:77
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 28:83
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate son the last. 29:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 29:27
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter - 29:64
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret- the Hereafter, 30:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 30:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter, 33:29
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 34:1
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati öteki the last. 38:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiretten the Hereafter 39:9
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 39:26
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret the Hereafter - 40:39
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette "the Hereafter;" 40:43
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 41:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 41:31
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter - 42:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 42:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu son (ahiret) (is) the last 53:25
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 57:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 59:3
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret- the Hereafter 60:13
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 68:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiretten the Hereafter. 74:53
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter. 75:21
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati sonun (for) the last 79:25
ا خ ر|EḢRالآخرينEL ËḢRYNl-āḣarīnegeridekileri(with) the later ones.13x
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣarīne ötekileri the others. 26:64
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣarīne ötekilerini the others. 26:66
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonra gelenler the later (generations). 26:84
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣarīne ötekilerini the others. 26:172
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonra gelenler the later generations. 37:78
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣarīne ötekilerini the others. 37:82
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonra gelenler the later generations. 37:108
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonra gelenler the later generations. 37:119
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonra gelenler the later generations. 37:129
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣarīne ötekileri the others. 37:136
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonrakiler- the later (people), 56:14
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne sonrakiler- the later people. 56:40
ا خ ر|EḢR الآخرين EL ËḢRYN l-āḣirīne geridekileri (with) the later ones. 77:17
ا خ ر|EḢRالأخرىELÊḢRl-uḣrādiğerineanother.5x
ا خ ر|EḢR الأخرى ELÊḢR l-uḣrā diğerine the other. 2:282
ا خ ر|EḢR الأخرى ELÊḢR l-uḣrā ötekilerini the others 39:42
ا خ ر|EḢR الأخرى ELÊḢR l-uḣrā öteki the other, 49:9
ا خ ر|EḢR الأخرى ELÊḢR l-uḣrā öteki the other? 53:20
ا خ ر|EḢR الأخرى ELÊḢR l-uḣrā tekrar another. 53:47
ا خ ر|EḢRالمستأخرينELMSTÊḢRYNl-muste'ḣirīnegeri kalanları dathe later ones.1x
ا خ ر|EḢR المستأخرين ELMSTÊḢRYN l-muste'ḣirīne geri kalanları da the later ones. 15:24
ا خ ر|EḢRبآخرينB ËḢRYNbiāḣarīnebaşkalarınıothers.1x
ا خ ر|EḢR بآخرين B ËḢRYN biāḣarīne başkalarını others. 4:133
ا خ ر|EḢRبالآخرةBEL ËḢRTbil-āḣiratiahirete"for the Hereafter;"21x
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti verip "for the Hereafter;" 2:86
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti karşılığında for the Hereafter. 4:74
