"VLY" ifadesi tarandı:
# İçinde "VLY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "VLY" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
و ل ي|VLYأولىÊVLevlādaha yakındır(are) closer8x
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā en yakın olanı the best to claim relationship 3:68
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā daha yakındır (is) nearer 4:135
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā daha yakındırlar (are) nearer 8:75
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā uygun olduğunu (are) most worthy 19:70
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā daha yakındır (is) closer 33:6
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā daha yakındırlar (are) closer 33:6
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā yazık Woe 75:34
و ل ي|VLY أولى ÊVL evlā yazık woe 75:35
و ل ي|VLYأولياءÊVLYEÙevliyā'edost"(as) allies;"34x
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dost (as) allies 3:28
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlarıyle (the) friends 4:76
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar allies 4:89
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dost (as) allies 4:139
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dost (as) allies 4:144
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (as) allies. 5:51
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velileridir (are) allies 5:51
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dost (as) allies. 5:57
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veli "(as) allies;" 5:81
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e velilere any allies. 7:3
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostları friends 7:27
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar (as) allies 7:30
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velisidir (are) allies 8:72
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velisidirler (are) allies 8:73
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (as) allies 9:23
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velisidirler (are) allies 9:71
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostları için (the) friends 10:62
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostları protectors. 11:20
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dost(lar) "protectors;" 11:113
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler protectors, 13:16
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler protectors 17:97
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar (as) protectors 18:50
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (dost) (as) protectors? 18:102
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler protectors. 25:18
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors 29:41
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors, 39:3
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors, 42:6
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar protectors? 42:9
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e velileri protector 42:46
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e veliler (as) protectors. 45:10
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velisidirler (are) allies 45:19
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u velileri protectors. 46:32
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'e dostlar (as) allies 60:1
و ل ي|VLY أولياء ÊVLYEÙ evliyā'u dostları (are) allies 62:6
و ل ي|VLYأولياءهÊVLYEÙHevliyā'ehukendi dostlarından(of) his allies.2x
و ل ي|VLY أولياءه ÊVLYEÙH evliyā'ehu kendi dostlarından (of) his allies. 3:175
و ل ي|VLY أولياءه ÊVLYEÙH evliyā'ehu onun velisi its guardians? 8:34
