» 28 / Kasas  32:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اسْلُكْ (ESLK) = Asluk : sok
2. يَدَكَ (YD̃K) = yedeke : elini
3. فِي (FY) = fī :
4. جَيْبِكَ (CYBK) = ceybike : koynuna
5. تَخْرُجْ (TḢRC) = teḣruc : çıksın
6. بَيْضَاءَ (BYŽEÙ) = beyDā'e : bembeyaz
7. مِنْ (MN) = min :
8. غَيْرِ (ĞYR) = ğayri : olmaksızın
9. سُوءٍ (SVÙ) = sū'in : bir kusur
10. وَاضْمُمْ (VEŽMM) = veDmum : ve çek
11. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : kendine
12. جَنَاحَكَ (CNEḪK) = cenāHake : kanadını (kollarını)
13. مِنَ (MN) = mine :
14. الرَّهْبِ (ELRHB) = r-rahbi : korkudan (açılan)
15. فَذَانِكَ (FZ̃ENK) = feƶānike : işte bunlar
16. بُرْهَانَانِ (BRHENEN) = burhānāni : iki delildir
17. مِنْ (MN) = min : -nden
18. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbi-
19. إِلَىٰ (ÎL) = ilā :
20. فِرْعَوْنَ (FRAVN) = fir'ǎvne : Fir'avn'a
21. وَمَلَئِهِ (VMLÙH) = ve meleihi : ve onun adamlarına
22. إِنَّهُمْ (ÎNHM) = innehum : çünkü onlar
23. كَانُوا (KENVE) = kānū : olmuşlardır
24. قَوْمًا (GVME) = ḳavmen : bir kavim
25. فَاسِقِينَ (FESGYN) = fāsiḳīne : yoldan çıkan
sok | elini | | koynuna | çıksın | bembeyaz | | olmaksızın | bir kusur | ve çek | kendine | kanadını (kollarını) | | korkudan (açılan) | işte bunlar | iki delildir | -nden | Rabbi- | | Fir'avn'a | ve onun adamlarına | çünkü onlar | olmuşlardır | bir kavim | yoldan çıkan |

[SLK] [YD̃Y] [] [CYB] [ḢRC] [BYŽ] [] [ĞYR] [SVE] [ŽMM] [] [CNḪ] [] [RHB] [] [BRHN] [] [RBB] [] [] [MLE] [] [KVN] [GVM] [FSG]
ESLK YD̃K FY CYBK TḢRC BYŽEÙ MN ĞYR SVÙ VEŽMM ÎLYK CNEḪK MN ELRHB FZ̃ENK BRHENEN MN RBK ÎL FRAVN VMLÙH ÎNHM KENVE GVME FESGYN

Asluk yedeke ceybike teḣruc beyDā'e min ğayri sū'in veDmum ileyke cenāHake mine r-rahbi feƶānike burhānāni min rabbike ilā fir'ǎvne ve meleihi innehum kānū ḳavmen fāsiḳīne
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

 » 28 / Kasas  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اسلك س ل ك | SLK ESLK Asluk sok Insert
يدك ي د ي | YD̃Y YD̃K yedeke elini your hand
في | FY in
جيبك ج ي ب | CYB CYBK ceybike koynuna your bosom
تخرج خ ر ج | ḢRC TḢRC teḣruc çıksın it will come forth
بيضاء ب ي ض | BYŽ BYŽEÙ beyDā'e bembeyaz white
من | MN min without
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayri olmaksızın without
سوء س و ا | SVE SVÙ sū'in bir kusur any harm.
واضمم ض م م | ŽMM VEŽMM veDmum ve çek And draw
إليك | ÎLYK ileyke kendine to yourselves
جناحك ج ن ح | CNḪ CNEḪK cenāHake kanadını (kollarını) your hand
من | MN mine against
الرهب ر ه ب | RHB ELRHB r-rahbi korkudan (açılan) fear.
فذانك | FZ̃ENK feƶānike işte bunlar So these
برهانان ب ر ه ن | BRHN BRHENEN burhānāni iki delildir (are) two evidences
من | MN min -nden from
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbi- your Lord,
إلى | ÎL ilā to
فرعون | FRAVN fir'ǎvne Fir'avn'a Firaun
وملئه م ل ا | MLE VMLÙH ve meleihi ve onun adamlarına and his chiefs.
إنهم | ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmuşlardır are
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir kavim a people
فاسقين ف س ق | FSG FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient."""

28:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

sok | elini | | koynuna | çıksın | bembeyaz | | olmaksızın | bir kusur | ve çek | kendine | kanadını (kollarını) | | korkudan (açılan) | işte bunlar | iki delildir | -nden | Rabbi- | | Fir'avn'a | ve onun adamlarına | çünkü onlar | olmuşlardır | bir kavim | yoldan çıkan |

[SLK] [YD̃Y] [] [CYB] [ḢRC] [BYŽ] [] [ĞYR] [SVE] [ŽMM] [] [CNḪ] [] [RHB] [] [BRHN] [] [RBB] [] [] [MLE] [] [KVN] [GVM] [FSG]
ESLK YD̃K FY CYBK TḢRC BYŽEÙ MN ĞYR SVÙ VEŽMM ÎLYK CNEḪK MN ELRHB FZ̃ENK BRHENEN MN RBK ÎL FRAVN VMLÙH ÎNHM KENVE GVME FESGYN

Asluk yedeke ceybike teḣruc beyDā'e min ğayri sū'in veDmum ileyke cenāHake mine r-rahbi feƶānike burhānāni min rabbike ilā fir'ǎvne ve meleihi innehum kānū ḳavmen fāsiḳīne
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين

[س ل ك] [ي د ي] [] [ج ي ب] [خ ر ج] [ب ي ض] [] [غ ي ر] [س و ا] [ض م م] [] [ج ن ح] [] [ر ه ب] [] [ب ر ه ن] [] [ر ب ب] [] [] [م ل ا] [] [ك و ن] [ق و م] [ف س ق]

