» 2 / Bakara  24:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 24
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. فَإِنْ (FÎN) = fein : yok eğer
2. لَمْ (LM) = lem :
3. تَفْعَلُوا (TFALVE) = tef'ǎlū : yapmadınızsa
4. وَلَنْ (VLN) = velen : ki asla yapamayacaksınız
5. تَفْعَلُوا (TFALVE) = tef'ǎlū :
6. فَاتَّقُوا (FETGVE) = fetteḳū : o halde sakının
7. النَّارَ (ELNER) = n-nāra : ateşten
8. الَّتِي (ELTY) = lletī : ki
9. وَقُودُهَا (VGVD̃HE) = veḳūduhā : onun yakıtı
10. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
11. وَالْحِجَارَةُ (VELḪCERT) = velHicāratu : ve taşlardır
12. أُعِدَّتْ (ÊAD̃T) = uǐddet : hazırlanmış
13. لِلْكَافِرِينَ (LLKEFRYN) = lilkāfirīne : inkarcılar için
yok eğer | | yapmadınızsa | ki asla yapamayacaksınız | | o halde sakının | ateşten | ki | onun yakıtı | insanlar | ve taşlardır | hazırlanmış | inkarcılar için |

[] [] [FAL] [] [FAL] [VGY] [NVR] [] [VGD̃] [NVS] [ḪCR] [AD̃D̃] [KFR]
FÎN LM TFALVE VLN TFALVE FETGVE ELNER ELTY VGVD̃HE ELNES VELḪCERT ÊAD̃T LLKEFRYN

fein lem tef'ǎlū velen tef'ǎlū fetteḳū n-nāra lletī veḳūduhā n-nāsu velHicāratu uǐddet lilkāfirīne
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

 » 2 / Bakara  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein yok eğer But if
لم | LM lem not
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALVE tef'ǎlū yapmadınızsa you do,
ولن | VLN velen ki asla yapamayacaksınız and never
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALVE tef'ǎlū will you do,
فاتقوا و ق ي | VGY FETGVE fetteḳū o halde sakının then fear
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāra ateşten the Fire
التي | ELTY lletī ki whose
وقودها و ق د | VGD̃ VGVD̃HE veḳūduhā onun yakıtı [its] fuel
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar (is) [the] men
والحجارة ح ج ر | ḪCR VELḪCERT velHicāratu ve taşlardır and [the] stones,
أعدت ع د د | AD̃D̃ ÊAD̃T uǐddet hazırlanmış prepared
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers.

2:24 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yok eğer | | yapmadınızsa | ki asla yapamayacaksınız | | o halde sakının | ateşten | ki | onun yakıtı | insanlar | ve taşlardır | hazırlanmış | inkarcılar için |

[] [] [FAL] [] [FAL] [VGY] [NVR] [] [VGD̃] [NVS] [ḪCR] [AD̃D̃] [KFR]
FÎN LM TFALVE VLN TFALVE FETGVE ELNER ELTY VGVD̃HE ELNES VELḪCERT ÊAD̃T LLKEFRYN

fein lem tef'ǎlū velen tef'ǎlū fetteḳū n-nāra lletī veḳūduhā n-nāsu velHicāratu uǐddet lilkāfirīne
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

