» 2 / Bakara  273:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 273
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لِلْفُقَرَاءِ (LLFGREÙ) = lilfuḳarā'i : (Sadakalar) fakirler içindir
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler (için)
3. أُحْصِرُوا (ÊḪṦRVE) = uHSirū : kapanıp kalan
4. فِي (FY) = fī :
5. سَبِيلِ (SBYL) = sebīli : yolunda
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
7. لَا (LE) = lā : yoktur
8. يَسْتَطِيعُونَ (YSTŦYAVN) = yesteTīǔne : güçleri
9. ضَرْبًا (ŽRBE) = Derben : gezmeye
10. فِي (FY) = fī : -nde
11. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzü-
12. يَحْسَبُهُمُ (YḪSBHM) = yeHsebuhumu : onları sanırlar
13. الْجَاهِلُ (ELCEHL) = l-cāhilu : bilmeyenler
14. أَغْنِيَاءَ (ÊĞNYEÙ) = eğniyā'e : zengin
15. مِنَ (MN) = mine : dolayı
16. التَّعَفُّفِ (ELTAFF) = t-teǎffufi : utangaçlıklarından
17. تَعْرِفُهُمْ (TARFHM) = teǎ'rifuhum : onları tanırsın
18. بِسِيمَاهُمْ (BSYMEHM) = bisīmāhum : yüzlerinden
19. لَا (LE) = lā :
20. يَسْأَلُونَ (YSÊLVN) = yeselūne : istemezler
21. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlardan
22. إِلْحَافًا (ÎLḪEFE) = ilHāfen : ısrarla
23. وَمَا (VME) = ve mā : ne varsa
24. تُنْفِقُوا (TNFGVE) = tunfiḳū : yaptığınız
25. مِنْ (MN) = min : -dan
26. خَيْرٍ (ḢYR) = ḣayrin : hayır-
27. فَإِنَّ (FÎN) = feinne : şüphesiz
28. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
29. بِهِ (BH) = bihi : onu
30. عَلِيمٌ (ALYM) = ǎlīmun : bilir
(Sadakalar) fakirler içindir | kimseler (için) | kapanıp kalan | | yolunda | Allah | yoktur | güçleri | gezmeye | -nde | yeryüzü- | onları sanırlar | bilmeyenler | zengin | dolayı | utangaçlıklarından | onları tanırsın | yüzlerinden | | istemezler | insanlardan | ısrarla | ne varsa | yaptığınız | -dan | hayır- | şüphesiz | Allah | onu | bilir |

[FGR] [] [ḪṦR] [] [SBL] [] [] [ŦVA] [ŽRB] [] [ERŽ] [ḪSB] [CHL] [ĞNY] [] [AFF] [ARF] [SVM] [] [SEL] [NVS] [LḪF] [] [NFG] [] [ḢYR] [] [] [] [ALM]
LLFGREÙ ELZ̃YN ÊḪṦRVE FY SBYL ELLH LE YSTŦYAVN ŽRBE FY ELÊRŽ YḪSBHM ELCEHL ÊĞNYEÙ MN ELTAFF TARFHM BSYMEHM LE YSÊLVN ELNES ÎLḪEFE VME TNFGVE MN ḢYR FÎN ELLH BH ALYM

lilfuḳarā'i elleƶīne uHSirū sebīli llahi yesteTīǔne Derben l-erDi yeHsebuhumu l-cāhilu eğniyā'e mine t-teǎffufi teǎ'rifuhum bisīmāhum yeselūne n-nāse ilHāfen ve mā tunfiḳū min ḣayrin feinne llahe bihi ǎlīmun
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

 » 2 / Bakara  Suresi: 273
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
للفقراء ف ق ر | FGR LLFGREÙ lilfuḳarā'i (Sadakalar) fakirler içindir For the poor,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who
أحصروا ح ص ر | ḪṦR ÊḪṦRVE uHSirū kapanıp kalan are wrapped up
في | FY in
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
لا | LE yoktur not
يستطيعون ط و ع | ŦVA YSTŦYAVN yesteTīǔne güçleri they are able
ضربا ض ر ب | ŽRB ŽRBE Derben gezmeye (to) move about
في | FY -nde in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth.
