» 2 / Bakara  263:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 263
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَوْلٌ (GVL) = ḳavlun : bir söz (söylemek)
2. مَعْرُوفٌ (MARVF) = meǎ'rūfun : güzel
3. وَمَغْفِرَةٌ (VMĞFRT) = ve meğfiratun : ve affetmek
4. خَيْرٌ (ḢYR) = ḣayrun : iyidir
5. مِنْ (MN) = min : -dan
6. صَدَقَةٍ (ṦD̃GT) = Sadeḳatin : sadaka-
7. يَتْبَعُهَا (YTBAHE) = yetbeǔhā : peşinden gelen
8. أَذًى (ÊZ̃) = eƶen : eziyet
9. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah
10. غَنِيٌّ (ĞNY) = ğaniyyun : zengindir
11. حَلِيمٌ (ḪLYM) = Halīmun : halimdir
bir söz (söylemek) | güzel | ve affetmek | iyidir | -dan | sadaka- | peşinden gelen | eziyet | Allah | zengindir | halimdir |

[GVL] [ARF] [ĞFR] [ḢYR] [] [ṦD̃G] [TBA] [EZ̃Y] [] [ĞNY] [ḪLM]
GVL MARVF VMĞFRT ḢYR MN ṦD̃GT YTBAHE ÊZ̃ VELLH ĞNY ḪLYM

ḳavlun meǎ'rūfun ve meğfiratun ḣayrun min Sadeḳatin yetbeǔhā eƶen vallahu ğaniyyun Halīmun
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم

 » 2 / Bakara  Suresi: 263
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قول ق و ل | GVL GVL ḳavlun bir söz (söylemek) A word
معروف ع ر ف | ARF MARVF meǎ'rūfun güzel kind
ومغفرة غ ف ر | ĞFR VMĞFRT ve meğfiratun ve affetmek and (seeking) forgiveness
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun iyidir (are) better
من | MN min -dan than
صدقة ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GT Sadeḳatin sadaka- a charity
يتبعها ت ب ع | TBA YTBAHE yetbeǔhā peşinden gelen followed [it]
أذى ا ذ ي | EZ̃Y ÊZ̃ eƶen eziyet (by) hurt.
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
غني غ ن ي | ĞNY ĞNY ğaniyyun zengindir (is) All-Sufficient,
حليم ح ل م | ḪLM ḪLYM Halīmun halimdir All-Forbearing.

2:263 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bir söz (söylemek) | güzel | ve affetmek | iyidir | -dan | sadaka- | peşinden gelen | eziyet | Allah | zengindir | halimdir |

[GVL] [ARF] [ĞFR] [ḢYR] [] [ṦD̃G] [TBA] [EZ̃Y] [] [ĞNY] [ḪLM]
GVL MARVF VMĞFRT ḢYR MN ṦD̃GT YTBAHE ÊZ̃ VELLH ĞNY ḪLYM

ḳavlun meǎ'rūfun ve meğfiratun ḣayrun min Sadeḳatin yetbeǔhā eƶen vallahu ğaniyyun Halīmun
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم

[ق و ل] [ع ر ف] [غ ف ر] [خ ي ر] [] [ص د ق] [ت ب ع] [ا ذ ي] [] [غ ن ي] [ح ل م]

