SureNo: 1 AyetNo: 6 Kök: GVM
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
66x |GVM|HD̃Y|
33x |GVM|ṦRŦ|
18x |GVM|HD̃Y|ṦRŦ|