» 2 / Bakara  71:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 71
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi ki
2. إِنَّهُ (ÎNH) = innehu : şüphesiz O
3. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : şöyle diyor
4. إِنَّهَا (ÎNHE) = innehā : gerçekten o
5. بَقَرَةٌ (BGRT) = beḳaratun : bir inektir
6. لَا (LE) = lā : olmayan
7. ذَلُولٌ (Z̃LVL) = ƶelūlun : boyundurluk altında
8. تُثِيرُ (TS̃YR) = tuṧīru : sürmek için
9. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : yeri
10. وَلَا (VLE) = ve lā :
11. تَسْقِي (TSGY) = tesḳī : ve sulamaz
12. الْحَرْثَ (ELḪRS̃) = l-Harṧe : ekin
13. مُسَلَّمَةٌ (MSLMT) = musellemetun : kusursuz
14. لَا (LE) = lā : yoktur
15. شِيَةَ (ŞYT) = şiyete : hiçbir alacası
16. فِيهَا (FYHE) = fīhā : onda
17. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler
18. الْانَ (EL ËN) = l-āne : işte şimdi
19. جِئْتَ (CÙT) = ci'te : getirdin
20. بِالْحَقِّ (BELḪG) = bil-Haḳḳi : doğruyu
21. فَذَبَحُوهَا (FZ̃BḪVHE) = feƶebeHūhā : ve boğazladılar onu
22. وَمَا (VME) = ve mā :
23. كَادُوا (KED̃VE) = kādū : az daha
24. يَفْعَلُونَ (YFALVN) = yef'ǎlūne : yapmayacaklardı
dedi ki | şüphesiz O | şöyle diyor | gerçekten o | bir inektir | olmayan | boyundurluk altında | sürmek için | yeri | | ve sulamaz | ekin | kusursuz | yoktur | hiçbir alacası | onda | dediler | işte şimdi | getirdin | doğruyu | ve boğazladılar onu | | az daha | yapmayacaklardı |

[GVL] [] [GVL] [] [BGR] [] [Z̃LL] [S̃VR] [ERŽ] [] [SGY] [ḪRS̃] [SLM] [] [VŞY] [] [GVL] [] [CYE] [ḪGG] [Z̃BḪ] [] [KVD̃] [FAL]
GEL ÎNH YGVL ÎNHE BGRT LE Z̃LVL TS̃YR ELÊRŽ VLE TSGY ELḪRS̃ MSLMT LE ŞYT FYHE GELVE EL ËN CÙT BELḪG FZ̃BḪVHE VME KED̃VE YFALVN

ḳāle innehu yeḳūlu innehā beḳaratun ƶelūlun tuṧīru l-erDe ve lā tesḳī l-Harṧe musellemetun şiyete fīhā ḳālū l-āne ci'te bil-Haḳḳi feƶebeHūhā ve mā kādū yef'ǎlūne
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

 » 2 / Bakara  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O """Indeed, He"
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu şöyle diyor says,
إنها | ÎNHE innehā gerçekten o """[Indeed] it"
بقرة ب ق ر | BGR BGRT beḳaratun bir inektir (is) a cow
لا | LE olmayan not
ذلول ذ ل ل | Z̃LL Z̃LVL ƶelūlun boyundurluk altında trained
تثير ث و ر | S̃VR TS̃YR tuṧīru sürmek için to plough
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth,
ولا | VLE ve lā and not
تسقي س ق ي | SGY TSGY tesḳī ve sulamaz water
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧe ekin "the field;"
مسلمة س ل م | SLM MSLMT musellemetun kusursuz sound,
لا | LE yoktur no
شية و ش ي | VŞY ŞYT şiyete hiçbir alacası blemish
فيها | FYHE fīhā onda "in it."""
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
الآن | EL ËN l-āne işte şimdi """Now"
جئت ج ي ا | CYE CÙT ci'te getirdin you have come
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi doğruyu "with the truth."""
فذبحوها ذ ب ح | Z̃BḪ FZ̃BḪVHE feƶebeHūhā ve boğazladılar onu So they slaughtered it,
وما | VME ve mā and not
كادوا ك و د | KVD̃ KED̃VE kādū az daha they were near
يفعلون ف ع ل | FAL YFALVN yef'ǎlūne yapmayacaklardı (to) doing (it).

