SureNo: 1 AyetNo: 6 Kök: ṦRŦ
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
33x |GVM|ṦRŦ|
24x |HD̃Y|ṦRŦ|
18x |GVM|HD̃Y|ṦRŦ|