» 2 / Bakara  204:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 204
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine :
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
3. مَنْ (MN) = men : kiminin
4. يُعْجِبُكَ (YACBK) = yuǎ'cibuke : senin hoşuna gider
5. قَوْلُهُ (GVLH) = ḳavluhu : sözü
6. فِي (FY) = fī : dair
7. الْحَيَاةِ (ELḪYET) = l-Hayāti : hayatına
8. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
9. وَيُشْهِدُ (VYŞHD̃) = ve yuşhidu : ve şahid tutar
10. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'ı
11. عَلَىٰ (AL) = ǎlā :
12. مَا (ME) = mā : olana
13. فِي (FY) = fī :
14. قَلْبِهِ (GLBH) = ḳalbihi : kalbinde
15. وَهُوَ (VHV) = ve huve : oysa o
16. أَلَدُّ (ÊLD̃) = eleddu : en azılısıdır
17. الْخِصَامِ (ELḢṦEM) = l-ḣiSāmi : hasımların
| insanlardan | kiminin | senin hoşuna gider | sözü | dair | hayatına | dünya | ve şahid tutar | Allah'ı | | olana | | kalbinde | oysa o | en azılısıdır | hasımların |

[] [NVS] [] [ACB] [GVL] [] [ḪYY] [D̃NV] [ŞHD̃] [] [] [] [] [GLB] [] [LD̃D̃] [ḢṦM]
VMN ELNES MN YACBK GVLH FY ELḪYET ELD̃NYE VYŞHD̃ ELLH AL ME FY GLBH VHV ÊLD̃ ELḢṦEM

ve mine n-nāsi men yuǎ'cibuke ḳavluhu l-Hayāti d-dunyā ve yuşhidu llahe ǎlā ḳalbihi ve huve eleddu l-ḣiSāmi
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام

 » 2 / Bakara  Suresi: 204
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine And of
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
من | MN men kiminin (is the one) who
يعجبك ع ج ب | ACB YACBK yuǎ'cibuke senin hoşuna gider pleases you
قوله ق و ل | GVL GVLH ḳavluhu sözü (with) his speech
في | FY dair in
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayāti hayatına the life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
ويشهد ش ه د | ŞHD̃ VYŞHD̃ ve yuşhidu ve şahid tutar and he calls to witness
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
على | AL ǎlā on
ما | ME olana what
في | FY (is) in
قلبه ق ل ب | GLB GLBH ḳalbihi kalbinde his heart,
وهو | VHV ve huve oysa o and he
ألد ل د د | LD̃D̃ ÊLD̃ eleddu en azılısıdır (is) the most quarrelsome
الخصام خ ص م | ḢṦM ELḢṦEM l-ḣiSāmi hasımların (of) opponents.

2:204 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| insanlardan | kiminin | senin hoşuna gider | sözü | dair | hayatına | dünya | ve şahid tutar | Allah'ı | | olana | | kalbinde | oysa o | en azılısıdır | hasımların |

[] [NVS] [] [ACB] [GVL] [] [ḪYY] [D̃NV] [ŞHD̃] [] [] [] [] [GLB] [] [LD̃D̃] [ḢṦM]
VMN ELNES MN YACBK GVLH FY ELḪYET ELD̃NYE VYŞHD̃ ELLH AL ME FY GLBH VHV ÊLD̃ ELḢṦEM

ve mine n-nāsi men yuǎ'cibuke ḳavluhu l-Hayāti d-dunyā ve yuşhidu llahe ǎlā ḳalbihi ve huve eleddu l-ḣiSāmi
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام

