SureNo: 1 AyetNo: 7 Kök: ĞŽB
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
3x |ĞYR|ĞŽB|
2x |ĞŽB|ŽLL|