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 6:92
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 6:113
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 6:150
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti de concerning the Hereafter, 7:45
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti in the Hereafter 11:19
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti in the Hereafter 12:37
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 16:22
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 16:60
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati Ahirete in the Hereafter, 17:10
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter 17:45
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter 23:74
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter 27:3
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 27:4
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 31:4
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter 34:8
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter 34:21
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 39:45
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahireti in the Hereafter 41:7
ا خ ر|EḢR بالآخرة BEL ËḢRT bil-āḣirati ahirete in the Hereafter, 53:27
ا خ ر|EḢRتأخرTÊḢRteeḣḣaragelecek (günahlarından)delays2x
ا خ ر|EḢR تأخر TÊḢR teeḣḣara geri kalırsa delays 2:203
ا خ ر|EḢR تأخر TÊḢR teeḣḣara gelecek (günahlarından) will follow 48:2
ا خ ر|EḢRتستأخرونTSTÊḢRVNteste'ḣirūnegeri kalmazsınızyou can postpone1x
ا خ ر|EḢR تستأخرون TSTÊḢRVN teste'ḣirūne geri kalmazsınız you can postpone 34:30
ا خ ر|EḢRفآخرانF ËḢRENfe āḣarānibaşka iki kişithen (let) two others1x
ا خ ر|EḢR فآخران F ËḢREN fe āḣarāni başka iki kişi then (let) two others 5:107
ا خ ر|EḢRلأخراهمLÊḢREHMliuḣrāhumsonrakilereto (the) last of them,1x
ا خ ر|EḢR لأخراهم LÊḢREHM liuḣrāhum sonrakilere to (the) last of them, 7:39
ا خ ر|EḢRللآخرةLL ËḢRTlelāḣirateson da(is) the Hereafter1x
ا خ ر|EḢR للآخرة LL ËḢRT lelāḣirate son da (is) the Hereafter 92:13
ا خ ر|EḢRللآخرينLL ËḢRYNlil'āḣirīnesonradan gelenlerinfor the later (generations).1x
ا خ ر|EḢR للآخرين LL ËḢRYN lil'āḣirīne sonradan gelenlerin for the later (generations). 43:56
ا خ ر|EḢRنؤخرهNÙḢRHnu'eḣḣiruhubiz onu geciktirmeyizWe delay it1x
ا خ ر|EḢR نؤخره NÙḢRH nu'eḣḣiruhu biz onu geciktirmeyiz We delay it 11:104
ا خ ر|EḢRوآخرV ËḢRve āḣaradiğer(with) other3x
ا خ ر|EḢR وآخر V ËḢR ve āḣara diğer (with) other 9:102
ا خ ر|EḢR وآخر V ËḢR ve āḣiru ve sonu (ise) And the last 10:10
ا خ ر|EḢR وآخر V ËḢR ve āḣaru ve daha başka (vardır) And other 38:58
ا خ ر|EḢRوآخرناV ËḢRNEve āḣirināve sonramız içinand last of us1x
ا خ ر|EḢR وآخرنا V ËḢRNE ve āḣirinā ve sonramız için and last of us 5:114
ا خ ر|EḢRوآخرونV ËḢRVNve āḣarūneve başka bir kısmı daAnd others4x
ا خ ر|EḢR وآخرون V ËḢRVN ve āḣarūne ve başka bir kısmı da And others 9:102
ا خ ر|EḢR وآخرون V ËḢRVN ve āḣarūne ve başkaları da var ki And others 9:106
ا خ ر|EḢR وآخرون V ËḢRVN ve āḣarūne ve başka kimseler and others 73:20
ا خ ر|EḢR وآخرون V ËḢRVN ve āḣarūne ve başka insanlar and others 73:20
ا خ ر|EḢRوآخرينV ËḢRYNve āḣarīneve başka (şeytan)larıand others3x
ا خ ر|EḢR وآخرين V ËḢRYN ve āḣarīne ve başkalarını and others 8:60
ا خ ر|EḢR وآخرين V ËḢRYN ve āḣarīne ve başka (şeytan)ları And others 38:38
ا خ ر|EḢR وآخرين V ËḢRYN ve āḣarīne ve diğerlerine And others 62:3
ا خ ر|EḢRوأخرVÊḢRve uḣarudiğeri deand kept back.4x
ا خ ر|EḢR وأخر VÊḢR ve uḣaru ve diğerleri de and others 3:7
ا خ ر|EḢR وأخر VÊḢR ve uḣara ve diğerleri de and others 12:43
ا خ ر|EḢR وأخر VÊḢR ve uḣara diğeri de and other 12:46
ا خ ر|EḢR وأخر VÊḢR ve eḣḣara ve geri bıraktığı and kept back. 75:13
ا خ ر|EḢRوأخرتVÊḢRTve eḣḣaratve geride bırakmıştırand left behind.1x
ا خ ر|EḢR وأخرت VÊḢRT ve eḣḣarat ve geride bırakmıştır and left behind. 82:5
ا خ ر|EḢRوأخرىVÊḢRve uḣrābir şey daha varand another3x
