» 8 / Enfâl  73:

Kuran Sırası: 8
İniş Sırası: 88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

 » 8 / Enfâl  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : kimseler
2. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
3. بَعْضُهُمْ (BAŽHM) = beǎ'Duhum : bazıları
4. أَوْلِيَاءُ (ÊVLYEÙ) = evliyā'u : velisidirler
5. بَعْضٍ (BAŽ) = beǎ'Din : diğerlerinin
6. إِلَّا (ÎLE) = illā :
7. تَفْعَلُوهُ (TFALVH) = tef'ǎlūhu : eğer bunu yapmazsanız
8. تَكُنْ (TKN) = tekun : olur
9. فِتْنَةٌ (FTNT) = fitnetun : fitne
10. فِي (FY) = fī :
11. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
12. وَفَسَادٌ (VFSED̃) = ve fesādun : ve bir kargaşa
13. كَبِيرٌ (KBYR) = kebīrun : büyük
kimseler | inkar eden(ler) | bazıları | velisidirler | diğerlerinin | | eğer bunu yapmazsanız | olur | fitne | | yeryüzünde | ve bir kargaşa | büyük |

[] [KFR] [BAŽ] [VLY] [BAŽ] [] [FAL] [KVN] [FTN] [] [ERŽ] [FSD̃] [KBR]
VELZ̃YN KFRVE BAŽHM ÊVLYEÙ BAŽ ÎLE TFALVH TKN FTNT FY ELÊRŽ VFSED̃ KBYR

velleƶīne keferū beǎ'Duhum evliyā'u beǎ'Din illā tef'ǎlūhu tekun fitnetun l-erDi ve fesādun kebīrun
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

 » 8 / Enfâl  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Duhum bazıları some of them
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u velisidirler (are) allies
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerlerinin (to) another.
إلا | ÎLE illā If not
تفعلوه ف ع ل | FAL TFALVH tef'ǎlūhu eğer bunu yapmazsanız you do it,
تكن ك و ن | KVN TKN tekun olur (there) will be
فتنة ف ت ن | FTN FTNT fitnetun fitne oppression
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
وفساد ف س د | FSD̃ VFSED̃ ve fesādun ve bir kargaşa and corruption
كبير ك ب ر | KBR KBYR kebīrun büyük great.

8:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimseler | inkar eden(ler) | bazıları | velisidirler | diğerlerinin | | eğer bunu yapmazsanız | olur | fitne | | yeryüzünde | ve bir kargaşa | büyük |

[] [KFR] [BAŽ] [VLY] [BAŽ] [] [FAL] [KVN] [FTN] [] [ERŽ] [FSD̃] [KBR]
VELZ̃YN KFRVE BAŽHM ÊVLYEÙ BAŽ ÎLE TFALVH TKN FTNT FY ELÊRŽ VFSED̃ KBYR

velleƶīne keferū beǎ'Duhum evliyā'u beǎ'Din illā tef'ǎlūhu tekun fitnetun l-erDi ve fesādun kebīrun
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

[] [ك ف ر] [ب ع ض] [و ل ي] [ب ع ض] [] [ف ع ل] [ك و ن] [ف ت ن] [] [ا ر ض] [ف س د] [ك ب ر]

