"ve huve" ifadesi tarandı:
# İçinde "ve huve" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|وهوVHVve huvee Oand (it is) He137x
| وهو VHV ve huve ve O And He 2:29
| وهو VHV vehuve ve o while it 2:85
| وهو VHV vehuve halbuki o while it 2:91
| وهو VHV ve huve ve o and he 2:112
| وهو VHV ve huve ve O and He 2:137
| وهو VHV vehuve O iken while He 2:139
| وهو VHV ve huve oysa o and he 2:204
| وهو VHV vehuve halbuki o while it 2:216
| وهو VHV ve huve o and it 2:216
| وهو VHV ve huve o and it 2:216
| وهو VHV vehuve ve o while he 2:217
| وهو VHV ve huve O And He 2:255
| وهو VHV vehuve ve onu when he 3:39
| وهو VHV ve huve ve o and he 3:85
| وهو VHV ve huve ve O'dur and He 3:150
| وهو VHV ve huve o (öldürülen) and he was 4:92
| وهو VHV ve huve oysa O and He 4:108
| وهو VHV ve huve ve onlar and he 4:124
| وهو VHV ve huve o and he 4:125
| وهو VHV ve huve oysa O and (it is) He 4:142
| وهو VHV ve huve fakat kendisi And he 4:176
| وهو VHV ve huve ve o and he, 5:5
| وهو VHV ve huve ve O And He 5:120
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:3
| وهو VHV ve huve e O and He 6:13
| وهو VHV vehuve ve kendisi while (it is) He 6:14
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:18
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:18
| وهو VHV ve huve ve O and He 6:57
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:60
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:61
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:62
| وهو VHV vehuve ve O while it 6:66
| وهو VHV ve huve O'dur And He 6:72
| وهو VHV ve huve O'dur And (it is) He 6:73
| وهو VHV ve huve O And He 6:73
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:97
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:98
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:99
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:101
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:102
| وهو VHV vehuve ve O but He 6:103
| وهو VHV ve huve ve O and He (is) 6:103
| وهو VHV vehuve ve O while He 6:114
| وهو VHV ve huve O and He 6:115
| وهو VHV ve huve ve O and He 6:117
| وهو VHV ve huve ve O And He 6:127
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:141
| وهو VHV vehuve (halbuki) O while He 6:164
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 6:165
| وهو VHV ve huve O ki And He 7:57
| وهو VHV ve huve ve O And He 7:87
| وهو VHV vehuve ve O while He 7:140
| وهو VHV ve huve ve O And He 7:196
| وهو VHV ve huve ve O And He 9:129
| وهو VHV ve huve ve O And He 10:107
| وهو VHV ve huve ve O And He 10:109
| وهو VHV ve huve ve O and He 11:4
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 11:7
| وهو VHV ve huve o ise and he 12:26
| وهو VHV ve huve o ise and he 12:27
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:64
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:80
| وهو VHV ve huve ve O and He 12:92
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 13:3
| وهو VHV ve huve ve O'nun And He 13:13
| وهو VHV ve huve ve O and He 13:16
| وهو VHV ve huve ve O'nun And He 13:41
| وهو VHV ve huve ve O And He 14:4
| وهو VHV ve huve O'dur And He 16:14
| وهو VHV ve huve ve o and he 16:58
| وهو VHV ve huve ve O And He 16:60
| وهو VHV vehuve ve o while he 16:76
| وهو VHV ve huve ve o (kimse) and he 16:76
| وهو VHV vehuve o while he 16:97
| وهو VHV ve huve ve O And He 16:125
| وهو VHV vehuve ve o while he 17:19
| وهو VHV vehuve ve o while he 18:34
| وهو VHV vehuve o while he 18:35
| وهو VHV vehuve kendisiyle while he 18:37
| وهو VHV vehuve ve o while he 20:112
| وهو VHV ve huve ve O And He 21:4
| وهو VHV ve huve O'dur And He 21:33
| وهو VHV vehuve ve o while he 21:94
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 22:66
| وهو VHV ve huve ve O and He 23:72
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:78
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:79
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 23:80
| وهو VHV ve huve ve O and He 23:88
| وهو VHV vehuve oysa o while it 24:15
| وهو VHV ve huve O And He 25:47
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:48
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:53
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:54
| وهو VHV ve huve ve O And He 25:62
| وهو VHV ve huve ve O and He 27:78
| وهو VHV ve huve ve O And He 28:56
| وهو VHV ve huve ve O And He 28:70
| وهو VHV ve huve ve O And He 29:5
| وهو VHV ve huve O And He 29:42
| وهو VHV ve huve ve O And He 29:60
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:5
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:27
| وهو VHV ve huve ve bu and it 30:27
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:27
| وهو VHV ve huve ve O And He 30:50
| وهو VHV ve huve ve O and He 30:54
| وهو VHV ve huve ve O And He 31:9
| وهو VHV vehuve O while he 31:13
| وهو VHV vehuve ve o while he 31:22
| وهو VHV ve huve ve O and He 33:4
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:2
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:23
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:26
| وهو VHV ve huve ve O and He 34:39
| وهو VHV ve huve ve O And He 34:47
| وهو VHV ve huve ve O And He 35:2
| وهو VHV ve huve ve O and He 36:79
| وهو VHV ve huve O and He 36:81
| وهو VHV vehuve ve o while he 37:142
| وهو VHV vehuve ve o while he 37:145
| وهو VHV ve huve ve O and He 39:62
| وهو VHV ve huve ve O and He 39:70
| وهو VHV vehuve ve o while he 40:40
| وهو VHV ve huve ve O and He 41:21
| وهو VHV ve huve ve o and it 41:44
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:4
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:9
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:9
| وهو VHV ve huve ve O and He 42:11
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:19
| وهو VHV ve huve ve o and it 42:22
| وهو VHV ve huve ve O'dur ki And He 42:25
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 42:28
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:28
| وهو VHV ve huve ve O And He 42:29
| وهو VHV ve huve ve o and he 43:17
| وهو VHV ve huve ve and he 43:18
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 43:84
| وهو VHV ve huve ve O And He 43:84
| وهو VHV ve huve ve O and He 45:37
| وهو VHV ve huve ve O and He 46:8
| وهو VHV ve huve ki o and it 47:2
| وهو VHV ve huve ve O'dur And He 48:24
| وهو VHV vehuve ve o while he 50:37
| وهو VHV vehuve ve o while he 51:40
| وهو VHV vehuve o iken While he 53:7
| وهو VHV ve huve ve O and He 53:30
| وهو VHV ve huve O and He 57:1
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:2
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:3
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:4
| وهو VHV ve huve ve O and He 57:6
| وهو VHV ve huve ve O And He 59:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 59:24
| وهو VHV ve huve ve O And He 61:1
| وهو VHV vehuve ve o while he 61:7
| وهو VHV ve huve ve O and He 62:3
| وهو VHV ve huve ve O And He 64:1
| وهو VHV ve huve ve O and He 66:2
| وهو VHV ve huve ve O'nun and He 67:1
| وهو VHV ve huve ve O And He 67:2
| وهو VHV vehuve ve o while it 67:4
| وهو VHV ve huve ve O And He 67:14
| وهو VHV ve huve ve O'dur and He 68:7
| وهو VHV vehuve ve o while he 68:48
| وهو VHV vehuve ve o while he 68:49
| وهو VHV vehuve ve o While he 80:9
| وهو VHV ve huve ve O And He 85:14


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}