SureNo: 1 AyetNo: 4 Kök: YVM
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
20x |D̃YN|YVM|
19x |MLK|YVM|