 » 2 / Bakara  Suresi: 263
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قول ق و ل | GVL GVL ḳavlun bir söz (söylemek) A word
Gaf,Vav,Lam,
100,6,30,
N – nominative masculine indefinite verbal noun
اسم مرفوع
معروف ع ر ف | ARF MARVF meǎ'rūfun güzel kind
Mim,Ayn,Re,Vav,Fe,
40,70,200,6,80,
ADJ – nominative masculine indefinite passive participle
صفة مرفوعة
ومغفرة غ ف ر | ĞFR VMĞFRT ve meğfiratun ve affetmek and (seeking) forgiveness
Vav,Mim,Ğayn,Fe,Re,Te merbuta,
6,40,1000,80,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
خير خ ي ر | ḢYR ḢYR ḣayrun iyidir (are) better
Hı,Ye,Re,
600,10,200,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min -dan than
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
صدقة ص د ق | ṦD̃G ṦD̃GT Sadeḳatin sadaka- a charity
Sad,Dal,Gaf,Te merbuta,
90,4,100,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
يتبعها ت ب ع | TBA YTBAHE yetbeǔhā peşinden gelen followed [it]
Ye,Te,Be,Ayn,He,Elif,
10,400,2,70,5,1,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أذى ا ذ ي | EZ̃Y ÊZ̃ eƶen eziyet (by) hurt.
,Zel,,
,700,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
والله | VELLH vallahu Allah And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
غني غ ن ي | ĞNY ĞNY ğaniyyun zengindir (is) All-Sufficient,
Ğayn,Nun,Ye,
1000,50,10,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
حليم ح ل م | ḪLM ḪLYM Halīmun halimdir All-Forbearing.
Ha,Lam,Ye,Mim,
8,30,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَوْلٌ: bir söz (söylemek) | مَعْرُوفٌ: güzel | وَمَغْفِرَةٌ: ve affetmek | خَيْرٌ: iyidir | مِنْ: -dan | صَدَقَةٍ: sadaka- | يَتْبَعُهَا: peşinden gelen | أَذًى: eziyet | وَاللَّهُ: Allah | غَنِيٌّ: zengindir | حَلِيمٌ: halimdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قول GWL bir söz (söylemek) | معروف MARWF güzel | ومغفرة WMĞFRT ve affetmek | خير ḢYR iyidir | من MN -dan | صدقة ṦD̃GT sadaka- | يتبعها YTBAHE peşinden gelen | أذى ÊZ̃ eziyet | والله WELLH Allah | غني ĞNY zengindir | حليم ḪLYM halimdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳavlun: bir söz (söylemek) | meǎ'rūfun: güzel | ve meğfiratun: ve affetmek | ḣayrun: iyidir | min: -dan | Sadeḳatin: sadaka- | yetbeǔhā: peşinden gelen | eƶen: eziyet | vallahu: Allah | ğaniyyun: zengindir | Halīmun: halimdir |
Kırık Meal (Transcript) : |GVL: bir söz (söylemek) | MARVF: güzel | VMĞFRT: ve affetmek | ḢYR: iyidir | MN: -dan | ṦD̃GT: sadaka- | YTBAHE: peşinden gelen | ÊZ̃: eziyet | VELLH: Allah | ĞNY: zengindir | ḪLYM: halimdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Güzel söz ve suç bağışlama, ardında minnet olan sadakadan hayırlıdır. Allah müstağnîdir, ceza vermede acele etmez.
Adem Uğur : Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.
Ahmed Hulusi : Bir güzel söz ve bir kusuru örtmek, ardından eziyet gelen bağıştan daha hayırlıdır. Allâh Ğaniyy'dir, Haliym'dir.
Ahmet Tekin : Bir tatlı dil, güler yüzle bir karşılık ve kusurları bağışlamak sonradan gönül inciten, imandaki sadâkatın ve kemalin ifadesi olan sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, yarattıklarına muhtaç değildir, kudretli, âdil ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.
Ahmet Varol : İyi bir söz ve bağışlama arkasından eziyette bulunulan bir sadakadan hayırlıdır. Allah bir şeye ihtiyacı olmayandır, hilim sahibidir.
Ali Bulaç : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.
Ali Fikri Yavuz : İyi ve güzel bir söz ile bir kusur bağışlamak, arkasına eza takılacak sadakadan daha hayırlıdır. Allah minnet ve eziyetle sadaka verenlerin sadakalarından müstağnidir; onların cezasını vermekte acele edici değildir (hâlimdir).
Bekir Sadak : Guzel bir soz ve bagislama, pesinden eza gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah mustagnidir, Halim'dir.