[] [ن و س] [] [ع ج ب] [ق و ل] [] [ح ي ي] [د ن و] [ش ه د] [] [] [] [] [ق ل ب] [] [ل د د] [خ ص م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 204
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine And of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men kiminin (is the one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يعجبك ع ج ب | ACB YACBK yuǎ'cibuke senin hoşuna gider pleases you
Ye,Ayn,Cim,Be,Kef,
10,70,3,2,20,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
قوله ق و ل | GVL GVLH ḳavluhu sözü (with) his speech
Gaf,Vav,Lam,He,
100,6,30,5,
N – nominative masculine verbal noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
في | FY dair in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayāti hayatına the life
Elif,Lam,Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
1,30,8,10,1,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – genitive feminine singular adjective
صفة مجرورة
ويشهد ش ه د | ŞHD̃ VYŞHD̃ ve yuşhidu ve şahid tutar and he calls to witness
Vav,Ye,Şın,He,Dal,
6,10,300,5,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الله | ELLH llahe Allah'ı Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
على | AL ǎlā on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ما | ME olana what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
قلبه ق ل ب | GLB GLBH ḳalbihi kalbinde his heart,
Gaf,Lam,Be,He,
100,30,2,5,
"N – genitive feminine singular noun → Heart
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun"
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وهو | VHV ve huve oysa o and he
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
ألد ل د د | LD̃D̃ ÊLD̃ eleddu en azılısıdır (is) the most quarrelsome
,Lam,Dal,
,30,4,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الخصام خ ص م | ḢṦM ELḢṦEM l-ḣiSāmi hasımların (of) opponents.
Elif,Lam,Hı,Sad,Elif,Mim,
1,30,600,90,1,40,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: | النَّاسِ: insanlardan | مَنْ: kiminin | يُعْجِبُكَ: senin hoşuna gider | قَوْلُهُ: sözü | فِي: dair | الْحَيَاةِ: hayatına | الدُّنْيَا: dünya | وَيُشْهِدُ: ve şahid tutar | اللَّهَ: Allah'ı | عَلَىٰ: | مَا: olana | فِي: | قَلْبِهِ: kalbinde | وَهُوَ: oysa o | أَلَدُّ: en azılısıdır | الْخِصَامِ: hasımların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN | الناس ELNES insanlardan | من MN kiminin | يعجبك YACBK senin hoşuna gider | قوله GWLH sözü | في FY dair | الحياة ELḪYET hayatına | الدنيا ELD̃NYE dünya | ويشهد WYŞHD̃ ve şahid tutar | الله ELLH Allah'ı | على AL | ما ME olana | في FY | قلبه GLBH kalbinde | وهو WHW oysa o | ألد ÊLD̃ en azılısıdır | الخصام ELḢṦEM hasımların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: | n-nāsi: insanlardan | men: kiminin | yuǎ'cibuke: senin hoşuna gider | ḳavluhu: sözü | : dair | l-Hayāti: hayatına | d-dunyā: dünya | ve yuşhidu: ve şahid tutar | llahe: Allah'ı | ǎlā: | : olana | : | ḳalbihi: kalbinde | ve huve: oysa o | eleddu: en azılısıdır | l-ḣiSāmi: hasımların |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: | ELNES: insanlardan | MN: kiminin | YACBK: senin hoşuna gider | GVLH: sözü | FY: dair | ELḪYET: hayatına | ELD̃NYE: dünya | VYŞHD̃: ve şahid tutar | ELLH: Allah'ı | AL: | ME: olana | FY: | GLBH: kalbinde | VHV: oysa o | ÊLD̃: en azılısıdır | ELḢṦEM: hasımların |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanlardan öylesi var ki dünya yaşayışı hakkında söylediği söz, seni şaşırtır, imrendirir, kalbindekine de Allah'ı tanık tutar. Halbuki o, düşmanların en yamanı, en inatçısıdır.
Adem Uğur : İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allâh'ı da şahit tutar. . . Oysa o, düşmanlarının en yamanıdır.
Ahmet Tekin : İnsanlardan bazılarının dünya hayatı ile ilgili sözleri senin hoşuna gider. Kalbindeki, kafasındaki düşüncelerinde de samimi olduğuna Allah’ı şâhit tutar. Üstelik tartışmada da hayli usta, Allah’a isyanda musır, yalancı, hilekâr, azılı bir düşmandır.
Ahmet Varol : İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Gerçekte ise o düşmanların en yamanıdır.
Ali Bulaç : İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan bir kısmı vardır ki, onun bu dünya hayatına ait fasih sözü hoşuna gider ve sözü, kalbinde olana uygundur, diye yemin ederek Allah’ı şahid tutar. Halbuki o, düşmanların en şiddetlisidir.
Bekir Sadak : (204-20) 5 Dunya hayatina dair konusmasi senin hosuna giden, pek azili dusman iken, kalbinde olana Allah'i sahid tutan, isbasina gecince, yeryuzunde bozgunculuk yapmaga, ekin ve nesli yok etmege cabalayan insanlar vardir. Allah bozgunculugu sevmez.
