» 2 / Bakara  28:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
2. تَكْفُرُونَ (TKFRVN) = tekfurūne : inkar edersiniz
3. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah'a
4. وَكُنْتُمْ (VKNTM) = vekuntum : siz iken
5. أَمْوَاتًا (ÊMVETE) = emvāten : ölüler
6. فَأَحْيَاكُمْ (FÊḪYEKM) = feeHyākum : O sizi diriltti
7. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
8. يُمِيتُكُمْ (YMYTKM) = yumītukum : öldürecek
9. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
10. يُحْيِيكُمْ (YḪYYKM) = yuHyīkum : diriltecek
11. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : sonra
12. إِلَيْهِ (ÎLYH) = ileyhi : O'na
13. تُرْجَعُونَ (TRCAVN) = turceǔne : döndürüleceksiniz
nasıl | inkar edersiniz | Allah'a | siz iken | ölüler | O sizi diriltti | sonra | öldürecek | sonra | diriltecek | sonra | O'na | döndürüleceksiniz |

[KYF] [KFR] [] [KVN] [MVT] [ḪYY] [] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [RCA]
KYF TKFRVN BELLH VKNTM ÊMVETE FÊḪYEKM S̃M YMYTKM S̃M YḪYYKM S̃M ÎLYH TRCAVN

keyfe tekfurūne billahi vekuntum emvāten feeHyākum ṧumme yumītukum ṧumme yuHyīkum ṧumme ileyhi turceǔne
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

 » 2 / Bakara  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl How
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz (can) you disbelieve
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah?
وكنتم ك و ن | KVN VKNTM vekuntum siz iken While you were
أمواتا م و ت | MVT ÊMVETE emvāten ölüler dead
فأحياكم ح ي ي | ḪYY FÊḪYEKM feeHyākum O sizi diriltti "then He gave you life;"
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يميتكم م و ت | MVT YMYTKM yumītukum öldürecek He will cause you to die,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
يحييكم ح ي ي | ḪYY YḪYYKM yuHyīkum diriltecek He will give you life,
ثم | S̃M ṧumme sonra then
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAVN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.

2:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

nasıl | inkar edersiniz | Allah'a | siz iken | ölüler | O sizi diriltti | sonra | öldürecek | sonra | diriltecek | sonra | O'na | döndürüleceksiniz |

[KYF] [KFR] [] [KVN] [MVT] [ḪYY] [] [MVT] [] [ḪYY] [] [] [RCA]
KYF TKFRVN BELLH VKNTM ÊMVETE FÊḪYEKM S̃M YMYTKM S̃M YḪYYKM S̃M ÎLYH TRCAVN

keyfe tekfurūne billahi vekuntum emvāten feeHyākum ṧumme yumītukum ṧumme yuHyīkum ṧumme ileyhi turceǔne
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

[ك ي ف] [ك ف ر] [] [ك و ن] [م و ت] [ح ي ي] [] [م و ت] [] [ح ي ي] [] [] [ر ج ع]

