SureNo: 1 AyetNo: 7 Kök: ĞYR
Bu kökün ayetteki diğer köklerle olan Kuran'daki toplam kombinasyon sayıları:
11x |ĞYR|ŽLL|
7x |ĞYR|NAM|
3x |ĞYR|ĞŽB|
2x |ĞYR|NAM|ŽLL|