"FBṦRT" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "BṦRT" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# "-T" takısı olmadan "FBṦR" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "FBṦRT" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ب ص ر|BṦRفبصرتFBṦRTfebeSurato da gözetlediSo she watched1x
ب ص ر|BṦR فبصرت FBṦRT febeSurat o da gözetledi So she watched 28:11


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}