يحسبهم ح س ب | ḪSB YḪSBHM yeHsebuhumu onları sanırlar Think (about) them,
الجاهل ج ه ل | CHL ELCEHL l-cāhilu bilmeyenler the ignorant one,
أغنياء غ ن ي | ĞNY ÊĞNYEÙ eğniyā'e zengin (that they are) self-sufficient
من | MN mine dolayı (because) of
التعفف ع ف ف | AFF ELTAFF t-teǎffufi utangaçlıklarından (their) restraint,
تعرفهم ع ر ف | ARF TARFHM teǎ'rifuhum onları tanırsın you recognize them
بسيماهم س و م | SVM BSYMEHM bisīmāhum yüzlerinden by their mark.
لا | LE Not
يسألون س ا ل | SEL YSÊLVN yeselūne istemezler (do) they ask
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlardan the people
إلحافا ل ح ف | LḪF ÎLḪEFE ilHāfen ısrarla with importunity.
وما | VME ve mā ne varsa And whatever
تنفقوا ن ف ق | NFG TNFGVE tunfiḳū yaptığınız you spend
من | MN min -dan of
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır- good,
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
به | BH bihi onu of it
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knower.

2:273 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Sadakalar) fakirler içindir | kimseler (için) | kapanıp kalan | | yolunda | Allah | yoktur | güçleri | gezmeye | -nde | yeryüzü- | onları sanırlar | bilmeyenler | zengin | dolayı | utangaçlıklarından | onları tanırsın | yüzlerinden | | istemezler | insanlardan | ısrarla | ne varsa | yaptığınız | -dan | hayır- | şüphesiz | Allah | onu | bilir |

[FGR] [] [ḪṦR] [] [SBL] [] [] [ŦVA] [ŽRB] [] [ERŽ] [ḪSB] [CHL] [ĞNY] [] [AFF] [ARF] [SVM] [] [SEL] [NVS] [LḪF] [] [NFG] [] [ḢYR] [] [] [] [ALM]
LLFGREÙ ELZ̃YN ÊḪṦRVE FY SBYL ELLH LE YSTŦYAVN ŽRBE FY ELÊRŽ YḪSBHM ELCEHL ÊĞNYEÙ MN ELTAFF TARFHM BSYMEHM LE YSÊLVN ELNES ÎLḪEFE VME TNFGVE MN ḢYR FÎN ELLH BH ALYM

lilfuḳarā'i elleƶīne uHSirū sebīli llahi yesteTīǔne Derben l-erDi yeHsebuhumu l-cāhilu eğniyā'e mine t-teǎffufi teǎ'rifuhum bisīmāhum yeselūne n-nāse ilHāfen ve mā tunfiḳū min ḣayrin feinne llahe bihi ǎlīmun
للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم

[ف ق ر] [] [ح ص ر] [] [س ب ل] [] [] [ط و ع] [ض ر ب] [] [ا ر ض] [ح س ب] [ج ه ل] [غ ن ي] [] [ع ف ف] [ع ر ف] [س و م] [] [س ا ل] [ن و س] [ل ح ف] [] [ن ف ق] [] [خ ي ر] [] [] [] [ع ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 273
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
للفقراء ف ق ر | FGR LLFGREÙ lilfuḳarā'i (Sadakalar) fakirler içindir For the poor,
Lam,Lam,Fe,Gaf,Re,Elif,,
30,30,80,100,200,1,,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler (için) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
أحصروا ح ص ر | ḪṦR ÊḪṦRVE uHSirū kapanıp kalan are wrapped up
,Ha,Sad,Re,Vav,Elif,
,8,90,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form IV) passive perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
سبيل س ب ل | SBL SBYL sebīli yolunda (the) way
Sin,Be,Ye,Lam,
60,2,10,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah (of) Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لا | LE yoktur not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يستطيعون ط و ع | ŦVA YSTŦYAVN yesteTīǔne güçleri they are able
Ye,Sin,Te,Tı,Ye,Ayn,Vav,Nun,
10,60,400,9,10,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ضربا ض ر ب | ŽRB ŽRBE Derben gezmeye (to) move about
Dad,Re,Be,Elif,
800,200,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
في | FY -nde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzü- the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
يحسبهم ح س ب | ḪSB YḪSBHM yeHsebuhumu onları sanırlar Think (about) them,
Ye,Ha,Sin,Be,He,Mim,
10,8,60,2,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الجاهل ج ه ل | CHL ELCEHL l-cāhilu bilmeyenler the ignorant one,
Elif,Lam,Cim,Elif,He,Lam,
1,30,3,1,5,30,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
أغنياء غ ن ي | ĞNY ÊĞNYEÙ eğniyā'e zengin (that they are) self-sufficient
,Ğayn,Nun,Ye,Elif,,
,1000,50,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
من | MN mine dolayı (because) of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
التعفف ع ف ف | AFF ELTAFF t-teǎffufi utangaçlıklarından (their) restraint,
Elif,Lam,Te,Ayn,Fe,Fe,
1,30,400,70,80,80,
N – genitive masculine (form V) verbal noun
اسم مجرور
تعرفهم ع ر ف | ARF TARFHM teǎ'rifuhum onları tanırsın you recognize them
Te,Ayn,Re,Fe,He,Mim,
400,70,200,80,5,40,
V – 2nd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بسيماهم س و م | SVM BSYMEHM bisīmāhum yüzlerinden by their mark.