 » 2 / Bakara  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl How
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
تكفرون ك ف ر | KFR TKFRVN tekfurūne inkar edersiniz (can) you disbelieve
Te,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
400,20,80,200,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالله | BELLH billahi Allah'a in Allah?
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
وكنتم ك و ن | KVN VKNTM vekuntum siz iken While you were
Vav,Kef,Nun,Te,Mim,
6,20,50,400,40,
CIRC – prefixed circumstantial particle
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو حالية
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
أمواتا م و ت | MVT ÊMVETE emvāten ölüler dead
,Mim,Vav,Elif,Te,Elif,
,40,6,1,400,1,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
فأحياكم ح ي ي | ḪYY FÊḪYEKM feeHyākum O sizi diriltti "then He gave you life;"
Fe,,Ha,Ye,Elif,Kef,Mim,
80,,8,10,1,20,40,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
الفاء عاطفة
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يميتكم م و ت | MVT YMYTKM yumītukum öldürecek He will cause you to die,
Ye,Mim,Ye,Te,Kef,Mim,
10,40,10,400,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
يحييكم ح ي ي | ḪYY YḪYYKM yuHyīkum diriltecek He will give you life,
Ye,Ha,Ye,Ye,Kef,Mim,
10,8,10,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ثم | S̃M ṧumme sonra then
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إليه | ÎLYH ileyhi O'na to Him
,Lam,Ye,He,
,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
ترجعون ر ج ع | RCA TRCAVN turceǔne döndürüleceksiniz you will be returned.
Te,Re,Cim,Ayn,Vav,Nun,
400,200,3,70,6,50,
V – 2nd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كَيْفَ: nasıl | تَكْفُرُونَ: inkar edersiniz | بِاللَّهِ: Allah'a | وَكُنْتُمْ: siz iken | أَمْوَاتًا: ölüler | فَأَحْيَاكُمْ: O sizi diriltti | ثُمَّ: sonra | يُمِيتُكُمْ: öldürecek | ثُمَّ: sonra | يُحْيِيكُمْ: diriltecek | ثُمَّ: sonra | إِلَيْهِ: O'na | تُرْجَعُونَ: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كيف KYF nasıl | تكفرون TKFRWN inkar edersiniz | بالله BELLH Allah'a | وكنتم WKNTM siz iken | أمواتا ÊMWETE ölüler | فأحياكم FÊḪYEKM O sizi diriltti | ثم S̃M sonra | يميتكم YMYTKM öldürecek | ثم S̃M sonra | يحييكم YḪYYKM diriltecek | ثم S̃M sonra | إليه ÎLYH O'na | ترجعون TRCAWN döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Okunuş) : |keyfe: nasıl | tekfurūne: inkar edersiniz | billahi: Allah'a | vekuntum: siz iken | emvāten: ölüler | feeHyākum: O sizi diriltti | ṧumme: sonra | yumītukum: öldürecek | ṧumme: sonra | yuHyīkum: diriltecek | ṧumme: sonra | ileyhi: O'na | turceǔne: döndürüleceksiniz |
Kırık Meal (Transcript) : |KYF: nasıl | TKFRVN: inkar edersiniz | BELLH: Allah'a | VKNTM: siz iken | ÊMVETE: ölüler | FÊḪYEKM: O sizi diriltti | S̃M: sonra | YMYTKM: öldürecek | S̃M: sonra | YḪYYKM: diriltecek | S̃M: sonra | ÎLYH: O'na | TRCAVN: döndürüleceksiniz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki ölüydünüz, diriltti sizi. Sonra öldürür, sonra gene diriltir, sonra da gerisin geriye ona dönersiniz.
Adem Uğur : Ey kâfirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah'ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Ahmed Hulusi : Nasıl da varlığınızın hakikatinin Allâh Esmâ'sı (B işareti kapsamında) olduğunu inkâr ediyorsunuz? Ölüydünüz (hakikatinizin ne olduğunu bilmeden yaşıyordunuz), O sizi diriltti (inzâl ettiği ilimle size hayat verdi); sizi yine öldürecek (kendini sırf bedenmiş gibi kabul hâlinden), yine diriltecek (kendini beden sanma hâlinden arındırarak bilinç boyutu hâliyle yaşam). . . Nihayet sonunda hakikatinizi göreceksiniz!
Ahmet Tekin : Allah’ı nasıl inkâr edersiniz? Biyolojik hücreler, ruhsuz, bilinçsiz ölü varlıklar halinde idiniz, hayatî fonksiyonlarınız yoktu. Hücrelerinize ruh yayarak sizlere hayat verdi. Sonra ecelleriniz gelince, sizlerin ölümlerinizi gerçekleştirecek. Sonra yine diriltecek. Sonra da onun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.
Ahmet Varol : Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, siz ölü idiniz Allah sizi diriltti. Sonra sizi yine öldürür ve ardından tekrar diriltir. Bundan sonra da O'na döndürülürsünüz.
Ali Bulaç : Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra O'na döndürüleceksiniz.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, siz, ölü (birer nütfe, hormon) idiniz; O sizi diriltti. Sonra (ecelleriniz gelince) sizleri yine öldürecek, sonra (kıyamette) sizi diriltecek. Sonra da (amellerinizin hesabı görülmek üzere) ona döndürüleceksiniz.
