Herhangi bir yerinde "GY" geçen ifadeler tarandı:

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ل ق ي|LGYأألقيÊÊLGYeulḳiye-mı bırakıldı?Has been sent1x
ل ق ي|LGY أألقي ÊÊLGY eulḳiye -mı bırakıldı? Has been sent 54:25
ق و م|GVMأقيمواÊGYMVEeḳīmū-doğrulunestablish2x
ق و م|GVM أقيموا ÊGYMVE eḳīmū -doğrulun establish 6:72
ق و م|GVM أقيموا ÊGYMVE eḳīmū doğrul establish 42:13
ل ق ي|LGYألقيÊLGYulḳiyeatıldıkçaare placed3x
ل ق ي|LGY ألقي ÊLGY ulḳiye bırakıldı is delivered 27:29
ل ق ي|LGY ألقي ÊLGY ulḳiye atılmalı are placed 43:53
ل ق ي|LGY ألقي ÊLGY ulḳiye atıldıkça is thrown 67:8
ل ق ي|LGYألقياÊLGYEelḳiyāhaydi ikiniz atın"""Throw"1x
ل ق ي|LGY ألقيا ÊLGYE elḳiyā haydi ikiniz atın """Throw" 50:24
و ق ي|VGYاتقيتنETGYTNtteḳaytunne(Allah'tan) sakınıyorsanızyou fear (Allah),1x
و ق ي|VGY اتقيتن ETGYTN tteḳaytunne (Allah'tan) sakınıyorsanız you fear (Allah), 33:32
ب ق ي|BGYالباقينELBEGYNl-bāḳīnegeride kalanlarıthe remaining ones.2x
ب ق ي|BGY الباقين ELBEGYN l-bāḳīne geride kalanları the remaining ones. 26:120
ب ق ي|BGY الباقين ELBEGYN l-bāḳīne kalıcı the survivors. 37:77
ت ر ق|TRGالتراقيELTREGYt-terāḳiyeköprücük kemiklerinethe collar bones1x
ت ر ق|TRG التراقي ELTREGY t-terāḳiye köprücük kemiklerine the collar bones 75:26
ل ق ي|LGYالتقيتمELTGYTMt-teḳaytumkarşılaştığınızyou met -1x
ل ق ي|LGY التقيتم ELTGYTM t-teḳaytum karşılaştığınız you met - 8:44
خ ل ق|ḢLGالخالقينELḢELGYNl-ḣāliḳīneyaratanların(of) Creators -2x
خ ل ق|ḢLG الخالقين ELḢELGYN l-ḣāliḳīne yaratanların (of) the Creators. 23:14
خ ل ق|ḢLG الخالقين ELḢELGYN l-ḣāliḳīne yaratıcıların (of) Creators - 37:125
ر ز ق|RZGالرازقينELREZGYNr-rāziḳīnerızık verenlerin"(of) the Providers."""5x
ر ز ق|RZG الرازقين ELREZGYN r-rāziḳīne rızık verenlerin (of) the providers. 5:114
ر ز ق|RZG الرازقين ELREZGYN r-rāziḳīne rızık verenlerin (of) the Providers. 22:58
ر ز ق|RZG الرازقين ELREZGYN r-rāziḳīne rızık verenlerin (of) the Providers. 23:72
ر ز ق|RZG الرازقين ELREZGYN r-rāziḳīne rızık verenlerin (of) the Providers. 34:39
ر ز ق|RZG الرازقين ELREZGYN r-rāziḳīne rızık verenlerin "(of) the Providers.""" 62:11
ر ق ب|RGBالرقيبELRGYBr-raḳībegözetleyenthe Watcher1x
ر ق ب|RGB الرقيب ELRGYB r-raḳībe gözetleyen the Watcher 5:117
ص د ق|ṦD̃GالصادقينELṦED̃GYNS-Sādiḳīnedoğru söyleyenler-"the truthful."""17x
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne sadıklara the truthful 5:119
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 7:70
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğru söyleyenler- "the truthful.""" 7:106
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrularla those who are truthful. 9:119
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğru sözlüler- "the truthful.""" 11:32
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrulardandır "the truthful.""" 12:27
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrulardandır the truthful. 12:51
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne salihler- "the truthful?""" 15:7
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğru söyleyenler- the truthful. 24:6
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- the truthful. 24:9
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 26:31
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 26:154
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 26:187
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 29:29
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrulara the truthful 33:8
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğruları the truthful 33:24
ص د ق|ṦD̃G الصادقين ELṦED̃GYN S-Sādiḳīne doğrular- "the truthful.""" 46:22
ع ق م|AGMالعقيمELAGYMl-ǎḳīmeköklerini kesenthe barren.1x
ع ق م|AGM العقيم ELAGYM l-ǎḳīme köklerini kesen the barren. 51:41
ف س ق|FSGالفاسقينELFESGYNl-fāsiḳīnefasıklardan"(of) the defiantly disobedient."""11x
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne fasıklardan the defiantly disobedient. 2:26
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmış "(the) defiantly disobedient.""" 5:25
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmış "the defiantly disobedient.""" 5:26
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient. 5:108
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmışların "(of) the defiantly disobedient.""" 7:145
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkmış "the defiantly disobedient.""" 9:24
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient. 9:80
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan (who are) defiantly disobedient. 9:96
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkanları the defiantly disobedient. 59:5
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient. 61:5
ف س ق|FSG الفاسقين ELFESGYN l-fāsiḳīne yoldan çıkan the defiantly disobedient. 63:6
ف ر ق|FRGالفريقينELFRYGYNl-ferīḳayniiki topluluğun(of) the two groups3x
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two parties 6:81
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluğun (of) the two parties 11:24
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two groups 19:73
ف ق ر|FGRالفقيرELFGYRl-feḳīrafakirethe poor.1x
ف ق ر|FGR الفقير ELFGYR l-feḳīra fakire the poor. 22:28
ق و م|GVMالقيامةELGYEMTl-ḳiyāmetikıyamet"(of) the Resurrection?"""70x
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet of [the] Resurrection 2:85
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 2:113
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti Kıyamet (of) [the] Judgment 2:174
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 2:212
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:55
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 3:77
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 3:161
