» 2 / Bakara  210:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 210
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هَلْ (HL) = hel : mı?
2. يَنْظُرُونَ (YNƵRVN) = yenZurūne : gözlüyorlar
3. إِلَّا (ÎLE) = illā :
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. يَأْتِيَهُمُ (YÊTYHM) = ye'tiyehumu : gelmesini
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
7. فِي (FY) = fī : içinde
8. ظُلَلٍ (ƵLL) = Zulelin : gölgeler
9. مِنَ (MN) = mine :
10. الْغَمَامِ (ELĞMEM) = l-ğamāmi : buluttan
11. وَالْمَلَائِكَةُ (VELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve meleklerin
12. وَقُضِيَ (VGŽY) = ve ḳuDiye : ve bitirilmesini
13. الْأَمْرُ (ELÊMR) = l-emru : işin
14. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : (halbuki)
15. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
16. تُرْجَعُ (TRCA) = turceǔ : döndürülür
17. الْأُمُورُ (ELÊMVR) = l-umūru : bütün işler
mı? | gözlüyorlar | | | gelmesini | Allah'ın | içinde | gölgeler | | buluttan | ve meleklerin | ve bitirilmesini | işin | (halbuki) | Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[] [NƵR] [] [] [ETY] [] [] [ƵLL] [] [ĞMM] [MLK] [GŽY] [EMR] [] [] [RCA] [EMR]
HL YNƵRVN ÎLE ÊN YÊTYHM ELLH FY ƵLL MN ELĞMEM VELMLEÙKT VGŽY ELÊMR VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

hel yenZurūne illā en ye'tiyehumu llahu Zulelin mine l-ğamāmi velmelāiketu ve ḳuDiye l-emru ve ilā llahi turceǔ l-umūru
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور

 » 2 / Bakara  Suresi: 210
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هل | HL hel mı? Are
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yenZurūne gözlüyorlar they waiting
إلا | ÎLE illā [except]
أن | ÊN en that
يأتيهم ا ت ي | ETY YÊTYHM ye'tiyehumu gelmesini comes to them
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
في | FY içinde in
ظلل ظ ل ل | ƵLL ƵLL Zulelin gölgeler (the) shadows
من | MN mine of
الغمام غ م م | ĞMM ELĞMEM l-ğamāmi buluttan [the] clouds,
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerin and the Angels,
وقضي ق ض ي | GŽY VGŽY ve ḳuDiye ve bitirilmesini and is decreed
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emru işin the matter?
وإلى | VÎL ve ilā (halbuki) And to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür return
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler (all) the matters.

2:210 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

mı? | gözlüyorlar | | | gelmesini | Allah'ın | içinde | gölgeler | | buluttan | ve meleklerin | ve bitirilmesini | işin | (halbuki) | Allah'a | döndürülür | bütün işler |

[] [NƵR] [] [] [ETY] [] [] [ƵLL] [] [ĞMM] [MLK] [GŽY] [EMR] [] [] [RCA] [EMR]
HL YNƵRVN ÎLE ÊN YÊTYHM ELLH FY ƵLL MN ELĞMEM VELMLEÙKT VGŽY ELÊMR VÎL ELLH TRCA ELÊMVR

hel yenZurūne illā en ye'tiyehumu llahu Zulelin mine l-ğamāmi velmelāiketu ve ḳuDiye l-emru ve ilā llahi turceǔ l-umūru
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور

[] [ن ظ ر] [] [] [ا ت ي] [] [] [ظ ل ل] [] [غ م م] [م ل ك] [ق ض ي] [ا م ر] [] [] [ر ج ع] [ا م ر]

