» 2 / Bakara  205:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 205
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِذَا (VÎZ̃E) = ve iƶā : zaman
2. تَوَلَّىٰ (TVL) = tevellā : döndüğü
3. سَعَىٰ (SA) = seǎā : çalışır
4. فِي (FY) = fī :
5. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
6. لِيُفْسِدَ (LYFSD̃) = liyufside : bozgunculuğa
7. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
8. وَيُهْلِكَ (VYHLK) = ve yuhlike : ve yok etmeğe
9. الْحَرْثَ (ELḪRS̃) = l-Harṧe : ekin
10. وَالنَّسْلَ (VELNSL) = ve nnesle : ve nesli
11. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
12. لَا (LE) = lā :
13. يُحِبُّ (YḪB) = yuHibbu : sevmez
14. الْفَسَادَ (ELFSED̃) = l-fesāde : bozgunculuğu
zaman | döndüğü | çalışır | | yeryüzünde | bozgunculuğa | orada | ve yok etmeğe | ekin | ve nesli | Allah | | sevmez | bozgunculuğu |

[] [VLY] [SAY] [] [ERŽ] [FSD̃] [] [HLK] [ḪRS̃] [NSL] [] [] [ḪBB] [FSD̃]
VÎZ̃E TVL SA FY ELÊRŽ LYFSD̃ FYHE VYHLK ELḪRS̃ VELNSL VELLH LE YḪB ELFSED̃

ve iƶā tevellā seǎā l-erDi liyufside fīhā ve yuhlike l-Harṧe ve nnesle vallahu yuHibbu l-fesāde
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد

 » 2 / Bakara  Suresi: 205
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā zaman And when
تولى و ل ي | VLY TVL tevellā döndüğü he turns away
سعى س ع ي | SAY SA seǎā çalışır he strives
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
ليفسد ف س د | FSD̃ LYFSD̃ liyufside bozgunculuğa to spread corruption
فيها | FYHE fīhā orada [in it],
ويهلك ه ل ك | HLK VYHLK ve yuhlike ve yok etmeğe and destroys
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧe ekin the crops
والنسل ن س ل | NSL VELNSL ve nnesle ve nesli and progeny.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
لا | LE (does) not
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde bozgunculuğu [the] corruption.

2:205 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

zaman | döndüğü | çalışır | | yeryüzünde | bozgunculuğa | orada | ve yok etmeğe | ekin | ve nesli | Allah | | sevmez | bozgunculuğu |

[] [VLY] [SAY] [] [ERŽ] [FSD̃] [] [HLK] [ḪRS̃] [NSL] [] [] [ḪBB] [FSD̃]
VÎZ̃E TVL SA FY ELÊRŽ LYFSD̃ FYHE VYHLK ELḪRS̃ VELNSL VELLH LE YḪB ELFSED̃

ve iƶā tevellā seǎā l-erDi liyufside fīhā ve yuhlike l-Harṧe ve nnesle vallahu yuHibbu l-fesāde
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد

[] [و ل ي] [س ع ي] [] [ا ر ض] [ف س د] [] [ه ل ك] [ح ر ث] [ن س ل] [] [] [ح ب ب] [ف س د]