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:180
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:185
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection. 3:194
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection - 4:87
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) [the] Resurrection 4:109
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 4:141
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 4:159
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 5:14
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 5:36
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 5:64
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 6:12
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection. 7:32
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 7:167
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 7:172
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Judgment? 10:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 10:93
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 11:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 11:98
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 11:99
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:27
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 16:92
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 16:124
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:13
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:58
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 17:62
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 17:97
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 18:105
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 19:95
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 20:100
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 20:101
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 20:124
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 21:47
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 22:9
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 22:17
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 22:69
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 23:16
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection, 25:69
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:41
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:42
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 28:61
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 28:71
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 28:72
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 29:13
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 29:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection 32:25
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 35:14
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 39:15
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection? 39:24
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 39:31
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 39:47
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 39:60
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 39:67
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection? 41:40
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 42:45
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection 45:17
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 45:26
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) Resurrection, 46:5
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 58:7
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 60:3
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection, 68:39
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Resurrection. 75:1
ق و م|GVM القيامة ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet "(of) the Resurrection?""" 75:6
ق و م|GVMالقيمELGYMl-ḳayyimudoğruright,4x
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the upright, 9:36
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the right, 12:40
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimu doğru the correct, 30:30
ق و م|GVM القيم ELGYM l-ḳayyimi dosdoğru right, 30:43
ق و م|GVMالقيمةELGYMTl-ḳayyimetidoğrulacağın-the correct.1x
ق و م|GVM القيمة ELGYMT l-ḳayyimeti doğrulacağın- the correct. 98:5
ق و م|GVMالقيومELGYVMl-ḳayyūmu(yaratıklarını) koruyup yöneticidirthe Self-Subsisting.3x
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmu koruyup yöneticidir the Sustainer of all that exists. 2:255
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmu (yaratıklarını) koruyup yöneticidir the Sustainer of all that exists. 3:2
ق و م|GVM القيوم ELGYVM l-ḳayyūmi ve herşeye hakim olana the Self-Subsisting. 20:111
ص د ق|ṦD̃GالمتصدقينELMTṦD̃GYNl-muteSaddiḳīnetasadduk edenleri"the charitable."""1x
ص د ق|ṦD̃G المتصدقين ELMTṦD̃GYN l-muteSaddiḳīne tasadduk edenleri "the charitable.""" 12:88
و ق ي|VGYالمتقينELMTGYNl-mutteḳīnekorunanlar"the righteous."""23x
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous ones. 2:180
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakilerle those who fear (Him). 2:194
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne müttakiler the righteous. 2:241
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları those who fear (Him). 3:76
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlardan the God fearing. 5:27
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous. 9:4
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous. 9:7
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla the righteous. 9:36
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlarla those who fear (Him). 9:123