Celal Yıldırım : İnsanlardan öylesi var ki, dünya hayatı hakkındaki sözü beğenmene yol açar ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Halbuki o (din) düşmanlığı güdenlerin en azılısıdır.
Diyanet İşleri : İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine (Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşmanlıkta en amansız olandır.
Diyanet İşleri (eski) : (204-205) Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken, kalbinde olana Allah'ı şahid tutan, işbaşına geçince, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeğe çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan öyleleri vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana (samimi olduğuna) Allah'ı şahit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.
Edip Yüksel : Dünya hayatı hakkında, sözleri senin hoşuna giden bazı kişiler var. Azılı bir düşman olduğu halde kalbinde olana ALLAH'ı tanık tutar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözleri senin hoşuna gider ve o kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Halbuki O, İslâm düşmanlarının en yamanıdır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlardan kimi de vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü seni imrendirir ve o, kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysa o, İslam düşmanlarının en azılısıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nas içinden kimi de vardır ki dünya hayatı hakkında sözleri seni imrendirir bir de kalbindekine Allahı şahid tutar, halbuki o islâm hasımlarının en yamanıdır
Fizilal-il Kuran : Kimi insan var ki, dünya hayatı ile ilgili konuşması hoşunuza gider ve en amansız düşman olduğu halde kalbindeki duyguların samimi olduğuna Allah'ı şahit gösterir.
Gültekin Onan : İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Tanrı'yı şahit getirir. Oysa o azılı bir düşmandır.
Hakkı Yılmaz : İnsanlardan kimi de vardır ki, onun basit dünya yaşamı hakkındaki sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah'ı şâhit tutar. Ve o, düşmanlığı en yaman olanıdır.
Hasan Basri Çantay : İnsanlardan öyle kimse vardır ki, onun (bu) dünyâ hayaatına âid sözü hoşuna gider ve o, kalbinde olana Allahı şahid getirir. Halbuki o, düşmanların en yamanıdır.
Hayrat Neşriyat : Ve insanlardan öylesi vardır ki, dünya hayâtına dâir sözü (senin) hoşuna gider.(Sözlerinin kendi) kalbinde olana (muvâfık olduğuna) da Allah’ı şâhid tutar; hâlbuki o, düşmanların en şiddetlisidir.
İbni Kesir : İnsanlardan öylesi vardır ki; dünya hayatına dair sözü senin hoşuna gider. Ve Allah'ı kalbinde olana şahid tutar. Halbuki o, düşmanların en yamanıdır.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanlardan, dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana, Allah'ı şahit tutar, (oysa) O, hasımların (düşmanların) en azılısıdır.
Muhammed Esed : İnsanlardan öylesi var ki, bu dünya hayatı hakkındaki görüşleri senin hoşuna gider; (dahası) kalbindekilere Allah'ı şahit tutar, üstelik tartışmada son derece ustadır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve nâstan bazıları vardır ki, dünya hayatı hakkındaki sözü senin hoşuna gider. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar. Halbuki o pek katı husumet sahibidir.
Ömer Öngüt : İnsanlardan öyleleri de vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri söz senin hoşuna gider. Hatta böyleleri, söylediklerinin kalpten geldiğine (samimi olduğuna) Allah'ı şâhit tutar. Halbuki o, hasımların en yamanıdır.
Şaban Piriş : İnsanlardan dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı bir düşman iken, kalbinde olana Allah’ı şahit tutan,
Suat Yıldırım : İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatına dair sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözünün özüne uyduğuna Allah’ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o, düşmanların en yamanıdır.
Süleyman Ateş : İnsanlardan öylesi var ki, dünyâ hayâtına dair sözü, senin hoşuna gider. Kalbinde olan (samimi düşüncelerini söylediğin)e Allâh'ı şâhid tutar. Oysa o, hasımların en yamanıdır.
Tefhim-ul Kuran : insanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider ve kalbindekine rağmen Allah'ı şahid getirir; oysa o azılı bir düşmandır.
Ümit Şimşek : İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna gider. Üstelik kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Oysa düşmanlıkta o pek yamandır!
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına ilişkin sözü senin hoşuna gider ve o, kalbindekine Allah'ı tanık tutar. Oysa ki o, düşmanların en yamanıdır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}