 » 8 / Enfâl  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
والذين | VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
REM – prefixed resumption particle
REL – masculine plural relative pronoun
الواو استئنافية
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بعضهم ب ع ض | BAŽ BAŽHM beǎ'Duhum bazıları some of them
Be,Ayn,Dad,He,Mim,
2,70,800,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'u velisidirler (are) allies
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Din diğerlerinin (to) another.
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā If not
,Lam,Elif,
,30,1,
COND – conditional particle
NEG – negative particle
حرف شرط
حرف نفي
تفعلوه ف ع ل | FAL TFALVH tef'ǎlūhu eğer bunu yapmazsanız you do it,
Te,Fe,Ayn,Lam,Vav,He,
400,80,70,30,6,5,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
تكن ك و ن | KVN TKN tekun olur (there) will be
Te,Kef,Nun,
400,20,50,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
فتنة ف ت ن | FTN FTNT fitnetun fitne oppression
Fe,Te,Nun,Te merbuta,
80,400,50,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وفساد ف س د | FSD̃ VFSED̃ ve fesādun ve bir kargaşa and corruption
Vav,Fe,Sin,Elif,Dal,
6,80,60,1,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
كبير ك ب ر | KBR KBYR kebīrun büyük great.
Kef,Be,Ye,Re,
20,2,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَالَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | بَعْضُهُمْ: bazıları | أَوْلِيَاءُ: velisidirler | بَعْضٍ: diğerlerinin | إِلَّا: | تَفْعَلُوهُ: eğer bunu yapmazsanız | تَكُنْ: olur | فِتْنَةٌ: fitne | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَفَسَادٌ: ve bir kargaşa | كَبِيرٌ: büyük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |والذين WELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | بعضهم BAŽHM bazıları | أولياء ÊWLYEÙ velisidirler | بعض BAŽ diğerlerinin | إلا ÎLE | تفعلوه TFALWH eğer bunu yapmazsanız | تكن TKN olur | فتنة FTNT fitne | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | وفساد WFSED̃ ve bir kargaşa | كبير KBYR büyük |
Kırık Meal (Okunuş) : |velleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | beǎ'Duhum: bazıları | evliyā'u: velisidirler | beǎ'Din: diğerlerinin | illā: | tef'ǎlūhu: eğer bunu yapmazsanız | tekun: olur | fitnetun: fitne | : | l-erDi: yeryüzünde | ve fesādun: ve bir kargaşa | kebīrun: büyük |
Kırık Meal (Transcript) : |VELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | BAŽHM: bazıları | ÊVLYEÙ: velisidirler | BAŽ: diğerlerinin | ÎLE: | TFALVH: eğer bunu yapmazsanız | TKN: olur | FTNT: fitne | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VFSED̃: ve bir kargaşa | KBYR: büyük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlarsa birbirlerinin dostudur, yardımcısıdır. Birbirinize yardım etmezseniz yeryüzünde bir fitne belirir, büyük bir bozgun meydana gelir.
Adem Uğur : Kâfir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu (Allah'ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.
Ahmed Hulusi : Hakikat bilgisini inkâr edenler, birbirlerinin sahipleridir (birbirlerine arka çıkarlar)! Eğer siz de bunu yapmazsanız (birbirinize sahip çıkıp destek vermezseniz) yeryüzünde fitne ve büyük bozulma yaşarsınız.
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler, aslında birbirlerinin dostu, müttefikidirler, birbirlerinin haklarını menfaatlerini korurlar. Eğer siz de, öyle ittifaklar yapmaz, haklarınızı ve menfaatlerinizi koruyacak teşkilât ve otoriteye sahip olmaz, kamu görevlerini icrada müslümanlara yetki vermezseniz, ülkede, yeryüzünde temel hak ve özgürlükler tecavüze mâruz kalır, baskı, zulüm ve işkence doğar, büyük bir kargaşa ve dengesizlik baş gösterir.
Ahmet Varol : İnkar edenler de birbirlerinin velileridirler. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa çıkar. [12]
Ali Bulaç : İnkâr edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.
Ali Fikri Yavuz : Kâfirler de birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz emredildiğiniz gibi yardımlaşmazsanız, yeryüzünde bir fitne (İslâm zâ’fiyeti) ve büyük bir fesad (küfür hâkimiyeti) olur.
Bekir Sadak : Inkar edenler birbirlerinin dostlaridir. Eger siz aranizda dost olmazsaniz yeryuzunde kargasalik, fitne ve buyuk bozgun cikar.
Celal Yıldırım : inkâr edip küfre sapanlar ise birbirlerinin dost ve yârıdırlar. Eğer böyle yapmaz (birbirinize dost ve yakın olmaz)sanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad meydana gelir.
Diyanet İşleri : İnkâr edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur.
Diyanet İşleri (eski) : İnkar edenler birbirlerinin dostlarıdır. Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar.
Diyanet Vakfi : Kâfir olanlar da birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz onu (Allah'ın emirlerini) yerine getirmezseniz yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.
Edip Yüksel : İnkar edenler de birbirlerinin dostudur. Bu emirleri uygulamazsanız, yeryüzünde kaos ve büyük bir fesad olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kâfirler de aslında birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdırlar. Eğer siz de öyle yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat çıkar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kâfir bulunanlar da yekdiğerinin veliyleridir, böyle yapmazsanız yer yüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur
Fizilal-il Kuran : Kâfirler birbirlerinin yandaşları, koruyucularıdırlar. Eğer aranızda bu sıkı dayanışmayı gerçekleştirmezseniz, yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa çıkar.
Gültekin Onan : Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.
Hakkı Yılmaz : "Kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmiş olan şu kimseler de, birbirlerinin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlarıdır. Eğer siz de onu yapmazsanız; mü’minler olarak birbirinizin velîsi [yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınları] olmazsanız, yeryüzünde büyük bir kargaşa ve insanları dinden döndürme işleri ortaya çıkar. "
Hasan Basri Çantay : Kâfir olanlar bile birbirinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız yer yüzünde bir fitne ve büyük fesâd olur.
Hayrat Neşriyat : İnkâr edenler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu (birbirinizle yardımlaşmayı) yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesâd olur.
İbni Kesir : Küfredenler ise birbirlerinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız; yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesad olur.
İskender Evrenosoğlu : Kâfir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız (birbirinizle dost olmazsanız) yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur.
Muhammed Esed : Bütün bunlarla birlikte, (unutmayın ki) hakkı inkara şartlanmış olanlar birbirleriyle müttefiktirler; siz de (birbirinizle) öyle olmadıkça yer yüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş gösterecektir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, kâfir bulunmuşlardır, onların bazıları bazılarının velîleridir. Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve pek büyük bir fesat olur.
Ömer Öngüt : Kâfir olanlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad (kargaşalık) olur.
Şaban Piriş : Kafir olanlar birbirlerinin velisidir. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.
Suat Yıldırım : Dini inkâr edenler birbirlerine sahip çıkarlar. Eğer siz birbirinize yardımcı olmazsanız, dünyada fitne kopar, müthiş bir bozukluk, bir fesat ortaya çıkar.
Süleyman Ateş : İnkâr edenler, birbirlerinin velisidirler. Eğer bunu yapmazsanız (mü'minleri bırakıp kâfirleri dost tutarsanız), yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa olur.
Tefhim-ul Kuran : Küfredenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız (birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler de birbirlerinin velisidirler. Siz bunu yapmazsanız, yeryüzünde fitne çıkar ve büyük bir fesat meydan alır.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre sapanlar da birbirlerinin dostlarıdır. Eğer şu dikkat çekilenleri yapmazsanız yeryüzünde bir fitne, büyük bir bozgun çıkar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}