SureNo: 1 AyetNo: 1 Kök: RḪM
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
18x |RḪM|SMV|