» 2 / Bakara  207:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 207
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine :
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
3. مَنْ (MN) = men : öylesi var ki
4. يَشْرِي (YŞRY) = yeşrī : satar
5. نَفْسَهُ (NFSH) = nefsehu : kendisini
6. ابْتِغَاءَ (EBTĞEÙ) = btiğā'e : aramak için
7. مَرْضَاتِ (MRŽET) = merDāti : rızasını
8. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
9. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah da
10. رَءُوفٌ (RÙVF) = ra'ūfun : çok şefkatlidir
11. بِالْعِبَادِ (BELABED̃) = bil-ǐbādi : kullar(ın)a
| insanlardan | öylesi var ki | satar | kendisini | aramak için | rızasını | Allah'ın | Allah da | çok şefkatlidir | kullar(ın)a |

[] [NVS] [] [ŞRY] [NFS] [BĞY] [RŽV] [] [] [REF] [ABD̃]
VMN ELNES MN YŞRY NFSH EBTĞEÙ MRŽET ELLH VELLH RÙVF BELABED̃

ve mine n-nāsi men yeşrī nefsehu btiğā'e merDāti llahi vallahu ra'ūfun bil-ǐbādi
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد

 » 2 / Bakara  Suresi: 207
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine And of
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
من | MN men öylesi var ki (is the one) who
يشري ش ر ي | ŞRY YŞRY yeşrī satar sells
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsehu kendisini his own self
ابتغاء ب غ ي | BĞY EBTĞEÙ btiğā'e aramak için seeking
مرضات ر ض و | RŽV MRŽET merDāti rızasını pleasure
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
والله | VELLH vallahu Allah da And Allah
رءوف ر ا ف | REF RÙVF ra'ūfun çok şefkatlidir (is) full of Kindness
بالعباد ع ب د | ABD̃ BELABED̃ bil-ǐbādi kullar(ın)a to His servants.

2:207 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| insanlardan | öylesi var ki | satar | kendisini | aramak için | rızasını | Allah'ın | Allah da | çok şefkatlidir | kullar(ın)a |

[] [NVS] [] [ŞRY] [NFS] [BĞY] [RŽV] [] [] [REF] [ABD̃]
VMN ELNES MN YŞRY NFSH EBTĞEÙ MRŽET ELLH VELLH RÙVF BELABED̃

ve mine n-nāsi men yeşrī nefsehu btiğā'e merDāti llahi vallahu ra'ūfun bil-ǐbādi
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد

[] [ن و س] [] [ش ر ي] [ن ف س] [ب غ ي] [ر ض و] [] [] [ر ا ف] [ع ب د]

