» 2 / Bakara  243:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 243
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَ (TR) = tera : görmedin mi?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseleri
5. خَرَجُوا (ḢRCVE) = ḣaracū : çıkanları
6. مِنْ (MN) = min : -ndan
7. دِيَارِهِمْ (D̃YERHM) = diyārihim : yurtları-
8. وَهُمْ (VHM) = ve hum : ve onlar
9. أُلُوفٌ (ÊLVF) = ulūfun : binlerce kişi iken
10. حَذَرَ (ḪZ̃R) = Haƶera : korkusuyla
11. الْمَوْتِ (ELMVT) = l-mevti : ölüm
12. فَقَالَ (FGEL) = feḳāle : demişti
13. لَهُمُ (LHM) = lehumu : onlara
14. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
15. مُوتُوا (MVTVE) = mūtū : Ölün!
16. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
17. أَحْيَاهُمْ (ÊḪYEHM) = eHyāhum : kendilerini diriltmişti
18. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
20. لَذُو (LZ̃V) = leƶū : sahibidir
21. فَضْلٍ (FŽL) = feDlin : ikram
22. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
23. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlara
24. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ama
25. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
26. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
27. لَا (LE) = lā :
28. يَشْكُرُونَ (YŞKRVN) = yeşkurūne : şükretmezler
| görmedin mi? | | kimseleri | çıkanları | -ndan | yurtları- | ve onlar | binlerce kişi iken | korkusuyla | ölüm | demişti | onlara | Allah | Ölün! | sonra | kendilerini diriltmişti | şüphesiz | Allah | sahibidir | ikram | karşı | insanlara | ama | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[] [REY] [] [] [ḢRC] [] [D̃VR] [] [ELF] [ḪZ̃R] [MVT] [GVL] [] [] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN ḢRCVE MN D̃YERHM VHM ÊLVF ḪZ̃R ELMVT FGEL LHM ELLH MVTVE S̃M ÊḪYEHM ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

elem tera ilā elleƶīne ḣaracū min diyārihim ve hum ulūfun Haƶera l-mevti feḳāle lehumu llahu mūtū ṧumme eHyāhum inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

 » 2 / Bakara  Suresi: 243
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
إلى | ÎL ilā [to]
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
خرجوا خ ر ج | ḢRC ḢRCVE ḣaracū çıkanları went out
من | MN min -ndan from
ديارهم د و ر | D̃VR D̃YERHM diyārihim yurtları- their homes
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
ألوف ا ل ف | ELF ÊLVF ulūfun binlerce kişi iken (were in) thousands
حذر ح ذ ر | ḪZ̃R ḪZ̃R Haƶera korkusuyla (in) fear
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevti ölüm (of) [the] death?
فقال ق و ل | GVL FGEL feḳāle demişti Then said
لهم | LHM lehumu onlara to them
الله | ELLH llahu Allah Allah,
موتوا م و ت | MVT MVTVE mūtū Ölün! """Die;"""
ثم | S̃M ṧumme sonra then
أحياهم ح ي ي | ḪYY ÊḪYEHM eHyāhum kendilerini diriltmişti He restored them to life.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Possessor
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin ikram (of) bounty
على | AL ǎlā karşı for
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara [the] mankind
ولكن | VLKN velākinne ama [and] but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
لا | LE (are) not
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.