[] [] [ف ع ل] [] [ف ع ل] [و ق ي] [ن و ر] [] [و ق د] [ن و س] [ح ج ر] [ع د د] [ك ف ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 24
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
فإن | FÎN fein yok eğer But if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALVE tef'ǎlū yapmadınızsa you do,
Te,Fe,Ayn,Lam,Vav,Elif,
400,80,70,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ولن | VLN velen ki asla yapamayacaksınız and never
Vav,Lam,Nun,
6,30,50,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الواو استئنافية
حرف نفي
تفعلوا ف ع ل | FAL TFALVE tef'ǎlū will you do,
Te,Fe,Ayn,Lam,Vav,Elif,
400,80,70,30,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فاتقوا و ق ي | VGY FETGVE fetteḳū o halde sakının then fear
Fe,Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
80,1,400,100,6,1,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
النار ن و ر | NVR ELNER n-nāra ateşten the Fire
Elif,Lam,Nun,Elif,Re,
1,30,50,1,200,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
التي | ELTY lletī ki whose
Elif,Lam,Te,Ye,
1,30,400,10,
REL – feminine singular relative pronoun
اسم موصول
وقودها و ق د | VGD̃ VGVD̃HE veḳūduhā onun yakıtı [its] fuel
Vav,Gaf,Vav,Dal,He,Elif,
6,100,6,4,5,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مرفوع و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar (is) [the] men
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
والحجارة ح ج ر | ḪCR VELḪCERT velHicāratu ve taşlardır and [the] stones,
Vav,Elif,Lam,Ha,Cim,Elif,Re,Te merbuta,
6,1,30,8,3,1,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
أعدت ع د د | AD̃D̃ ÊAD̃T uǐddet hazırlanmış prepared
,Ayn,Dal,Te,
,70,4,400,
V – 3rd person feminine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
للكافرين ك ف ر | KFR LLKEFRYN lilkāfirīne inkarcılar için for the disbelievers.
Lam,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
30,30,20,1,80,200,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |فَإِنْ: yok eğer | لَمْ: | تَفْعَلُوا: yapmadınızsa | وَلَنْ: ki asla yapamayacaksınız | تَفْعَلُوا: | فَاتَّقُوا: o halde sakının | النَّارَ: ateşten | الَّتِي: ki | وَقُودُهَا: onun yakıtı | النَّاسُ: insanlar | وَالْحِجَارَةُ: ve taşlardır | أُعِدَّتْ: hazırlanmış | لِلْكَافِرِينَ: inkarcılar için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |فإن FÎN yok eğer | لم LM | تفعلوا TFALWE yapmadınızsa | ولن WLN ki asla yapamayacaksınız | تفعلوا TFALWE | فاتقوا FETGWE o halde sakının | النار ELNER ateşten | التي ELTY ki | وقودها WGWD̃HE onun yakıtı | الناس ELNES insanlar | والحجارة WELḪCERT ve taşlardır | أعدت ÊAD̃T hazırlanmış | للكافرين LLKEFRYN inkarcılar için |
Kırık Meal (Okunuş) : |fein: yok eğer | lem: | tef'ǎlū: yapmadınızsa | velen: ki asla yapamayacaksınız | tef'ǎlū: | fetteḳū: o halde sakının | n-nāra: ateşten | lletī: ki | veḳūduhā: onun yakıtı | n-nāsu: insanlar | velHicāratu: ve taşlardır | uǐddet: hazırlanmış | lilkāfirīne: inkarcılar için |
Kırık Meal (Transcript) : |FÎN: yok eğer | LM: | TFALVE: yapmadınızsa | VLN: ki asla yapamayacaksınız | TFALVE: | FETGVE: o halde sakının | ELNER: ateşten | ELTY: ki | VGVD̃HE: onun yakıtı | ELNES: insanlar | VELḪCERT: ve taşlardır | ÊAD̃T: hazırlanmış | LLKEFRYN: inkarcılar için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bunu yapamazsanız, kesin olarak da yapamazsınız ya, sakının odunu insanlarla taşlar olan ve kâfirlere hazırlanan ateşten.
Adem Uğur : Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.
Ahmed Hulusi : Bunu yapamazsanız, ki yapamazsınız; yananı insanlar ve taşlar (bilinç yapı olarak ruhanî insan ve taş, yani o ortama göre yaratılmış olan maddesi. . . Allâhu âlem!) olan o ateşten korunun; zira hakikati inkâr edenleri yakar o ateş.
Ahmet Tekin : Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, o takdirde, Allah’a sığınıp emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, yakıtı insanlar, suçlular, kâfirler, putperestler ve mâbut saydıkları taşlar olan ateşten korunun. Bu ateş, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, nankörler için hazırlanmıştır.
Ahmet Varol : Böyle bir şeyi yapamadığınıza ve hiç bir zaman da yapamayacağınıza göre, yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan ateşten sakının.