2:71 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi ki | şüphesiz O | şöyle diyor | gerçekten o | bir inektir | olmayan | boyundurluk altında | sürmek için | yeri | | ve sulamaz | ekin | kusursuz | yoktur | hiçbir alacası | onda | dediler | işte şimdi | getirdin | doğruyu | ve boğazladılar onu | | az daha | yapmayacaklardı |

[GVL] [] [GVL] [] [BGR] [] [Z̃LL] [S̃VR] [ERŽ] [] [SGY] [ḪRS̃] [SLM] [] [VŞY] [] [GVL] [] [CYE] [ḪGG] [Z̃BḪ] [] [KVD̃] [FAL]
GEL ÎNH YGVL ÎNHE BGRT LE Z̃LVL TS̃YR ELÊRŽ VLE TSGY ELḪRS̃ MSLMT LE ŞYT FYHE GELVE EL ËN CÙT BELḪG FZ̃BḪVHE VME KED̃VE YFALVN

ḳāle innehu yeḳūlu innehā beḳaratun ƶelūlun tuṧīru l-erDe ve lā tesḳī l-Harṧe musellemetun şiyete fīhā ḳālū l-āne ci'te bil-Haḳḳi feƶebeHūhā ve mā kādū yef'ǎlūne
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون

[ق و ل] [] [ق و ل] [] [ب ق ر] [] [ذ ل ل] [ث و ر] [ا ر ض] [] [س ق ي] [ح ر ث] [س ل م] [] [و ش ي] [] [ق و ل] [] [ج ي ا] [ح ق ق] [ذ ب ح] [] [ك و د] [ف ع ل]

 » 2 / Bakara  Suresi: 71
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi ki He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
إنه | ÎNH innehu şüphesiz O """Indeed, He"
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu şöyle diyor says,
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
إنها | ÎNHE innehā gerçekten o """[Indeed] it"
,Nun,He,Elif,
,50,5,1,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
حرف نصب و«ها» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
بقرة ب ق ر | BGR BGRT beḳaratun bir inektir (is) a cow
Be,Gaf,Re,Te merbuta,
2,100,200,400,
"N – nominative feminine indefinite noun → Cow"
اسم مرفوع
لا | LE olmayan not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
ذلول ذ ل ل | Z̃LL Z̃LVL ƶelūlun boyundurluk altında trained
Zel,Lam,Vav,Lam,
700,30,6,30,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
تثير ث و ر | S̃VR TS̃YR tuṧīru sürmek için to plough
Te,Se,Ye,Re,
400,500,10,200,
V – 3rd person feminine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe yeri the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
تسقي س ق ي | SGY TSGY tesḳī ve sulamaz water
Te,Sin,Gaf,Ye,
400,60,100,10,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb
فعل مضارع
الحرث ح ر ث | ḪRS̃ ELḪRS̃ l-Harṧe ekin "the field;"
Elif,Lam,Ha,Re,Se,
1,30,8,200,500,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
مسلمة س ل م | SLM MSLMT musellemetun kusursuz sound,
Mim,Sin,Lam,Mim,Te merbuta,
40,60,30,40,400,
ADJ – nominative feminine indefinite (form II) passive participle
صفة مرفوعة
لا | LE yoktur no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
نافية تعمل عمل «أن»
شية و ش ي | VŞY ŞYT şiyete hiçbir alacası blemish
Şın,Ye,Te merbuta,
300,10,400,
N – accusative feminine noun
اسم منصوب
فيها | FYHE fīhā onda "in it."""
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler They said,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
الآن | EL ËN l-āne işte şimdi """Now"
Elif,Lam,,Nun,
1,30,,50,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
جئت ج ي ا | CYE CÙT ci'te getirdin you have come
Cim,,Te,
3,,400,
V – 2nd person masculine singular perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
بالحق ح ق ق | ḪGG BELḪG bil-Haḳḳi doğruyu "with the truth."""
Be,Elif,Lam,Ha,Gaf,
2,1,30,8,100,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
فذبحوها ذ ب ح | Z̃BḪ FZ̃BḪVHE feƶebeHūhā ve boğazladılar onu So they slaughtered it,
Fe,Zel,Be,Ha,Vav,He,Elif,
80,700,2,8,6,5,1,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | VME ve mā and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كادوا ك و د | KVD̃ KED̃VE kādū az daha they were near
Kef,Elif,Dal,Vav,Elif,
20,1,4,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «كاد»
يفعلون ف ع ل | FAL YFALVN yef'ǎlūne yapmayacaklardı (to) doing (it).