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 15:45
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanların (of) the righteous. 16:30
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanları the righteous, 16:31
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) the righteous 19:85
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri (sakınanları) (to) the righteous 19:97
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakileri the pious 38:28
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler- "the righteous.""" 39:57
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous, 43:67
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 44:51
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakilerin (of) the righteous. 45:19
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 51:15
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne korunanlar the righteous 52:17
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler the righteous 54:54
و ق ي|VGY المتقين ELMTGYN l-mutteḳīne muttakiler ise the righteous 77:41
ل ق ي|LGYالمتلقيانELMTLGYENl-muteleḳḳiyāniiki alıcı (melek)the two receivers1x
ل ق ي|LGY المتلقيان ELMTLGYEN l-muteleḳḳiyāni iki alıcı (melek) the two receivers 50:17
ق و م|GVMالمستقيمELMSTGYMl-musteḳīmedoğruthe straight.5x
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 1:6
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the straight. 7:16
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi doğru the straight. 17:35
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīmi dosdoğru [the] even. 26:182
ق و م|GVM المستقيم ELMSTGYM l-musteḳīme doğru the Straight. 37:118
ش ر ق|ŞRGالمشرقينELMŞRGYNl-meşriḳayniiki doğu"(of) the East and the West."""2x
ش ر ق|ŞRG المشرقين ELMŞRGYN l-meşriḳayni iki doğu "(of) the East and the West.""" 43:38
ش ر ق|ŞRG المشرقين ELMŞRGYN l-meşriḳayni iki doğunun (of) the two Easts 55:17
ص د ق|ṦD̃GالمصدقينELMṦD̃GYNl-muSaddiḳīnedoğrulayan(lar)the men who give charity2x
ص د ق|ṦD̃G المصدقين ELMṦD̃GYN l-muSaddiḳīne doğrulayan(lar) those who believe? 37:52
ص د ق|ṦD̃G المصدقين ELMṦD̃GYN l-muSSaddiḳīne sadaka veren erkekler the men who give charity 57:18
ع و ق|AVGالمعوقينELMAVGYNl-muǎvviḳīnealıkoyanlarıthose who hinder1x
ع و ق|AVG المعوقين ELMAVGYN l-muǎvviḳīne alıkoyanları those who hinder 33:18
غ ر ق|ĞRGالمغرقينELMĞRGYNl-muğraḳīneboğulanlar-the drowned.1x
غ ر ق|ĞRG المغرقين ELMĞRGYN l-muğraḳīne boğulanlar- the drowned. 11:43
ل ق ي|LGYالملقينELMLGYNl-mulḳīne(önce) atanlar"the ones to throw?"""1x
ل ق ي|LGY الملقين ELMLGYN l-mulḳīne (önce) atanlar "the ones to throw?""" 7:115
ن ف ق|NFGالمنافقينELMNEFGYNl-munāfiḳīneHarcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler(to) the hypocrites15x
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne o ikiyüzlülerin the hypocrites 4:61
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafıklar the hypocrites (that) 4:88
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne Münafıklara (to) the hypocrites 4:138
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüleri the hypocrites 4:140
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne Harcayıcılar/münafıklar/ikiyüzlüler the hypocrites 4:142
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüler the hypocrites 4:145
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne Münafıklar the hypocrites, 9:67
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafık erkeklere the hypocrite men, 9:68
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlüleri the hypocrites. 29:11
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlülere the hypocrites 33:24
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne iki yüzlü erkeklere the hypocrite men 33:73
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafık erkeklere the hypocrite men 48:6
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafıkların the hypocrites 63:1
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafıklar the hypocrites 63:7
ن ف ق|NFG المنافقين ELMNEFGYN l-munāfiḳīne münafıklar the hypocrites 63:8
ي ق ن|YGNاليقينELYGYNl-yeḳīnukesin"the certainty."""6x
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīnu yakîn the certainty. 15:99
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīni kesin certain. 56:95
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīni kesin (of) certainty. 69:51
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīnu ölüm "the certainty.""" 74:47
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīni kesin (of) certainty. 102:5
ي ق ن|YGN اليقين ELYGYN l-yeḳīni kesin olarak (of) certainty. 102:7
ب ق ي|BGYباقيةBEGYTbāḳiyetengeri kalanlasting2x
ب ق ي|BGY باقية BEGYT bāḳiyeten kalıcı lasting 43:28
ب ق ي|BGY باقية BEGYT bāḳiyetin geri kalan remains? 69:8
و ق ي|VGYبالمتقينBELMTGYNbil-mutteḳīne(günahlardan) korunanlarıof the God-fearing.2x
و ق ي|VGY بالمتقين BELMTGYN bil-mutteḳīne (günahlardan) korunanları of the God-fearing. 3:115
و ق ي|VGY بالمتقين BELMTGYN bil-mutteḳīne korunanları of the righteous. 9:44
ر ز ق|RZGبرازقينBREZGYNbirāziḳīnerızıklandırıcıproviders.1x
ر ز ق|RZG برازقين BREZGYN birāziḳīne rızıklandırıcı providers. 15:20
ب ق ي|BGYبقيBGYbeḳiyegeri kalanremained1x
ب ق ي|BGY بقي BGY beḳiye geri kalan remained 2:278
ب ق ي|BGYبقيةBGYTbeḳiyyetinfaziletthose possessing a remnant,1x
ب ق ي|BGY بقية BGYT beḳiyyetin fazilet those possessing a remnant, 11:116
ب ق ي|BGYبقيتBGYTbeḳiyyetubıraktıkları(What) remains1x
ب ق ي|BGY بقيت BGYT beḳiyyetu bıraktıkları (What) remains 11:86
ق و ع|GVAبقيعةBGYATbiḳīǎtindüz arazidekiin a lowland,1x
ق و ع|GVA بقيعة BGYAT biḳīǎtin düz arazideki in a lowland, 24:39
