"ve mā" ifadesi tarandı:
# İçinde "ve mā" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|وماVMEve mā"""And not"606x
| وما VME ve mā ve -şeye and what 2:4
| وما VME vemā olmadıkları halde but not 2:8
| وما VME ve mā and not 2:9
| وما VME ve mā değiller and not 2:9
| وما VME ve mā ve değildir and not 2:16
| وما VME ve mā -maz And not 2:26
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 2:33
| وما VME ve mā ve değildi And not 2:57
| وما VME ve mā ve şey (için) and those 2:66
| وما VME ve mā and not 2:71
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:74
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 2:77
| وما VME ve mā değildir And not 2:85
| وما VME vemā ve değildir But not 2:96
| وما VME ve mā ve etmez and not 2:99
| وما VME ve mā And not 2:102
| وما VME ve mā ve şeyi and what 2:102
| وما VME ve mā And not 2:102
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:102
| وما VME ve mā ve yoktur And not 2:107
| وما VME ve mā ne ki And whatever 2:110
| وما VME ve mā and not 2:135
| وما VME ve mā ve şeye and what 2:136
| وما VME ve mā ve şeye and what 2:136
| وما VME ve mā ve şeye and what 2:136
| وما VME ve mā ve şeye and what 2:136
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:140
| وما VME ve mā And not 2:143
| وما VME ve mā değildir And not 2:143
| وما VME ve mā değildir And not 2:144
| وما VME ve mā ve değilsin and not 2:145
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:145
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:149
| وما VME ve mā and what 2:164
| وما VME ve mā ve değildir And not 2:167
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 2:173
| وما VME ve mā ne varsa And whatever 2:197
| وما VME ve mā ve yoktur And not 2:200
| وما VME ve mā ve And (did) not 2:213
| وما VME ve mā ve ne And whatever 2:215
| وما VME ve mā and what 2:231
| وما VME ve mā """And what" 2:246
| وما VME ve mā ve ne and what(ever) 2:255
| وما VME ve mā ve olanı and what 2:255
| وما VME ve mā And none 2:269
| وما VME ve mā ve ne And whatever 2:270
| وما VME ve mā yoktur and not 2:270
| وما VME ve mā And whatever 2:272
| وما VME ve mā and not 2:272
| وما VME ve mā ve ne And whatever 2:272
| وما VME ve mā ne varsa And whatever 2:273
| وما VME ve mā ve ne and whatever 2:284
| وما VME ve mā oysa And not 3:7
| وما VME ve mā And not 3:7
| وما VME ve mā And not 3:19
| وما VME ve mā ve yoktur And not 3:22
| وما VME ve mā ve olanı and what 3:29
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 3:30
| وما VME ve mā And not 3:44
| وما VME ve mā and not 3:44
| وما VME ve mā ve ne and what 3:49
| وما VME ve mā olmayacaktır And not 3:56
| وما VME ve mā yoktur And (there is) no 3:62
| وما VME vemā while not 3:65
| وما VME ve mā and not 3:67
| وما VME ve mā oysa and not 3:69
| وما VME ve mā and not 3:69
| وما VME ve mā (halbuki) yoktur and not 3:78
| وما VME vemā oysa değildir But not 3:78
| وما VME ve mā şeye and what 3:84
| وما VME ve mā ve şeye and what 3:84
| وما VME ve mā ve şeye and what 3:84
| وما VME ve mā ve yoktur and not 3:91
| وما VME ve mā ve ne ki? And whatever 3:92
| وما VME ve mā (O) değil and not 3:95
| وما VME ve mā değildir And not 3:99