Ye,Fe,Ayn,Lam,Vav,Nun,
10,80,70,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi ki | إِنَّهُ: şüphesiz O | يَقُولُ: şöyle diyor | إِنَّهَا: gerçekten o | بَقَرَةٌ: bir inektir | لَا: olmayan | ذَلُولٌ: boyundurluk altında | تُثِيرُ: sürmek için | الْأَرْضَ: yeri | وَلَا: | تَسْقِي: ve sulamaz | الْحَرْثَ: ekin | مُسَلَّمَةٌ: kusursuz | لَا: yoktur | شِيَةَ: hiçbir alacası | فِيهَا: onda | قَالُوا: dediler | الْانَ: işte şimdi | جِئْتَ: getirdin | بِالْحَقِّ: doğruyu | فَذَبَحُوهَا: ve boğazladılar onu | وَمَا: | كَادُوا: az daha | يَفْعَلُونَ: yapmayacaklardı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi ki | إنه ÎNH şüphesiz O | يقول YGWL şöyle diyor | إنها ÎNHE gerçekten o | بقرة BGRT bir inektir | لا LE olmayan | ذلول Z̃LWL boyundurluk altında | تثير TS̃YR sürmek için | الأرض ELÊRŽ yeri | ولا WLE | تسقي TSGY ve sulamaz | الحرث ELḪRS̃ ekin | مسلمة MSLMT kusursuz | لا LE yoktur | شية ŞYT hiçbir alacası | فيها FYHE onda | قالوا GELWE dediler | الآن EL ËN işte şimdi | جئت CÙT getirdin | بالحق BELḪG doğruyu | فذبحوها FZ̃BḪWHE ve boğazladılar onu | وما WME | كادوا KED̃WE az daha | يفعلون YFALWN yapmayacaklardı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi ki | innehu: şüphesiz O | yeḳūlu: şöyle diyor | innehā: gerçekten o | beḳaratun: bir inektir | : olmayan | ƶelūlun: boyundurluk altında | tuṧīru: sürmek için | l-erDe: yeri | ve lā: | tesḳī: ve sulamaz | l-Harṧe: ekin | musellemetun: kusursuz | : yoktur | şiyete: hiçbir alacası | fīhā: onda | ḳālū: dediler | l-āne: işte şimdi | ci'te: getirdin | bil-Haḳḳi: doğruyu | feƶebeHūhā: ve boğazladılar onu | ve mā: | kādū: az daha | yef'ǎlūne: yapmayacaklardı |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi ki | ÎNH: şüphesiz O | YGVL: şöyle diyor | ÎNHE: gerçekten o | BGRT: bir inektir | LE: olmayan | Z̃LVL: boyundurluk altında | TS̃YR: sürmek için | ELÊRŽ: yeri | VLE: | TSGY: ve sulamaz | ELḪRS̃: ekin | MSLMT: kusursuz | LE: yoktur | ŞYT: hiçbir alacası | FYHE: onda | GELVE: dediler | EL ËN: işte şimdi | CÙT: getirdin | BELḪG: doğruyu | FZ̃BḪVHE: ve boğazladılar onu | VME: | KED̃VE: az daha | YFALVN: yapmayacaklardı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Mûsâ, Allah diyor ki demişti, ne çifte koşulup tarla sürmüş olacak, ne ekin sulamış olacak. Ayıpsız, lekesiz, alacasız olmalı. Hah demişlerdi, şimdi gerçeği söyledin. İneği boğazladılar, boğazladılar ama az kaldı bu emri yerine getirmeyeceklerdi.
Adem Uğur : (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. "İşte şimdi gerçeği anlattın" dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.
Ahmed Hulusi : O diyor ki: "Muhakkak ki o inek boyunduruğa bağlanmamış, toprak sürmemiş, ekini sulamamış, serbest bırakılmış dolaşan, alacası olmayan biri!" Dediler: "İşte şimdi Hak olarak ortaya koydun isteneni. " İşte bundan sonra (güçlükle bulup o vasıftaki tek ineği) boğazladılar. . . (Ancak çok bedel ödediler o özellikteki tek inek için. ) Neredeyse başaramayacaklardı!
Ahmet Tekin : Mûsâ: 'Allah, henüz boyunduruk altına alınmayan, tarla sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, kusursuz, sağlıklı, renginde hiç alaca olmayan bir sığırdır, buyuruyor' dedi. Bunun üzerine: 'İşte şimdi hakikati ortaya koydun' dediler. Onu kestiler. Az kalsın bu emri yerine getirmeyeceklerdi.
