"EL ËḢRT" ifadesi tarandı:
# "-T" takısı olmadan "EL ËḢR" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "EL ËḢRT" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ا خ ر|EḢRالآخرةEL ËḢRTl-āḣiratuahiret"the Hereafter;"71x
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 2:94
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:102
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:114
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 2:130
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 2:200
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 2:201
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 3:77
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter, 3:85
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 3:145
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (in) the Hereafter. 3:148
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter. 3:152
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 3:176
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter, 5:5
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati Âhirette ise the Hereafter 5:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 5:41
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 6:32
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete (of) the Hereafter - 7:147
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 7:156
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu Âhiret (of) the Hereafter 7:169
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti (for you) the Hereafter. 8:67
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter? 9:38
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the hereafter 9:38
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 10:64
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 11:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 11:22
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter. 11:103
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 12:57
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 12:109
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiretin yanında the Hereafter, 13:26
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 13:34
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter, 14:3
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 14:27
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret of the Hereafter 16:30
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 16:41
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirete the Hereafter 16:107
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 16:109
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 16:122
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati sonuncusunun the last, 17:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter 17:19
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 17:72
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 17:104
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiretin (of) the Hereafter 20:127
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 23:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 27:5
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret the Hereafter? 27:66
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter, 28:77
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu ahiret (of) the Hereafter 28:83
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate son the last. 29:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 29:27
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter - 29:64
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret- the Hereafter, 30:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter, 30:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret (of) the Hereafter, 33:29
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 34:1
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati öteki the last. 38:7
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiretten the Hereafter 39:9
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 39:26
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiret the Hereafter - 40:39
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette "the Hereafter;" 40:43
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 41:16
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter. 41:31
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter - 42:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 42:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣiratu son (ahiret) (is) the last 53:25
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette the Hereafter 57:20
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahirette de the Hereafter 59:3
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret- the Hereafter 60:13
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati ahiret (of) the Hereafter 68:33
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahiretten the Hereafter. 74:53
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirate ahireti the Hereafter. 75:21
ا خ ر|EḢR الآخرة EL ËḢRT l-āḣirati sonun (for) the last 79:25


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}