و ل ي|VLYأولياؤكمÊVLYEÙKMevliyā'ukumsizin dostlarınızız(are) your protectors1x
و ل ي|VLY أولياؤكم ÊVLYEÙKM evliyā'ukum sizin dostlarınızız (are) your protectors 41:31
و ل ي|VLYأولياؤهÊVLYEÙHevliyā'uhuonun velileriits guardians1x
و ل ي|VLY أولياؤه ÊVLYEÙH evliyā'uhu onun velileri its guardians 8:34
و ل ي|VLYأولياؤهمÊVLYEÙHMevliyā'uhumudostları datheir friends2x
و ل ي|VLY أولياؤهم ÊVLYEÙHM evliyā'uhumu dostları da their guardians 2:257
و ل ي|VLY أولياؤهم ÊVLYEÙHM evliyā'uhum onların dostları their friends 6:128
و ل ي|VLYأوليائكمÊVLYEÙKMevliyāikumdostlarınızayour friends1x
و ل ي|VLY أوليائكم ÊVLYEÙKM evliyāikum dostlarınıza your friends 33:6
و ل ي|VLYأوليائهمÊVLYEÙHMevliyāihimdostlarınatheir friends1x
و ل ي|VLY أوليائهم ÊVLYEÙHM evliyāihim dostlarına their friends 6:121
و ل ي|VLYالأوليانELÊVLYENl-evleyānidaha layıkthe former two -1x
و ل ي|VLY الأوليان ELÊVLYEN l-evleyāni daha layık the former two - 5:107
و ل ي|VLYالمواليELMVELYl-mevāliyeyerime geçecek yakınlarımdanthe successors1x
و ل ي|VLY الموالي ELMVELY l-mevāliye yerime geçecek yakınlarımdan the successors 19:5
و ل ي|VLYالمولىELMVLl-mevlābir yardımcı(is) the Protector,3x
و ل ي|VLY المولى ELMVL l-mevlā sahip (is) the Protector, 8:40
و ل ي|VLY المولى ELMVL l-mevlā bir yardımcı protector 22:13
و ل ي|VLY المولى ELMVL l-mevlā mevladır [the] Protector 22:78
و ل ي|VLYالولايةELVLEYTl-velāyetuvelilik (koruyuculuk)the protection1x
و ل ي|VLY الولاية ELVLEYT l-velāyetu velilik (koruyuculuk) the protection 18:44
و ل ي|VLYالوليELVLYl-veliyyudost olan(is) the Protector,2x
و ل ي|VLY الولي ELVLY l-veliyyu dost olan (is) the Protector, 42:9
و ل ي|VLY الولي ELVLY l-veliyyu velidir (is) the Protector, 42:28
و ل ي|VLYتتولواTTVLVEtetevellevdönersenizmake allies4x
و ل ي|VLY تتولوا TTVLVE tetevellev yüz çevirmeyin turn away 11:52
و ل ي|VLY تتولوا TTVLVE tetevellev yüz çevirecek olursanız you turn away 47:38
و ل ي|VLY تتولوا TTVLVE tetevellev dönerseniz you turn away 48:16
و ل ي|VLY تتولوا TTVLVE tetevellev dostluk etmeyin make allies 60:13
و ل ي|VLYتولTVLtevellebiraz öteye çekilturn away1x
و ل ي|VLY تول TVL tevelle biraz öteye çekil turn away 27:28
و ل ي|VLYتولاهTVLEHtevellāhuonu takibedersebefriends him,1x
و ل ي|VLY تولاه TVLEH tevellāhu onu takibederse befriends him, 22:4
و ل ي|VLYتولواTVLVEtuvellūçevirmeniztake as allies23x
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tuvellū dönerseniz you turn 2:115
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn away, 2:137
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tuvellū çevirmeniz you turn 2:177
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirdiler they turned away, 2:246
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn back 3:20
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn away - 3:32
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn back, 3:63
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away, 3:64
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirip giden turned back 3:155
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn back, 4:89
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn away 5:49
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönmeyin turn away 8:20
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerlerse they turn away 8:40
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönen They turned back 9:92
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away, 9:129
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirseniz you turn away 11:3
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirseniz you turn away, 11:57
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away 16:82
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tuvellū siz gittikten you go away 21:57