 » 2 / Bakara  Suresi: 210
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هل | HL hel mı? Are
He,Lam,
5,30,
INTG – interrogative particle
حرف استفهام
ينظرون ن ظ ر | NƵR YNƵRVN yenZurūne gözlüyorlar they waiting
Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Nun,
10,50,900,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلا | ÎLE illā [except]
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يأتيهم ا ت ي | ETY YÊTYHM ye'tiyehumu gelmesini comes to them
Ye,,Te,Ye,He,Mim,
10,,400,10,5,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ظلل ظ ل ل | ƵLL ƵLL Zulelin gölgeler (the) shadows
Zı,Lam,Lam,
900,30,30,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
من | MN mine of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الغمام غ م م | ĞMM ELĞMEM l-ğamāmi buluttan [the] clouds,
Elif,Lam,Ğayn,Mim,Elif,Mim,
1,30,1000,40,1,40,
"N – genitive masculine noun → Cloud"
اسم مجرور
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve meleklerin and the Angels,
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
REM – prefixed resumption particle
N – nominative masculine plural noun
الواو استئنافية
اسم مرفوع
وقضي ق ض ي | GŽY VGŽY ve ḳuDiye ve bitirilmesini and is decreed
Vav,Gaf,Dad,Ye,
6,100,800,10,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular passive perfect verb
الواو استئنافية
فعل ماض مبني للمجهول
الأمر ا م ر | EMR ELÊMR l-emru işin the matter?
Elif,Lam,,Mim,Re,
1,30,,40,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
وإلى | VÎL ve ilā (halbuki) And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
الواو استئنافية
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ترجع ر ج ع | RCA TRCA turceǔ döndürülür return
Te,Re,Cim,Ayn,
400,200,3,70,
V – 3rd person feminine singular passive imperfect verb
فعل مضارع مبني للمجهول
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūru bütün işler (all) the matters.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هَلْ: mı? | يَنْظُرُونَ: gözlüyorlar | إِلَّا: | أَنْ: | يَأْتِيَهُمُ: gelmesini | اللَّهُ: Allah'ın | فِي: içinde | ظُلَلٍ: gölgeler | مِنَ: | الْغَمَامِ: buluttan | وَالْمَلَائِكَةُ: ve meleklerin | وَقُضِيَ: ve bitirilmesini | الْأَمْرُ: işin | وَإِلَى: (halbuki) | اللَّهِ: Allah'a | تُرْجَعُ: döndürülür | الْأُمُورُ: bütün işler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هل HL mı? | ينظرون YNƵRWN gözlüyorlar | إلا ÎLE | أن ÊN | يأتيهم YÊTYHM gelmesini | الله ELLH Allah'ın | في FY içinde | ظلل ƵLL gölgeler | من MN | الغمام ELĞMEM buluttan | والملائكة WELMLEÙKT ve meleklerin | وقضي WGŽY ve bitirilmesini | الأمر ELÊMR işin | وإلى WÎL (halbuki) | الله ELLH Allah'a | ترجع TRCA döndürülür | الأمور ELÊMWR bütün işler |
Kırık Meal (Okunuş) : |hel: mı? | yenZurūne: gözlüyorlar | illā: | en: | ye'tiyehumu: gelmesini | llahu: Allah'ın | : içinde | Zulelin: gölgeler | mine: | l-ğamāmi: buluttan | velmelāiketu: ve meleklerin | ve ḳuDiye: ve bitirilmesini | l-emru: işin | ve ilā: (halbuki) | llahi: Allah'a | turceǔ: döndürülür | l-umūru: bütün işler |
Kırık Meal (Transcript) : |HL: mı? | YNƵRVN: gözlüyorlar | ÎLE: | ÊN: | YÊTYHM: gelmesini | ELLH: Allah'ın | FY: içinde | ƵLL: gölgeler | MN: | ELĞMEM: buluttan | VELMLEÙKT: ve meleklerin | VGŽY: ve bitirilmesini | ELÊMR: işin | VÎL: (halbuki) | ELLH: Allah'a | TRCA: döndürülür | ELÊMVR: bütün işler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yoksa onlar, Allah'ın, bulutların gölgelerinde, meleklerle gelivermesini ve işlerinin olup bitivermesini mi gözetirler? Halbuki bütün işler, döner, Allah'a varır.
Adem Uğur : Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık değişmez.) Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.
Ahmed Hulusi : Onlar Allâh'ın, yanında meleklerle bulutlar içinden gelip, işlerini bitirmesini mi bekliyorlar! Her oluş Allâh'a döndürülür.
Ahmet Tekin : Onlar, ille de, buluttan gölgelikler içinde Allah’ın ve meleklerin güçlerini göstermesini mi bekliyorlar? Halbuki, ilâhî plan icra edilmektedir. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : Onlar bulut gölgeleri içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini ve işin bitirilmesini mi gözlüyorlar? İşler şüphesiz Allah'a döndürülür.
Ali Bulaç : Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın (azabının) meleklerle onlara gelmesini ve (azap) emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner.
Ali Fikri Yavuz : O, İslâma girmeyip şeytana tabi olanlar, yalnız gözetliyorlar ki, Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle geliversin ve kendilerine iş bitiriversin (onları helâk ediversin). Halbuki işlerin hepsi Allah’a döndürülür.
Bekir Sadak : Onlar, bulut golgeleri icinde, Allah'in azabinin ve meleklerin tepelerine inip isin bitmesini mi bekliyorlar? Butun isler Allah'a donecektir. *
