"KFR" ifadesi tarandı:
# İçinde "KFR" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "KFR" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ك ف ر|KFRأكفاركمÊKFERKMekuffārukumsizin kafirleriniz mi?Are your disbelievers,1x
ك ف ر|KFR أكفاركم ÊKFERKM ekuffārukum sizin kafirleriniz mi? Are your disbelievers, 54:43
ك ف ر|KFRأكفرÊKFRekfuruinkar mı edeceğim?I am ungrateful.1x
ك ف ر|KFR أكفر ÊKFR ekfuru inkar mı edeceğim? I am ungrateful. 27:40
ك ف ر|KFRأكفرتÊKFRTekeferteinkar mı ediyorsun?"""Do you disbelieve"1x
ك ف ر|KFR أكفرت ÊKFRT ekeferte inkar mı ediyorsun? """Do you disbelieve" 18:37
ك ف ر|KFRأكفرتمÊKFRTMekefertuminkar ettiniz ha? (denilir)"""Did you disbelieve"1x
ك ف ر|KFR أكفرتم ÊKFRTM ekefertum inkar ettiniz ha? (denilir) """Did you disbelieve" 3:106
ك ف ر|KFRأكفرهÊKFRHekferahunankördürungrateful is he!1x
ك ف ر|KFR أكفره ÊKFRH ekferahu nankördür ungrateful is he! 80:17
ك ف ر|KFRاكفرEKFRkfurinkar et"""Disbelieve."""1x
ك ف ر|KFR اكفر EKFR kfur inkar et """Disbelieve.""" 59:16
ك ف ر|KFRالكافرELKEFRl-kāfirukafirthe disbeliever2x
ك ف ر|KFR الكافر ELKEFR l-kāfiru kafir the disbeliever 25:55
ك ف ر|KFR الكافر ELKEFR l-kāfiru kafir the disbeliever, 78:40
ك ف ر|KFRالكافرونELKEFRVNl-kāfirūneinkar edenler"the disbelievers."""17x
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerdir (are) the disbelievers 4:151
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerdir (are) the disbelievers. 5:44
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers dislike (it). 9:32
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kâfirler the disbelievers, 10:2
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafir "the disbelievers.""" 12:87
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne inkar ederler (are) the disbelievers. 16:83
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers. 23:117
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler "the disbelievers.""" 28:82
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerden the disbelievers. 29:47
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers, 38:4
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirlerin the disbelievers. 40:14
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers. 40:85
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers, 50:2
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers, 54:8
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler the disbelievers. 61:8
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne kafirler (are) the disbelievers 67:20
ك ف ر|KFR الكافرون ELKEFRVN l-kāfirūne inkar edenler disbelievers! 109:1
ك ف ر|KFRالكافرينELKEFRYNl-kāfirīneinkar eden"(who are) disbelieving."""52x
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne inkarcılar- the disbelievers. 2:34
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne inkarcıların the disbelievers. 2:89
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers. 2:191
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler "(who are) disbelieving.""" 2:250
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler [the] disbelieving. 2:264
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler [the] disbelievers. 2:286
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers 3:28
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 3:32
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 3:141
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler "the disbelievers.""" 3:147
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers 4:101
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers 4:139
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers 4:144
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere "the disbelievers;" 5:54
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelieving. 5:67
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne o kafirler the disbelieving. 5:68
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers, 7:50
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers. 7:101
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers 8:7
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers. 8:18
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 9:2
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers. 9:26
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers. 9:37
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kâfirler "the disbelievers.""" 10:86
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kâfirlerle "the disbelievers.""" 11:42
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers 13:14
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne inkar edenlerin (of) the disbelievers 13:35
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler "the disbelievers""" 16:27
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne inkar eden the disbelievers. 16:107
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers, 19:83
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers 25:26
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers 25:52
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne nankörler- "the ungrateful.""" 26:19
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 30:45
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers 33:1
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers 33:48
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere the disbelievers 33:64
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers 35:39
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers 35:39