س ب ق|SBGبمسبوقينBMSBVGYNbimesbūḳīneönümüze geçilmiş(are) outrun,2x
س ب ق|SBG بمسبوقين BMSBVGYN bimesbūḳīne önümüze geçilmiş (are) outrun, 56:60
س ب ق|SBG بمسبوقين BMSBVGYN bimesbūḳīne önüne geçilecek (are) to be outrun. 70:41
ب ق ي|BGYتبقيTBGYtubḳīgeriye bir şey komazit lets remain1x
ب ق ي|BGY تبقي TBGY tubḳī geriye bir şey komaz it lets remain 74:28
س ق ي|SGYتسقيTSGYtesḳīve sulamazwater1x
س ق ي|SGY تسقي TSGY tesḳī ve sulamaz water 2:71
و ق ي|VGYتقياTGYEteḳiyyenkorkuyor"God fearing."""3x
و ق ي|VGY تقيا TGYE teḳiyyen sakınan (bir kimse) righteous 19:13
و ق ي|VGY تقيا TGYE teḳiyyen korkuyor "God fearing.""" 19:18
و ق ي|VGY تقيا TGYE teḳiyyen korunanlara righteous. 19:63
و ق ي|VGYتقيكمTGYKMteḳīkumusizi koruyanto protect you2x
و ق ي|VGY تقيكم TGYKM teḳīkumu sizi koruyan to protect you 16:81
و ق ي|VGY تقيكم TGYKM teḳīkum sizi koruyan to protect you 16:81
ق و م|GVMتقيمواTGYMVEtuḳīmūuygulayıncayayou stand firmly1x
ق و م|GVM تقيموا TGYMVE tuḳīmū uygulayıncaya you stand firmly 5:68
ل ق ي|LGYتلقيTLGYtulḳiyesen atyou throw2x
ل ق ي|LGY تلقي TLGY tulḳiye sen atacaksın you throw 7:115
ل ق ي|LGY تلقي TLGY tulḳiye sen at you throw 20:65
و ف ق|VFGتوفيقيTVFYGYtevfīḳībir başarım(is) my success1x
و ف ق|VFG توفيقي TVFYGY tevfīḳī bir başarım (is) my success 11:88
ث ق ل|S̃GLثقيلاS̃GYLEṧeḳīlenağırgrave.2x
ث ق ل|S̃GL ثقيلا S̃GYLE ṧeḳīlen ağır heavy. 73:5
ث ق ل|S̃GL ثقيلا S̃GYLE ṧeḳīlen ağır grave. 76:27
ح ق ق|ḪGGحقيقḪGYGHaḳīḳunborçturObligated1x
ح ق ق|ḪGG حقيق ḪGYG Haḳīḳun borçtur Obligated 7:105
ر ق ب|RGBرقيبRGYBraḳībungözetleyiciler"a watcher."""2x
ر ق ب|RGB رقيب RGYB raḳībun gözetliyorum "a watcher.""" 11:93
ر ق ب|RGB رقيب RGYB raḳībun gözetleyiciler (is) an observer 50:18
ر ق ب|RGBرقيباRGYBEraḳībengözetleyicidiran Observer.2x
ر ق ب|RGB رقيبا RGYBE raḳīben gözetleyicidir Ever-Watchful. 4:1
ر ق ب|RGB رقيبا RGYBE raḳīben gözetleyicidir an Observer. 33:52
ل ق ي|LGYسألقيSÊLGYseulḳīben salacağımI will cast1x
ل ق ي|LGY سألقي SÊLGY seulḳī ben salacağım I will cast 8:12
س ب ق|SBGسابقينSEBGYNsābiḳīnegeçip gidecekoutstrip Us.1x
س ب ق|SBG سابقين SEBGYN sābiḳīne geçip gidecek outstrip Us. 29:39
س ر ق|SRGسارقينSERGYNsāriḳīnehırsız"thieves."""1x
س ر ق|SRG سارقين SERGYN sāriḳīne hırsız "thieves.""" 12:73
س و ق|SVGساقيهاSEGYHEsāḳayhābacaklarınıher shins.1x
س و ق|SVG ساقيها SEGYHE sāḳayhā bacaklarını her shins. 27:44
س ق ي|SGYسقيتSGYTseḳaytesulamanınyou watered1x
س ق ي|SGY سقيت SGYT seḳayte sulamanın you watered 28:25
س ق م|SGMسقيمSGYMseḳīmunhasta bir halde iken"sick."""2x
س ق م|SGM سقيم SGYM seḳīmun hastayım "sick.""" 37:89
س ق م|SGM سقيم SGYM seḳīmun hasta bir halde iken (was) ill. 37:145
ل ق ي|LGYسنلقيSNLGYsenulḳībırakacağızWe will cast2x
ل ق ي|LGY سنلقي SNLGY senulḳī salacağız We will cast 3:151
ل ق ي|LGY سنلقي SNLGY senulḳī bırakacağız will cast 73:5
ش ر ق|ŞRGشرقياŞRGYEşerḳiyyendoğu yönündeeastern.1x
ش ر ق|ŞRG شرقيا ŞRGYE şerḳiyyen doğu yönünde eastern. 19:16
ش ر ق|ŞRGشرقيةŞRGYTşerḳiyyetindoğudan(of the) east1x
ش ر ق|ŞRG شرقية ŞRGYT şerḳiyyetin doğudan (of the) east 24:35
ش ق ق|ŞGGشقاقيŞGEGYşiḳāḳībana karşı gelmenizmy dissension1x
ش ق ق|ŞGG شقاقي ŞGEGY şiḳāḳī bana karşı gelmeniz my dissension 11:89
ش ق و|ŞGVشقيŞGYşeḳiyyunbedbahtttır(will be the) wretched,1x
ش ق و|ŞGV شقي ŞGY şeḳiyyun bedbahtttır (will be the) wretched, 11:105
ش ق و|ŞGVشقياŞGYEşeḳiyyenbahtsız"unblessed."""3x
ش ق و|ŞGV شقيا ŞGYE şeḳiyyen bahtsız unblessed. 19:4
ش ق و|ŞGV شقيا ŞGYE şeḳiyyen baş kaldıran unblessed. 19:32
ش ق و|ŞGV شقيا ŞGYE şeḳiyyen bahtsız "unblessed.""" 19:48
ص د ق|ṦD̃GصادقينṦED̃GYNSādiḳīnedoğru"truthful."""31x
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 2:23
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru kimseler "truthful.""" 2:31
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne sözünüzde doğru "truthful.""" 2:94
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "[those who are] truthful.""" 2:111
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 3:93
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 3:168
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 3:183
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (sözlü) "truthful?""" 6:40
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 6:143
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru truthful. 7:194
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 10:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful?""" 10:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru sözlü "truthful.""" 11:13
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne dosdoğru "truthful.""" 12:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söyleyenler "truthful?""" 21:38
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:64
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 27:71
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful.""" 28:49
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful?""" 32:28
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru "truthful?""" 34:29
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru söylüyor(lar) "truthful?""" 36:48
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 37:157
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan "truthful.""" 44:36
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 45:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrular(dan) "truthful.""" 46:4
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 49:17
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru(lardan) truthful. 52:34
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 56:87
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne samimi(ler) "truthful.""" 62:6
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğru (söylüyor) "truthful?""" 67:25
