» 2 / Bakara  21:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. اعْبُدُوا (EABD̃VE) = ǎ'budū : kulluk edin
5. رَبَّكُمُ (RBKM) = rabbekumu : Rabbinize
6. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : "o ki;"
7. خَلَقَكُمْ (ḢLGKM) = ḣaleḳakum : sizi yarattı
8. وَالَّذِينَ (VELZ̃YN) = velleƶīne : "ve o ki;"
9. مِنْ (MN) = min : (siz)-den
10. قَبْلِكُمْ (GBLKM) = ḳablikum : sizden öncekileri
11. لَعَلَّكُمْ (LALKM) = leǎllekum : belki
12. تَتَّقُونَ (TTGVN) = tetteḳūne : korunursunuz
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | kulluk edin | Rabbinize | "o ki;" | sizi yarattı | "ve o ki;" | (siz)-den | sizden öncekileri | belki | korunursunuz |

[Y] [EYH] [NVS] [ABD̃] [RBB] [] [ḢLG] [] [] [GBL] [] [VGY]
YE ÊYHE ELNES EABD̃VE RBKM ELZ̃Y ḢLGKM VELZ̃YN MN GBLKM LALKM TTGVN

eyyuhā n-nāsu ǎ'budū rabbekumu lleƶī ḣaleḳakum velleƶīne min ḳablikum leǎllekum tetteḳūne
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

 » 2 / Bakara  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin worship
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekumu Rabbinize your Lord,
الذي | ELZ̃Y lleƶī "o ki;" the One Who
خلقكم خ ل ق | ḢLG ḢLGKM ḣaleḳakum sizi yarattı created you
والذين | VELZ̃YN velleƶīne "ve o ki;" and those
من | MN min (siz)-den from
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekileri before you,
لعلكم | LALKM leǎllekum belki so that you may
تتقون و ق ي | VGY TTGVN tetteḳūne korunursunuz become righteous.

2:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | kulluk edin | Rabbinize | "o ki;" | sizi yarattı | "ve o ki;" | (siz)-den | sizden öncekileri | belki | korunursunuz |

[Y] [EYH] [NVS] [ABD̃] [RBB] [] [ḢLG] [] [] [GBL] [] [VGY]
YE ÊYHE ELNES EABD̃VE RBKM ELZ̃Y ḢLGKM VELZ̃YN MN GBLKM LALKM TTGVN

eyyuhā n-nāsu ǎ'budū rabbekumu lleƶī ḣaleḳakum velleƶīne min ḳablikum leǎllekum tetteḳūne
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [ع ب د] [ر ب ب] [] [خ ل ق] [] [] [ق ب ل] [] [و ق ي]