Be,Sin,Ye,Mim,Elif,He,Mim,
2,60,10,40,1,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE Not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يسألون س ا ل | SEL YSÊLVN yeselūne istemezler (do) they ask
Ye,Sin,,Lam,Vav,Nun,
10,60,,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
إلحافا ل ح ف | LḪF ÎLḪEFE ilHāfen ısrarla with importunity.
,Lam,Ha,Elif,Fe,Elif,
,30,8,1,80,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) verbal noun
اسم منصوب
وما | VME ve mā ne varsa And whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional noun
الواو استئنافية
اسم شرط
تنفقوا ن ف ق | NFG TNFGVE tunfiḳū yaptığınız you spend
Te,Nun,Fe,Gaf,Vav,Elif,
400,50,80,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrin hayır- good,
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – genitive masculine singular indefinite noun
اسم مجرور
فإن | FÎN feinne şüphesiz then indeed,
Fe,,Nun,
80,,50,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
به | BH bihi onu of it
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
عليم ع ل م | ALM ALYM ǎlīmun bilir (is) All-Knower.
Ayn,Lam,Ye,Mim,
70,30,10,40,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لِلْفُقَرَاءِ: (Sadakalar) fakirler içindir | الَّذِينَ: kimseler (için) | أُحْصِرُوا: kapanıp kalan | فِي: | سَبِيلِ: yolunda | اللَّهِ: Allah | لَا: yoktur | يَسْتَطِيعُونَ: güçleri | ضَرْبًا: gezmeye | فِي: -nde | الْأَرْضِ: yeryüzü- | يَحْسَبُهُمُ: onları sanırlar | الْجَاهِلُ: bilmeyenler | أَغْنِيَاءَ: zengin | مِنَ: dolayı | التَّعَفُّفِ: utangaçlıklarından | تَعْرِفُهُمْ: onları tanırsın | بِسِيمَاهُمْ: simalarından | لَا: | يَسْأَلُونَ: istemezler | النَّاسَ: insanlardan | إِلْحَافًا: ısrarla | وَمَا: ne varsa | تُنْفِقُوا: yaptığınız | مِنْ: -dan | خَيْرٍ: hayır- | فَإِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | بِهِ: onu | عَلِيمٌ: bilir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |للفقراء LLFGREÙ (Sadakalar) fakirler içindir | الذين ELZ̃YN kimseler (için) | أحصروا ÊḪṦRWE kapanıp kalan | في FY | سبيل SBYL yolunda | الله ELLH Allah | لا LE yoktur | يستطيعون YSTŦYAWN güçleri | ضربا ŽRBE gezmeye | في FY -nde | الأرض ELÊRŽ yeryüzü- | يحسبهم YḪSBHM onları sanırlar | الجاهل ELCEHL bilmeyenler | أغنياء ÊĞNYEÙ zengin | من MN dolayı | التعفف ELTAFF utangaçlıklarından | تعرفهم TARFHM onları tanırsın | بسيماهم BSYMEHM simalarından | لا LE | يسألون YSÊLWN istemezler | الناس ELNES insanlardan | إلحافا ÎLḪEFE ısrarla | وما WME ne varsa | تنفقوا TNFGWE yaptığınız | من MN -dan | خير ḢYR hayır- | فإن FÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | به BH onu | عليم ALYM bilir |
Kırık Meal (Okunuş) : |lilfuḳarā'i: (Sadakalar) fakirler içindir | elleƶīne: kimseler (için) | uHSirū: kapanıp kalan | : | sebīli: yolunda | llahi: Allah | : yoktur | yesteTīǔne: güçleri | Derben: gezmeye | : -nde | l-erDi: yeryüzü- | yeHsebuhumu: onları sanırlar | l-cāhilu: bilmeyenler | eğniyā'e: zengin | mine: dolayı | t-teǎffufi: utangaçlıklarından | teǎ'rifuhum: onları tanırsın | bisīmāhum: simalarından | : | yeselūne: istemezler | n-nāse: insanlardan | ilHāfen: ısrarla | ve mā: ne varsa | tunfiḳū: yaptığınız | min: -dan | ḣayrin: hayır- | feinne: şüphesiz | llahe: Allah | bihi: onu | ǎlīmun: bilir |