Ahmet Varol : Musa da: 'O, onun yeri sürerek veya ekin sulayarak bitkinleşmiş olmayan, kusursuz ve üzerinde alacalık bulunmayan bir inek olduğunu söylüyor' dedi. Bunun üzerine 'İşte şimdi gerçek olanı bildirdin' dediler ve ineği kestiler. Ama az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Ali Bulaç : (Bunun üzerine Musa, "Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve alacası olmayan bir inektir" dedi. (O zaman): "Şimdi gerçeği getirdin" dediler. Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı.
Ali Fikri Yavuz : Mûsâ dedi ki, Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “- bir sığırdır ki, ne çifte koşulur, tarla sürer, ne de ekin sular; ayıbsız ve salmadır. Alaca değildir. İsrâil Oğulları: “- İşte şimdi, ineğin vasıfını doğru ve tastamam getirdin.” dediler. Bunun üzerine o ineği (bulub) boğazladılar ki, az kalsın bunu yapamıyacaklardı.
Bekir Sadak : «eri surup, ekini sulayarak boyunduruk altinda ezilmemis, kusursuz, alacasiz bir sigir oldugunu soyluyor» dedi. «simdi gercegi bildirin» deyip sigiri bogazladilar; az kalsin bunu yapmayacaklardi.*
Celal Yıldırım : Musa da (aldığı emir üzerine) «Rabbim o, yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruğa girmemiş bir sığırdır, salmadır, hiç alacası lekesi yoktur, buyuruyor» demişti. Onlar: «İşte şimdi hakikatle geldin» demişlerdi. Bunun üzerine o sığırı boğazladılar. Az kalsın bunu yapmıyacaklardı.
Diyanet İşleri : Mûsâ şöyle dedi: “Rabbim diyor ki; o, çift sürmek, ekin sulamak için boyunduruğa vurulmamış, kusursuz, hiç alacası olmayan bir sığırdır.” Onlar, “İşte, şimdi tam doğrusunu bildirdin” dediler. Nihayet o sığırı kestiler. Neredeyse bunu yapmayacaklardı.
Diyanet İşleri (eski) : 'Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor' dedi. 'Şimdi gerçeği bildirdin' deyip sığırı boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Diyanet Vakfi : (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. «İşte şimdi gerçeği anlattın» dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.
Edip Yüksel : 'O diyor ki, o düve yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir düvedir,' dedi. 'İşte şimdi gerçeği getirdin!,' diyerek sonunda düveyi boğazladılar; az kalsın bunu yapmıyacaklardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Musa, «Rabbim buyuruyor ki o, ne çifte koşulup tarla süren, ne de ekin sulayan, ne de salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır». Onlar da: «İşte tam şimdi gerçeği ortaya koydun.» dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı yapmayacaklardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O da: «Rabbim şöyle buyuruyor: O, ne koşulup toprağı süren, ne de ekin sulayan, salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır.» dedi. Onlar da: «İşte tam şimdi gerçeği ortaya koydun.» dediler. Bunun üzerine o sığırı (bulup) boğazladılar. Neredeyse yapmayacaklardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rabbim, dedi: Şöyle buyuruyor: Bir bakare ki ne koşulur arazi sürer ne de ekin sular, salma, hiç alacası yok, işte dediler, şimdi hak ile geldin, bunun üzerine o bakareyı boğazladılar, ki az kaldı yapmıyacaklardı
Fizilal-il Kuran : Musa: «Rabbim, 'o, boyunduruğa koşulup toprak sürmemiş, toprak sulamada kullanılmamış, özürsüz ve alacasız bir sığırdır' diyor» dedi. Bunun üzerine onlar «İşte şimdi hakkı ile anlattın» diyerek tanımlanan sığırı kestiler, neredeyse bunu yapmayacaklardı.
Gültekin Onan : (Musa) Dedi ki: "O diyor ki, o sığır yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığırdır." "İşte şimdi gerçeği (hakk) getirdin" diyerek sonunda sığırı boğazladılar / kestiler; az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Hakkı Yılmaz : Mûsâ, “Şüphesiz Rabbim diyor ki”: “O sığır, zelil olmayan/çifte koşulmayan, arazi sürmeyen, ekin sulamayan, salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır.” Onlar, “İşte tam şimdi gerçeği getirdin” dediler. Sonunda onu boğazladılar. Ama neredeyse yapmayacaklardı. ***
Hasan Basri Çantay : (Musa şöyle dedi: «Rabbim buyuruyor ki: O, ne boyunduruğa koşulub arazî sürecek, ne ekin sulayacak bir inek değildir. Salmadır (yahud ayıbdan salimdir). Hiçbir alacası da yokdur». Onlar: «İşte şimdi hakikati getirdin (vasfını tastamam bildirdin)» dediler. Bunun üzerine o ineği (bulub) boğazladılar ki az kaldı (bunu) yapmayacaklardı.