Ali Bulaç : Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacaksınız- bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.
Ali Fikri Yavuz : Bunu yapamazsanız (bir sûreye eş getiremezseniz) -ki hiç bir zaman yapamayacaksınız -artık o ateşten sakının ki, onun tutuşturucu odunu (kâfir) insanlarla taşlardır. O (ateş) kâfirler için hazırlanmıştır.
Bekir Sadak : Yapamazsaniz- ki yapamayacaksaniz- o takdirde, inkar edenler icin hazirlanan ve yakiti insanlarla tas olan atesten sakinin.
Celal Yıldırım : Eğer (Onun bir benzerini) yapamazsanız ki yapamıyacaksınız da o takdirde kâfirler için hazırlanan yakıtı insanlarla taştan olan ateşten korkup sakının.
Diyanet İşleri : Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.
Diyanet İşleri (eski) : Yapamazsanız ki yapamayacaksınız o takdirde, inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taş olan ateşten sakının.
Diyanet Vakfi : Bunu yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kâfirler için hazırlanmıştır.
Edip Yüksel : Bunu yapamazsanız -ki asla yapamıyacaksınız- o taktirde inkarcılar için hazırlanan ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Fakat yapamazsanız -ki hiç bir zaman yapamayacaksınız- o halde kafirler için hazırlanan -çırası insanlarla taşlar olan- o ateşten sakının!
Elmalılı Hamdi Yazır : yok yapamazsanız -ki hiç bir zaman yapamıyacaksınız- o halde çırası insanlarla taşlar olan o ateşten sakının, o kâfirler için hazırlandı
Fizilal-il Kuran : Eğer bunu yapamazsanız - ki asla yapamayacaksınız- yakıtı insanlar ile taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan Cehennem ateşinden korkunuz.
Gültekin Onan : Ama bunu yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- bu durumda kafirler için hazırlanan ve yakıtı (kudüh) insanlar ile taşlar olan ateşten (nar) sakının (fettekunnarelletiy).
Hakkı Yılmaz : "Sonra, eğer bunu yapmadıysanız ve asla yapamayacaksınız; öyleyse kâfirler; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini bilerek reddeden kimseler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten korunun. "
Hasan Basri Çantay : Fakat bunu yapmazsanız ki hiç bir zaman yapamayacaksınız artık sakının o ateşden ki onun tutarağı (odunu, çırası, ocaktaşı) insanla o taşdır. O (ateş) kâfirler için hazırlanmışdır.
Hayrat Neşriyat : Buna rağmen yapamazsanız, ki aslâ yapamayacaksınız, öyle ise o ateşten sakının ki, yakıtı insanlarla taşlardır; (ve) kâfirler için hazırlanmıştır!
İbni Kesir : Fakat yapamazsınız-ki yapamayacaksınız-o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O kafirler için hazırlanmıştır.
İskender Evrenosoğlu : Fakat, eğer yapamazsanız ki asla yapamazsınız, o taktirde kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının.
Muhammed Esed : Eğer bunu yapamıyorsanız -ki kesinlikle yapamayacaksınız- o zaman yakıtı insanlar ve taşlar olan, hakikati inkar edenler için hazırlanmış ateşi bekleyin!
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer siz onu yapamaz iseniz, elbette yapamayacaksınız ya, artık o ateşten sakınınız ki, onun çırası, birtakım insanlar ile taşlardır. O ateş ise kâfirler için hazırlanmıştır.
Ömer Öngüt : Eğer bunu yapamazsanız, ki aslâ yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.
Şaban Piriş : Eğer bu işi yapamazsanız -ki elbette yapamayacaksınız- o zaman, kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun.
Suat Yıldırım : Bunu yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış o ateşten sakının.
Süleyman Ateş : Yok eğer yapamadınızsa, ki asla yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.
Tefhim-ul Kuran : Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamıyacaksınız- bu durumda kâfirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının.
Ümit Şimşek : Bunu yapamazsanız-ki yapamayacaksınız- kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten sakının.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer yapamazsanız - ki asla yapamayacaksınız - korkun o ateşten ki yakıtı insanlarla taşlardır. Küfre sapanlar için hazırlanmıştır o.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}