 » 2 / Bakara  Suresi: 205
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإذا | VÎZ̃E ve iƶā zaman And when
Vav,,Zel,Elif,
6,,700,1,
REM – prefixed resumption particle
T – time adverb
الواو استئنافية
ظرف زمان
تولى و ل ي | VLY TVL tevellā döndüğü he turns away
Te,Vav,Lam,,
400,6,30,,
V – 3rd person masculine singular (form V) perfect verb
فعل ماض
سعى س ع ي | SAY SA seǎā çalışır he strives
Sin,Ayn,,
60,70,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
ليفسد ف س د | FSD̃ LYFSD̃ liyufside bozgunculuğa to spread corruption
Lam,Ye,Fe,Sin,Dal,
30,10,80,60,4,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب
فيها | FYHE fīhā orada [in it],
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
ويهلك ه ل ك | HLK VYHLK ve yuhlike ve yok etmeğe and destroys
Vav,Ye,He,Lam,Kef,
6,10,5,30,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
الواو عاطفة
فعل مضارع منصوب
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧe ekin the crops
Elif,Lam,Ha,Re,Se,
1,30,8,200,500,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
والنسل ن س ل | NSL VELNSL ve nnesle ve nesli and progeny.
Vav,Elif,Lam,Nun,Sin,Lam,
6,1,30,50,60,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يحب ح ب ب | ḪBB YḪB yuHibbu sevmez love
Ye,Ha,Be,
10,8,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde bozgunculuğu [the] corruption.
Elif,Lam,Fe,Sin,Elif,Dal,
1,30,80,60,1,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِذَا: zaman | تَوَلَّىٰ: döndüğü | سَعَىٰ: çalışır | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | لِيُفْسِدَ: bozgunculuğa | فِيهَا: orada | وَيُهْلِكَ: ve yok etmeğe | الْحَرْثَ: ekin | وَالنَّسْلَ: ve nesli | وَاللَّهُ: Allah | لَا: | يُحِبُّ: sevmez | الْفَسَادَ: bozgunculuğu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإذا WÎZ̃E zaman | تولى TWL döndüğü | سعى SA çalışır | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ليفسد LYFSD̃ bozgunculuğa | فيها FYHE orada | ويهلك WYHLK ve yok etmeğe | الحرث ELḪRS̃ ekin | والنسل WELNSL ve nesli | والله WELLH Allah | لا LE | يحب YḪB sevmez | الفساد ELFSED̃ bozgunculuğu |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve iƶā: zaman | tevellā: döndüğü | seǎā: çalışır | : | l-erDi: yeryüzünde | liyufside: bozgunculuğa | fīhā: orada | ve yuhlike: ve yok etmeğe | l-Harṧe: ekin | ve nnesle: ve nesli | vallahu: Allah | : | yuHibbu: sevmez | l-fesāde: bozgunculuğu |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎZ̃E: zaman | TVL: döndüğü | SA: çalışır | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | LYFSD̃: bozgunculuğa | FYHE: orada | VYHLK: ve yok etmeğe | ELḪRS̃: ekin | VELNSL: ve nesli | VELLH: Allah | LE: | YḪB: sevmez | ELFSED̃: bozgunculuğu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bir işe koyuldu mu yeryüzünde çalışır çabalar, orayı bozmak, ekini, soyu sopu helâk etmek için uğraşır. Allah'sa fesadı sevmez.
Adem Uğur : O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
Ahmed Hulusi : O dönüp gittiği zaman arzda fesat çıkarmaya, insanın ürününü ve neslini mahvetmeye koşar. Allâh fesadı sevmez.
Ahmet Tekin : İş başına, iktidara geldikleri, dünya liderliğini ele geçirdikleri, Kurân’ı ve Kur’ân hükümlerini engelleyerek, dünyayı, halkı istedikleri istikamette yönlendirdikleri zaman, yeryüzünde, ülkelerde fesadı yaymak, kadına ait değerleri, kazanç ve gelir düzenini bozmak; tabiatı, toprağı tahrip edip ürün veremez hale getirmek; ilmî araştırmaları, Kur’ân üzerinde çalışmayı, derinleşmeyi baltalamak; nesillere hayat hakkı tanımamak, tohumları, bitkileri, ürünleri bozma planları uygulamak; gençleri mahvetmek için çalışırlar, koşuştururlar. Allah bozgunculuğu sevmez.
Ahmet Varol : Yanından ayrılıp gittiğinde de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
Ali Bulaç : O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez.