 » 28 / Kasas  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
اسلك س ل ك | SLK ESLK Asluk sok Insert
Elif,Sin,Lam,Kef,
1,60,30,20,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
يدك ي د ي | YD̃Y YD̃K yedeke elini your hand
Ye,Dal,Kef,
10,4,20,
N – accusative feminine singular noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
جيبك ج ي ب | CYB CYBK ceybike koynuna your bosom
Cim,Ye,Be,Kef,
3,10,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
تخرج خ ر ج | ḢRC TḢRC teḣruc çıksın it will come forth
Te,Hı,Re,Cim,
400,600,200,3,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بيضاء ب ي ض | BYŽ BYŽEÙ beyDā'e bembeyaz white
Be,Ye,Dad,Elif,,
2,10,800,1,,
N – accusative feminine singular noun
اسم منصوب
من | MN min without
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
غير غ ي ر | ĞYR ĞYR ğayri olmaksızın without
Ğayn,Ye,Re,
1000,10,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
سوء س و ا | SVE SVÙ sū'in bir kusur any harm.
Sin,Vav,,
60,6,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
واضمم ض م م | ŽMM VEŽMM veDmum ve çek And draw
Vav,Elif,Dad,Mim,Mim,
6,1,800,40,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو عاطفة
فعل أمر
إليك | ÎLYK ileyke kendine to yourselves
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
جناحك ج ن ح | CNḪ CNEḪK cenāHake kanadını (kollarını) your hand
Cim,Nun,Elif,Ha,Kef,
3,50,1,8,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN mine against
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرهب ر ه ب | RHB ELRHB r-rahbi korkudan (açılan) fear.
Elif,Lam,Re,He,Be,
1,30,200,5,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فذانك | FZ̃ENK feƶānike işte bunlar So these
Fe,Zel,Elif,Nun,Kef,
80,700,1,50,20,
REM – prefixed resumption particle
DEM – masculine dual demonstrative pronoun
الفاء استئنافية
اسم اشارة
برهانان ب ر ه ن | BRHN BRHENEN burhānāni iki delildir (are) two evidences
Be,Re,He,Elif,Nun,Elif,Nun,
2,200,5,1,50,1,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbi- your Lord,
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
فرعون | FRAVN fir'ǎvne Fir'avn'a Firaun
Fe,Re,Ayn,Vav,Nun,
80,200,70,6,50,
"PN – genitive masculine proper noun → Pharaoh"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
وملئه م ل ا | MLE VMLÙH ve meleihi ve onun adamlarına and his chiefs.
Vav,Mim,Lam,,He,
6,40,30,,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنهم | ÎNHM innehum çünkü onlar Indeed, they
,Nun,He,Mim,
,50,5,40,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
حرف نصب و«هم» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كانوا ك و ن | KVN KENVE kānū olmuşlardır are
Kef,Elif,Nun,Vav,Elif,
20,1,50,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
قوما ق و م | GVM GVME ḳavmen bir kavim a people
Gaf,Vav,Mim,Elif,
100,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فاسقين ف س ق | FSG FESGYN fāsiḳīne yoldan çıkan "defiantly disobedient."""
Fe,Elif,Sin,Gaf,Ye,Nun,
80,1,60,100,10,50,
ADJ – accusative masculine plural active participle
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اسْلُكْ: sok | يَدَكَ: elini | فِي: | جَيْبِكَ: koynuna | تَخْرُجْ: çıksın | بَيْضَاءَ: bembeyaz | مِنْ: | غَيْرِ: olmaksızın | سُوءٍ: bir kusur | وَاضْمُمْ: ve çek | إِلَيْكَ: kendine | جَنَاحَكَ: kanadını (kollarını) | مِنَ: | الرَّهْبِ: korkudan (açılan) | فَذَانِكَ: işte bunlar | بُرْهَانَانِ: iki delildir | مِنْ: -nden | رَبِّكَ: Rabbi- | إِلَىٰ: | فِرْعَوْنَ: Fir'avn'a | وَمَلَئِهِ: ve onun adamlarına | إِنَّهُمْ: çünkü onlar | كَانُوا: olmuşlardır | قَوْمًا: bir kavim | فَاسِقِينَ: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |اسلك ESLK sok | يدك YD̃K elini | في FY | جيبك CYBK koynuna | تخرج TḢRC çıksın | بيضاء BYŽEÙ bembeyaz | من MN | غير ĞYR olmaksızın | سوء SWÙ bir kusur | واضمم WEŽMM ve çek | إليك ÎLYK kendine | جناحك CNEḪK kanadını (kollarını) | من MN | الرهب ELRHB korkudan (açılan) | فذانك FZ̃ENK işte bunlar | برهانان BRHENEN iki delildir | من MN -nden | ربك RBK Rabbi- | إلى ÎL | فرعون FRAWN Fir'avn'a | وملئه WMLÙH ve onun adamlarına | إنهم ÎNHM çünkü onlar | كانوا KENWE olmuşlardır | قوما GWME bir kavim | فاسقين FESGYN yoldan çıkan |
Kırık Meal (Okunuş) : |Asluk: sok | yedeke: elini | : | ceybike: koynuna | teḣruc: çıksın | beyDā'e: bembeyaz | min: | ğayri: olmaksızın | sū'in: bir kusur | veDmum: ve çek | ileyke: kendine | cenāHake: kanadını (kollarını) | mine: | r-rahbi: korkudan (açılan) | feƶānike: işte bunlar | burhānāni: iki delildir | min: -nden | rabbike: Rabbi- | ilā: | fir'ǎvne: Fir'avn'a | ve meleihi: ve onun adamlarına | innehum: çünkü onlar | kānū: olmuşlardır | ḳavmen: bir kavim | fāsiḳīne: yoldan çıkan |