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirirlerse they turn away 21:109
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dönerseniz you turn away 24:54
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev yüz çevirdiler they turned away 44:14
و ل ي|VLY تولوا TVLVE tevellev dost edinen(leri) take as allies 58:14
و ل ي|VLYتولونTVLVNtuvellūnearkanızı dönüpyou will turn back1x
و ل ي|VLY تولون TVLVN tuvellūne arkanızı dönüp you will turn back 40:33
و ل ي|VLYتولوهمTVLVHMtuvellūhumudost olmanızdanturn to them2x
و ل ي|VLY تولوهم TVLVHM tuvellūhumu onlara döndürmeyin turn to them 8:15
و ل ي|VLY تولوهم TVLVHM tevellevhum dost olmanızdan you make them allies. 60:9
و ل ي|VLYتولىTVLtevellāarkasını dönenhe (has) turned9x
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā döndüğü he turns away 2:205
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā dönerse turns away 3:82
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā yüz çevirirse turns away - 4:80
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā döndüğü (yola) he (has) turned 4:115
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā yüklenen took upon himself a greater share of it 24:11
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā çekildi he turned back 28:24
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā yüz çeviren turns away 53:29
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā arkasını dönen turned away 53:33
و ل ي|VLY تولى TVL tevellā yüz çevirirse turns away 88:23
و ل ي|VLYتوليتمTVLYTMtevelleytumdöndüğünüzyou are given authority8x
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum dönmüştünüz you turned away 2:64
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum döndünüz you turned away, 2:83
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum dönerseniz you turn away, 5:92
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum dönerseniz you turn away 9:3
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum yüz çevirirseniz you turn away 10:72
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum işbaşına gelecek olursanız you are given authority 47:22
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum döndüğünüz you turned away 48:16
و ل ي|VLY توليتم TVLYTM tevelleytum dönerseniz you turn away, 64:12
و ل ي|VLYفأولىFÊVLfeevlādaha yakınand woe!3x
و ل ي|VLY فأولى FÊVL feevlā daha yakın But more appropriate 47:20
و ل ي|VLY فأولى FÊVL fe evlā yazık and woe! 75:34
و ل ي|VLY فأولى FÊVL fe evlā yazık and woe! 75:35
و ل ي|VLYفتولFTVLfetevelleo halde dönSo turn away3x
و ل ي|VLY فتول FTVL fetevelle o halde dön So turn away 37:174
و ل ي|VLY فتول FTVL fetevelle yüz çevir So turn away 51:54
و ل ي|VLY فتول FTVL fetevelle öyleyse sen de yüz çevir So turn away 54:6
و ل ي|VLYفتولواFTVLVEfetevellevbunun üzerine kaçtılarSo they turned away1x
و ل ي|VLY فتولوا FTVLVE fetevellev bunun üzerine kaçtılar So they turned away 37:90
و ل ي|VLYفتولىFTVLfetevellāçevirdiBut he turned away4x
و ل ي|VLY فتولى FTVL fetevellā öteye döndü So he turned away 7:79
و ل ي|VLY فتولى FTVL fetevellā öteye döndü So he turned away 7:93
و ل ي|VLY فتولى FTVL fetevellā dönüp gitti Then went away 20:60
و ل ي|VLY فتولى FTVL fetevellā çevirdi But he turned away 51:39
و ل ي|VLYفلنولينكFLNVLYNKfelenuvelliyennekeelbette seni döndüreceğizSo We will surely turn you1x
و ل ي|VLY فلنولينك FLNVLYNK felenuvelliyenneke elbette seni döndüreceğiz So We will surely turn you 2:144
و ل ي|VLYفولFVLfevelli(Bundan böyle) çevirSo turn3x
و ل ي|VLY فول FVL fevelli (Bundan böyle) çevir So turn 2:144
و ل ي|VLY فول FVL fevelli çevir [so] turn 2:149
و ل ي|VLY فول FVL fevelli çevir [so] turn 2:150
و ل ي|VLYفولواFVLVEfevellūçevirin[so] turn2x