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne inkar edenlere the disbelievers. 36:70
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- the disbelievers. 38:74
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne nankörler- the disbelievers. 39:59
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers. 39:71
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers 40:25
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin (of) the disbelievers 40:50
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 40:74
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin ise the disbelievers - 47:11
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirleri the disbelievers 67:28
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers. 69:50
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler- (of) the disbelievers 71:26
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirler the disbelievers - 74:10
ك ف ر|KFR الكافرين ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlere (to) the disbelievers. 86:17
ك ف ر|KFRالكفارELKFERl-kuffāraekincilerin(against) the disbelievers13x
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāra kafirlerle the disbelievers 9:73
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāra kâfirleri the disbelievers 9:120
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāri kafirler- the disbelievers, 9:123
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāru kafirler the disbelievers 13:42
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāri kafirlere the disbelievers 48:29
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāra kafirleri the disbelievers. 48:29
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāra ekincilerin the tillers 57:20
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāri kafirlere the disbelievers. 60:10
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāri kafirlere the disbelievers 60:11
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāru kafirlerin the disbelievers 60:13
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāra kafirlerle (against) the disbelievers 66:9
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāri kafirlere the disbelievers 83:34
ك ف ر|KFR الكفار ELKFER l-kuffāru kafirler the disbelievers 83:36
ك ف ر|KFRالكفرELKFRl-kufrainkara(of) the disbelief11x
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra inkarı [the] disbelief 2:108
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra inkarı [the] disbelief 3:52
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufri inkara [the] disbelief. 3:176
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra inkarı [the] disbelief 3:177
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufri küfürde [the] disbelief - 5:41
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufri küfrün (of) [the] disbelief, 9:12
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra küfrü [the] disbelief 9:23
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufri küfürde the disbelief, 9:37
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufri küfür (of) the disbelief 9:74
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra küfre ungratefulness. 39:7
ك ف ر|KFR الكفر ELKFR l-kufra küfrü disbelief 49:7
ك ف ر|KFRالكفرةELKFRTl-keferatukafirlerdir(are) the disbelievers,1x
ك ف ر|KFR الكفرة ELKFRT l-keferatu kafirlerdir (are) the disbelievers, 80:42
ك ف ر|KFRالكفورELKFVRl-kefūrainkar edendenthe ungrateful.1x
ك ف ر|KFR الكفور ELKFVR l-kefūra inkar edenden the ungrateful. 34:17
ك ف ر|KFRالكوافرELKVEFRl-kevāfirikafir kadınların(with) disbelieving women,1x
ك ف ر|KFR الكوافر ELKVEFR l-kevāfiri kafir kadınların (with) disbelieving women, 60:10
ك ف ر|KFRبالكافرينBELKEFRYNbil-kāfirīneinkarcılarıthe disbelievers3x
ك ف ر|KFR بالكافرين BELKEFRYN bil-kāfirīne inkarcıları the disbelievers. 2:19
ك ف ر|KFR بالكافرين BELKEFRYN bil-kāfirīne kafirleri the disbelievers. 9:49
ك ف ر|KFR بالكافرين BELKEFRYN bil-kāfirīne inkarcıları the disbelievers 29:54
ك ف ر|KFRبالكفرBELKFRbil-kufriinkar etmeyito disbelief4x
ك ف ر|KFR بالكفر BELKFR bil-kufri inkar etmeyi to [the] disbelief 3:80
ك ف ر|KFR بالكفر BELKFR bil-kufri küfürle with disbelief 5:61
ك ف ر|KFR بالكفر BELKFR bil-kufri küfrüne [with] disbelief. 9:17
ك ف ر|KFR بالكفر BELKFR bil-kufri küfre to disbelief 16:106
ك ف ر|KFRبكافرينBKEFRYNbikāfirīneinkardisbelievers.1x
ك ف ر|KFR بكافرين BKEFRYN bikāfirīne inkar disbelievers. 6:89
ك ف ر|KFRبكفركBKFRKbikufrikeküfrünlein your disbelief1x
ك ف ر|KFR بكفرك BKFRK bikufrike küfrünle in your disbelief 39:8
ك ف ر|KFRبكفرهمBKFRHMbikufrihiminkarlarından dolayı"for their disbelief;"4x
ك ف ر|KFR بكفرهم BKFRHM bikufrihim inkarlarından dolayı "for their disbelief;" 2:88
ك ف ر|KFR بكفرهم BKFRHM bikufrihim inkarlarıyla because of their disbelief. 2:93
ك ف ر|KFR بكفرهم BKFRHM bikufrihim inkarlarından dolayı for their disbelief, 4:46
ك ف ر|KFR بكفرهم BKFRHM bikufrihim inkarlarından ötürü for their disbelief 4:155
ك ف ر|KFRتكفرTKFRtekfursakın küfre girmeyin"disbelieve."""1x
ك ف ر|KFR تكفر TKFR tekfur sakın küfre girmeyin "disbelieve.""" 2:102
ك ف ر|KFRتكفرواTKFRVEtekfurūinkar edersenizyou disbelieve4x
ك ف ر|KFR تكفروا TKFRVE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve - 4:131
ك ف ر|KFR تكفروا TKFRVE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve, 4:170
ك ف ر|KFR تكفروا TKFRVE tekfurū nankörlük etseniz you disbelieve, 14:8
ك ف ر|KFR تكفروا TKFRVE tekfurū inkar ederseniz you disbelieve 39:7
ك ف ر|KFRتكفرونTKFRVNtekfurūneinkar"disbelieve."""12x