Ali Fikri Yavuz : O, senin huzurundan ayrılıp gittiği zaman, yer yüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helâk etmeye koşar. Allah fesad çıkarmaya ve fenalık yapmaya razı olmaz.
Bekir Sadak : (204-20) 5 Dunya hayatina dair konusmasi senin hosuna giden, pek azili dusman iken, kalbinde olana Allah'i sahid tutan, isbasina gecince, yeryuzunde bozgunculuk yapmaga, ekin ve nesli yok etmege cabalayan insanlar vardir. Allah bozgunculugu sevmez.
Celal Yıldırım : İş başına geçince de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozguncuları hiç sevmez.
Diyanet İşleri : O, (senin yanından) ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
Diyanet İşleri (eski) : (204-205) Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.
Diyanet Vakfi : O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
Edip Yüksel : Dönüp gidince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak, malı ve nesli yok etmek için çabalar. ALLAH bozgunculuğu sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İş başına geçtiğinde yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için didinir. Allah da bozgunculuğu sevmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : İş başına geçti mi yer yüzünde içine kadar fesad vermek ve hars-ü nesli helâk etmek için sa'yeder Allah da fesadı sevmez
Fizilal-il Kuran : İş başına geçince yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli mahvetmeye çalışır. Oysa Allah kargaşa ve bozgunculuk çıkarmayı kesinlikle sevmez.
Gültekin Onan : O, iş başına geçti mi (veya: sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Tanrı ise bozgunculuğu sevmez.
Hakkı Yılmaz : O, dönüp gitti mi/yetkilendi mi de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini/kültürü/kadınları ve nesli değişime/yıkıma uğratmak için çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez.
Hasan Basri Çantay : O, yer yüzünde iş başına geçdi mi orada fesâd çıkarmıya, ekini ve zürriyeti kökünden kurutmıya koşar. Allah fesadı sevmez.
Hayrat Neşriyat : (Senden) ayrılınca da, yeryüzünde fesad çıkarmak, hem ekin(lerinizi) ve(hayvanlarınızın) nesli(ni) helâk etmek için çalışır. Hâlbuki Allah, fesâdı sevmez.
İbni Kesir : Ve o, yanından ayrılınca yeryüzünde fesad çıkarmaya, harsı ve nesli yok etmeye çalışır. Allah fesadı sevmez.
İskender Evrenosoğlu : Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.
Muhammed Esed : Ancak hakimiyeti eline alır almaz yeryüzünde fesat çıkarmaya, (insanın) ürünü(nü) ve nesli(ni) yok etmeye çalışır; Allah fesadı sevmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmaya, ekinleri, zürriyetleri helâk etmeğe çalışır. Allah Teâlâ ise fesadı sevmez.
Ömer Öngüt : O yanından ayrıldığında (iş başına geçip idareci olduğunda) yeryüzünde fesat (anarşi) çıkarmaya, ekini (ekonomiyi) ve nesli helâk etmeye çalışır. Allah fesadı sevmez.
Şaban Piriş : İş başına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışan kimseler vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.
Suat Yıldırım : Senin yanından ayrılınca, ülkede fesat çıkarmaya çalışır, ürünleri ve nesilleri mahvetmek için uğraşır. Allah, elbette fesadı (bozgunculuğu) sevmez.
Süleyman Ateş : Dönüp gitti mi (veya iş başına geçti mi) yeryüzünde bozgunculuk yapmağa, ekin ve nesli yok etmeğe çalışır; Allâh da bozgunculuğu sevmez.
Tefhim-ul Kuran : O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevrip gitti mi) yeryüzünde fesad çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, fesadı (bozgunculuğu ve kışkırtıcılığı) sevmez.
Ümit Şimşek : Senin yanından ayrıldığında ise, memlekette fesat çıkarmaya, ürünleri ve nesilleri helâk etmeye koşar. Fakat Allah bozgunculuğu sevmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Yanından ayrıldığında/işbaşına geçtiğinde yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli yok etmek için işe koyulur. Oysaki Allah, fesadı sevmez.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}