"FNTBA" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "NTBA" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FNTBA" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ت ب ع|TBAفنتبعFNTBAfenettebiǎuysaydıkso we (could have) followed2x
ت ب ع|TBA فنتبع FNTBA fenettebiǎ uysaydık so we (could) have followed 20:134
ت ب ع|TBA فنتبع FNTBA fenettebiǎ uysaydık so we (could have) followed 28:47


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}