2:243 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmedin mi? | | kimseleri | çıkanları | -ndan | yurtları- | ve onlar | binlerce kişi iken | korkusuyla | ölüm | demişti | onlara | Allah | Ölün! | sonra | kendilerini diriltmişti | şüphesiz | Allah | sahibidir | ikram | karşı | insanlara | ama | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[] [REY] [] [] [ḢRC] [] [D̃VR] [] [ELF] [ḪZ̃R] [MVT] [GVL] [] [] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
ÊLM TR ÎL ELZ̃YN ḢRCVE MN D̃YERHM VHM ÊLVF ḪZ̃R ELMVT FGEL LHM ELLH MVTVE S̃M ÊḪYEHM ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

elem tera ilā elleƶīne ḣaracū min diyārihim ve hum ulūfun Haƶera l-mevti feḳāle lehumu llahu mūtū ṧumme eHyāhum inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

[] [ر ا ي] [] [] [خ ر ج] [] [د و ر] [] [ا ل ف] [ح ذ ر] [م و ت] [ق و ل] [] [] [م و ت] [] [ح ي ي] [] [] [] [ف ض ل] [] [ن و س] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ش ك ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 243
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Did not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تر ر ا ي | REY TR tera görmedin mi? you see
Te,Re,
400,200,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
إلى | ÎL ilā [to]
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseleri those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
خرجوا خ ر ج | ḢRC ḢRCVE ḣaracū çıkanları went out
Hı,Re,Cim,Vav,Elif,
600,200,3,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ديارهم د و ر | D̃VR D̃YERHM diyārihim yurtları- their homes
Dal,Ye,Elif,Re,He,Mim,
4,10,1,200,5,40,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهم | VHM ve hum ve onlar and they
Vav,He,Mim,
6,5,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
ألوف ا ل ف | ELF ÊLVF ulūfun binlerce kişi iken (were in) thousands
,Lam,Vav,Fe,
,30,6,80,
N – nominative plural indefinite noun
اسم مرفوع
حذر ح ذ ر | ḪZ̃R ḪZ̃R Haƶera korkusuyla (in) fear
Ha,Zel,Re,
8,700,200,
N – accusative masculine verbal noun
اسم منصوب
الموت م و ت | MVT ELMVT l-mevti ölüm (of) [the] death?
Elif,Lam,Mim,Vav,Te,
1,30,40,6,400,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
فقال ق و ل | GVL FGEL feḳāle demişti Then said
Fe,Gaf,Elif,Lam,
80,100,1,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
لهم | LHM lehumu onlara to them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الله | ELLH llahu Allah Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
موتوا م و ت | MVT MVTVE mūtū Ölün! """Die;"""
Mim,Vav,Te,Vav,Elif,
40,6,400,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أحياهم ح ي ي | ḪYY ÊḪYEHM eHyāhum kendilerini diriltmişti He restored them to life.
,Ha,Ye,Elif,He,Mim,
,8,10,1,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Possessor
Lam,Zel,Vav,
30,700,6,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin ikram (of) bounty
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
على | AL ǎlā karşı for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara [the] mankind
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne ama [and] but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
الواو استئنافية
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (are) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.
Ye,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
10,300,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَ: görmedin mi? | إِلَى: | الَّذِينَ: kimseleri | خَرَجُوا: çıkanları | مِنْ: -ndan | دِيَارِهِمْ: yurtları- | وَهُمْ: ve onlar | أُلُوفٌ: binlerce kişi iken | حَذَرَ: korkusuyla | الْمَوْتِ: ölüm | فَقَالَ: demişti | لَهُمُ: onlara | اللَّهُ: Allah | مُوتُوا: Ölün! | ثُمَّ: sonra | أَحْيَاهُمْ: kendilerini diriltmişti | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَذُو: sahibidir | فَضْلٍ: ikram | عَلَى: karşı | النَّاسِ: insanlara | وَلَٰكِنَّ: ama | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَشْكُرُونَ: şükretmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تر TR görmedin mi? | إلى ÎL | الذين ELZ̃YN kimseleri | خرجوا ḢRCWE çıkanları | من MN -ndan | ديارهم D̃YERHM yurtları- | وهم WHM ve onlar | ألوف ÊLWF binlerce kişi iken | حذر ḪZ̃R korkusuyla | الموت ELMWT ölüm | فقال