و ل ي|VLY فولوا FVLVE fevellū çevirin [so] turn 2:144
و ل ي|VLY فولوا FVLVE fevellū çevirin [so] turn 2:150
و ل ي|VLYلتولواLTVLVEletevellevyine dönerlerdisurely they would have turned away,1x
و ل ي|VLY لتولوا LTVLVE letevellev yine dönerlerdi surely they would have turned away, 8:23
و ل ي|VLYلولواLVLVElevellevdön(üp kaç)arlardısurely they would turn2x
و ل ي|VLY لولوا LVLVE levellev koşarlardı surely, they would turn 9:57
و ل ي|VLY لولوا LVLVE levellevu dön(üp kaç)arlardı surely they would turn 48:22
و ل ي|VLYلوليتLVLYTlevelleytemutlaka dönüpyou (would) have surely turned back1x
و ل ي|VLY لوليت LVLYT levelleyte mutlaka dönüp you (would) have surely turned back 18:18
و ل ي|VLYلوليهLVLYHliveliyyihionun velisinefor his heir2x
و ل ي|VLY لوليه LVLYH liveliyyihi onun velisine for his heir 17:33
و ل ي|VLY لوليه LVLYH liveliyyihi velisine to his heir, 27:49
و ل ي|VLYليولنLYVLNleyuvellunnedönüp kaçarlarcertainly they will turn1x
و ل ي|VLY ليولن LYVLN leyuvellunne dönüp kaçarlar certainly they will turn 59:12
و ل ي|VLYمواليMVELYmevāliyevarislerheirs1x
و ل ي|VLY موالي MVELY mevāliye varisler heirs 4:33
و ل ي|VLYمولاكمMVLEKMmevlākumMevlanız(is) your Protector5x
و ل ي|VLY مولاكم MVLEKM mevlākum Mevlanız (is) your Protector 3:150
و ل ي|VLY مولاكم MVLEKM mevlākum sizin sahibinizdir (is) your Protector, 8:40
و ل ي|VLY مولاكم MVLEKM mevlākum mevlanız (sahibiniz) (is) your Protector - 22:78
و ل ي|VLY مولاكم MVLEKM mevlākum sizin layığınız your protector 57:15
و ل ي|VLY مولاكم MVLEKM mevlākum sizin sahibinizdir (is) your Protector 66:2
و ل ي|VLYمولاناMVLENEmevlānābizim sahibimiz"(is) our Protector."""2x
و ل ي|VLY مولانا MVLENE mevlānā bizim sahibimizsin our Protector, 2:286
و ل ي|VLY مولانا MVLENE mevlānā bizim sahibimiz "(is) our Protector.""" 9:51
و ل ي|VLYمولاهMVLEHmevlāhuefendisinin(is) his Protector,2x
و ل ي|VLY مولاه MVLEH mevlāhu efendisinin his master. 16:76
و ل ي|VLY مولاه MVLEH mevlāhu onun koruyucusu (is) his Protector, 66:4
و ل ي|VLYمولاهمMVLEHMmevlāhumumevlaları olantheir Lord2x
و ل ي|VLY مولاهم MVLEHM mevlāhumu Tanrıları their Protector - 6:62
و ل ي|VLY مولاهم MVLEHM mevlāhumu mevlaları olan their Lord 10:30
و ل ي|VLYمولىMVLmevlendost(is the) Protector4x
و ل ي|VLY مولى MVL mevlen dost a relation 44:41
و ل ي|VLY مولى MVL mevlen dostu- a relation 44:41
و ل ي|VLY مولى MVL mevlā koruyucusudur (is the) Protector 47:11
و ل ي|VLY مولى MVL mevlā koruyucuları protector 47:11
و ل ي|VLYموليهاMVLYHEmuvellīhāyöneldiğiturns towards it,1x
و ل ي|VLY موليها MVLYHE muvellīhā yöneldiği turns towards it, 2:148
و ل ي|VLYنولهNVLHnuvellihionu yöneltirizWe will turn him1x
و ل ي|VLY نوله NVLH nuvellihi onu yöneltiriz We will turn him 4:115
و ل ي|VLYنوليNVLYnuvellīpeşine takarızWe make friends,1x
و ل ي|VLY نولي NVLY nuvellī peşine takarız We make friends, 6:129
و ل ي|VLYوالVELvalinkoruyucularıprotector.1x
و ل ي|VLY وال VEL valin koruyucuları protector. 13:11
و ل ي|VLYوتولVTVLvetevelleve uzaklaşSo turn away1x
و ل ي|VLY وتول VTVL vetevelle ve uzaklaş So turn away 37:178
و ل ي|VLYوتولواVTVLVEve tevellevve döndülerand turned away2x
و ل ي|VLY وتولوا VTVLVE ve tevellev ve döndüler and turned away 9:76
و ل ي|VLY وتولوا VTVLVE ve tevellev ve yüz çevirdiler and turned away. 64:6
و ل ي|VLYوتولىVTVLve tevellāve döndü"and turns away."""7x
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve yüzünü çevirdi And he turned away 12:84
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve yüz çevirenin "and turns away.""" 20:48
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve yüz çevireni and went away 70:17
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve döndü and turned away. 75:32
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve döndü and turned away, 80:1
