» 2 / Bakara  6:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : elbette
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : ki
3. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar edenler
4. سَوَاءٌ (SVEÙ) = sevā'un : eşittir
5. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
6. أَأَنْذَرْتَهُمْ (ÊÊNZ̃RTHM) = eenƶertehum : onları uyarman
7. أَمْ (ÊM) = em : yada
8. لَمْ (LM) = lem :
9. تُنْذِرْهُمْ (TNZ̃RHM) = tunƶirhum : uyarmasan da
10. لَا (LE) = lā :
11. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : inanmazlar
elbette | ki | inkar edenler | eşittir | onlara | onları uyarman | yada | | uyarmasan da | | inanmazlar |

[] [] [KFR] [SVY] [] [NZ̃R] [] [] [NZ̃R] [] [EMN]
ÎN ELZ̃YN KFRVE SVEÙ ALYHM ÊÊNZ̃RTHM ÊM LM TNZ̃RHM LE YÙMNVN

inne elleƶīne keferū sevā'un ǎleyhim eenƶertehum em lem tunƶirhum yu'minūne
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

 » 2 / Bakara  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne elbette Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieve[d],
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un eşittir (it) is same
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
أأنذرتهم ن ذ ر | NZ̃R ÊÊNZ̃RTHM eenƶertehum onları uyarman whether you warn them
أم | ÊM em yada or
لم | LM lem not
تنذرهم ن ذ ر | NZ̃R TNZ̃RHM tunƶirhum uyarmasan da you warn them,
لا | LE not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe.

2:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

elbette | ki | inkar edenler | eşittir | onlara | onları uyarman | yada | | uyarmasan da | | inanmazlar |

[] [] [KFR] [SVY] [] [NZ̃R] [] [] [NZ̃R] [] [EMN]
ÎN ELZ̃YN KFRVE SVEÙ ALYHM ÊÊNZ̃RTHM ÊM LM TNZ̃RHM LE YÙMNVN

inne elleƶīne keferū sevā'un ǎleyhim eenƶertehum em lem tunƶirhum yu'minūne
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

[] [] [ك ف ر] [س و ي] [] [ن ذ ر] [] [] [ن ذ ر] [] [ا م ن]

 » 2 / Bakara  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne elbette Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne ki those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar edenler disbelieve[d],
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un eşittir (it) is same
Sin,Vav,Elif,,
60,6,1,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara to them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
أأنذرتهم ن ذ ر | NZ̃R ÊÊNZ̃RTHM eenƶertehum onları uyarman whether you warn them
,,Nun,Zel,Re,Te,He,Mim,
,,50,700,200,400,5,40,
EQ – prefixed equalization particle
V – 2nd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الهمزة همزة التسوية
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أم | ÊM em yada or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
لم | LM lem not
Lam,Mim,
30,40,
NEG – negative particle
حرف نفي
تنذرهم ن ذ ر | NZ̃R TNZ̃RHM tunƶirhum uyarmasan da you warn them,
Te,Nun,Zel,Re,He,Mim,
400,50,700,200,5,40,
V – 2nd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne inanmazlar they believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: elbette | الَّذِينَ: ki | كَفَرُوا: inkar edenler | سَوَاءٌ: eşittir | عَلَيْهِمْ: onlara | أَأَنْذَرْتَهُمْ: onları uyarman | أَمْ: yada | لَمْ: | تُنْذِرْهُمْ: uyarmasan da | لَا: | يُؤْمِنُونَ: inanmazlar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN elbette | الذين ELZ̃YN ki | كفروا KFRWE inkar edenler | سواء SWEÙ eşittir | عليهم ALYHM onlara | أأنذرتهم ÊÊNZ̃RTHM onları uyarman | أم ÊM yada | لم LM | تنذرهم TNZ̃RHM uyarmasan da | لا LE | يؤمنون YÙMNWN inanmazlar |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: elbette | elleƶīne: ki | keferū: inkar edenler | sevā'un: eşittir | ǎleyhim: onlara | eenƶertehum: onları uyarman | em: yada | lem: | tunƶirhum: uyarmasan da | : | yu'minūne: inanmazlar |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: elbette | ELZ̃YN: ki | KFRVE: inkar edenler | SVEÙ: eşittir | ALYHM: onlara | ÊÊNZ̃RTHM: onları uyarman | ÊM: yada | LM: | TNZ̃RHM: uyarmasan da | LE: | YÙMNVN: inanmazlar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlara gelince: İster korkut onları, ister korkutma, birdir; inanmazlar.
Adem Uğur : Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Ahmed Hulusi : Hakikati örten - inkâr edenleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez, iman etmezler!
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip, senin peygamberliğini, Kur’ân’ı, Allah’a imanın gerektirdiği esasları inkârda ısrar edenleri, kâfirleri, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatarak uyarmanla uyarmaman fark etmiyor. İman etmeyecekler.
Ahmet Varol : Sen kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Ali Bulaç : Şüphesiz, inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki küfre varanlar, (yani iman nurunu şirk karanlığı ve inad yüzünden örtenleri) azâb ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; onlar iman etmezler.
Bekir Sadak : suphe yok ki, inkar edenleri, baslarina gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki (ey sânı yüce peygamber!) o küfre saplanıp kalanları (inkâr ve inadları yüzünden tuttukları yanlış yolun tehlikeli sonucundan) korkutsan da, korkutmasan da onlara göre birdir; inanmazlar, d).
Diyanet İşleri : Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir, inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : Şüphe yok ki, inkar edenleri, başlarına gelecekle uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Diyanet Vakfi : Gerçek şu ki, kâfir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.
Edip Yüksel : İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şu muhakkak ki inkâr edenleri uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlarca aynıdır. İman etmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Amma o küfre saplananlar, ha inzar etmişin bunları ha etmemişin onlarca müsavidir, imana gelmezler
Fizilal-il Kuran : Kâfirlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da farketmez; onlar iman etmezler.
Gültekin Onan : Şüphesiz, kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir / aynıdır; onlar inanmazlar.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz şu kâfirler; Allah'ın ilâhlığını, rabliğini bilerek reddetmiş şu kimseler; onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir: onlar inanmazlar. "
Hasan Basri Çantay : Şu muhakkak ki küfr edenleri inzâr etsen de onlarca bir, kendilerini inzâr etmesen de inanmazlar.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki inkâr edenler yok mu, onları korkutsan da korkutmasan da kendileri için birdir; îmân etmezler.
İbni Kesir : Şüphesiz ki o küfretmiş olanları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Onları ikaz etsen de etmesen de onlar için eşittir (birdir), mü'min olmazlar.
Muhammed Esed : Unutma ki, hakikati inkara şartlanmış olanlar için kendilerini uyarıp uyarmaman fark etmez; onlar inanmazlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki kâfir olmuşlardır, onları korkutsan da, korkutmasan da onlar için müsavîdir, onlar imâna gelmezler.
Ömer Öngüt : Kâfirlere gelince, onları ikaz etsen de etmesen de onlar için birdir, onlar iman etmezler.
Şaban Piriş : Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar.
Suat Yıldırım : İnkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir, imana gelmezler.
Süleyman Ateş : İnkâr edenlere gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar için birdir; inanmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz, küfredenleri uyarıp korkutsan da, uyarmayıp korkutmasan da, onlar için farketmez; iman etmezler.
Ümit Şimşek : İnkâr etmiş olanlara gelince, sen onları uyarsan da onlar için birdir, uyarmasan da; onlar inanmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, o küfre batmış olanları sen korkutsan da korkutmasan da onlar için aynıdır; iman etmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}