Celal Yıldırım : Güzel tatlı bir söz ve bağışlama (kusur görmeme), peşine eziyet takılan bir sadakadan hayırlıdır. Allah (her şeyden) ganî (doygun)dir ve halîm (lütuf ile muamele edip incitmeyen, aceleci olmayan)dır.
Diyanet İşleri : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
Diyanet İşleri (eski) : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eza gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah müstağnidir, Halim'dir.
Diyanet Vakfi : Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, acelesi de yoktur.
Edip Yüksel : Güzel bir söz ve hoşgörü, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. ALLAH Zengindir, Şefkatlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir tatlı dil ve kusurları bağışlamak, arkasından eza ve gönül bulantısı gelecek bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, halimdir, yumuşak davranır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir tatlı dil, bir bağışlama, arkasından incitmenin geldiği sadakadan daha hayırlıdır. Allah, ganidir, halimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir tatlı dil, bir mağfiret arkasına eza takılacak sadakadan daha iyidir, Allah ganîdir halîmdir
Fizilal-il Kuran : Tatlı söz ve hoşgörü, peşinden başa kakma ve onur kırma gelen sadakadan daha iyidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, O Halimdir.
Gültekin Onan : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Tanrı hiç birşeye ihtiyaç ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.
Hakkı Yılmaz : Örfe uygun/herkesçe kabul gören bir şekildeki söz ve bağışlamak, kendisini incitme, başa kakma izleyen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir/hiçbir şeye muhtaç değildir, yumuşak davranandır.
Hasan Basri Çantay : İyi (güzel ve tatlı) bir söz ve bir ayıb örtme; ardından eziyyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah (kullarının sadakalarından) müstağnidir, halimdir (ukuubetde acele edici değildir).
Hayrat Neşriyat : Güzel bir söz ve bir bağışlama, kendisini bir incitme takib eden sadakadan daha hayırlıdır. Hâlbuki Allah, Ganî (kullarının sadakasına ihtiyâcı olmayan)dır, Halîm(cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.
İbni Kesir : Bir tatlı dil, bir af, peşinden eziyet gelecek sadakadan daha hayırlıdır. Ve Allah Gani'dir, Halim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Güzel bir söz ve mağfiret (bağışlayıp iyi davranma), arkasından eza gelen (başa kakılan) bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah Gani'dir, Halîm'dir.
Muhammed Esed : Gönül alıcı bir söz ve başkasının eksiğini gizlemek, peşinden incitmenin geldiği bir yardımdan daha hayırlıdır; ve Allah Kendine yeterlidir, tahammül (hilm) Sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bir iyi söz, bir af, kendisini bir eziyet takip eden bir sadakadan hayırlıdır. Ve Allah Teâlâ ganîdir, halîmdir.
Ömer Öngüt : Bir tatlı dil, bir de af, arkasından incitme gelecek sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, Halîm'dir.
Şaban Piriş : Güzel bir söz ve af, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, zengindir, şefkatlidir.
Suat Yıldırım : Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddî yardımdan (sadakadan) çok daha iyidir. Zira Allah ganî ve halîmdir (sizin sadakalarınıza muhtaç değildir, çok müsamahalı olup cezayı çabuk vermez).
Süleyman Ateş : Güzel bir söz (söylemek) ve affetmek, peşinden eziyet gelen sadakadan iyidir. Allâh, zengindir, halimdir.
Tefhim-ul Kuran : Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.
Ümit Şimşek : Güzel bir söz, bir affediş, ardından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Sizin bağışlarınıza Allah'ın ihtiyacı yoktur; O kullarına yumuşaklık ve müsamaha ile davranır.
Yaşar Nuri Öztürk : Güzel, yapıcı bir söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen sadakadan daha üstündür. Allah Ganî'dir, cömertliğine sınır yoktur; Halîm'dir, hoşgörüsüne sınır yoktur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}