Kırık Meal (Transcript) : |ESLK: sok | YD̃K: elini | FY: | CYBK: koynuna | TḢRC: çıksın | BYŽEÙ: bembeyaz | MN: | ĞYR: olmaksızın | SVÙ: bir kusur | VEŽMM: ve çek | ÎLYK: kendine | CNEḪK: kanadını (kollarını) | MN: | ELRHB: korkudan (açılan) | FZ̃ENK: işte bunlar | BRHENEN: iki delildir | MN: -nden | RBK: Rabbi- | ÎL: | FRAVN: Fir'avn'a | VMLÙH: ve onun adamlarına | ÎNHM: çünkü onlar | KENVE: olmuşlardır | GVME: bir kavim | FESGYN: yoldan çıkan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Elini koynuna koy da bir hastalık yüzünden olmaksızın bembeyaz, parıl parıl parlar bir halde çıksın, korkudan yanlarına düşen ellerini kavuştur göğsüne; bu iki şey, Rabbinden, Firavun'a ve ileri gelen adamlarına iki kesin delil; şüphe yok ki onlar, buyruktan çıkmış bir topluluktur.
Adem Uğur : Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır (diye seslenildi).
Ahmed Hulusi : "Elini koynuna sok, sağlıklı bembeyaz çıkar! Korkudan kaldırdığın kollarını da indir, rahatla! İşte bu ikisi, Firavun ve onun ileri gelenlerine, Rabbinden iki delildir. . . Muhakkak ki onlar inançları bozuk bir toplumdurlar. "
Ahmet Tekin : 'Elini koynuna sok, kusurla ilgisi olmayan, ışıl ışıl, bembeyaz bir el ortaya çıksın. Dehşetten, korkudan indiremediğin kolunu indir. İşte bu ikisi, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbin tarafından sana verilen iki kesin delildir. Onlar doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden fâsık, âsi, bozguncu bir kavim olmuşlardır.' denildi.
Ahmet Varol : Elini koynuna sok da bir hastalık olmadan bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını (kollarını) kendine çek. Bu ikisi Rabbinden, Firavun'a ve adamlarına karşı iki kesin delildir. Şüphesiz onlar fasık bir kavimdirler.'
Ali Bulaç : "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt (mucize)dir. Gerçekten onlar, fasık bir topluluktur."
Ali Fikri Yavuz : Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz (ışık veren güneş gibi) çıkacaktır. Ellerini de koltuklarının altına koy, sendeki korku gidecektir. İşte bunlar (Asâ’nın yılan olması, elin embeyaz güneş gibi çıkması), Rabbinden iki mucizedir ki, (seni onlarla) Firavun’a ve kavmine gönderdik, çünkü onlar fâsık (kâfir) bir kavim oldular.”
Bekir Sadak : "Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz ciksin. Korkudan acilan kollarini kendine cek! Bu ikisi Firavun ve erkanina karsi Rabbinin iki delilidir. Dogrusu onlar yoldan cikmis bir millettir» denildi.
Celal Yıldırım : Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz pırıl pırıl çıksın. Korku uyandıran durumdan dolayı kollarını kendine çekip toparlan. İşte bu ikisi, Fir'avn ile ileri gelen yoldaşlarına Rabbından iki açık ve kesin belgelerdir. Çünkü onlar gerçekten (ilâhî) sınırı aşmış suçlulardır» denildi.
Diyanet İşleri : “Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve ileri gelen adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verilen) iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Elini koynuna koy, lekesiz, bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek! Bu ikisi Firavun ve erkanına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir' denildi.
Diyanet Vakfi : «Elini koynuna sok; kusursuz, bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır» (diye seslenildi).
Edip Yüksel : 'Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını katlayıp indir. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen ekibine Rabbinden iki delildir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan (açılan) kollarını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır.» (diye seslenildi)
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elini koynuna sok, çıksın bembeyaz, kusursuz olarak. Korkudan (açılan) kollarını kendine kavuştur! İşte bu ikisi, Rabbinden Firavun'a ve ileri gelen adamlarına karşı sana iki kesin delil! Çünkü onlar, yoldan çıkan bir topluluk oldular»
Elmalılı Hamdi Yazır : Elini koynuna sok, çıksın bembeyaz, bir âfetsiz ve heybetten cenahını kendine kavuştur, işte bu ikisi sana iki bürhan, rabbından Fir'avne ve cem'ıyyetine, çünkü onlar fasık bir kavm oldular
Fizilal-il Kuran : «Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun'a ve onun adamlarına karşı Rabb'inin verdiği iki delildir. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdirler» denildi.