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve sırtını döndü and turned away. 92:16
و ل ي|VLY وتولى VTVL ve tevellā ve yüz çevirirse? and turns away? 96:13
و ل ي|VLYولاهمVLEHMvellāhumonları çeviren(has) turned them1x
و ل ي|VLY ولاهم VLEHM vellāhum onları çeviren (has) turned them 2:142
و ل ي|VLYولايتهمVLEYTHMvelāyetihimonların velayeti-their protection1x
و ل ي|VLY ولايتهم VLEYTHM velāyetihim onların velayeti- their protection 8:72
و ل ي|VLYولواVLVEvellevdöndülerthey turn4x
و ل ي|VLY ولوا VLVE vellev dönüp they turn 17:46
و ل ي|VLY ولوا VLVE vellev kaçtıkları they turn back 27:80
و ل ي|VLY ولوا VLVE vellev giderlerken they turn, 30:52
و ل ي|VLY ولوا VLVE vellev döndüler they turned back 46:29
و ل ي|VLYولىVLvellādön(üp kaç)dıhe turned3x
و ل ي|VLY ولى VL vellā dön(üp kaç)dı he turned back 27:10
و ل ي|VLY ولى VL vellā kaçtı he turned 28:31
و ل ي|VLY ولى VL vellā sırtını döner he turns away 31:7
و ل ي|VLYوليVLYveliyyinbir dost(is the) Protecting Guardian18x
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin koruyucu protector 2:107
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin bir dost protector 2:120
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyu dostudur (is the) Protecting Guardian 2:257
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyu dostudur (is) a Guardian 3:68
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyun ne dostları any protector 6:51
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyun ne bir dostu any protector 6:70
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin velisi protector 9:74
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin dost protector 9:116
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin dost protector 13:37
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyun yardımcıya any protector 17:111
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin yardımcısı protector, 18:26
| ولي VLY veliye ve benim var and for me 20:18
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin koruyucu(nuz) protector 29:22
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin dostunuz protector 32:4
| ولي VLY veliye benim ise vardır while I have 38:23
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyun bir dosttur (was) a friend 41:34
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin velisi protector 42:8
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin veliniz protector 42:31
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyin velisi protector 42:44
و ل ي|VLY ولي VLY veliyyu velisidir (is the) Protector 45:19
| ولي VLY veliye ve benimdir and for me 109:6
و ل ي|VLYولياVLYEveliyyen(ne) bir dost"a friend."""13x
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen dost olarak (as) a Protector, 4:45
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir koruyucu a protector 4:75
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen (ne) bir dost any ally 4:89
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen dost (as) a friend 4:119
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen (ne) bir dost any protector 4:123
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir dost any protector 4:173
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen dost (as) a protector, 6:14
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir dost a protector, 18:17
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir veli(aht) an heir 19:5
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen dostu "a friend.""" 19:45
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir dost any protector 33:17
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir dost any protector 33:65
و ل ي|VLY وليا VLYE veliyyen bir koruyucu any protector 48:22