ص د ق|ṦD̃G صادقين ṦED̃GYN Sādiḳīne doğrulardan truthful. 68:41
ع ق م|AGMعقيمAGYMǎḳīminkısır"barren!"""2x
ع ق م|AGM عقيم AGYM ǎḳīmin kısır (hayırsız) barren. 22:55
ع ق م|AGM عقيم AGYM ǎḳīmun kısır "barren!""" 51:29
ع ق م|AGMعقيماAGYMEǎḳīmenkısırbarren.1x
ع ق م|AGM عقيما AGYME ǎḳīmen kısır barren. 42:50
س ق ي|SGYفأسقيناكموهFÊSGYNEKMVHfe esḳaynākumūhuböylece sizi suladıkand We gave it to you to drink.1x
س ق ي|SGY فأسقيناكموه FÊSGYNEKMVH fe esḳaynākumūhu böylece sizi suladık and We gave it to you to drink. 15:22
ق و م|GVMفأقيمواFÊGYMVEfeeḳīmūZira -doğrulmakSo establish3x
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū Zira doğrul then establish 4:103
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū Zira -doğrulmak So establish 22:78
ق و م|GVM فأقيموا FÊGYMVE feeḳīmū zira doğrulun then establish 58:13
ل ق ي|LGYفألقيFÊLGYfeulḳiyederhal kapandılarSo were thrown down2x
ل ق ي|LGY فألقي FÊLGY feulḳiye sonra kapandılar So were thrown down 20:70
ل ق ي|LGY فألقي FÊLGY feulḳiye derhal kapandılar Then fell down 26:46
ل ق ي|LGYفألقياهFÊLGYEHfeelḳiyāhubundan dolayı onu atınso throw him1x
ل ق ي|LGY فألقياه FÊLGYEH feelḳiyāhu bundan dolayı onu atın so throw him 50:26
ل ق ي|LGYفألقيهFÊLGYHfeelḳīhionu bırakthen cast him1x
ل ق ي|LGY فألقيه FÊLGYH feelḳīhi onu bırak then cast him 28:7
ق و م|GVMفاستقيماFESTGYMEfesteḳīmādoğru yolda devam edinSo you two (keep to the) straight way.1x
ق و م|GVM فاستقيما FESTGYME festeḳīmā doğru yolda devam edin So you two (keep to the) straight way. 10:89
ق و م|GVMفاستقيمواFESTGYMVEfesteḳīmūartık doğrulunso take a Straight Path2x
ق و م|GVM فاستقيموا FESTGYMVE festeḳīmū siz de dürüst davranın then you be upright 9:7
ق و م|GVM فاستقيموا FESTGYMVE festeḳīmū artık doğrulun so take a Straight Path 41:6
ف س ق|FSGفاسقينFESGYNfāsiḳīnefasık"defiantly disobedient."""6x
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient.""" 9:53
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan defiantly disobedient. 21:74
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne fasık "defiantly disobedient.""" 27:12
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient.""" 28:32
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkmış defiantly disobedient. 43:54
ف س ق|FSG فاسقين FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkmış defiantly disobedient. 51:46
ل ق ي|LGYفالملقياتFELMLGYETfelmulḳiyātive bırakanlaraAnd those who bring down1x
ل ق ي|LGY فالملقيات FELMLGYET felmulḳiyāti ve bırakanlara And those who bring down 77:5
ف ق ر|FGRفقيرFGYRfeḳīrunfakirdir"(in) need."""2x
ف ق ر|FGR فقير FGYR feḳīrun fakirdir (is) poor 3:181
ف ق ر|FGR فقير FGYR feḳīrun muhtacım "(in) need.""" 28:24
ف ق ر|FGRفقيراFGYREfeḳīranfakir depoor2x
ف ق ر|FGR فقيرا FGYRE feḳīran yoksul poor 4:6
ف ق ر|FGR فقيرا FGYRE feḳīran fakir de poor, 4:135
ل ق ي|LGYفملاقيهFMLEGYHfe mulāḳīhinihayet O'na varacaksınand you (will) meet Him.1x
ل ق ي|LGY فملاقيه FMLEGYH fe mulāḳīhi nihayet O'na varacaksın and you (will) meet Him. 84:6
س ق ي|SGYفيسقيFYSGYfeyesḳīyine sunacakhe will give drink1x
س ق ي|SGY فيسقي FYSGY feyesḳī yine sunacak he will give drink 12:41
ق و م|GVMقيامGYEMḳiyāmunayağa kalkmaya(will be) standing2x
ق و م|GVM قيام GYEM ḳiyāmun kalkmış (will be) standing 39:68
ق و م|GVM قيام GYEM ḳiyāmin ayağa kalkmaya stand 51:45
ق و م|GVMقياماGYEMEḳiyāmenayaktaa means of support4x
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen ayakta standing, 3:191
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen bir geçim kaynağı a means of support 4:5
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen doğrulmuşken standing 4:103
ق و م|GVM قياما GYEME ḳiyāmen doğrulunacak an establishment 5:97
ق و ل|GVLقيلGYLḳīledendi(when) it was said34x
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildiği it is said 2:11
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildiği it is said 2:13
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle söylenenden was said 2:59
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildiği it is said 2:91
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 2:170
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 2:206
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 4:61
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilen(leri) (when) it was said 4:77
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 5:104
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildiği it was said 7:161
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle söylenenden was said 7:162
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 9:38
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilir it will be said 10:52
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildi ki It was said, 11:48
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendi it is said 16:24
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denirse it is said 24:28
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denildi it is said 25:60
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendi it was said, 27:42
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendi It was said 27:44
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dense it is said 31:21
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilince It was said, 36:26
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 36:45
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 36:47
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it was said 37:35
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilir It will be said, 39:72
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilecektir it will be said 40:73
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle söylenmiş was said 41:43