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz (can) you disbelieve 2:28
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūni inkar etmeyin (be) ungrateful to Me. 2:152
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar ediyorsunuz you deny 3:70
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar ediyorsunuz (do) you disbelieve 3:98
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz you disbelieve 3:101
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar "disbelieve.""" 3:106
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne siz de inkar etseniz you disbelieve 4:89
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar "disbelieve.""" 6:30
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar ediyor(lar) disbelieve. 8:35
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkarınızdan "disbelieve.""" 36:64
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar ediyor(lar) "disbelieve.""" 46:34
ك ف ر|KFR تكفرون TKFRVN tekfurūne inkar etseniz you would disbelieve. 60:2
ك ف ر|KFRسيكفرونSYKFRVNseyekfurūneinkar edeceklerthey will deny1x
ك ف ر|KFR سيكفرون SYKFRVN seyekfurūne inkar edecekler they will deny 19:82
ك ف ر|KFRفتكفرونFTKFRVNfe tekfurūnefakat inkar ederdinizand you disbelieved.1x
ك ف ر|KFR فتكفرون FTKFRVN fe tekfurūne fakat inkar ederdiniz and you disbelieved. 40:10
ك ف ر|KFRفكفارتهFKFERTHfekeffāratuhubunun keffaretiSo its expiation1x
ك ف ر|KFR فكفارته FKFERTH fekeffāratuhu bunun keffareti So its expiation 5:89
ك ف ر|KFRفكفرتFKFRTfekeferatfakat nankörlük ettibut it denied1x
ك ف ر|KFR فكفرت FKFRT fekeferat fakat nankörlük etti but it denied 16:112
ك ف ر|KFRفكفرواFKFRVEfekeferūama inkar ediyorlardıBut they disbelieved3x
ك ف ر|KFR فكفروا FKFRVE fekeferū ama inkar ettiler But they disbelieved 37:170
ك ف ر|KFR فكفروا FKFRVE fekeferū ama inkar ediyorlardı but they disbelieved, 40:22
ك ف ر|KFR فكفروا FKFRVE fekeferū ve inkar ettiler So they disbelieved 64:6
ك ف ر|KFRفليكفرFLYKFRfelyekfurinkar etsin"let him disbelieve."""1x
ك ف ر|KFR فليكفر FLYKFR felyekfur inkar etsin "let him disbelieve.""" 18:29
ك ف ر|KFRكافرKEFRkāfirininkar eden(is) a disbeliever3x
ك ف ر|KFR كافر KEFR kāfirin inkar eden disbeliever 2:41
ك ف ر|KFR كافر KEFR kāfirun kafir olarak (is) a disbeliever 2:217
ك ف ر|KFR كافر KEFR kāfirun kafirdir (is) a disbeliever 64:2
ك ف ر|KFRكافرةKEFRTkāfiratunnankördüdisbelievers.1x
ك ف ر|KFR كافرة KEFRT kāfiratun nankördü disbelievers. 3:13
ك ف ر|KFRكافرونKEFRVNkāfirūneinkar edenlerdir"(are) disbelievers."""15x
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ederlerdi "disbelievers.""" 7:45
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar edenleriz "(are) disbelievers.""" 7:76
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne kafir olarak (are) disbelievers. 9:55
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne kafir olarak (are) disbelievers. 9:85
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne kafirler olarak (are) disbelievers. 9:125
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar edenlerdir (are) disbelievers. 11:19
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ediyorlar (are) disbelievers. 12:37
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ediyorlar (are) disbelievers. 21:36
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ederiz "(are) disbelievers.""" 28:48
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar edenlerdir (are) disbelievers. 32:10
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ediyoruz "(are) disbelievers.""" 34:34
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ederler (are) disbelievers. 41:7
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne tanımıyoruz "(are) disbelievers.""" 41:14
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne inkar ediyoruz "(are) disbelievers.""" 43:24
ك ف ر|KFR كافرون KEFRVN kāfirūne tanımayız "(are) disbelievers.""" 43:30
ك ف ر|KFRكافرينKEFRYNkāfirīneinkar eden"(who are) disbelievers?"""8x
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne kafir olarak (as) disbelievers. 3:100
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne inkar edenler disbelievers. 5:102
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne kafir disbelievers. 6:130
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne kafirler disbelievers. 7:37
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne kafir "(who are) disbelievers?""" 7:93
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne inkar eden who disbelieve. 27:43
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne inkar eder(ler) disbelievers. 30:13
ك ف ر|KFR كافرين KEFRYN kāfirīne tanımazlar deniers. 46:6
ك ف ر|KFRكافوراKEFVREkāfūrankâfûr(of) Kafur,1x
ك ف ر|KFR كافورا KEFVRE kāfūran kâfûr (of) Kafur, 76:5
ك ف ر|KFRكفارKFERkuffārunçok nankördür(and) ungrateful.8x
ك ف ر|KFR كفار KFER kuffārun kafir olarak (were) disbelievers, 2:161
ك ف ر|KFR كفار KFER keffārin inkarcıları ungrateful 2:276
ك ف ر|KFR كفار KFER kuffārun kafir olarak (are) disbelievers, 3:91
ك ف ر|KFR كفار KFER kuffārun kafir (are) disbelievers. 4:18
ك ف ر|KFR كفار KFER keffārun çok nankördür (and) ungrateful. 14:34
ك ف ر|KFR كفار KFER keffārun nankör and a disbeliever. 39:3
ك ف ر|KFR كفار KFER kuffārun kafir olarak (were) disbelievers, 47:34
ك ف ر|KFR كفار KFER keffārin nankörü disbeliever 50:24
ك ف ر|KFRكفاراKFEREkuffāraninkarcı(to) disbelievers,2x
ك ف ر|KFR كفارا KFERE kuffāran kafirler olarak (to) disbelievers, 2:109
ك ف ر|KFR كفارا KFERE keffāran inkarcı a disbeliever. 71:27