| وما VME ve mā And not 3:108
| وما VME ve mā ve olanlar and whatever 3:109
| وما VME ve mā ve şeyler And whatever 3:115
| وما VME ve mā And not 3:117
| وما VME ve mā şeyler (kin) ise and what 3:118
| وما VME ve mā And not 3:126
| وما VME ve mā ve yoktur And (there is) no 3:126
| وما VME ve mā ve olanlar and what 3:129
| وما VME ve mā ve değildir And not 3:144
| وما VME ve mā ve yoktur And not 3:145
| وما VME ve mā and not 3:146
| وما VME ve mā and not 3:146
| وما VME ve mā ve değildi And not 3:147
| وما VME ve mā and not 3:156
| وما VME ve mā ve değildir And not 3:161
| وما VME ve mā ve şey And what 3:166
| وما VME ve mā And not 3:179
| وما VME ve mā ve değildir And not 3:185
| وما VME ve mā yoktur and not 3:192
| وما VME ve mā bulunanlar ise And what 3:198
| وما VME ve mā ve şeye and what 3:199
| وما VME ve mā ve şeye and what 3:199
| وما VME ve mā ve and what 4:36
| وما VME ve mā ve şeylere and what 4:60
| وما VME ve mā And not 4:64
| وما VME ve mā ne oldu? And what 4:75
| وما VME ve mā ve şey and whatever 4:79
| وما VME ve mā yoktur And not 4:92
| وما VME vemā But not 4:113
| وما VME ve mā and not 4:113
| وما VME ve mā ve değildir and not 4:120
| وما VME ve mā hepsi and what 4:126
| وما VME ve mā vardır and what 4:127
| وما VME ve mā And whatever 4:127
| وما VME ve mā ve olanlar and whatever 4:131
| وما VME ve mā ve olanlar and whatever 4:131
| وما VME ve mā ve olanlar and whatever 4:132
| وما VME ve mā oysa And not 4:157
| وما VME ve mā ve and not 4:157
| وما VME ve mā And not 4:157
| وما VME ve mā ve şeye and what 4:162
| وما VME ve mā ve olanlar and whatever 4:171
| وما VME ve mā ve şeyler and what 5:3
| وما VME ve mā ve şeyler (havyanlar) and that which 5:3
| وما VME ve mā ve şeyler and what 5:3
| وما VME ve mā and what 5:4
| وما VME ve mā ve bulunanların and what 5:17
| وما VME ve mā bulunan herşeyin and whatever 5:18
| وما VME vemā ve değillerdir but not 5:37
| وما VME ve mā değillerdir and not 5:43
| وما VME ve mā and what 5:59
| وما VME ve mā ve şeye and what 5:59
| وما VME ve mā ve -şeye and what 5:66
| وما VME ve mā ve şeyi and what 5:68
| وما VME ve mā ve yoktur And not 5:72
| وما VME ve mā oysa yoktur And (there is) no 5:73
| وما VME ve mā ve şeye and what 5:81
| وما VME ve mā ve neden? And what 5:84
| وما VME ve mā ve neden? and what 5:84
| وما VME ve mā ve olanları and what 5:97
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 5:99
| وما VME ve mā and not 5:107
| وما VME ve mā ve ne varsa and what 5:120
| وما VME ve mā And not 6:4
| وما VME ve mā değiller and not 6:26
| وما VME ve mā ve değiliz and not 6:29
| وما VME ve mā ve değildir And not 6:32
| وما VME ve mā yoktur ki And not 6:38
| وما VME ve mā And not 6:48
| وما VME ve mā ve yoktur and not 6:52
| وما VME ve mā ve olmam and not 6:56
| وما VME ve mā And not 6:59
| وما VME ve mā ve yoktur And not 6:69
| وما VME ve mā ve artık değilim and not 6:79
| وما VME ve mā And not 6:91
| وما VME ve mā And not 6:94
| وما VME ve mā ve değilim And not 6:104
| وما VME ve mā And not 6:107
| وما VME ve mā ve değilsin and not 6:107
| وما VME ve mā değil misiniz? And what 6:109
| وما VME ve mā şeylerle and what 6:112