Gültekin Onan : "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt (mucize)dir. Gerçekten onlar fasıklar kavmidir."
Hakkı Yılmaz : (30-32) Sonra oraya vardığında o bereketli toprak parçasındaki vâdinin sağ tarafından, bir ağaçtan seslenildi: “Ey Mûsâ! Hiç şüphesiz ki Ben, âlemlerin Rabbi Allah'ın ta kendisiyim! Ve birikimini ortaya at! –Birikimini sanki görünmeyen bir varlık gibi, hareket ettirir görünce de dönüp arkasına bakmadan kaçtı.– Ey Mûsâ! Beri gel, korkma. Kesinlikle sen emniyette olanlardansın. Koynundaki gücünü devreye sok, kusursuz, mükemmelce çıkacaksın. Korkudan kanadını kendine çek. İşte bu ikisi Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. Şüphesiz ki onlar, yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır.”
Hasan Basri Çantay : «Elini yakanın içine sok. Âfetsiz, bembeyaz olarak çıkacakdır o. Korkudan (kanad gibi açılan) ellerini kendine (birbirine) kavuşdur (korkma). İşte bu iki (mu'cize) Fir'avna ve cemaatına Rabbinden iki burhandır. Çünkü onlar fâsıklar güruhudur» diye (buyuruldu).
Hayrat Neşriyat : 'Elini yanına (koynuna) sok; (bir rahatsızlık belirtisi olmaksızın) kusursuz, bembeyaz (parlayan ve nûr saçan bir el) olarak çıksın! Korkudan (açılan) kanadını(ellerini)de kendine çek; işte bu ikisi (asân ve elin), Fir'avun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana (verilmiş) iki mu'cizedir. Çünki onlar, bir fâsıklar topluluğu oldular!'
İbni Kesir : Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıksın. Ellerini kendine çek, korkun kalmasın. Bu ikisi, Firavun ve erkanına karşı Rabbından iki burhandır. Doğrusu onlar, fasıklar güruhudur, denildi.
İskender Evrenosoğlu : Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan (emin ol), kanatlarını (kollarını) kendine çek. Bu ikisi, senin Rabbinden, firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine iki burhandır (delildir). Muhakkak ki onlar, fasık bir kavimdir.
Muhammed Esed : "(Ve şimdi) elini koynuna sok; lekesiz olarak bembeyaz (ışıl ışıl) çıksın! Ve bütün korkulardan sıyrılmış olarak (artık) kolunu kanadını indir! Bu iki şey, senin, Rabbin tarafından Firavun ve onun seçkinler çevresine (gönderilen bir elçi) olduğunu gösteren alametlerdir. Çünkü onlar yoldan çıkmış, yozlaşmış bir topluluk haline gelmiş bulunuyorlar."
Ömer Nasuhi Bilmen : Elini yakanın içine sok, bembeyaz bir halde âfetsiz olarak çıkıversin ve korkudan kanadını kendine yapıştır. İşte bu ikisi Rabbin tarafından Firavun'a ve cemiyetine karşı iki kahir hüccettir. Şüphe yok ki onlar fâsıklar olan bir kavim oldular.
Ömer Öngüt : “Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Elini kendine çek, korkun kalmasın. Bu iki mucize, Firavun ve erkânına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar fâsıklar gürûhudur. ”
Şaban Piriş : Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan gevşeyen kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve çevresine karşı Rabbinin iki belgesidir. Onlar, yoldan çıkmış bir toplumdur.
Suat Yıldırım : "Elini koynuna sok! Şimdi çıkar: İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma saikiyle kanat gibi açılan kollarını kendine çekip toparlan, korkma artık! İşte bunlar, Rabbin tarafından Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen iki mûcizedir. Onlar gerçekten iyice yoldan çıkmış bir gürûhtur."
Süleyman Ateş : "Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve kanadını korkudan kendine çek. İşte bunlar, Fir'avn'a ve onun adamlarına (göstermek için) Rabbinden sana verilen iki delildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır."
Tefhim-ul Kuran : «Elini koynuna sok, kusursuz olarak bembeyaz çıksın. Ve (her türlü) dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar, senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıt (mucize)dir. Gerçekten onlar, fasık olan bir topluluktur.»
Ümit Şimşek : 'Elini koynuna sok ki, hiç kusursuz, bembeyaz parlar halde çıksın. Korkuyla açılmış kollarını indir. Bunlar, Firavun ve adamlarına göstermen için Rabbinden iki delildir. Doğrusu, onlar yoldan çıkmış bir topluluktur.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Elini koynuna sok, lekesiz bembeyaz çıkıversin. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bunlar, Firavun ve kodamanlarına karşı Rabbinden sana güçlü iki kanıttır. Firavun ve yardakçıları yoldan çıkmış bir güruhtur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}