ك ف ر|KFRكفارةKFERTkeffāratunkeffaret olur(is the) expiation3x
ك ف ر|KFR كفارة KFERT keffāratun keffaret olur an expiation 5:45
ك ف ر|KFR كفارة KFERT keffāratu keffareti (is the) expiation 5:89
ك ف ر|KFR كفارة KFERT keffāratun keffareti an expiation - 5:95
ك ف ر|KFRكفرKFRkeferainkar eden(is) ungrateful,20x
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera küfre girmedi disbelieved 2:102
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieved, 2:126
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar etti denied. 2:253
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieved, 2:258
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera yalanlayan disbelieved 3:97
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieved 5:12
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera küfre gitmişlerdir disbelieved - 5:17
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera kafir olmuşlardır disbelieved 5:72
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera kafir olmuşlardır disbelieved 5:73
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden disbelieves 16:106
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar eden(leri) disbelieved 19:77
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieved 24:55
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse (is) ungrateful, 27:40
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieves, 30:44
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse (is) ungrateful, 31:12
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ederse disbelieves, 31:23
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera nankörlük ederse disbelieves, 35:39
ك ف ر|KFR كفر KFR keffera örtmüştür He will remove 47:2
ك ف ر|KFR كفر KFR kufira nankörlük denied. 54:14
ك ف ر|KFR كفر KFR kefera inkar ettiği he disbelieves, 59:16
ك ف ر|KFRكفراKFREkufraninkarları(for) disbelief4x
ك ف ر|KFR كفرا KFRE kufran inkarları (in) disbelief 3:90
ك ف ر|KFR كفرا KFRE kufran inkarları (in) disbelief - 4:137
ك ف ر|KFR كفرا KFRE kufran küfürde (in) disbelief 9:97
ك ف ر|KFR كفرا KFRE kufran nankörlüğe (for) disbelief 14:28
ك ف ر|KFRكفرانKFRENkufrānenankörlük edilmez(will be) rejected1x
ك ف ر|KFR كفران KFREN kufrāne nankörlük edilmez (will be) rejected 21:94
ك ف ر|KFRكفرتKFRTkefertureddetmiştimdeny1x
ك ف ر|KFR كفرت KFRT kefertu reddetmiştim deny 14:22
ك ف ر|KFRكفرتمKFRTMkefertuminkar ederseniz"you disbelieved;"6x
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum siz inkar ettiniz you have disbelieved 9:66
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum nankörlük ederseniz you are ungrateful 14:7
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum inkar ettiğinizden you disbelieved? 17:69
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum inkar etmeniz "you disbelieved;" 40:12
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum siz de inkar etmişseniz you disbelieve 41:52
ك ف ر|KFR كفرتم KFRTM kefertum inkar ederseniz you disbelieve, 73:17
ك ف ر|KFRكفرناKFRNEkefernātanımayızWe have denied2x
ك ف ر|KFR كفرنا KFRNE kefernā tanımayız [we] disbelieve 14:9
ك ف ر|KFR كفرنا KFRNE kefernā tanımıyoruz We have denied 60:4
ك ف ر|KFRكفرهKFRHkufruhuinkarı(is) his disbelief.3x
ك ف ر|KFR كفره KFRH kufruhu inkarı (is) his disbelief. 30:44
ك ف ر|KFR كفره KFRH kufruhu onun inkarı his disbelief. 31:23
ك ف ر|KFR كفره KFRH kufruhu nankörlüğü (is) his disbelief. 35:39
ك ف ر|KFRكفرهمKFRHMkufruhumküfrütheir disbelief2x
ك ف ر|KFR كفرهم KFRHM kufruhum küfrü their disbelief 35:39
ك ف ر|KFR كفرهم KFRHM kufruhum küfrü their disbelief 35:39
ك ف ر|KFRكفرواKFRVEkeferū(onlar da) inkar etmişlerdi"disbelieved;"189x
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve[d], 2:6
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar disbelieved 2:26
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden who disbelieve[d] 2:39
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved - 2:89
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler they disbelieved 2:89
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū küfre girdiler disbelieved, 2:102
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 2:105
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edip te disbelieve[d] 2:161
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d] 2:171
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler€ disbelieve[d] 2:212
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve(d) 2:257
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d] 3:4
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve[d] 3:10
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlere disbelieve[d], 3:12
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d], 3:55
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d] 3:55
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d], 3:56
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden (who) disbelieved 3:86
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 3:90
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve[d] 3:91
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 3:116
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 3:127
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve, 3:149
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerin disbelieve 3:151
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 3:156
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 3:178
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieved 3:196
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 4:42
