"TNS" ifadesi tarandı:
# "T-" öntakısı olmadan "NS" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "TNS" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن س ي|NSYتنسTNStenseunutmaforget1x
ن س ي|NSY تنس TNS tense unutma forget 28:77
ن س ي|NSYتنسىTNStunsāsen unutulursun"you will be forgotten."""2x
ن س ي|NSY تنسى TNS tunsā sen unutulursun "you will be forgotten.""" 20:126
ن س ي|NSY تنسى TNS tensā unutmayacaksın you will forget, 87:6


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}