Kırık Meal (Transcript) : |LLFGREÙ: (Sadakalar) fakirler içindir | ELZ̃YN: kimseler (için) | ÊḪṦRVE: kapanıp kalan | FY: | SBYL: yolunda | ELLH: Allah | LE: yoktur | YSTŦYAVN: güçleri | ŽRBE: gezmeye | FY: -nde | ELÊRŽ: yeryüzü- | YḪSBHM: onları sanırlar | ELCEHL: bilmeyenler | ÊĞNYEÙ: zengin | MN: dolayı | ELTAFF: utangaçlıklarından | TARFHM: onları tanırsın | BSYMEHM: simalarından | LE: | YSÊLVN: istemezler | ELNES: insanlardan | ÎLḪEFE: ısrarla | VME: ne varsa | TNFGVE: yaptığınız | MN: -dan | ḢYR: hayır- | FÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | BH: onu | ALYM: bilir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Verilen şeyler, kendilerini tamamıyla Allah yoluna vermiş olup yeryüzünde dolaşamayan yoksullara aittir. Bilmeyen kişi, onların istiğnalarını görüp zengin sanır, halbuki sen, yüzlerinden tanırsın onları. Yüzsuyu dökerek halktan bir şey istemez onlar. Hayır için ne harcarsanız şüphe yok ki Allah, onu bilir.
Adem Uğur : (Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.
Ahmed Hulusi : (İnfaklarınız) şu fakirler içindir ki, kendilerini hepten Allâh yoluna vermişler, dünyalık yaşam gıdası için çalışmaya vakit ayırmamışlardır. İstemekten çekindikleri için de, iç yüzlerine vâkıf olmayanlar onları zengin sanır. Ancak sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük edip kimseden bir şey talep etmezler. (Artık) hayırdan ne bağışlarsanız muhakkak Allâh onu Aliym'dir.
Ahmet Tekin : İmanda sadâkatinizin ve kemâlinizin ifadesi olan sadakalarınızı, hayırlarınızı geçim kaydından sıyrılarak kendilerini Allah yoluna İslâm’a, ilme adamış fakirlere verin. Onlar görevleri sebebiyle, yeryüzünde ticaret ve rızıklarını kazanmak için gezip dolaşmaya vakit bulamazlar. İstemekten çekindikleri için, bunların iffetli, vakur hayatını bilmeyenler, onları zengin zanneder. Sen onları solgun yüzlerindeki asâletlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden bir şey istemezler. Karşılık gözetmeden gönüllü yapacağınız bütün hayırları, şüphesiz Allah bilir.
Ahmet Varol : Sadakalarınızı kendilerini Allah yoluna adayıp da yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirlere verin. Bilmeyen kimse iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. İnsanlardan ısrarla bir şey istemezler. Hayır adına her ne harcarsanız Allah onu bilir.
Ali Bulaç : (Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Ali Fikri Yavuz : Sadakalarınızı o fakirlere verin ki, onlar, Allah yolunda çalışmaya koyulmuşlardır; öteye beriye koşup kazanamazlar. Dilenmekten çekindikleri için, tanımıyanlar, onları zengin zanneder. Ey Rasûlüm, sen onları sîmalarından tanırsın. Onlar, iffetlerinden ötürü insanları rahatsız edip bir şey istemezler. Siz malınızdan bunlara ne harcarsanız, muhakkak Allah onu hakkıyle bilicidir.