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve[d] 4:51
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(leri) disbelieved 4:56
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) who disbelieve, 4:76
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieved. 4:84
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū kendilerin inkar ettiği they disbelieved 4:89
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieved. 4:101
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 4:102
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved, 4:137
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved, 4:137
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 4:167
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 4:168
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 5:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 5:10
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 5:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved 5:73
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved 5:78
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerle disbelieved. 5:80
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 5:86
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 5:103
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 5:110
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 6:1
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 6:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 6:25
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarcılar disbelieved 7:66
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved 7:90
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerin disbelieved - 8:12
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerle disbelieve 8:15
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 8:30
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 8:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 8:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 8:38
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū o inkar eden(leri) disbelieve 8:50
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū (onlar da) inkar etmişlerdi They disbelieved 8:52
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū kafirlerdir disbelieve, 8:55
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve 8:59
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū kafir(ler) disbelieve, 8:65
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 8:73
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 9:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū kafirlere disbelieved. 9:26
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerin disbelieved 9:30
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve. 9:37
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 9:40
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inanmayan(ların) disbelieved 9:40
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar etmeleridir disbelieve 9:54
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 9:80
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 9:84
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved 9:90
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkâr eden(lere) disbelieved, 10:4
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 11:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved 11:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 11:60
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 11:68
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerdir) disbelieved 13:5
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 13:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 13:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 13:31
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) "disbelieved;" 13:32
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 13:33
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 13:43
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 14:13
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve 14:18
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved, 15:2
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 16:39
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved 16:84
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 16:88
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieved 17:98
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 18:56
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarcılar disbelieve 18:102
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve 18:105
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarları they disbelieved, 18:106
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve 19:37
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 19:73
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 21:30
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve 21:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 21:39
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieved, 21:97
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved 22:19
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 22:25
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlerin disbelieve 22:55
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 22:57
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve 22:72
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieve, 22:72
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved 23:24