| وما VME ve mā ne oluyor ki? And what 6:119
| وما VME ve mā (oysa) And not 6:123
| وما VME ve mā and not 6:123
| وما VME ve mā değildir And not 6:132
| وما VME ve mā ve değil(siniz) And not 6:134
| وما VME vemā while what 6:136
| وما VME ve mā şeylerle and what 6:137
| وما VME ve mā ve değillerdir and not 6:140
| وما VME ve mā ve nede and what 6:151
| وما VME ve mā And not 6:161
| وما VME ve mā zira and not 7:7
| وما VME ve mā (gerek) and what 7:33
| وما VME ve mā and not 7:43
| وما VME ve mā ne de and what 7:48
| وما VME ve mā ve and [what] 7:51
| وما VME ve mā ve and not 7:72
| وما VME ve mā And not 7:82
| وما VME ve mā değildir And not 7:89
| وما VME ve mā ve And not 7:94
| وما VME ve mā ve And not 7:102
| وما VME ve mā ve And not 7:126
| وما VME ve mā ve and what 7:137
| وما VME ve mā ama And not 7:160
| وما VME ve mā ve and what 7:185
| وما VME ve mā and not 7:188
| وما VME ve mā ve And not 8:10
| وما VME ve mā ve yoktur And (there is) no 8:10
| وما VME ve mā And not 8:17
| وما VME vemā oysa But not 8:33
| وما VME ve mā ve and not 8:33
| وما VME vemā neden But what 8:34
| وما VME vemā ve while not 8:34
| وما VME ve mā ve şey And not 8:35
| وما VME ve mā ve and (in) what 8:41
| وما VME ve mā ne ki And whatever 8:60
| وما VME ve mā And not 9:31
| وما VME ve mā ve And not 9:54
| وما VME vemā oysa değiller while not 9:56
| وما VME ve mā And not 9:74
| وما VME ve mā yoktur And not 9:74
| وما VME ve mā ve And not 9:114
| وما VME ve mā And not 9:115
| وما VME ve mā ve yoktur And not 9:116
| وما VME ve mā ve değillerdi And not 9:122
| وما VME ve mā and what 10:6
| وما VME vemā but not 10:13
| وما VME ve mā ve And not 10:19
| وما VME ve mā ve And not 10:36
| وما VME ve mā ve And not 10:37
| وما VME ve mā ve and not 10:45
| وما VME ve mā ve değil(siniz) and not 10:53
| وما VME ve mā ve nedir? And what 10:60
| وما VME ve mā ve ne And not 10:61
| وما VME ve mā ve ne and not 10:61
| وما VME ve mā değildir And not 10:61
| وما VME ve mā ve And not 10:66
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 10:68
| وما VME ve mā (fakat) değiliz And we (are) not 10:78
| وما VME ve mā değildir And not 10:100
| وما VME vemā But not 10:101
| وما VME ve mā değilim And I am not 10:108
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 11:5
| وما VME ve mā ve yoktur And not 11:6
| وما VME ve mā yoktur and not 11:20
| وما VME ve mā ve and not 11:20
| وما VME ve mā ve and not 11:27
| وما VME ve mā ve And not 11:27
| وما VME ve mā ve değilim And not 11:29
| وما VME ve mā ve değilsiniz and not 11:33
| وما VME ve mā ve And not 11:40
| وما VME ve mā ve değiliz and not 11:53
| وما VME ve mā ve değiliz and not 11:53
| وما VME ve mā ve değildir And not 11:83
| وما VME ve mā ve değilim And not 11:86
| وما VME ve mā ve And not 11:88
| وما VME ve mā ve yoktur And not 11:88
| وما VME ve mā ve değildir And not 11:89
| وما VME ve mā ve yoktur and you are not 11:91
| وما VME ve mā ve değildi and not 11:97
| وما VME ve mā And not 11:101
| وما VME ve mā bir işe yaramadı And not 11:101
| وما VME ve mā ve And not 11:104
| وما VME ve mā ve yoktur and not 11:113
| وما VME ve mā ve And not 11:117
| وما VME ve mā ve değildir And your Lord is not 11:123