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it was said, 45:32
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denmişti was said 51:43
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle denilir ki It will be said, 57:13
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 58:11
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 58:11
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 63:5
ق و ل|GVL قيل GYL ḳīle dendiği it is said 77:48
ق و ل|GVLقيلاGYLEḳīlendenilir(for) Word.3x
ق و ل|GVL قيلا GYLE ḳīlen sözlü (in) statement? 4:122
ق و ل|GVL قيلا GYLE ḳīlen denilir a saying, 56:26
ق و ل|GVL قيلا GYLE ḳīlen söz(ler) (for) Word. 73:6
ق و م|GVMقيماGYMEḳiyemendosdoğruright,2x
ق و م|GVM قيما GYME ḳiyemen dosdoğru right, 6:161
ق و م|GVM قيما GYME ḳayyimen dosdoğru olarak Straight, 18:2
ق و م|GVMقيمةGYMTḳayyimetundoğru, değerlicorrect.1x
ق و م|GVM قيمة GYMT ḳayyimetun doğru, değerli correct. 98:3
س ق ي|SGYلأسقيناهمLÊSGYNEHMleesḳaynāhumonları sulardıksurely We (would) have given them to drink1x
س ق ي|SGY لأسقيناهم LÊSGYNEHM leesḳaynāhum onları sulardık surely We (would) have given them to drink 72:16
ل ق ي|LGYلاقيهLEGYHlāḳīhimuhakkak ona kavuşacak olan(will) meet it,1x
ل ق ي|LGY لاقيه LEGYH lāḳīhi muhakkak ona kavuşacak olan (will) meet it, 28:61
ر ق ي|RGYلرقيكLRGYKliruḳiyyikesenin (göğe) çıkmanain your ascension1x
ر ق ي|RGY لرقيك LRGYK liruḳiyyike senin (göğe) çıkmana in your ascension 17:93
ف س ق|FSGلفاسقينLFESGYNlefāsiḳīneyoldan çıkmışcertainly, defiantly disobedient.1x
ف س ق|FSG لفاسقين LFESGYN lefāsiḳīne yoldan çıkmış certainly, defiantly disobedient. 7:102
ل ق ي|LGYلقياLGYEleḳiyārastladılarthey met1x
ل ق ي|LGY لقيا LGYE leḳiyā rastladılar they met 18:74
ل ق ي|LGYلقيتمLGYTMleḳītumukarşılaşırsanızyou meet3x
ل ق ي|LGY لقيتم LGYTM leḳītumu karşılaşırsanız you meet 8:15
ل ق ي|LGY لقيتم LGYTM leḳītum karşılaştığınız you meet 8:45
ل ق ي|LGY لقيتم LGYTM leḳītumu karşılaştığınız you meet 47:4
ل ق ي|LGYلقيناLGYNEleḳīnāçektikwe have suffered1x
ل ق ي|LGY لقينا LGYNE leḳīnā çektik we have suffered 18:62
و ق ي|VGYللمتقينLLMTGYNlilmutteḳīneerdemlilere"(is) for the God fearing."""18x
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne erdemlilere for the God-conscious. 2:2
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne müttakiler için for those who fear (Allah). 2:66
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için for the pious. 3:133
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlara for the God-fearing. 3:138
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için for the God conscious. 5:46
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlarındır "(is) for the righteous.""" 7:128
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne takva sahiplerinindir "(is) for the God fearing.""" 11:49
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the righteous. 21:48
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for those who fear (Allah). 24:34
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakilere for the righteous 25:74
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the righteous. 26:90
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne sakınanlarındır (is) for the righteous. 28:83
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlar için vardır for the righteous 38:49
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler içindir (is) for the righteous. 43:35
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne korunanlara to the righteous, 50:31
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için vardır for the righteous 68:34
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için for the Allah-fearing. 69:48
و ق ي|VGY للمتقين LLMTGYN lilmutteḳīne muttakiler için vardır for the righteous 78:31
ق و م|GVMليقيمواLYGYMVEliyuḳīmūdoğrulsunlar diyeThat they may establish1x
ق و م|GVM ليقيموا LYGYMVE liyuḳīmū doğrulsunlar diye That they may establish 14:37
ح ل ق|ḪLGمحلقينMḪLGYNmuHalliḳīnetraş ederekhaving shaved1x
ح ل ق|ḪLG محلقين MḪLGYN muHalliḳīne traş ederek having shaved 48:27
ق و م|GVMمستقيمMSTGYMmusteḳīmindoğru"straight."""26x
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru "straight.""" 2:142
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 2:213
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "straight.""" 3:51
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 3:101
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru (the) straight. 5:16
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight. 6:39
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 6:87
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight - 6:161
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru (the) straight path. 10:25
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 11:56
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru straight. 15:41
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight? 16:76
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 16:121
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun dosdoğru "straight.""" 19:36
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 22:54
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru straight. 22:67
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 23:73
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru straight. 24:46
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight. 36:4
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 36:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight, 42:52
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 43:43
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru Straight. 43:61