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 23:33
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 24:39
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve 24:57
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 25:4
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 25:32
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 27:67
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve 29:12
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 29:23
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 30:16
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve, 30:58
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 32:29
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenleri disbelieved, 33:25
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 34:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 34:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarlarından they disbelieved. 34:17
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 34:31
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved. 34:33
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 34:43
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar etmişlerdi they disbelieved 34:53
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 35:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(leri) disbelieved, 35:26
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve, 35:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū nankörler disbelieved 36:47
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 38:2
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve. 38:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) who disbelieve, 38:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 39:63
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 39:71
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerden) disbelieve, 40:4
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 40:6
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved 40:10
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 41:26
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve 41:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 41:29
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar ettiler disbelieve 41:41
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenlere disbelieved 41:50
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 45:11
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieved, 45:31
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 46:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 46:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 46:11
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 46:20
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 46:34
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieve 47:1
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 47:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerle) disbelieve, 47:4
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve, 47:8
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 47:12
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 47:32
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 47:34
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 48:22
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerdir) disbelieved 48:25
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(leri) disbelieved 48:25
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 48:26
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū kafirlerin disbelieve 51:60
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve, 52:42
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved. 57:15
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 57:19
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(leri) disbelieved 59:2
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden disbelieved, 59:11
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū onlar inkar ettiler they have disbelieved 60:1
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 60:5
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar etmeleri "they disbelieved;" 63:3
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar etmiş disbelieved 64:5
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 64:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 64:10
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve! 66:7
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved - 66:10
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieved 67:6
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lerin) disbelieved, 67:27
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve, 68:51
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(lere) disbelieve, 70:36
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar edenler disbelieve - 74:31
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarcılar disbelieved 84:22
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 85:19
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieve 90:19
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved 98:1
ك ف ر|KFR كفروا KFRVE keferū inkarcı(lar) disbelieve 98:6
ك ف ر|KFRكفورKFVRkefūrunbir nankör(and) ungrateful.5x
ك ف ر|KFR كفور KFVR kefūrun bir nankör (and) ungrateful. 11:9
ك ف ر|KFR كفور KFVR kefūrin inkarcıyı ungrateful. 22:38
ك ف ر|KFR كفور KFVR kefūrin inkarcıdan ungrateful. 31:32
ك ف ر|KFR كفور KFVR kefūrin nankörü ungrateful one. 35:36
ك ف ر|KFR كفور KFVR kefūrun nankör olur (is) ungrateful. 42:48
