» 28 / Kasas  24:

Kuran Sırası: 28
İniş Sırası: 49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

 » 28 / Kasas  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَسَقَىٰ (FSG) = feseḳā : (Musa) hemen suladı
2. لَهُمَا (LHME) = lehumā : onlarınkini
3. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
4. تَوَلَّىٰ (TVL) = tevellā : çekildi
5. إِلَى (ÎL) = ilā :
6. الظِّلِّ (ELƵL) = Z-Zilli : gölgeye
7. فَقَالَ (FGEL) = fe ḳāle : dedi
8. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
9. إِنِّي (ÎNY) = innī : doğrusu ben
10. لِمَا (LME) = limā : ne varsa
11. أَنْزَلْتَ (ÊNZLT) = enzelte : indireceğin
12. إِلَيَّ (ÎLY) = ileyye : bana
13. مِنْ (MN) = min : -dan
14. خَيْرٍ (ḢYR) = ḣayrin : hayır-
15. فَقِيرٌ (FGYR) = feḳīrun : muhtacım
(Musa) hemen suladı | onlarınkini | sonra | çekildi | | gölgeye | dedi | Rabbim | doğrusu ben | ne varsa | indireceğin | bana | -dan | hayır- | muhtacım |

[SGY] [] [] [VLY] [] [ƵLL] [GVL] [RBB] [] [] [NZL] [] [] [ḢYR] [FGR]
FSG LHME S̃M TVL ÎL ELƵL FGEL RB ÎNY LME ÊNZLT ÎLY MN ḢYR FGYR

feseḳā lehumā ṧumme tevellā ilā Z-Zilli fe ḳāle rabbi innī limā enzelte ileyye min ḣayrin feḳīrun
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير

 » 28 / Kasas  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فسقى س ق ي | SGY FSG feseḳā (Musa) hemen suladı So he watered
لهما | LHME lehumā onlarınkini for them.
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
تولى و ل ي | VLY TVL tevellā çekildi he turned back
إلى | ÎL ilā to
الظل ظ ل ل | ƵLL ELƵL Z-Zilli gölgeye the shade
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
إني | ÎNY innī doğrusu ben Indeed, I am
لما | LME limā ne varsa of whatever
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT enzelte indireceğin You send
إلي | ÎLY ileyye bana to me
من | MN min -dan of
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır- good
فقير ف ق ر | FGR FGYR feḳīrun muhtacım "(in) need."""

28:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Musa) hemen suladı | onlarınkini | sonra | çekildi | | gölgeye | dedi | Rabbim | doğrusu ben | ne varsa | indireceğin | bana | -dan | hayır- | muhtacım |

[SGY] [] [] [VLY] [] [ƵLL] [GVL] [RBB] [] [] [NZL] [] [] [ḢYR] [FGR]
FSG LHME S̃M TVL ÎL ELƵL FGEL RB ÎNY LME ÊNZLT ÎLY MN ḢYR FGYR

feseḳā lehumā ṧumme tevellā ilā Z-Zilli fe ḳāle rabbi innī limā enzelte ileyye min ḣayrin feḳīrun
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير

[س ق ي] [] [] [و ل ي] [] [ظ ل ل] [ق و ل] [ر ب ب] [] [] [ن ز ل] [] [] [خ ي ر] [ف ق ر]

