SureNo: 1 AyetNo: 4 Kök: MLK
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
19x |MLK|YVM|
2x |D̃YN|MLK|