Bekir Sadak : Sadakalarinizi, kendilerini Allah yoluna adayip yeryuzunde dolasamayanlara, hayalarindan dolayi, kendilerini tanimayanlarin zengin saydiklari yoksullara verin. Onlari yuzlerinden tanirsin, insanlardan yuzsuzluk ederek bir sey istemezler. Sarfettiginiz iyi bir seyi Allah suphesiz bilir. *
Celal Yıldırım : (Sadakalarınızı), kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşmayan (kapı kapı gezmiyen) fakirlere (verin) ki, onlar yüzsuyu dökmediklerinden, durumlarını bilmeyen, onları zengin sanır. Onları (siz Allah yolunda olanlar) çehrelerinden tanırsınız ; insanlardan yüzsüzlük ederek İstemezler. (Evet) hayırdan ne harcarsanız şüphesiz ki Allah onu bilir.
Diyanet İşleri : (Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Diyanet İşleri (eski) : Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşamayanlara, hayalarından dolayı, kendilerini tanımayanların zengin saydıkları yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın, insanlardan yüzsüzlük ederek bir şey istemezler. Sarfettiğiniz iyi bir şeyi Allah şüphesiz bilir.
Diyanet Vakfi : (Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.
Edip Yüksel : ALLAH yolundaki çalışmasından ötürü özgürlükleri kısıtlanarak göç etme imkanından yoksun bırakılmış ihtiyaç sahiplerine verin. Onları tanımayanlar, onurlu tavırlarından ötürü onları zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın. Halktan yardım dilenmezler. Ettiğiniz her iyiliği ALLAH bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Oysa sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden birşey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah yoluna kapanmış olup şurada burada dolaşmayan fakirlere verin. İstemekten çekindikleri için, bilmeyen onları zengin zanneder. Onları simalarından tanırsın. Yüzsüzlük edip halkı rahatsız etmezler. İşe yarar her ne verirseniz, hiç şüphesiz, Allah onu bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Verin o fakırlere ki Allah yolunda kapanmışlardır, şuraya buraya dolaşamazlar, istemekten çekindikleri için bilmiyen onları zengin zanneder, onları simalarından tanırsın: Hakkı bizar etmezler, hem işe yarar her ne verirseniz hiç şüphesiz Allah onu bilir
Fizilal-il Kuran : Kendilerini Allah yoluna adamış, bu yüzden yeryüzünde (dünyalık için) koşmaya fırsat bulamayan ve hayaları yüzünden. tanımayanlar tarafından varlıklı sanılan fakirlere yardım edin. Sen onları yüz ifadelerinden tanırsın. Yüzsüzlük edip hiç kimseden birşey istemezler. Yaptığınız her hayır amaçlı harcamayı kuşku yok ki Allah bilir.
Gültekin Onan : (Sadakalar) Kendilerini Tanrı yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı bilmeyen onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, kuşkusuz Tanrı onu bilir.
Hakkı Yılmaz : Allah yolunda harcamanız, yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremeyen kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirler için olsun. Utangaçlıklarından, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. –Sen onları işaretlerinden tanırsın.– Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Ve siz, hayırdan neyi harcarsanız, biliniz ki, şüphesiz Allah, onu çok iyi bilendir.
Hasan Basri Çantay : (Sadakalar) Allah yolunda kendilerini vakfetmiş fakirler içindir ki onlar yer yüzünde dolaşmıya muktedir olmazlar. (Hallerini) bilmeyen; iffet ve istiğnalarından dolayı onları zengin (kimse) ler sanır. Sen (Habîbim) o gibileri sımalarından tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edib de (bir şey) istemezler. Siz (Hak yolunda) ne mal harcarsanız şübhesiz Allah onu hakkıyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat : (Sadakalar, ilim ve cihâd için) Allah yolunda adanmış, (bu yüzden) yeryüzünde(maîşet için) dolaşamayan fakirler içindir. İffetli olma(ların)dan dolayı, (hâllerini) bilmeyen kimse onları zengin zanneder. Onları sîmâlarından tanırsın. Isrâr ederek insanlardan (bir şey)istemezler. O hâlde hayır (ve hasenat)dan ne sarf ederseniz, artık şübhesiz Allah, onu hakkıyla bilendir.