 » 28 / Kasas  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فسقى س ق ي | SGY FSG feseḳā (Musa) hemen suladı So he watered
Fe,Sin,Gaf,,
80,60,100,,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
لهما | LHME lehumā onlarınkini for them.
Lam,He,Mim,Elif,
30,5,40,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person dual personal pronoun
جار ومجرور
ثم | S̃M ṧumme sonra Then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
تولى و ل ي | VLY TVL tevellā çekildi he turned back
Te,Vav,Lam,,
400,6,30,,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الظل ظ ل ل | ƵLL ELƵL Z-Zilli gölgeye the shade
Elif,Lam,Zı,Lam,
1,30,900,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فقال ق و ل | GVL FGEL fe ḳāle dedi and said,
Fe,Gaf,Elif,Lam,
80,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء عاطفة
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī doğrusu ben Indeed, I am
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
لما | LME limā ne varsa of whatever
Lam,Mim,Elif,
30,40,1,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزلت ن ز ل | NZL ÊNZLT enzelte indireceğin You send
,Nun,Ze,Lam,Te,
,50,7,30,400,
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلي | ÎLY ileyye bana to me
,Lam,Ye,
,30,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır- good
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
فقير ف ق ر | FGR FGYR feḳīrun muhtacım "(in) need."""
Fe,Gaf,Ye,Re,
80,100,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَسَقَىٰ: (Musa) hemen suladı | لَهُمَا: onlarınkini | ثُمَّ: sonra | تَوَلَّىٰ: çekildi | إِلَى: | الظِّلِّ: gölgeye | فَقَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | إِنِّي: doğrusu ben | لِمَا: ne varsa | أَنْزَلْتَ: indireceğin | إِلَيَّ: bana | مِنْ: -dan | خَيْرٍ: hayır- | فَقِيرٌ: muhtacım |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فسقى FSG (Musa) hemen suladı | لهما LHME onlarınkini | ثم S̃M sonra | تولى TWL çekildi | إلى ÎL | الظل ELƵL gölgeye | فقال FGEL dedi | رب RB Rabbim | إني ÎNY doğrusu ben | لما LME ne varsa | أنزلت ÊNZLT indireceğin | إلي ÎLY bana | من MN -dan | خير ḢYR hayır- | فقير FGYR muhtacım |
Kırık Meal (Okunuş) : |feseḳā: (Musa) hemen suladı | lehumā: onlarınkini | ṧumme: sonra | tevellā: çekildi | ilā: | Z-Zilli: gölgeye | fe ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | innī: doğrusu ben | limā: ne varsa | enzelte: indireceğin | ileyye: bana | min: -dan | ḣayrin: hayır- | feḳīrun: muhtacım |
Kırık Meal (Transcript) : |FSG: (Musa) hemen suladı | LHME: onlarınkini | S̃M: sonra | TVL: çekildi | ÎL: | ELƵL: gölgeye | FGEL: dedi | RB: Rabbim | ÎNY: doğrusu ben | LME: ne varsa | ÊNZLT: indireceğin | ÎLY: bana | MN: -dan | ḢYR: hayır- | FGYR: muhtacım |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ, onların hayvanlarına su verdi, sonra da bir gölgeye çekilip Rabbim dedi, bana, hayra âit ne indirdiysen, ne lütufta bulunduysan şüphe yok ki hepsine de muhtâcım ben.
Adem Uğur : Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.
Ahmed Hulusi : Bunun üzerine (Musa), onlar namına suladı. . . Sonra gölgeye geri dönüp niyaz etti: "Rabbim, şüphesiz ki, bana nasip ettiğin hayırdan (kaçıp kurtulduktan) sonra, çok yoksul kaldım!"
Ahmet Tekin : Bunun üzerine Mûsâ onların hayvanlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi. 'Rabbim, başıma getirdiğin bunca hayırlı olaylar sebebiyle, senden gelecek her türlü lütfa muhtacım' dedi.
Ahmet Varol : Hemen onların (sürülerini) suladı. Sonra gölgeye çekilip: 'Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayıra muhtacım' dedi.
Ali Bulaç : Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım."
Ali Fikri Yavuz : Bunun üzerine Mûsa, onların davarlarını suvardı. Sonra gölgeye çekilip şöyle dedi: “- Ey Rabbim, doğrusu ben, bana hayırdan (yemekten) ne indirirsen ona muhtacım (karnım aç bulunuyor).