| وما VME vemā fakat değilsin But not 12:17
| وما VME ve mā değiliz and not 12:44
| وما VME ve mā """And not" 12:53
| وما VME ve mā ve And not 12:67
| وما VME ve mā ve and not 12:73
| وما VME ve mā değiliz and not 12:81
| وما VME ve mā ve And not 12:81
| وما VME ve mā değildin And not 12:102
| وما VME ve mā ve değildir And not 12:103
| وما VME ve mā And not 12:104
| وما VME ve mā ve And not 12:106
| وما VME ve mā ve değilim and not 12:108
| وما VME ve mā And not 12:109
| وما VME ve mā ve neyi and what 13:8
| وما VME ve mā ve neyi and what 13:8
| وما VME ve mā zaten yoktur and not 13:11
| وما VME vemā oysa but not 13:14
| وما VME ve mā ve (işte) And not 13:14
| وما VME ve mā oysa and nothing 13:26
| وما VME ve mā ve yoktur And not 13:34
| وما VME ve mā değildir And not 13:38
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 14:2
| وما VME ve mā ve And not 14:4
| وما VME ve mā yoktur And not 14:11
| وما VME ve mā neden? And what 14:12
| وما VME vemā ve yine but not 14:17
| وما VME ve mā ve değildir And not 14:20
| وما VME vemā ve yoktur But not 14:22
| وما VME ve mā ne de and not 14:22
| وما VME ve mā ve şeyi and what 14:38
| وما VME ve mā ve And not 14:38
| وما VME ve mā And not 15:4
| وما VME ve mā ne de and not 15:5
| وما VME ve mā ve olmaz and not 15:8
| وما VME ve mā And not 15:11
| وما VME ve mā ve and not 15:21
| وما VME ve mā ve değilsiniz And not 15:22
| وما VME ve mā ve değillerdir and not 15:48
| وما VME ve mā ve And not 15:85
| وما VME ve mā ve ne de and whatever 15:85
| وما VME ve mā ve vardır And whatever 16:13
| وما VME ve mā ve and what 16:19
| وما VME ve mā (fakat) And not 16:21
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 16:23
| وما VME ve mā And not 16:33
| وما VME ve mā ve olmaz and not (are) 16:37
| وما VME ve mā ve And not 16:43
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 16:49
| وما VME ve mā (ulaşan) And whatever 16:53
| وما VME ve mā ve And not 16:64
| وما VME ve mā ve değildir And not 16:77
| وما VME ve mā bulunan ise and whatever 16:96
| وما VME ve mā ve şeyi and what 16:115
| وما VME ve mā değildik And not 16:118
| وما VME ve mā ve and not 16:123
| وما VME ve mā değildir and not 16:127
| وما VME ve mā ve And not 17:15
| وما VME ve mā ve And not 17:20
| وما VME vemā fakat (bu) but not 17:41
| وما VME ve mā And not 17:54
| وما VME ve mā ve yoktur And not 17:59
| وما VME ve mā ve And not 17:59
| وما VME ve mā And not 17:60
| وما VME ve mā And not 17:64
| وما VME ve mā ve And not 17:85
| وما VME ve mā ve And what 17:94
| وما VME ve mā And not 17:105
| وما VME ve mā ve şeylerden and what 18:16
| وما VME ve mā ve hiç And not 18:36
| وما VME ve mā ve and not 18:43
| وما VME ve mā ve and not 18:51
| وما VME ve mā şey And nothing 18:55
| وما VME ve mā ve And not 18:56
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 18:56
| وما VME ve mā fakat And not 18:63
| وما VME ve mā And not 18:82
| وما VME ve mā ne de and not 18:97
| وما VME ve mā ve and not 19:28
| وما VME ve mā ve and what 19:48
| وما VME ve mā ve and what 19:49
| وما VME ve mā ve And not 19:64
| وما VME ve mā ve olan and what 19:64
| وما VME ve mā ve olan and what 19:64