 » 2 / Bakara  Suresi: 207
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine And of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men öylesi var ki (is the one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يشري ش ر ي | ŞRY YŞRY yeşrī satar sells
Ye,Şın,Re,Ye,
10,300,200,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
نفسه ن ف س | NFS NFSH nefsehu kendisini his own self
Nun,Fe,Sin,He,
50,80,60,5,
N – accusative feminine singular noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ابتغاء ب غ ي | BĞY EBTĞEÙ btiğā'e aramak için seeking
Elif,Be,Te,Ğayn,Elif,,
1,2,400,1000,1,,
N – accusative masculine (form VIII) verbal noun
اسم منصوب
مرضات ر ض و | RŽV MRŽET merDāti rızasını pleasure
Mim,Re,Dad,Elif,Te,
40,200,800,1,400,
N – genitive feminine singular verbal noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والله | VELLH vallahu Allah da And Allah
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"REM – prefixed resumption particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو استئنافية
لفظ الجلالة مرفوع
رءوف ر ا ف | REF RÙVF ra'ūfun çok şefkatlidir (is) full of Kindness
Re,,Vav,Fe,
200,,6,80,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
بالعباد ع ب د | ABD̃ BELABED̃ bil-ǐbādi kullar(ın)a to His servants.
Be,Elif,Lam,Ayn,Be,Elif,Dal,
2,1,30,70,2,1,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: | النَّاسِ: insanlardan | مَنْ: öylesi var ki | يَشْرِي: satar | نَفْسَهُ: kendisini | ابْتِغَاءَ: aramak için | مَرْضَاتِ: rızasını | اللَّهِ: Allah'ın | وَاللَّهُ: Allah da | رَءُوفٌ: çok şefkatlidir | بِالْعِبَادِ: kullar(ın)a |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN | الناس ELNES insanlardan | من MN öylesi var ki | يشري YŞRY satar | نفسه NFSH kendisini | ابتغاء EBTĞEÙ aramak için | مرضات MRŽET rızasını | الله ELLH Allah'ın | والله WELLH Allah da | رءوف RÙWF çok şefkatlidir | بالعباد BELABED̃ kullar(ın)a |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: | n-nāsi: insanlardan | men: öylesi var ki | yeşrī: satar | nefsehu: kendisini | btiğā'e: aramak için | merDāti: rızasını | llahi: Allah'ın | vallahu: Allah da | ra'ūfun: çok şefkatlidir | bil-ǐbādi: kullar(ın)a |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: | ELNES: insanlardan | MN: öylesi var ki | YŞRY: satar | NFSH: kendisini | EBTĞEÙ: aramak için | MRŽET: rızasını | ELLH: Allah'ın | VELLH: Allah da | RÙVF: çok şefkatlidir | BELABED̃: kullar(ın)a |
Abdulbaki Gölpınarlı : İnsanların öylesi de var ki Allah rızasına nail olmak için âdeta kendisini satar, Allah rızasını alır. Allah kullarını pek esirger.
Adem Uğur : İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini ve malını feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allâh rızasının kendisinde açığa çıkması için nefsini (benliğini) feda eder! Allâh, kullarının hakikatinden Rauf olarak açığa çıkar.
Ahmet Tekin : Allah’ın rızasını kazanmak için canını ve malını feda eden, hiçe sayan insanlar var. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.
Ahmet Varol : İnsanlardan öyleleri de vardır ki, canlarını Allah'ın rızasını kazanma yolunda feda ederler. Allah kullarına karşı şefkatlidir.
Ali Bulaç : İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan bir kısmı da vardır ki, Allah’ın rızasını isteyerek nefsini Allah’a ibadet yolunda sarfeder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir.
Bekir Sadak : Insanlar arasinda, Allah'in rizasini kazanmak icin canini verenler vardir. Allah kullarina karsi sefkatlidir.
Celal Yıldırım : İnsanlardan öylesi de var ki, Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek canını feda eder. Allah ise kullarına çok şefkatli ve çok merhametlidir..
Diyanet İşleri : İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir.
Diyanet İşleri (eski) : İnsanlar arasında, Allah'ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan öyleleri de var ki, Allah'ın rızasını almak için kendini feda eder. Allah da kullarına şefkatlidir.
Edip Yüksel : Halktan öylesi de var ki kendini ALLAH'ın rızasını kazanmaya adar. ALLAH kullarına çok şefkatlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yine insanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini feda eder. Allah ise kullarına çok merhametlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine insanlar arasında kimi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına çok şefkatlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yine nas içinden kimi de vardır ki, Allahın rızasına ermek için kendini feda eder, Allah ise kullarına çok refetlidir
Fizilal-il Kuran : Kimi insan da var ki, benliğini Allah'ın rızasını kazanmaya adar. Hiç kuşkusuz, Allah kullarına karşı pek şefkatlidir.
Gültekin Onan : İnsanlardan öylesi de var ki, Tanrı'nın rızasını ara(yıp kazan)mak amacıyla nefsini satın alır. Tanrı, kullarına karşılık şefkatli olandır.
Hakkı Yılmaz : İnsanlardan kimi de vardır ki, Allah'ın rızasına ermek için kendini satar [Allah yolunda malını-mülkünü harcar, canını ortaya koyar]. Ve Allah, kullarına çok şefkatlidir.
Hasan Basri Çantay : İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allâhın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir.
Hayrat Neşriyat : Fakat insanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızâsına nâil olmak için kendi nefsini(ve bütün malını O’nun yolunda) fedâ eder. Allah ise, kullar(ın)a karşı çok şefkatli olandır.
İbni Kesir : İnsanlardan öylesi de vardır ki; kendisini Allah'ın rızasına satar. Ve Allah, kullarına çok merhametlidir.
İskender Evrenosoğlu : Ve insanlardan, Allah'ın rızasını dileyerek (Allah'ın rızası karşılığında) kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah, kullarına Rauf'tur (çok şefkatlidir).
Muhammed Esed : Ama insanlar arasında öylesi de var ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder: Allah ise, kullarına karşı daima şefkatlidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : İnsanlardan bazıları da vardır ki, Allah Teâlâ'nın rızasına nâiliyet için nefsini satar. Allah-ü Azîmüşşan ise kullarına çok re'fetlidir.
Ömer Öngüt : İnsanlardan öyleleri var ki Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek nefsini satar. Allah ise kullarına karşı çok merhametlidir.
Şaban Piriş : İnsanlar arasında, Allah’ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.
Suat Yıldırım : İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah’ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah da kullarına pek merhametlidir.
Süleyman Ateş : İnsanlardan öylesi var ki, kendisini Allâh'ın rızâsın(ı kazanmay)a satar. Allâh da kullar(ın)a çok şefkatlidir.
Tefhim-ul Kuran : İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını ara(yıp kazan) mak amacıyla nefsini satın alır. Allah, kullarına karşı şefkatli olandır.
Ümit Şimşek : İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendisini feda eder. Allah ise kullarına karşı pek şefkatlidir.
Yaşar Nuri Öztürk : İnsanlardan öylesi de vardır ki, benliğini Allah'ın hoşnutluğunu elde etmeye satar. Allah, kullarına karşı Raûf'tur, çok şefkatlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}