"sana olan" ifadesi tarandı:
# İçinde "sana olan" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عليكALYKǎleykesana olanupon you3x
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 2:252
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine on you 2:272
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:3
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:7
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen on you 3:20
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:58
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 3:108
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 4:113
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 4:164
| عليك ALYK ǎleyke sana to you. 4:164
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 5:110
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 6:7
| عليك ALYK ǎleyke sana for you 6:35
| عليك ALYK ǎleyke sana (is) on you 6:52
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 7:101
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 11:48
| عليك ALYK ǎleyke sana "to you;" 11:100
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 11:120
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 12:3
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 12:6
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen on you 13:40
| عليك ALYK ǎleyke üzerine upon you 15:35
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:64
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine düşen upon you 16:82
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:89
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 16:118
| عليك ALYK ǎleyke sana against you 17:14
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 17:87
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 18:13
| عليك ALYK ǎleyki üzerine upon you 19:25
| عليك ALYK ǎleyke sana on you. 19:47
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 20:2
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 20:37
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine over you 20:39
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 20:99
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 28:3
| عليك ALYK ǎleyke sana for you. 28:27
| عليك ALYK ǎleyke sana upon you 28:85
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 29:51
| عليك ALYK ǎleyke yanında to yourself 33:37
| عليك ALYK ǎleyke sana to you, 33:50
| عليك ALYK ǎleyke sana on you 33:50
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine upon you. 33:51
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerinedir upon you 38:78
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 39:41
| عليك ALYK ǎleyke sana to you, 40:78
| عليك ALYK ǎleyke sana to you. 40:78
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen (is) on you 42:48
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 45:6
| عليك ALYK ǎleyke sana olan upon you 48:2
| عليك ALYK ǎleyke senin to you 49:17
| عليك ALYK ǎleyke sana upon You 60:4
| عليك ALYK ǎleyke senin üzerine upon you 73:5
| عليك ALYK ǎleyke sana to you 76:23
| عليك ALYK ǎleyke sana düşen upon you 80:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}