| وما VME ve mā asla değildir And not 19:64
| وما VME ve mā ve şeylerin and whatever 19:65
| وما VME ve mā ve And not 19:92
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 20:6
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 20:6
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 20:6
| وما VME ve mā nedir? And what 20:17
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 20:73
| وما VME ve mā ve and (did) not 20:79
| وما VME ve mā nedir? """And what" 20:83
| وما VME ve mā ve olanı and what 20:110
| وما VME ve mā And not 21:7
| وما VME ve mā ve And not 21:8
| وما VME ve mā ve and not 21:8
| وما VME ve mā ve And not 21:16
| وما VME ve mā ve bulunanları and what 21:16
| وما VME ve mā ve And not 21:25
| وما VME ve mā ve olanı and what 21:28
| وما VME ve mā ve And not 21:34
| وما VME ve mā ve and what 21:98
| وما VME ve mā ve And not 21:107
| وما VME vemā oysa değillerdir while not 22:2
| وما VME ve mā ve şeylere and what 22:12
| وما VME ve mā ve And not 22:52
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 22:64
| وما VME ve mā ve and what 22:71
| وما VME ve mā ve yoktur And not 22:71
| وما VME ve mā ve olanı and what 22:76
| وما VME ve mā ve and not 22:78
| وما VME ve mā ve and not 23:17
| وما VME ve mā ve değiliz and not 23:37
| وما VME ve mā ve değiliz and not 23:38
| وما VME ve mā ve and not 23:43
| وما VME ve mā ve and not 23:76
| وما VME ve mā ve and not 23:91
| وما VME ve mā ve şeyi and what 24:29
| وما VME ve mā ve değillerdir And not 24:47
| وما VME ve mā ve değildir And not 24:54
| وما VME ve mā şeyleri and what 25:17
| وما VME ve mā ve And not 25:20
| وما VME ve mā ve And not 25:56
| وما VME ve mā ve bulunanları and whatever 25:59
| وما VME ve mā nedir? """And what" 25:60
| وما VME ve mā ve And (does) not 26:5
| وما VME vemā ama yine but not 26:8
| وما VME ve mā nedir? """And what" 26:23
| وما VME ve mā ve olanların and whatever 26:24
| وما VME ve mā ve olanların and whatever 26:28
| وما VME vemā ama but not 26:67
| وما VME ve mā And not 26:99
| وما VME vemā ama yine but not 26:103
| وما VME ve mā ve And not 26:109
| وما VME ve mā ve """And what" 26:112
| وما VME ve mā ve değilim And not 26:114
| وما VME vemā ama yine but not 26:121
| وما VME ve mā And not 26:127
| وما VME ve mā ve değiliz And not 26:138
| وما VME vemā ama yine but not 26:139
| وما VME ve mā And not 26:145
| وما VME vemā ama yine but not 26:158
| وما VME ve mā And not 26:164
| وما VME vemā ama yine but not 26:174
| وما VME ve mā ve And not 26:180
| وما VME ve mā ve değilsin And not 26:186
| وما VME vemā ama yine but not 26:190
| وما VME ve mā ve And not 26:208
| وما VME ve mā ve and not 26:209
| وما VME ve mā ve And not 26:210
| وما VME ve mā And not 26:211
| وما VME ve mā ve zaten and not 26:211
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 27:25
| وما VME ve mā ve and not 27:65
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 27:74
| وما VME ve mā ve yoktur And not (is) 27:75
| وما VME ve mā ve değilsin And not 27:81
| وما VME ve mā ve değildir And your Lord is not 27:93
| وما VME ve mā ve and not 28:19
| وما VME ve mā And not 28:27
| وما VME ve mā ve and not 28:36
