"CYBK" ifadesi tarandı:
# "-K" takısı olmadan "CYB" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "CYBK" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ج ي ب|CYBجيبكCYBKceybikekoynunayour bosom2x
ج ي ب|CYB جيبك CYBK ceybike koynuna your bosom 27:12
ج ي ب|CYB جيبك CYBK ceybike koynuna your bosom 28:32


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}