İbni Kesir : Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna vermiş olup da yeryüzünde dolaşmayan ve tanımayanların; hayalarından dolayı onları zengin zannettikleri yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan bir şey istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir.
İskender Evrenosoğlu : (İnfâklarınız ve sadakalarınız), kendilerini Allah yoluna hasreden (adayan), yeryüzünde dolaşmaya (ticaret yapıp kazanmaya) gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen, yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infâk ederseniz (verirseniz), o taktirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.
Muhammed Esed : (Ve) Allah yoluna kendilerini tamamen adamış oldukları için yeryüzünde (rızık aramak niyetiyle) gezip dolaşamayan muhtaçlar(a yardım edin). (Onların durumunun) farkında olmayan, onları zengin zanneder, çünkü (istemekten) çekinirler; (ancak) sen onları (bazı) özelliklerinden tanıyabilirsin: insanlardan arsız bir şekilde istemekten kaçınırlar. Ve onlara ne iyilik yaparsanız, doğrusu Allah hepsini bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : O fakirlere ki, Allah yolunda kapanmış kalmışlardır. Yeryüzünde dolaşmaya kâdir olamazlar. Onları bilmeyen, istemekten çekindikleri için onları zengin kimseler sanarlar. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Onlar nâstan ilkah ile bir şey istemezler ve siz hayırdan her ne infak ederseniz, şüphe yok ki Allah Teâlâ onu tamamen bilir.
Ömer Öngüt : Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adayıp yeryüzünde dolaşmayan (kapı kapı gezmeyen) fakirlere verin ki; onlar yüzsuyu dökmediklerinden, durumlarını bilmeyen onları zengin sanır. Onları simâlarından tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir.
Şaban Piriş : (Sadakalar,) Allah yolunda mahsur kalmış, kazanç için yeryüzünde dolaşamayan, çekingenliklerinden dolayı, bilmeyenlerin onları zengin zannettikleri, senin de simalarından tanıdığın, yüzsüzlük edip insanlardan istemeyen fakirler içindir. Hayır olarak ne harcarsanız, şüphesiz Allah onu hakkıyla bilir.
Suat Yıldırım : Bu yardımlar, kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşıp geçimlerini sağlama imkânı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle, onların gerçek hallerini bilmeyen kimse, onları zengin sanır. Ey Resulüm, sen onları simâlarından tanırsın! Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki, hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir.
Süleyman Ateş : (Sadakalar) şu fakirlere mahsustur ki, Allâh yolunda kapanıp kalmışlardır. Yeryüzünde gezip dolaşamazlar. Bilmeyen, utangaçlıklarından dolayı onları zengin sanır. Onları simâlarından (yüzlerinden) tanırsın. Yüzsüzlük edip insanlardan istemezler. Yaptığınız her hayrı Allâh bilir.
Tefhim-ul Kuran : (Sadakalar) Kendilerini Allah yolunda adayan fakirler içindir ki, onlar, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremezler. İffetlerinden dolayı cahil olan (kişi,) onları zengin sanır. (Ama) Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hayırdan her ne infak ederseniz, şüphesiz Allah onu bilir.
Ümit Şimşek : Yapacağınız yardımlar, kendilerini Allah yoluna vermiş yoksullar içindir ki, onlar yeryüzünde dolaşıp da geçimlerini sağlamaya imkân bulamazlar. Onların halini bilmeyenler, tokgözlülükleri yüzünden, onları zengin sanır. Sen ise onları yüzlerinden tanırsın. Yoksa onlar halktan yüzsüzlükle birşey istemezler. Sizin hayır olarak harcadığınız şeyi ise muhakkak ki Allah bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : İnfak edilenler, Allah yolunda kapanıp kalmış, yeryüzünde dolaşamaz olmuş yoksullar içindir. İffet ve onurları yüzünden, cahiller bunları, zengin kişiler sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ve yırtıklık ederek, insanlardan bir şey istemezler. Nimet ve imkândan infak ettiğiniz her şeyi, Allah çok iyi bilmektedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}