FGEL demişti | لهم LHM onlara | الله ELLH Allah | موتوا MWTWE Ölün! | ثم S̃M sonra | أحياهم ÊḪYEHM kendilerini diriltmişti | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لذو LZ̃W sahibidir | فضل FŽL ikram | على AL karşı | الناس ELNES insanlara | ولكن WLKN ama | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يشكرون YŞKRWN şükretmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | tera: görmedin mi? | ilā: | elleƶīne: kimseleri | ḣaracū: çıkanları | min: -ndan | diyārihim: yurtları- | ve hum: ve onlar | ulūfun: binlerce kişi iken | Haƶera: korkusuyla | l-mevti: ölüm | feḳāle: demişti | lehumu: onlara | llahu: Allah | mūtū: Ölün! | ṧumme: sonra | eHyāhum: kendilerini diriltmişti | inne: şüphesiz | llahe: Allah | leƶū: sahibidir | feDlin: ikram | ǎlā: karşı | n-nāsi: insanlara | velākinne: ama | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeşkurūne: şükretmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TR: görmedin mi? | ÎL: | ELZ̃YN: kimseleri | ḢRCVE: çıkanları | MN: -ndan | D̃YERHM: yurtları- | VHM: ve onlar | ÊLVF: binlerce kişi iken | ḪZ̃R: korkusuyla | ELMVT: ölüm | FGEL: demişti | LHM: onlara | ELLH: Allah | MVTVE: Ölün! | S̃M: sonra | ÊḪYEHM: kendilerini diriltmişti | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LZ̃V: sahibidir | FŽL: ikram | AL: karşı | ELNES: insanlara | VLKN: ama | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YŞKRVN: şükretmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmez misin ki binlerce kişi, ölümden çekinerek yurtlarından nasıl çıktılar da sonra Allah onlara ölün dedi, sonra da diriltti onları. Şüphe yok ki Allah, insanlara karşı ihsân sahibidir ama insanların çoğu şükretmez.
Adem Uğur : Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara "Ölün!" dedi (öldüler). Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Lâkin insanların çoğu şükretmez.
Ahmed Hulusi : Ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Allâh onlara "Ölün" dedi; sonra da diriltti. Şüphesiz ki Allâh insanlara fazl sahibidir; ama insanların ekseriyeti değerlendirmezler (verilen nimeti).
Ahmet Tekin : Binlerce kişi iken, ölüm korkusuyla düşmana karşı durmayıp yurtlarından çıkarak kaçanları görmüyor musun? Allah, korktuklarını daha çabuk başlarına getirmek için onlara: 'Ölün' buyurarak varlıklarından eser bırakmadı. Sonra da öldürenin ve diriltenin Allah olduğunu göstermek için onları ihya ederek yaşama hakkı verdi. Allah insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmez.
Ahmet Varol : Sayıları binleri bulduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara 'ölün' dedi ve sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.
Ali Bulaç : Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara: "Ölün" dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak, insanların çoğunluğu şükretmez.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm) binlerce kişi iken (vebadan) ölüm korkusu ile yurdlarından çıkanları görmedin mi ki; Allah onlara: “ölün” dedi de öldüler, sonra onlara hayat verdi. Şüphesiz ki Allah insanlara ihsan ve rahmet sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmez.
Bekir Sadak : Binlerce kisinin memleketlerinden olum korkusuyla ciktiklarini gormedin mi? Allah onlara «Olun» dedi. Sonra onlari diriltti. Allah insanlara bol nimet verir, fakat insanlarin cogu sukretmezler.
Celal Yıldırım : Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla ülkelerinden çıkanları görmedin mi? O sebeple Allah onlara «Ölün!» dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı merhamet, şefkat ve yardım edicidir. Ne var ki insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri : Binlerce kişi oldukları hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah, onlara “ölün” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Binlerce kişinin memleketlerinden ölüm korkusuyla çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara 'Ölün' dedi. Sonra onları diriltti. Allah insanlara bol nimet verir, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet Vakfi : Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara «Ölün!» dedi (öldüler). Sonra onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Lâkin insanların çoğu şükretmez.