| وما VME ve mā ve And not 28:44
| وما VME ve mā ve and not 28:44
| وما VME ve mā ve And not 28:45
| وما VME ve mā ve And not 28:46
| وما VME ve mā ve And not 28:59
| وما VME ve mā ve And not 28:59
| وما VME ve mā ve ne And whatever 28:60
| وما VME ve mā olan ise And what 28:60
| وما VME ve mā ve neyi and what 28:69
| وما VME ve mā ve and not 28:81
| وما VME ve mā ve değildin And not 28:86
| وما VME vemā oysa değillerdir But not 29:12
| وما VME ve mā ve yoktur And not 29:18
| وما VME ve mā ve değilsiniz And not 29:22
| وما VME ve mā ve yoktur And not 29:22
| وما VME ve mā ve yoktur and not 29:25
| وما VME ve mā ama and not 29:39
| وما VME ve mā ve And not 29:40
| وما VME vemā ama but not 29:43
| وما VME ve mā ve And none 29:47
| وما VME ve mā ve And not 29:48
| وما VME ve mā ve And not 29:49
| وما VME ve mā ve değildir And not 29:64
| وما VME ve mā ve bulunanları and what 30:8
| وما VME ve mā ve yoktur And not 30:29
| وما VME ve mā ne ki And what 30:39
| وما VME vemā ama But what 30:39
| وما VME ve mā ve değilsin And not 30:53
| وما VME ve mā ve bulunanları and whatever 31:20
| وما VME ve mā zaten And not 31:32
| وما VME ve mā ve And not 31:34
| وما VME ve mā ve and not 31:34
| وما VME ve mā ve and whatever 32:4
| وما VME ve mā ve And not 33:4
| وما VME ve mā ve And not 33:4
| وما VME ve mā oysa değildi and not 33:13
| وما VME ve mā ve and not 33:14
| وما VME ve mā ve And not 33:22
| وما VME ve mā ve asla And not 33:23
| وما VME ve mā artık yoktur And not 33:36
| وما VME ve mā ve and whom 33:50
| وما VME ve mā ve and whom 33:50
| وما VME ve mā ve olamaz And not 33:53
| وما VME ve mā ve ne? And what 33:63
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 34:1
| وما VME ve mā ve ne ki and what 34:2
| وما VME ve mā ve ne ki and what 34:2
| وما VME ve mā ve ne ki and what 34:2
| وما VME ve mā ve bulunanı and what 34:9
| وما VME ve mā ve And not 34:21
| وما VME ve mā ve yoktur and not 34:22
| وما VME ve mā ve yoktur and not 34:22
| وما VME ve mā And not 34:28
| وما VME ve mā ve And not 34:34
| وما VME ve mā ve değiliz and not 34:35
| وما VME ve mā ve değildir And not 34:37
| وما VME vemā ne ki But what 34:39
| وما VME ve mā And not 34:44
| وما VME ve mā ve and not 34:44
| وما VME ve mā ve and not 34:45
| وما VME ve mā artık and not 34:49
| وما VME ve mā ve and not 34:49
| وما VME ve mā ve ne ki And what 35:2
| وما VME ve mā And not 35:11
| وما VME ve mā ve verilmez And not 35:11
| وما VME ve mā ve olmaz And not 35:12
| وما VME ve mā ve, değildir And not 35:17
| وما VME ve mā ve değildir And not 35:19
| وما VME ve mā ve olmaz And not 35:22
| وما VME ve mā yoksa değilsin and not 35:22
| وما VME vemā ve yoktur But not 35:44
| وما VME ve mā ve and not 36:15
| وما VME ve mā ve yoktur And not 36:17
| وما VME ve mā ve And what 36:22
| وما VME ve mā ve And not 36:28
| وما VME ve mā ve and not 36:28
| وما VME ve mā ve And not 36:35
| وما VME ve mā ve olanlardan and what 36:45
| وما VME ve mā zaten And not 36:46
| وما VME ve mā And not 36:69
| وما VME ve mā ve and not 36:69
| وما VME ve mā ve and what 36:76
| وما VME ve mā ve ne varsa and what 37:5
| وما VME ve mā ve and what 37:22