Bekir Sadak : Musa onlarin davarlarini suladi. Sonra golgeye cekildi: «Rabbim! Dogrusu bana indirecegin hayra muhtacim» dedi.
Celal Yıldırım : Bunun üzerine (Musâ gayrete galip) onların davarlarını suladı, sonra da gölgeye çekilip şöyle dedi: «Rabbim! Doğrusu bana indirdiğin nimete (her zaman) muhtacım.»
Diyanet İşleri : Bunun üzerine Mûsâ onların koyunlarını suladı. Sonra gölgeye çekilip, “Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi: 'Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım' dedi.
Diyanet Vakfi : Bunun üzerine Musa, onların yerine (davarlarını) sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra (lütfuna) muhtacım, dedi.
Edip Yüksel : Onlar için suladı, sonra gölgeye çekildi ve, 'Rabbim, senin bana bağışlayacağın her şeye muhtacım,' dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunun üzerine Musa, onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve «Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunun üzerine ikisine hayvanlarını suladı, sonra gölgeye çekildi ve: «Ey Rabbim, ben gerçekten bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bunun üzerine ikisine sulayıverdi, sonra gölgeye çekildi de «ya rabbi! dedi: ben cidden bana indirdiğin hayırdan dolayı bir fakirim»
Fizilal-il Kuran : Musa onların hayvanlarını suladı, sonra gölgeye çekildi; «Rabb'im, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım» dedi.
Gültekin Onan : Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım."
Hakkı Yılmaz : Bunun üzerine Mûsâ, ikisi için hayvanları suladı. Sonra gölgeye çekildi de “Rabbim! Şüphesiz ki ben, iyilikten bana indirdiğin şeye muhtacım” dedi.
Hasan Basri Çantay : Bunun üzerine (Musa) onlarınkini sıvarıverdi. Sonra gölgeye dönüb dedi ki: «Rabbim, hakıykat ben, bana indirdiğin hayırdan dolayı muhtacım».
Hayrat Neşriyat : Bunun üzerine (Mûsâ) o ikisinin yerine (hayvanlarını) sulayıverdi; sonra gölgeye çekildi de: 'Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtâcım!' dedi.
İbni Kesir : Bunun üzerine onlarınkini suladı. Sonra gölgeye çekildi ve dedi ki: Rabbım; doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım.
İskender Evrenosoğlu : Böylece ikisinin (sürüsünü) suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim muhakkak ki ben, bana hayır olarak indirdiğin herşeye fakirim (muhtacım)." dedi.
Muhammed Esed : Bunun üzerine, (Musa) onların (hayvanlarını) suvardı; sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana bahşedeceğin her hayra öylesine muhtacım ki!" diye niyazda bulundu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bunun üzerine ikisi için suvarıverdi, sonra gölgeye çekildi de dedi ki: «Yarabbi! şüphe yok ki, bana indirdiğin hayırdan dolayı ben fakirim.»
Ömer Öngüt : Bunun üzerine koyunlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve: “Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayra muhtacım. ” dedi.
Şaban Piriş : Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıp, bir gölgeye çekilerek: -Rabbim, ben, bana indireceğin hayra muhtacım dedi.
Suat Yıldırım : Bunun üzerine onların davarlarını suvardı, sonra gölgeye çekilip: "Ya Rabbî! Bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtacım!" diye dua etti.
Süleyman Ateş : Hemen (Mûsâ) onlarınkini de suladı, sonra gölgeye çekildi: "Rabbim, dedi, doğrusu bana indireceğin bir hayra muhtacım, (azıcık azık indir de şu karnımı doyur)."
Tefhim-ul Kuran : Hemencecik onların sürülerini suladı, sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki: «Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım.»
Ümit Şimşek : Musa onlar için hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekilip 'Yâ Rabbi, Senin indireceğin her hayra muhtacım' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk : Bunun üzerine Mûsa, onların sulama işini yaptı. Sonra gölgeye çekilip şöyle dedi: "Rabbim, bana indireceğin her nimeti bekleyen bir çaresizim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}