 » 2 / Bakara  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
اعبدوا ع ب د | ABD̃ EABD̃VE ǎ'budū kulluk edin worship
Elif,Ayn,Be,Dal,Vav,Elif,
1,70,2,4,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekumu Rabbinize your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
الذي | ELZ̃Y lleƶī "o ki;" the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
خلقكم خ ل ق | ḢLG ḢLGKM ḣaleḳakum sizi yarattı created you
Hı,Lam,Gaf,Kef,Mim,
600,30,100,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
والذين | VELZ̃YN velleƶīne "ve o ki;" and those
Vav,Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
6,1,30,700,10,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – masculine plural relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
من | MN min (siz)-den from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلكم ق ب ل | GBL GBLKM ḳablikum sizden öncekileri before you,
Gaf,Be,Lam,Kef,Mim,
100,2,30,20,40,
N – genitive noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لعلكم | LALKM leǎllekum belki so that you may
Lam,Ayn,Lam,Kef,Mim,
30,70,30,20,40,
ACC – accusative particle
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والكاف ضمير متصل في محل نصب اسم «لعل»
تتقون و ق ي | VGY TTGVN tetteḳūne korunursunuz become righteous.
Te,Te,Gaf,Vav,Nun,
400,400,100,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | اعْبُدُوا: kulluk edin | رَبَّكُمُ: Rabbinize | الَّذِي: "o ki;" | خَلَقَكُمْ: sizi yarattı | وَالَّذِينَ: "ve o ki;" | مِنْ: (siz)-den | قَبْلِكُمْ: sizden öncekileri | لَعَلَّكُمْ: belki | تَتَّقُونَ: korunursunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | اعبدوا EABD̃WE kulluk edin | ربكم RBKM Rabbinize | الذي ELZ̃Y "o ki;" | خلقكم ḢLGKM sizi yarattı | والذين WELZ̃YN "ve o ki;" | من MN (siz)-den | قبلكم GBLKM sizden öncekileri | لعلكم LALKM belki | تتقون TTGWN korunursunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | ǎ'budū: kulluk edin | rabbekumu: Rabbinize | lleƶī: "o ki;" | ḣaleḳakum: sizi yarattı | velleƶīne: "ve o ki;" | min: (siz)-den | ḳablikum: sizden öncekileri | leǎllekum: belki | tetteḳūne: korunursunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | EABD̃VE: kulluk edin | RBKM: Rabbinize | ELZ̃Y: "o ki;" | ḢLGKM: sizi yarattı | VELZ̃YN: "ve o ki;" | MN: (siz)-den | GBLKM: sizden öncekileri | LALKM: belki | TTGVN: korunursunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin de takvâ sahiplerinden olun.
Adem Uğur : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize (hakikatinizi oluşturan Esmâ mertebesine) kulluğunuzun farkındalığına erin. Ki böylece korunanlardan olursunuz.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan yaşama kabiliyeti, gücü ve varlıklara işleyiş düzenlerini veren, koruyan, kontrol eden Rabbinizi ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Rabbinize bağlanın, saygıyla Rabbinize kulluk ve ibadet edin. Umulur ki, günahlardan arınıp, azaptan korunur, emirlerine yapışır, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranır, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olur, himayesine mazhar olursunuz.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Olur ki böylelikle fenalıklardan sakınırsınız.
Ali Bulaç : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takvâ sahibi olasınız.
Bekir Sadak : Ey insanlar! Sizi ve sizden oncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O'na karsi gelmekten korunmus olabilesiniz.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibâdet ediniz ki korunup sakınanlar olabilesiniz.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O'na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.
Edip Yüksel : İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunasınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb'inize kulluk edin ki (Allah'ın) azabından korunasınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Rabbinize kulluk ve ibadet ediniz ki, gerçek korunanlardan olasınız!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! O sizi ve sizden evvelkileri yaratmış olan rabbinize kulluk ve ibâdet ediniz ki korunup müttekilerden olasınız
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Allah'a kulluk ediniz ki; Allah'ın azabından korunabilesiniz.
Gültekin Onan : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan (haleka) rabbinize kulluk (ibadet) edin ki korunasınız / sakınasınız (tettekune).
Hakkı Yılmaz : (21,22) Ey insanlar! Allah'ın koruması altına giresiniz diye, sizi ve sizden öncekileri oluşturan, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yapan, gökten su indirip de onunla sizin için rızık olarak ürünlerden çıkaran Rabbinize kulluk edin. Artık siz de, bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, siz de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibâdet (kulluk) edin. Tâki takvaa saahibi olasınız.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibâdet edin ki takvâ sâhibi olasınız!
İbni Kesir : Ey insanlar; sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbınıza ibadet edin, ta ki, takva sahibi olasınız.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Rabbinize kul olun ki O, sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz, takva sahibi olursunuz.
Muhammed Esed : Ey insanlar! Sizi ve sizden önce yaşamış olanları yaratan Rabbinize kulluk edin ki, O'na karşı sorumluluğunuzun bilincine varasınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey nâs! Sizi ve sizden evvelkileri yaratmış olan Rabbinize ibadet ediniz, tâ ki ittikâ etmiş olasınız.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki korunasınız.
Şaban Piriş : Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O’na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Hem sizi, hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümid edebilirsiniz.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki, (azaptan) korunasınız.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki sakınasınız.
Ümit Şimşek : Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvâya erişesiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabb'inize ibadet edin ki, korunabilesiniz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}