Edip Yüksel : Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarını terkedenler dikkatini çekti mi? ALLAH onlara 'Ölün,' dedi de sonra onları diriltti. ALLAH insanlara lütuf sahibidir; ancak insanların çoğu şükretmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Görmedin mi o kimseleri ki kendileri binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıktılar. Allah da kendilerine «ölün!» dedi, sonra da onlara bir hayat verdi. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların pek çokları şükretmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan kimseleri görmez misin? Allah onlara: «Ölün.» dedi. Sonra onlara bir hayat verdi. Muhakkak Allah, insanlara karşı bir fazilet sahibidir, ancak insanların pek çokları şükretmiyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bakmaz mısın, o kimseler ki? binlerce kişi iken ölüm korkusiyle diyarlarından çıkdılar, Allah da kendilerine «ölün» dedi, Sonra da onlara bir hayat verdi, her halde Allah insanlara karşı, bir adil sahibi ve lâkin insanların pek çokları şükretmiyorlar
Fizilal-il Kuran : Binlerce kişilik kalabalık olarak ölüm korkusu ile yurtlarından kaçan kimseleri görmedin mi? Allah onlara önce «ölün» dedi, arkasından kendilerini yeniden diriltti. Hiç kuşkusuz Allah insanlara karşı kerem sahibidir, ama insanlar çoğunlukla şükretmezler.
Gültekin Onan : Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Tanrı onlara: "Ölün" dedi, sonra da onları diriltti. Kuşkusuz Tanrı insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak insanların çoğunluğu şükretmez.
Hakkı Yılmaz : Kendileri binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan, sonra da Allah'ın kendilerine “Ölün/canınız çıksın!” deyip, sonra da kendilerine bir hayat verdiği kimseleri görmedin mi/hiç düşünmedin mi? Şüphesiz Allah, insanlara karşı bir armağan sahibidir. Velâkin insanların pek çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim, sayıları) binlerce olduğu halde ölüm korkusiyle yurdlarından (bırakıb) çıkanları gör (müş gibi bil) medin mi? Allah onlara «Ölüm!» dedi, sonrada kendilerini diriltdi. Her halde Allah insanlara karşı fazl (-ü ınayet) saahibidir. Fakat insanların pek çoğu şükretmezler.
Hayrat Neşriyat : Kendileri binlerce oldukları hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara: 'Ölün!' (diye) buyurdu, sonra da onları diriltti. Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı gerçekten büyük ihsan sâhibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.
İbni Kesir : Binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allh onlara; (ölün) dedi. Sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki, Allah insanlara karşı lutuf sahibidir. Ama insanların pek çoğu şükretmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara: “Ölün.” dedi (böylece öldüler). Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lâkin insanların çoğu şükretmezler.
Muhammed Esed : Sen, ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişiyi görmedin mi? Ki bu durumda Allah onlara "Ölün!" diye seslenmiş ve sonra da onları hayata geri döndürmüştü. Unutmayın ki Allah, insanoğluna karşı lütfunda sınırsızdır, ancak insanların çoğu nankördür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmedin mi o kimseleri ki, onlar binlerce kişi oldukları halde ölümden sakınarak yurtlarından çıktılar. Allah Teâlâ ise onlara, «Ölünüz!» diye emretti. Sonra da onları diriltti. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ nâs hakkında fazl sahibidir. Fakat nâsın pek çokları şükretmezler.
Ömer Öngüt : Binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara: “Ölün!” dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz ki Allah, insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Şaban Piriş : Binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara “ölün” dedi, sonra da onları tekrar diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Suat Yıldırım : Baksana, sayıları binlerce olmasına rağmen ölüm korkusuyla diyarlarını terkedip çıkan kimselere! Allah onlara:"Ölün!" dedi sonra onları diriltti. Doğrusu Allah insanlara lütûfkârdır, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Süleyman Ateş : Şu, binlerce kişi iken ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allâh onlara, "Ölün!" demişti de sonra kendilerini diriltmişti. Şüphesiz Allâh, insanlara karşı ikram sâhibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler.
Tefhim-ul Kuran : Binlerce kişinin ölüm korkusuyla yurtlarından çıktıklarını görmedin mi? Allah onlara: «Ölün» dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı fazl sahibidir. Ancak, insanların çoğunluğu şükretmez.
Ümit Şimşek : Görmedin mi o kimseleri ki, binlerce kişi oldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk etmişlerdi. Allah onlara 'Ölün!' dedi, sonra da onları tekrar diriltti. Gerçek şu ki, insanlar üzerinde Allah'ın pek büyük lütuf ve nimeti vardır; lâkin çoğu insanlar şükretmezler.
Yaşar Nuri Öztürk : ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara "Ölün!" dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çokları şükretmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}