ا خ ر|EḢR وأخرى VÊḢR ve uḣrā öteki de and another 3:13
ا خ ر|EḢR وأخرى VÊḢR ve uḣrā ve başka (şeyler) And others, 48:21
ا خ ر|EḢR وأخرى VÊḢR ve uḣrā bir şey daha var And another 61:13
ا خ ر|EḢRوالآخرVEL ËḢRvel'āḣiruve sondurand the Last,1x
ا خ ر|EḢR والآخر VEL ËḢR vel'āḣiru ve sondur and the Last, 57:3
ا خ ر|EḢRوالآخرةVEL ËḢRTvel'āḣiratiahiret iseand (in) the Hereafter,19x
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ahirette (de) and the Hereafter. 2:217
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahiret and the Hereafter. 2:220
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter. 3:22
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter, 3:45
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette de and (in) the Hereafter. 3:56
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣiratu ve ahiret and the Hereafter 4:77
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahiret and the Hereafter. 4:134
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter. 9:69
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and (in) the Hereafter. 9:74
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter. 12:101
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirate ve ahireti and the Hereafter. 22:11
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter, 22:15
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter, 24:14
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter. 24:19
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter. 24:23
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve son olan and the last. 28:70
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣirati ve ahirette and the Hereafter 33:57
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣiratu ahiret ise And the Hereafter 43:35
ا خ ر|EḢR والآخرة VEL ËḢRT vel'āḣiratu oysa ahiret While the Hereafter 87:17
ا خ ر|EḢRوالآخرينVEL ËḢRYNvel'āḣirīneve sonrakiler deand the later people1x
ا خ ر|EḢR والآخرين VEL ËḢRYN vel'āḣirīne ve sonrakiler de and the later people 56:49
ا خ ر|EḢRوبالآخرةVBEL ËḢRTve bil-āḣirative ahirete deand in the Hereafter1x
ا خ ر|EḢR وبالآخرة VBEL ËḢRT ve bil-āḣirati ve ahirete de and in the Hereafter 2:4
ا خ ر|EḢRوللآخرةVLL ËḢRTvelelāḣiratuelbette ahiretAnd surely the Hereafter2x
ا خ ر|EḢR وللآخرة VLL ËḢRT velelāḣiratu elbette ahiret And surely the Hereafter 17:21
ا خ ر|EḢR وللآخرة VLL ËḢRT velelāḣiratu ve sonu And surely the Hereafter 93:4
ا خ ر|EḢRويؤخركمVYÙḢRKMve yu'eḣḣirakumve sizi ertelemek içinand give you respite2x
ا خ ر|EḢR ويؤخركم VYÙḢRKM ve yu'eḣḣirakum ve sizi ertelemek için and give you respite 14:10
ا خ ر|EḢR ويؤخركم VYÙḢRKM ve yu'eḣḣirkum ve sizi ertelesin and give you respite 71:4
ا خ ر|EḢRيؤخرYÙḢRyu'eḣḣiraertelemezis delayed,2x
ا خ ر|EḢR يؤخر YÙḢR yu'eḣḣira ertelemez will (be) delayed 63:11
ا خ ر|EḢR يؤخر YÙḢR yu'eḣḣaru ertelenmez is delayed, 71:4
ا خ ر|EḢRيؤخرهمYÙḢRHMyu'eḣḣiruhumertelemektedirHe defers them3x
ا خ ر|EḢR يؤخرهم YÙḢRHM yu'eḣḣiruhum ertelemektedir He gives them respite 14:42
ا خ ر|EḢR يؤخرهم YÙḢRHM yu'eḣḣiruhum onları erteler He defers them 16:61
ا خ ر|EḢR يؤخرهم YÙḢRHM yu'eḣḣiruhum onları erteliyor He gives them respite 35:45
ا خ ر|EḢRيتأخرYTÊḢRyeteeḣḣarageri kalmakstay behind.1x
ا خ ر|EḢR يتأخر YTÊḢR yeteeḣḣara geri kalmak stay behind. 74:37
ا خ ر|EḢRيستأخرونYSTÊḢRVNyeste'ḣirūnegeri kalamaz(can) delay it.5x
ا خ ر|EḢR يستأخرون YSTÊḢRVN yeste'ḣirūne geri kalmazlar seek to delay 7:34
ا خ ر|EḢR يستأخرون YSTÊḢRVN yeste'ḣirūne öne alınırlar they remain behind 10:49
ا خ ر|EḢR يستأخرون YSTÊḢRVN yeste'ḣirūne geri kalır (can) delay it. 15:5
ا خ ر|EḢR يستأخرون YSTÊḢRVN yeste'ḣirūne geri kalmazlar they (will) remain behind 16:61
ا خ ر|EḢR يستأخرون YSTÊḢRVN yeste'ḣirūne geri kalamaz they (can) delay (it). 23:43


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}