Bekir Sadak : Olu idiniz sizleri diriltti, sonra oldurecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na doneceksiniz; oyleyken Allah'i nasil inkar edersiniz?
Celal Yıldırım : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz?! Halbuki siz ölüler (gibi) idiniz de O sizi diriltti. Sonra sizi yine öldürecek, sonra tekrar diriltecek. Sonra da (âhirette) yalnız O'na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri : Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.
Diyanet İşleri (eski) : Ölü idiniz sizleri diriltti, sonra öldürecek sonra tekrar diriltecek ve sonunda O'na döneceksiniz; öyleyken Allah'ı nasıl inkar edersiniz?
Diyanet Vakfi : Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Edip Yüksel : ALLAH'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'a nasıl küfrediyorsunuz ki, ölü iken sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek, sonra da döndürülüp O'na götürüleceksiniz!
Elmalılı Hamdi Yazır : Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz
Fizilal-il Kuran : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, sizleri ölü iken o diriltti, sonra sizi öldürüp tekrar diriltecek, sonra da yine O'na döneceksiniz.
Gültekin Onan : Tanrı'ya nasıl küfredersiniz? Siz ölüler (emvaten) idiniz, o sizi diriltti (feahyaküm). Sonra sizi öldürür (yümiytüküm) ve tekrar diriltir (yuhyiyküm) ve sonunda / sonra da ona döndürülüceksiniz / döneceksiniz (türceun).
Hakkı Yılmaz : "Siz, nasıl küfredersiniz; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini nasıl bilerek reddedersiniz? Oysa siz, ölüler idiniz de sizlere O hayat verdi. Sonra O, sizleri öldürecek, sonra canlandıracaktır. Sonra da Kendisine döndürüleceksiniz. "
Hasan Basri Çantay : Allaha nasıl olub da küfrediyor (Onun varlığını ve birliğini inkâr ediyor) sunuz? Halbuki siz ölüler iken (henüz babalarınızın sulbünde bir nutfe iken annelerinizin rahminde, sonra da dünyâda sizi) O diriltdi. Sonra sizi yine O öldürecek, tekrar sizi (kabirde ve neşirde) O diriltecek ve nihayet (Haşirden sonra) yine yalınız ona döndürüleceksiniz.
Hayrat Neşriyat : (Ey kâfirler!) Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz ki, (siz) ölüler idiniz de, size (O) hayat verdi. Sonra sizi öldürecek, sonra sizi (tekrar) diriltecek, sonra da ancak O’na döndürüleceksiniz.
İbni Kesir : Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Halbuki siz ölüler iken O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, en sonunda yalnız O'na döndürüleceksiniz.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz? (Kıyamet günü sur'a üfürüldükten sonra) siz ölü idiniz. Sonra sizi (kıyamet günü) diriltti. Sonra sizi (sur'a ikinci defa üfürüldüğünde) öldürecek. Sonra sizi (sur'a üçüncü defa üfürüldüğünde) diriltecek. Sonra (İndi İlâhi'de) O'na döndürüleceksiniz.
Muhammed Esed : Cansız iken size hayat veren ve sizi ölüme götüren, sonra tekrar hayata kavuşturan ve (sonunda) Kendisine döndürüleceğiniz Allah'ı nasıl inkar edersiniz?
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ'yı nasıl inkâr ediyorsunuz ki sizi ölüler iken o diriltti. Sonra sizi öldürecektir. Sonra da sizi diriltecektir. Sonra da O'na döndürüleceksiniz.
Ömer Öngüt : Allah'ı nasıl inkâr edersiniz ki, siz ölü iken sizi O diriltti. Sonra sizi öldürecek, ondan sonra da tekrar diriltecektir. Tekrar O'na döndürüleceksiniz.
Şaban Piriş : Nasıl olur da Allah’a karşı nankör olabilirsiniz? Oysa, siz cansız iken, size o can verdi. Sonra sizin yine canınızı alacak; sonra da sizi diriltecek ve sonunda yine yalnızca O’na döndürüleceksiniz.
Suat Yıldırım : Ey kâfirler! Allah’ı nasıl inkâr edebilirsiniz ki, siz ölü iken size hayatı veren O’dur. Şunu bilin ki, tayin ettiği vâde gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda O’nun huzuruna götürüleceksiniz.
Süleyman Ateş : Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki, siz ölüler idiniz, O sizi diriltti; yine öldürecek, yine diriltecek; sonra O'na döndürüleceksiniz.
Tefhim-ul Kuran : Nasıl oluyor da Allah'ı inkâr ediyorsunuz? Oysa ölü iken sizi O diriltti; sonra yine sizi öldürecek, yine diriltecektir ve sonra yalnızca O'na döndürüleceksiniz.
Ümit Şimşek : Nasıl olur da Allah'ı inkâr edersiniz ki, siz cansız iken O size can verdi. Sonra O sizi öldürür; sonra yine diriltir; sonra da Onun huzuruna dönersiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz?! Siz ölülerdiniz, O sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet O'na döndürüleceksiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}