ك ف ر|KFRكفوراKFVREkefūrançok nankördür(he) be ungrateful.7x
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kefūran çok nankördür ungrateful. 17:27
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kefūran nankördür ungrateful. 17:67
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kufūran inkarda disbelief. 17:89
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kufūran inkardan disbelief. 17:99
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kufūran inkarda disbelief. 25:50
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kefūran nankör olur (he) be ungrateful. 76:3
ك ف ر|KFR كفورا KFVRE kefūran inkarcıya disbeliever. 76:24
ك ف ر|KFRلأكفرLÊKFRliekfuranankörlük etmeğethat I disbelieve1x
ك ف ر|KFR لأكفر LÊKFR liekfura nankörlük etmeğe that I disbelieve 40:42
ك ف ر|KFRلأكفرنLÊKFRNleukeffiranneelbette örteceğimsurely I (will) remove2x
ك ف ر|KFR لأكفرن LÊKFRN leukeffiranne elbette örteceğim surely I (will) remove 3:195
ك ف ر|KFR لأكفرن LÊKFRN leukeffiranne elbette örterim surely I will remove 5:12
ك ف ر|KFRلتكفرونLTKFRVNletekfurūneinkar ediyorsunuz[surely] disbelieve1x
ك ف ر|KFR لتكفرون LTKFRVN letekfurūne inkar ediyorsunuz [surely] disbelieve 41:9
ك ف ر|KFRلكافرونLKEFRVNlekāfirūneinkar etmektedirlersurely (are) disbelievers.1x
ك ف ر|KFR لكافرون LKEFRVN lekāfirūne inkar etmektedirler surely (are) disbelievers. 30:8
ك ف ر|KFRلكفرناLKFRNElekeffernāörterdiksurely We (would have) removed1x
ك ف ر|KFR لكفرنا LKFRNE lekeffernā örterdik surely We (would have) removed 5:65
ك ف ر|KFRلكفورLKFVRlekefūrunbir nankördür(is) surely ungrateful.2x
ك ف ر|KFR لكفور LKFVR lekefūrun çok nankördür (is) surely ungrateful. 22:66
ك ف ر|KFR لكفور LKFVR lekefūrun bir nankördür surely (is) clearly ungrateful. 43:15
ك ف ر|KFRللكافرينLLKEFRYNlilkāfirīneinkar edenlerefor the disbelievers23x
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers. 2:24
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne inkar edenlerin to the disbelievers. 2:98
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers. 3:131
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers 4:37
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere for the disbelievers 4:102
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlerin for the disbelievers 4:141
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere for the disbelievers 4:141
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere for the disbelievers 4:151
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne inkar edenlere for the disbelievers 4:161
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere to the disbelievers 6:122
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için vardır for the disbelievers 8:14
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne şu kafirlerin to the disbelievers 14:2
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers, 17:8
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere to the disbelievers, 18:100
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere for the disbelievers 18:102
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere to the disbelievers, 22:44
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirlere to the disbelievers. 28:86
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers? 29:68
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers 33:8
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers? 39:32
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers 48:13
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için To the disbelievers, 70:2
ك ف ر|KFR للكافرين LLKEFRYN lilkāfirīne kafirler için for the disbelievers 76:4
ك ف ر|KFRللكفرLLKFRlilkufriküfreto disbelief1x
ك ف ر|KFR للكفر LLKFR lilkufri küfre to disbelief 3:167
ك ف ر|KFRلنكفرنLNKFRNlenukeffirannemutlaka örteceğizsurely, We will remove1x
ك ف ر|KFR لنكفرن LNKFRN lenukeffiranne mutlaka örteceğiz surely, We will remove 29:7
ك ف ر|KFRليكفرLYKFRliyukeffiraörtmesi içindirThat Allah will remove1x
ك ف ر|KFR ليكفر LYKFR liyukeffira örtmesi içindir That Allah will remove 39:35
ك ف ر|KFRليكفرواLYKFRVEliyekfurūinkar etmeleri içinSo as to deny3x
ك ف ر|KFR ليكفروا LYKFRVE liyekfurū nankörlük etmek için So as to deny 16:55
ك ف ر|KFR ليكفروا LYKFRVE liyekfurū nankörlük etmek için So that they may deny 29:66
ك ف ر|KFR ليكفروا LYKFRVE liyekfurū inkar etmeleri için So as to deny 30:34
ك ف ر|KFRنكفرNKFRnukeffirinkar etmemiziwe disbelieve2x
ك ف ر|KFR نكفر NKFR nukeffir örteriz We will remove 4:31
ك ف ر|KFR نكفر NKFR nekfura inkar etmemizi we disbelieve 34:33
ك ف ر|KFRواكفرواVEKFRVEvekfurūve inkar edinand reject1x
ك ف ر|KFR واكفروا VEKFRVE vekfurū ve inkar edin and reject 3:72
ك ف ر|KFRوالكافرونVELKEFRVNvelkāfirūnekafirlere gelinceAnd the deniers -3x
ك ف ر|KFR والكافرون VELKEFRVN velkāfirūne ve kafirler And the deniers - 2:254
ك ف ر|KFR والكافرون VELKEFRVN velkāfirūne kafirlere gelince And the disbelievers - 42:26
ك ف ر|KFR والكافرون VELKEFRVN velkāfirūne ve kafirler and the disbelievers 74:31
ك ف ر|KFRوالكافرينVELKEFRYNvelkāfirīneve kafirleriand the disbelievers1x
ك ف ر|KFR والكافرين VELKEFRYN velkāfirīne ve kafirleri and the disbelievers 4:140
ك ف ر|KFRوالكفارVELKFERvelkuffārave kafirlerdenand the disbelievers2x
ك ف ر|KFR والكفار VELKFER velkuffāra ve kafirlerden and the disbelievers 5:57
ك ف ر|KFR والكفار VELKFER velkuffāra ve kafirlere and the disbelievers, 9:68
ك ف ر|KFRوبكفرهمVBKFRHMve bikufrihimve küfürlerinden (ötürü)And for their disbelief1x