| وما VME ve mā And not 37:30
| وما VME ve mā ve And not 37:39
| وما VME ve mā ve değiliz and not 37:59
| وما VME ve mā ve (bu şeyleri) and what 37:96
| وما VME ve mā ve ne de and what 37:161
| وما VME ve mā ve yoktur """And not" 37:164
| وما VME ve mā ve bulunanların and whatever 38:10
| وما VME ve mā ve And not 38:15
| وما VME ve mā ve And not 38:27
| وما VME ve mā ve ne de and whatever 38:27
| وما VME ve mā ve yoktur and not 38:65
| وما VME ve mā ve olanların and whatever 38:66
| وما VME ve mā ve değil(im) and not 38:86
| وما VME ve mā ve değil(sin) And not 39:41
| وما VME ve mā ve değillerdir and not 39:51
| وما VME ve mā ve And not 39:67
| وما VME vemā ve But (does) not 40:13
| وما VME ve mā ve ne and what 40:19
| وما VME ve mā ve and not 40:21
| وما VME ve mā ve değildir And not 40:25
| وما VME ve mā ve and not 40:29
| وما VME ve mā ve değildir And Allah (does) not 40:31
| وما VME ve mā ve değildi And not 40:37
| وما VME vemā fakat değildir but not 40:50
| وما VME ve mā olmaz And not 40:58
| وما VME ve mā ve değildir And not 40:78
| وما VME ve mā ve değildiniz And not 41:22
| وما VME ve mā ve bulunanı and what 41:25
| وما VME ve mā And not 41:35
| وما VME ve mā ve and not 41:35
| وما VME ve mā ve değildir And not 41:46
| وما VME ve mā ve And not 41:47
| وما VME ve mā and not 41:47
| وما VME ve mā ve and not 41:50
| وما VME ve mā ve bulunan herşey and whatever 42:4
| وما VME ve mā ve değilsin and not 42:6
| وما VME ve mā ve ne varsa And whatever 42:10
| وما VME ve mā ve and what 42:13
| وما VME ve mā ve And not 42:14
| وما VME ve mā ne? And what 42:17
| وما VME vemā fakat olmaz but not 42:20
| وما VME ve mā ve and whatever 42:29
| وما VME ve mā ve And whatever 42:30
| وما VME ve mā ve değilsiniz And not 42:31
| وما VME ve mā ve yoktur and not 42:31
| وما VME vemā ve But what 42:36
| وما VME ve mā ve yoktur And not 42:46
| وما VME ve mā ve yoktur and not 42:47
| وما VME ve mā ve yoktur, olmaz And not 42:51
| وما VME ve mā ve bulunan herşeyin and whatever 42:53
| وما VME ve mā ve And not 43:7
| وما VME ve mā yoksa and not 43:13
| وما VME ve mā ve And not 43:48
| وما VME ve mā And not 43:76
| وما VME ve mā ve bulunan her şeyin and whatever 43:85
| وما VME ve mā ve bulunanların and whatever 44:7
| وما VME ve mā ve and not 44:29
| وما VME ve mā ve değiliz and not 44:35
| وما VME ve mā ve And not 44:38
| وما VME ve mā ve bulunanları and whatever 44:38
| وما VME ve mā ve and what 45:4
| وما VME ve mā ve and what 45:5
| وما VME ve mā ve bulunan şeyleri and whatever 45:13
| وما VME ve mā ve and not 45:24
| وما VME ve mā fakat yoktur And not 45:24
| وما VME ve mā ve değiliz and not 45:32
| وما VME ve mā ve yoktur and not 45:34
| وما VME ve mā ve bulunanları and what 46:3
| وما VME ve mā ve and not 46:9
| وما VME ve mā ve değilim and not 46:9
| وما VME ve mā ve şeyler and what 46:28
| وما VME ve mā ve ne varsa and what 48:2
| وما VME ve mā ve olanları and what 49:16
| وما VME ve mā ve yoktur and not 50:6
| وما VME ve mā ve değil(im) and not 50:29
| وما VME ve mā ve bulunanları and whatever 50:38
| وما VME ve mā ve and (did) not 50:38
| وما VME ve mā ve değilsin and not 50:45
| وما VME ve mā ve şey and what 51:22
