"sokacaktır" ifadesi tarandı:
# İçinde "sokacaktır" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
د خ ل|D̃ḢLفسيدخلهمFSYD̃ḢLHMfeseyudḣiluhumsokacaktırthen He will admit them1x
د خ ل|D̃ḢL فسيدخلهم FSYD̃ḢLHM feseyudḣiluhum sokacaktır then He will admit them 4:175
د خ ل|D̃ḢLيدخلYD̃ḢLyudḣilusokacaktırwill admit1x
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yedḣule asla giremez will enter 2:111
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokacaktır will admit 22:14
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar will admit 22:23
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar He admits 42:8
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar will admit 47:12
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yedḣuli girmedi entered 49:14
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣale sokulacağını he enters 70:38
د خ ل|D̃ḢL يدخل YD̃ḢL yudḣilu sokar He admits 76:31


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}