و ل ي|VLYوليتمVLYTMvelleytumdönmüştünüzyou turned back,1x
ت م م|TMM وليتم VLYTM veliyutimme ve tamamlamak and to complete 5:6
و ل ي|VLY وليتم VLYTM velleytum dönmüştünüz you turned back, 9:25
و ل ي|VLYوليكمVLYKMveliyyukumusizin velinizyour ally1x
و ل ي|VLY وليكم VLYKM veliyyukumu sizin veliniz your ally 5:55
و ل ي|VLYوليناVLYNEveliyyunābizim velimiz(are) our Protector,2x
و ل ي|VLY ولينا VLYNE veliyyunā bizim velimizsin (are) our Protector, 7:155
و ل ي|VLY ولينا VLYNE veliyyunā bizim velimiz (are) our Protector, 34:41
و ل ي|VLYوليهVLYHveliyyuhuonun velisihis guardian1x
و ل ي|VLY وليه VLYH veliyyuhu onun velisi his guardian 2:282
و ل ي|VLYوليهمVLYHMveliyyuhumonların dostudur(is) their ally2x
و ل ي|VLY وليهم VLYHM veliyyuhum onların dostudur (will be) their protecting friend 6:127
و ل ي|VLY وليهم VLYHM veliyyuhumu onların dostudur (is) their ally 16:63
و ل ي|VLYوليهماVLYHMEveliyyuhumākendilerinin dostu idi(was) their protector.1x
و ل ي|VLY وليهما VLYHME veliyyuhumā kendilerinin dostu idi (was) their protector. 3:122
و ل ي|VLYولييVLYYveliyyiyebenim velim(are) my Protector,2x
و ل ي|VLY وليي VLYY veliyyiye benim velim my protector 7:196
و ل ي|VLY وليي VLYY velīyī benim velim (are) my Protector, 12:101
و ل ي|VLYومواليكمVMVELYKMve mevālīkumve dostlarınızdırand your friends.1x
و ل ي|VLY ومواليكم VMVELYKM ve mevālīkum ve dostlarınızdır and your friends. 33:5
و ل ي|VLYويتولواVYTVLVEve yetevellevdöner(gider)lerAnd they turn away1x
و ل ي|VLY ويتولوا VYTVLVE ve yetevellev döner(gider)ler And they turn away 9:50
و ل ي|VLYويولونVYVLVNve yuvellūneve dönüp kaçacaklardırand they will turn1x
و ل ي|VLY ويولون VYVLVN ve yuvellūne ve dönüp kaçacaklardır and they will turn 54:45
و ل ي|VLYيتولYTVLyetevelledost tutarsatakes as an ally4x
و ل ي|VLY يتول YTVL yetevelle dost tutarsa takes as an ally 5:56
و ل ي|VLY يتول YTVL yetevelle yüz çevirirse turns away, 48:17
و ل ي|VLY يتول YTVL yetevelle yüz çevirirse turns away, 57:24
و ل ي|VLY يتول YTVL yetevelle yüz çevirirse turns away, 60:6
و ل ي|VLYيتولهمYTVLHMyetevellehumonları kendine veli yaparsamakes them allies,3x
و ل ي|VLY يتولهم YTVLHM yetevellehum onları kendine veli yaparsa takes them as allies 5:51
و ل ي|VLY يتولهم YTVLHM yetevellehum onları veli tanırsa takes them as allies 9:23
و ل ي|VLY يتولهم YTVLHM yetevellehum onlarla dost olursa makes them allies, 60:9
و ل ي|VLYيتولواYTVLVEyetevellevdönerlersethey turn away,1x
و ل ي|VLY يتولوا YTVLVE yetevellev dönerlerse they turn away, 9:74
و ل ي|VLYيتولونYTVLVNyetevellevnedönüyorlartaking as allies2x
و ل ي|VLY يتولون YTVLVN yetevellevne dönüyorlar they turn away 5:43
و ل ي|VLY يتولون YTVLVN yetevellevne dostluk ettiklerini taking as allies 5:80
و ل ي|VLYيتولونهYTVLVNHyetevellevnehuonu dost tutan(lar)take him as an ally1x
و ل ي|VLY يتولونه YTVLVNH yetevellevnehu onu dost tutan(lar) take him as an ally 16:100
و ل ي|VLYيتولىYTVLyetevellādönüyorprotects3x
و ل ي|VLY يتولى YTVL yetevellā dönüyorlar turns away 3:23
و ل ي|VLY يتولى YTVL yetevellā yönetir protects 7:196
و ل ي|VLY يتولى YTVL yetevellā dönüyor turns away 24:47
و ل ي|VLYيلونكمYLVNKMyelūnekumyakınınızda bulunan(are) close to you1x
و ل ي|VLY يلونكم YLVNKM yelūnekum yakınınızda bulunan (are) close to you 9:123
و ل ي|VLYيولهمYVLHMyuvellihimdöner(kaçar)saturns to them1x
و ل ي|VLY يولهم YVLHM yuvellihim döner(kaçar)sa turns to them 8:16
و ل ي|VLYيولوكمYVLVKMyuvellūkumusize dönüp kaçarlarthey will turn (towards) you1x
و ل ي|VLY يولوكم YVLVKM yuvellūkumu size dönüp kaçarlar they will turn (towards) you 3:111
و ل ي|VLYيولونYVLVNyuvellūnedön(üp kaç)mayacaklarınathey would turn1x
و ل ي|VLY يولون YVLVN yuvellūne dön(üp kaç)mayacaklarına they would turn 33:15


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}