Celal Yıldırım : Onlar Allah'ın buluttan gölgelikler içinde meleklerle gelivermesini ve işin hemen bitiriverilmesini mi bekliyorlar ? (Halbuki) işler (eninde sonunda) ancak Allah'a döndürülür.
Diyanet İşleri : Onlar (böyle davranmakla), bulut gölgeleri içinde Allah’ın (azabının) ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Hâlbuki bütün işler Allah’a döndürülür.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar, bulut gölgeleri içinde, Allah'ın azabının ve meleklerin tepelerine inip işin bitmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
Diyanet Vakfi : Onlar, ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerinin gelmesini mi beklerler? Halbuki iş bitirilmiştir. (Allah nizamı artık değişmez.) Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.
Edip Yüksel : ALLAH'ın ve meleklerin yoğun bulutlar arasından kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? O zaman her şey biterdi ve her şey ALLAH'a döndürülürdü.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar sadece gözetiyorlar ki, Allah, buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte geliversin de iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülüp götürülür.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Onlar, sadece Allah'ın buluttan gölgelikler içinde meleklerle birlikte gelmesini ve kendi işlerinin bitirilmesini gözetliyorlar. Oysa bütün işler Allah'a götürülür.
Elmalılı Hamdi Yazır : Onlar sade gözetiyorlar ki Allah buluttan gölgelikler içinde meleklerle geliversin de kendilerine iş bitiriliversin. Halbuki bütün işler Allaha götürülür
Fizilal-il Kuran : Acaba onlar bulut gölgeleri arasından Allah'ın ve meleklerin tepelerine inmesini ve böylece işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Oysa bütün işlerin çözümü Allah'a götürülecektir.
Gültekin Onan : Onlar, bulut gölgeleri içinde Tanrı'nın (azabının) meleklerle onlara gelmesini ve (azap) buyruğunun gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa (bütün) buyruklar Tanrı'ya döner.
Hakkı Yılmaz : Onlar, sadece Allah'ın buluttan gölgeler içinde gelmesini, doğal güçlerin [ışın, radyasyon ve meteorların] gelmesini ve işin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Hâlbuki bütün işler, yalnızca Allah'a döndürülüyor.
Hasan Basri Çantay : Onlar (İslama girmeyenler) ille Allanın, bulutdan gölgeler içinde meleklerle birlikde kendilerine gelivermesine ve işlerinin bitirilivermesine mi bakıyorlar? Halbuki (bütün) işler Allah'a döndürülür.
Hayrat Neşriyat : (O müşrikler) ille de, Allah’ın (azâbının) ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelip işin bitirilmesini mi (helâk edilmelerini mi) bekliyorlar? Nihâyet bütün işler, ancak Allah’a döndürülür.
İbni Kesir : Onlar; Allah'ın buluttan gölgeler içinde, meleklerle birlikte kendilerine gelivermesini ve işlerini bitirivermesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür.
İskender Evrenosoğlu : Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin, kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin (işin) bitirilmesini mi gözlüyorlar (bekliyorlar)? (Oysa) bütün emirler (işler) Allah'a döndürülür.
Muhammed Esed : Bu insanlar, Allah'ın, Kendisini bulutların gölgeleri arasında meleklerle birlikte olanlara göstermesini mi bekliyorlar? Ama (o zaman) her şeye karar verilmiş ve her şey Allah'a döndürülmüş olurdu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Onlar ancak beyaz buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmelerine intizarda bulunurlar. Halbuki, emir tamam olmuştur. Ve bütün işler Allah Teâlâ'ya döndürülecektir.
Ömer Öngüt : Onlar acaba buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Halbuki iş bitirilmiştir. Bütün işler Allah'a döner.
Şaban Piriş : Bulut gölgeleri içinde Allah’ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah’a döndürülüp götürülecektir.
Suat Yıldırım : Şeytanın peşinden gidenler ne bekliyorlar? Onlar (akılları sıra), buluttan gölgelikler içinde Allah’ın ve meleklerin gelip, haklarındaki hükmün verilmesini, işlerinin bitirilivermesini mi bekliyorlar? Bütün işler ve hükümler Allah’a aittir.
Süleyman Ateş : Onlar, ille buluttan gölgeler içinde Allâh'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler tekrar Allah'a döndürülüp götürülecektir.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın (azabının) meleklerle onlara gelmesini ve işin bitirilivermesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner.
Ümit Şimşek : Yoksa onlar, buluttan gölgeler içinde Allah ve melekleri gelsin de işleri bitirilsin mi istiyorlar? Zaten bütün işler Allah'a döner.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar, Allah'ın ve meleklerin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün iş ve oluşlar sonunda Allah'a döndürülür.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}