Hayrat Neşriyat : (Mûsâ şöyle) dedi: 'Şübhesiz O (Rabbim) buyuruyor ki: Doğrusu o, ne yeri sürmek üzere boyunduruğa vurulan, ne de (su taşıyarak) ekin sular bir sığırdır. Kusursuzdur, onda bir alaca yoktur.' (Onlar:) 'İşte şimdi gerçeği getirdin!' dediler. Bunun üzerine onu (bulup)kestiler, fakat nerede ise (bunu) yapmayacaklardı.
İbni Kesir : Dedik ki: Rabbım, o, ne boyunduruğa koşulup arazi sürecek, ne de ekin sulayacak bir inektir, zillete uğramamıştır. Bütün kusurlardan uzaktır. Onun alacası da yoktur, buyuruyor. Onlar: İşte şimdi gerçeği ortaya koydun, dediler. Hemen onu boğazladılar ki az kalsın bunu yapmayacaklardı.
İskender Evrenosoğlu : (Musa a.s) dedi ki: “Muhakkak ki O (Allah), buyuruyor ki, o mutlaka boyunduruk altına alınmamış bir inektir. Toprağı sürmez, ekin sulamaz, salmadır, onda alaca (leke) yoktur.” Dediler ki: “İşte şimdi hakikati getirdin (tam tarifini yaptın).” Bunun üzerine onu (o vasıfta olan ineği bulup) kestiler. Ve az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Muhammed Esed : (Musa'nın) cevabı şu oldu: "O, kurbanın ekinleri sulamak veya toprağı sürmek için hiç koşulmamış, kusursuz, alacasız bir sığır olmasını istiyor." Onlar: "İşte, sonunda gerçeği bildirdin!" dediler; ve hemen (onu) kurban ettiler, halbuki neredeyse hiçbir şey yapmadan kalacaklardı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «O buyuruyor ki, o muhakkak bir sığırdır ki zillete uğramamıştır. Ne tarla sürmeğe, ne de ekin sulamağa alıştırılmamıştır. Bütün kusurlardan salimdir. Onda renk karışıklığı yoktur, tam sarıdır.» Dediler ki: «İşte şimdi hakikatı getirdin. Hemen onu (o sığırı bulup) boğazladılar.» Halbuki (bunu) yapmağa asla yaklaşmıyorlardı.
Ömer Öngüt : “Yeri sürmeyen, ekini sulamayan, boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor. ” demişti. “İşte şimdi gerçeği bildirdin. ” deyip sığırı kestiler. Az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Şaban Piriş : Musa: -Rabbim, onun yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir inek olduğunu söylüyor, dedi. -Şimdi gerçeği bildirdin, deyip ineği kestiler; az kalsın bunu yapmayacaklardı.
Suat Yıldırım : Mûsâ: «Rabbim şöyle diyor: O inek, ne toprağı sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır.» Onlar: «İşte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin» diyerek nihayet sığırı kestiler ki az kaldı yapmayacaklardı.
Süleyman Ateş : Dedi: "O şöyle diyor: O, henüz boyundurluk altına alınmamış bir inektir. Yeri sürmez, ekin sulamaz. Salma, (çifte koşulmamış) hiç alacası yok." "İşte şimdi gerçeği getirdin" deyip ineği boğazladılar; az daha yapmayacaklardı.
Tefhim-ul Kuran : (Bunun üzerine Musa) Dedi ki «O (Rabbim) diyor ki: O, yeri sürmek ve ekini sulamak için boyunduruğa alınmayan, salma ve onda alaca olmayan bir inektir.» (O zaman) : «Şimdi gerçeği getirdin dediler. Böylece ineği kestiler; ama neredeyse (bunu) yapmayacaklardı.
Ümit Şimşek : Musa, 'Allah buyuruyor ki,' dedi, 'o boyunduruğa koşulup da toprağı sürmemiş, ekin sulamamış bir inektir. Kusursuzdur, renginde alacası yoktur.' Onlar, 'İşte şimdi bize gerçeği anlattın' dediler. Onu bulup kestiler; ama az kalsın bunu yapamayacaklardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Cevap verdi Mûsa: "Allah diyor ki, bahsettiğim, boyunduruk yememiş bir inektir; toprağı sürmez, ekini sulamaz. Salma hayvandır. Alaca yoktur onda." Dediler ki: "İşte şimdi gerçeği getirdin." Ve ardından onu boğazladılar, az kalsın yapmayacaklardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}