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmun doğru "Straight.""" 43:64
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin doğru Straight. 46:30
ق و م|GVM مستقيم MSTGYM musteḳīmin dosdoğru Straight? 67:22
ق و م|GVMمستقيماMSTGYMEmusteḳīmendoğru(the) straight.6x
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru (the) straight. 4:68
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 4:175
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru straight. 6:126
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru straight, 6:153
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen doğru Straight, 48:2
ق و م|GVM مستقيما MSTGYME musteḳīmen dosdoğru Straight. 48:20
ش ر ق|ŞRGمشرقينMŞRGYNmuşriḳīnegüneş doğarken(at) sunrise.2x
ش ر ق|ŞRG مشرقين MŞRGYN muşriḳīne güneşin doğarken at sunrise. 15:73
ش ر ق|ŞRG مشرقين MŞRGYN muşriḳīne güneş doğarken (at) sunrise. 26:60
ش ف ق|ŞFGمشفقينMŞFGYNmuşfiḳīnekorkarakfearful3x
ش ف ق|ŞFG مشفقين MŞFGYN muşfiḳīne korkarak fearful 18:49
ش ف ق|ŞFG مشفقين MŞFGYN muşfiḳīne korkudan titrediklerini fearful 42:22
ش ف ق|ŞFG مشفقين MŞFGYN muşfiḳīne korku içinde fearful, 52:26
ق و ت|GVTمقيتاMGYTEmuḳītengözetip karşılığını verendira Keeper.1x
ق و ت|GVT مقيتا MGYTE muḳīten gözetip karşılığını verendir a Keeper. 4:85
ق ي ل|GYLمقيلاMGYLEmeḳīlendinlenecekleri yerresting-place.1x
ق ي ل|GYL مقيلا MGYLE meḳīlen dinlenecekleri yer resting-place. 25:24
ق و م|GVMمقيمMGYMmuḳīmun-doğrulmuş"everlasting."""8x
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli lasting. 5:37
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun tükenmeyen enduring. 9:21
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli enduring. 9:68
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun kalıcı "lasting.""" 11:39
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīme -doğrulmuş an establisher 14:40
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmin durmaktadır established. 15:76
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmun sürekli "everlasting.""" 39:40
ق و م|GVM مقيم MGYM muḳīmin sürekli lasting. 42:45
ل ق ي|LGYملاقيكمMLEGYKMmulāḳīkumsizi bulacaktır(will) meet you.1x
ل ق ي|LGY ملاقيكم MLEGYKM mulāḳīkum sizi bulacaktır (will) meet you. 62:8
و ق ت|VGTمواقيتMVEGYTmevāḳītuvakit ölçüleridir(are) indicators of periods1x
و ق ت|VGT مواقيت MVEGYT mevāḳītu vakit ölçüleridir (are) indicators of periods 2:189
س ق ي|SGYنسقيNSGYnesḳībiz sulayamayız"""We cannot water"1x
س ق ي|SGY نسقي NSGY nesḳī biz sulayamayız """We cannot water" 28:23
س ق ي|SGYنسقيكمNSGYKMnusḳīkumsize içiriyoruzWe give you drink2x
س ق ي|SGY نسقيكم NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you to drink 16:66
س ق ي|SGY نسقيكم NSGYKM nusḳīkum size içiriyoruz We give you drink 23:21
ن ق ب|NGBنقيباNGYBEneḳībenbaşkanleaders.1x
ن ق ب|NGB نقيبا NGYBE neḳīben başkan leaders. 5:12
ن ق ر|NGRنقيراNGYREneḳīranbir çekirdek zerresi bile(even as much as the) speck on a date seed.2x
ن ق ر|NGR نقيرا NGYRE neḳīran bir çekirdek zerresi bile (even as much as the) speck on a date seed. 4:53
ن ق ر|NGR نقيرا NGYRE neḳīran zerre kadar (even as much as) the speck on a date-seed. 4:124
ق ي ض|GYŽنقيضNGYŽnuḳayyiDsardırırızWe appoint1x
ق ي ض|GYŽ نقيض NGYŽ nuḳayyiD sardırırız We appoint 43:36
ق و م|GVMنقيمNGYMnuḳīmukurmayızWe will assign1x
ق و م|GVM نقيم NGYM nuḳīmu kurmayız We will assign 18:105
س ق ي|SGYوأسقيناكمVÊSGYNEKMve esḳaynākumve size içirmedik mi?and We gave you to drink1x
س ق ي|SGY وأسقيناكم VÊSGYNEKM ve esḳaynākum ve size içirmedik mi? and We gave you to drink 77:27
ق و م|GVMوأقيمواVÊGYMVEve eḳīmūve -doğrulupAnd establish11x
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun And establish 2:43
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 2:83
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun And establish 2:110
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulmak and establish 4:77
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve O'na doğrultun and set 7:29
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 10:87
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve -doğrulur And establish 24:56
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve -doğrulup and establish 30:31
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve yapın And establish 55:9
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve yapın and establish 65:2
ق و م|GVM وأقيموا VÊGYMVE ve eḳīmū ve doğrulun and establish 73:20
ل ق ي|LGYوألقيVÊLGYve ulḳiyeve kapandılarAnd fell down1x
ل ق ي|LGY وألقي VÊLGY ve ulḳiye ve kapandılar And fell down 7:120
ل ق ي|LGYوألقيتVÊLGYTve elḳaytuve koydumAnd I cast1x
ل ق ي|LGY وألقيت VÊLGYT ve elḳaytu ve koydum And I cast 20:39
ل ق ي|LGYوألقيناVÊLGYNEve elḳaynābiz atmışızdırand cast4x
ل ق ي|LGY وألقينا VÊLGYNE ve elḳaynā biz atmışızdır And We have cast 5:64
ل ق ي|LGY وألقينا VÊLGYNE ve elḳaynā ve attık and [We] cast 15:19
ل ق ي|LGY وألقينا VÊLGYNE ve elḳaynā ve bıraktık and We placed 38:34
ل ق ي|LGY وألقينا VÊLGYNE ve elḳaynā ve attık and cast 50:7
و ق ي|VGYواتقينVETGYNvetteḳīneve korkunAnd fear1x
و ق ي|VGY واتقين VETGYN vetteḳīne ve korkun And fear 33:55
ب ق ي|BGYوالباقياتVELBEGYETvelbāḳiyātufakat kalıcı olanAnd the everlasting2x
ب ق ي|BGY والباقيات VELBEGYET velbāḳiyātu fakat kalıcı olan But the enduring 18:46
ب ق ي|BGY والباقيات VELBEGYET velbāḳiyātu ve kalıcı olan And the everlasting 19:76
ر ق م|RGMوالرقيمVELRGYMve rraḳīmive Rakimand the inscription1x
ر ق م|RGM والرقيم VELRGYM ve rraḳīmi ve Rakim and the inscription 18:9
ص د ق|ṦD̃GوالصادقينVELṦED̃GYNve SSādiḳīnedoğru erkeklerand the truthful2x
ص د ق|ṦD̃G والصادقين VELṦED̃GYN ve SSādiḳīne ve sadık olanlar and the truthful 3:17
