"FRŽ" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "RŽ" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FRŽ" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ر ض|FRŽفرضFRŽferaDefarz ederse (kendisine)Allah has imposed4x
ف ر ض|FRŽ فرض FRŽ feraDe farz ederse (kendisine) undertakes 2:197
ف ر ض|FRŽ فرض FRŽ feraDe gerekli kılan ordained 28:85
ف ر ض|FRŽ فرض FRŽ feraDe takdir ettiği Allah has imposed 33:38
ف ر ض|FRŽ فرض FRŽ feraDe meşru' kılmıştır has ordained 66:2


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}