ك ف ر|KFR وبكفرهم VBKFRHM ve bikufrihim ve küfürlerinden (ötürü) And for their disbelief 4:156
ك ف ر|KFRوتكفرونVTKFRVNve tekfurūneinkar mı ediyorsunuzand disbelieve1x
ك ف ر|KFR وتكفرون VTKFRVN ve tekfurūne inkar mı ediyorsunuz and disbelieve 2:85
ك ف ر|KFRوكفرVKFRve kufrunve inanmazsaand disbelief3x
ك ف ر|KFR وكفر VKFR ve kufrun ve inkar etmek and disbelief 2:217
ك ف ر|KFR وكفر VKFR ve keffir ve ört and remove 3:193
ك ف ر|KFR وكفر VKFR ve kefera ve inanmazsa and disbelieves, 88:23
ك ف ر|KFRوكفراVKFREve kufranve inkarınıand (for) disbelief,4x
ك ف ر|KFR وكفرا VKFRE ve kufran ve küfrünü and disbelief. 5:64
ك ف ر|KFR وكفرا VKFRE ve kufran ve inkarını and disbelief. 5:68
ك ف ر|KFR وكفرا VKFRE ve kufran ve nankörlük etmek (için) and (for) disbelief, 9:107
ك ف ر|KFR وكفرا VKFRE ve kufran ve küfür and disbelief. 18:80
ك ف ر|KFRوكفرتVKFRTve keferatve inkar ettiand disbelieved1x
ك ف ر|KFR وكفرت VKFRT ve keferat ve inkar etti and disbelieved 61:14
ك ف ر|KFRوكفرتمVKFRTMve kefertumve siz inkar ettiysenizand you disbelieve1x
ك ف ر|KFR وكفرتم VKFRTM ve kefertum ve siz inkar ettiyseniz and you disbelieve 46:10
ك ف ر|KFRوكفرناVKFRNEve kefernāve inkar ettikand we disbelieve1x
ك ف ر|KFR وكفرنا VKFRNE ve kefernā ve inkar ettik and we disbelieve 40:84
ك ف ر|KFRوكفرهمVKFRHMve kufrihimve inkar etmeleriand their disbelief1x
ك ف ر|KFR وكفرهم VKFRHM ve kufrihim ve inkar etmeleri and their disbelief 4:155
ك ف ر|KFRوكفرواVKFRVEve keferūve inkar edenlerand disbelieve2x
ك ف ر|KFR وكفروا VKFRVE ve keferū ve inkar ettiler and disbelieved 9:74
ك ف ر|KFR وكفروا VKFRVE ve keferū ve inkar edenler and disbelieve 29:52
ك ف ر|KFRوللكافرينVLLKEFRYNvelilkāfirīnekafirlere de vardırAnd for the disbelievers5x
ك ف ر|KFR وللكافرين VLLKEFRYN velilkāfirīne ve inkar edenler için And for the disbelievers 2:90
ك ف ر|KFR وللكافرين VLLKEFRYN velilkāfirīne ve kafirler için vardır And for the disbelievers 2:104
ك ف ر|KFR وللكافرين VLLKEFRYN velilkāfirīne kafirlere de vardır and for the disbelievers 47:10
ك ف ر|KFR وللكافرين VLLKEFRYN velilkāfirīne ve kafirler için vardır and for the disbelievers 58:4
ك ف ر|KFR وللكافرين VLLKEFRYN velilkāfirīne ve kafirler için vardır And for the disbelievers 58:5
ك ف ر|KFRونكفرVNKFRve nekfuruve inkar ederizand we disbelieve1x
ك ف ر|KFR ونكفر VNKFR ve nekfuru ve inkar ederiz and we disbelieve 4:150
ك ف ر|KFRويكفرVYKFRve yukeffiruve kapatırand (to) remove3x
ك ف ر|KFR ويكفر VYKFR ve yukeffiru ve kapatır And He will remove 2:271
ك ف ر|KFR ويكفر VYKFR ve yukeffir ve örter and will remove 8:29
ك ف ر|KFR ويكفر VYKFR ve yukeffira ve örtsün diye and (to) remove 48:5
ك ف ر|KFRويكفرونVYKFRVNve yekfurūneve inkar ederlerAnd they disbelieve1x
ك ف ر|KFR ويكفرون VYKFRVN ve yekfurūne ve inkar ederler And they disbelieve 2:91
ك ف ر|KFRيكفرYKFRyekfuruinkarbeing rejected15x
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfuru inkar disbelieves 2:99
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieves 2:121
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar eder disbelieves 2:256
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieves 3:19
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieves 4:136
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yukferu inkar edildiğini being rejected 4:140
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse denies 5:5
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieves 5:115
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieve 6:89
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfur inkar ederse disbelieves 11:17
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfuru inkar edersiniz you will deny 29:25
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yekfuru inkar eden disbelieves 43:33
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yukeffir örter He will remove 64:9
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yukeffir örter He will remove 65:5
ك ف ر|KFR يكفر YKFR yukeffira örter remove 66:8
ك ف ر|KFRيكفرواYKFRVEyekfurūinkar etmekreject3x
ك ف ر|KFR يكفروا YKFRVE yekfurū inkar etmek they disbelieve 2:90
ك ف ر|KFR يكفروا YKFRVE yekfurū inkar etmeleri reject 4:60
ك ف ر|KFR يكفروا YKFRVE yekfurū inkar etmemişler miydi? they disbelieve 28:48
ك ف ر|KFRيكفرونYKFRVNyekfurūne(çünkü) inkar ediyorlar(in) disbelief.12x
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne (çünkü) inkar ediyorlar disbelieve 2:61
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkar eden(ler) disbelieve 3:21
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkar ediyorlar disbelieve 3:112
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkar ederler disbelieve 4:150
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkar ediyor disbelieve. 6:70
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkâr ediyor(lar) disbelieve. 10:4
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkâr ediyor(lar) disbelieve. 10:70
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne nankörlük ederler disbelieve 13:30
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne nankörlük ediyorlar disbelieve? 16:72
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne nankörlük ediyorlar they disbelieve? 29:67
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne nankörlük etmeğe (in) disbelief. 30:51
ك ف ر|KFR يكفرون YKFRVN yekfurūne inkar ederler they will deny 35:14
ك ف ر|KFRيكفروهYKFRVHyukferūhuinkar edilmeyecektirwill they be denied it.1x
ك ف ر|KFR يكفروه YKFRVH yukferūhu inkar edilmeyecektir will they be denied it. 3:115


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}