ص د ق|ṦD̃G والصادقين VELṦED̃GYN ve SSādiḳīne doğru erkekler and the truthful men 33:35
ص د ق|ṦD̃GوالصديقينVELṦD̃YGYNve SSiddīḳīneve sıddiklarlaand the truthful,1x
ص د ق|ṦD̃G والصديقين VELṦD̃YGYN ve SSiddīḳīne ve sıddiklarla and the truthful, 4:69
ص د ق|ṦD̃GوالمتصدقينVELMTṦD̃GYNvelmuteSaddiḳīnesadaka veren erkeklerand the men who give charity1x
ص د ق|ṦD̃G والمتصدقين VELMTṦD̃GYN velmuteSaddiḳīne sadaka veren erkekler and the men who give charity 33:35
ق و م|GVMوالمقيميVELMGYMYvelmuḳīmīve doğrulurlarand those who establish1x
ق و م|GVM والمقيمي VELMGYMY velmuḳīmī ve doğrulurlar and those who establish 22:35
ق و م|GVMوالمقيمينVELMGYMYNvelmuḳīmīneve -doğrulmuşAnd the ones who establish1x
ق و م|GVM والمقيمين VELMGYMYN velmuḳīmīne ve -doğrulmuş And the ones who establish 4:162
ن ف ق|NFGوالمنافقينVELMNEFGYNvelmunāfiḳīneve münafıklaraand the hypocrites4x
ن ف ق|NFG والمنافقين VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites 9:73
ن ف ق|NFG والمنافقين VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklara and the hypocrites. 33:1
ن ف ق|NFG والمنافقين VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklara and the hypocrites, 33:48
ن ف ق|NFG والمنافقين VELMNEFGYN velmunāfiḳīne ve münafıklarla and the hypocrites, 66:9
ن ف ق|NFGوالمنفقينVELMNFGYNvelmunfiḳīneve infak edenlerand those who spend1x
ن ف ق|NFG والمنفقين VELMNFGYN velmunfiḳīne ve infak edenler and those who spend 3:17
ب ق ي|BGYوبقيةVBGYTve beḳiyyetunve bir kalıntıand a remnant1x
ب ق ي|BGY وبقية VBGYT ve beḳiyyetun ve bir kalıntı and a remnant 2:248
س ق ي|SGYوسقياهاVSGYEHEve suḳyāhāve onun su içmesini"and her drink."""1x
س ق ي|SGY وسقياها VSGYEHE ve suḳyāhā ve onun su içmesini "and her drink.""" 91:13
ق و م|GVMوقياماVGYEMEve ḳiyāmenve (Onun divanında) durarakand standing.1x
ق و م|GVM وقياما VGYEME ve ḳiyāmen ve (Onun divanında) durarak and standing. 25:64
ق ي ض|GYŽوقيضناVGYŽNEve ḳayyeDnāve biz musallat ettikAnd We have destined1x
ق ي ض|GYŽ وقيضنا VGYŽNE ve ḳayyeDnā ve biz musallat ettik And We have destined 41:25
ق و ل|GVLوقيلVGYLve ḳīledendiği haldeand it (will) be said15x
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle dendiği halde And it was said 3:167
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi and it was said, 9:46
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi And it was said, 11:44
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi And it was said, 11:44
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve dendi ki And it will be said 16:30
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi And it was said 26:39
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denilir And it will be said 26:92
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denir ki And it will be said, 28:64
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denilir and it (will) be said 32:20
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denilir And it will be said 39:24
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denilir and it will be said, 39:75
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi And it will be said, 45:34
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denildi and it was said, 66:10
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve dendi and it will be said, 67:27
ق و ل|GVL وقيل VGYL ve ḳīle ve denir And it is said, 75:27
ق و ل|GVLوقيلهVGYLHve ḳīlihive onun demesi(ne andolsun)And his saying,1x
ق و ل|GVL وقيله VGYLH ve ḳīlihi ve onun demesi(ne andolsun) And his saying, 43:88
س ق ي|SGYونسقيهVNSGYHve nusḳiyehuve onunla sulayalım diyeand We give drink1x
س ق ي|SGY ونسقيه VNSGYH ve nusḳiyehu ve onunla sulayalım diye and We give drink 25:49
س ق ي|SGYويسقينVYSGYNve yesḳīnive içirenand gives me drink.1x
س ق ي|SGY ويسقين VYSGYN ve yesḳīni ve içiren and gives me drink. 26:79
ق و م|GVMويقيمواVYGYMVEve yuḳīmūve -doğrulmalarıand to establish1x
ق و م|GVM ويقيموا VYGYMVE ve yuḳīmū ve -doğrulmaları and to establish 98:5
ق و م|GVMويقيمونVYGYMVNve yuḳīmūneve -doğrulurlarand establish2x
ق و م|GVM ويقيمون VYGYMVN ve yuḳīmūne ve Doğrulurlar and establish 2:3
ق و م|GVM ويقيمون VYGYMVN ve yuḳīmūne ve -doğrulurlar and they establish 9:71
و ق ي|VGYيتقيYTGYyetteḳīkorunmağa çalışanwill shield1x
و ق ي|VGY يتقي YTGY yetteḳī korunmağa çalışan will shield 39:24
ق و م|GVMيستقيمYSTGYMyesteḳīmedoğru hareket etmektake a straight way.1x
ق و م|GVM يستقيم YSTGYM yesteḳīme doğru hareket etmek take a straight way. 81:28
ق و م|GVMيقيماYGYMEyuḳīmākoruyacaklarınathey (will be able to) keep3x
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyamamaktan they both (can) keep 2:229
ق و م|GVM يقيما YGYME yuḳīmā koruyacaklarına they (will be able to) keep 2:230
ق و م|GVMيقيمواYGYMVEyuḳīmū-doğrulurlar(to) establish1x
ق و م|GVM يقيموا YGYMVE yuḳīmū -doğrulurlar (to) establish 14:31
ق و م|GVMيقيمونYGYMVNyuḳīmūne-doğrulurlarestablish4x
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 5:55
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 8:3
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne doğrulurlar establish 27:3
ق و م|GVM يقيمون YGYMVN yuḳīmūne -doğrulurlar establish 31:4
ي ق ن|YGNيقينYGYNyeḳīningerçekcertain.1x
ي ق ن|YGN يقين YGYN yeḳīnin gerçek certain. 27:22
ي ق ن|YGNيقيناYGYNEyeḳīnenyakinencertainly.1x
ي ق ن|YGN يقينا YGYNE yeḳīnen yakinen certainly. 4:157
ل ق ي|LGYيلتقيانYLTGYENyelteḳiyānibirbirine kavuşuyorlarmeeting.1x
ل ق ي|LGY يلتقيان YLTGYEN yelteḳiyāni birbirine kavuşuyorlar meeting. 55:19
ل ق ي|LGYيلقيYLGYyulḳīattığıHe places3x
ل ق ي|LGY يلقي YLGY yulḳī attığı throws 22:52
ل ق ي|LGY يلقي YLGY yulḳī attığı the Shaitaan throws 22:53
ل ق ي|LGY يلقي YLGY yulḳī indirir He places 40:15


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}