| وما VME ve mā ve and not 51:45
| وما VME ve mā ve And not 51:56
| وما VME ve mā ve and not 51:57
| وما VME ve mā ve and not 52:21
| وما VME ve mā ve and not 53:2
| وما VME ve mā ve And not 53:3
| وما VME ve mā ve and not 53:17
| وما VME ve mā ve and what 53:23
| وما VME ve mā ve yoktur And not 53:28
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 53:31
| وما VME ve mā ve yoktur And not 54:50
| وما VME ve mā ve değildir and not 56:60
| وما VME ve mā ve şeyi and what 57:4
| وما VME ve mā ve şeyi and what 57:4
| وما VME ve mā ve şeyi and what 57:4
| وما VME ve mā ve ne? And what 57:8
| وما VME ve mā ve ne? And what 57:10
| وما VME ve mā ve şeye and what 57:16
| وما VME vemā ve değildir But not 57:20
| وما VME ve mā ve olanı and whatever 58:7
| وما VME ve mā ve bulunanlar and whatever 59:1
| وما VME ve mā ve şey ise And what 59:6
| وما VME ve mā ne ki And whatever 59:7
| وما VME ve mā ve ne ki and whatever 59:7
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 60:1
| وما VME vemā fakat but not 60:4
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 61:1
| وما VME ve mā ve ne varsa and whatever 62:1
| وما VME ve mā ve bulunanlar and whatever 64:1
| وما VME ve mā ve şeyleri and what 64:4
| وما VME ve mā ve and what 68:1
| وما VME ve mā halbuki değildir And not 68:52
| وما VME ve mā nerden? And what 69:3
| وما VME ve mā ve şeylere And what 69:39
| وما VME ve mā ve değildir And not 69:41
| وما VME ve mā ve değil(iz) and not 70:41
| وما VME ve mā ve And whatever 73:20
| وما VME ve mā ve And what 74:27
| وما VME ve mā ve And not 74:31
| وما VME ve mā ve And not 74:31
| وما VME ve mā ve And none 74:31
| وما VME ve mā ve değildir And not 74:31
| وما VME ve mā ve And not 74:56
| وما VME ve mā ve And not 76:30
| وما VME ve mā nereden? And what 77:14
| وما VME ve mā ve bulunanların and whatever 78:37
| وما VME vemā ve ne? But what 80:3
| وما VME ve mā nedir? And not 80:7
| وما VME ve mā ve değildir And not 81:22
| وما VME ve mā ve değildir And not 81:24
| وما VME ve mā ve değildir And not 81:25
| وما VME ve mā ve And not 81:29
| وما VME ve mā ve değillerdir And not 82:16
| وما VME ve mā ve nedir? And what 82:17
| وما VME ve mā nedir? And what 83:8
| وما VME ve mā And not 83:12
| وما VME ve mā nedir? And what 83:19
| وما VME vemā ve But not 83:33
| وما VME ve mā ve şeylere and what 84:17
| وما VME ve mā ve And not 85:8
| وما VME ve mā ve nedir? And what 86:2
| وما VME ve mā ve değildir And not 86:14
| وما VME ve mā ve olanı and what 87:7
| وما VME ve mā ve and what 90:3
| وما VME ve mā nedir? And what 90:12
| وما VME ve mā ve and (He) Who 91:5
| وما VME ve mā ve and by (He) Who 91:6
| وما VME ve mā ve and (He) Who 91:7
| وما VME ve mā ve andolsun And He Who 92:3
| وما VME ve mā ve yoktur And not 92:11
| وما VME ve mā ve yoktur And not 92:19
| وما VME ve mā ve and not 93:3
| وما VME ve mā nedir? And what 97:2
| وما VME ve mā ve And not 98:4
| وما VME ve mā oysa And not 98:5
| وما VME ve mā nedir And what 101:3
| وما VME ve mā nedir? And what 101:10
| وما VME ve mā nedir? And what 104:5
| وما VME ve mā ve and what 111:2


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}