» 2 / Bakara  139:

Kuran Sırası: 2
İniş Sırası: 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

 » 2 / Bakara  Suresi: 139
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : söyle (onlara)
2. أَتُحَاجُّونَنَا (ÊTḪECVNNE) = etuHāccūnenā : bizimle tartışıyor musunuz?
3. فِي (FY) = fī : hakkında
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
5. وَهُوَ (VHV) = vehuve : O iken
6. رَبُّنَا (RBNE) = rabbunā : bizim de Rabbimiz
7. وَرَبُّكُمْ (VRBKM) = ve rabbukum : sizin de Rabbiniz
8. وَلَنَا (VLNE) = velenā : bizimdir
9. أَعْمَالُنَا (ÊAMELNE) = eǎ'mālunā : bizim yaptıklarımız
10. وَلَكُمْ (VLKM) = velekum : sizindir
11. أَعْمَالُكُمْ (ÊAMELKM) = eǎ'mālukum : sizin yaptıklarınız
12. وَنَحْنُ (VNḪN) = ve neHnu : ve biz
13. لَهُ (LH) = lehu : O'na
14. مُخْلِصُونَ (MḢLṦVN) = muḣliSūne : gönülden bağlananlarız
söyle (onlara) | bizimle tartışıyor musunuz? | hakkında | Allah | O iken | bizim de Rabbimiz | sizin de Rabbiniz | bizimdir | bizim yaptıklarımız | sizindir | sizin yaptıklarınız | ve biz | O'na | gönülden bağlananlarız |

[GVL] [ḪCC] [] [] [] [RBB] [RBB] [] [AML] [] [AML] [] [] [ḢLṦ]
GL ÊTḪECVNNE FY ELLH VHV RBNE VRBKM VLNE ÊAMELNE VLKM ÊAMELKM VNḪN LH MḢLṦVN

ḳul etuHāccūnenā llahi vehuve rabbunā ve rabbukum velenā eǎ'mālunā velekum eǎ'mālukum ve neHnu lehu muḣliSūne
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون

 » 2 / Bakara  Suresi: 139
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul söyle (onlara) Say,
أتحاجوننا ح ج ج | ḪCC ÊTḪECVNNE etuHāccūnenā bizimle tartışıyor musunuz? """Do you argue with us"
في | FY hakkında about
الله | ELLH llahi Allah Allah
وهو | VHV vehuve O iken while He
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā bizim de Rabbimiz (is) our Lord
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum sizin de Rabbiniz and your Lord?
ولنا | VLNE velenā bizimdir And for us
أعمالنا ع م ل | AML ÊAMELNE eǎ'mālunā bizim yaptıklarımız (are) our deeds
ولكم | VLKM velekum sizindir and for you
أعمالكم ع م ل | AML ÊAMELKM eǎ'mālukum sizin yaptıklarınız (are) your deeds
ونحن | VNḪN ve neHnu ve biz and we
له | LH lehu O'na to Him
مخلصون خ ل ص | ḢLṦ MḢLṦVN muḣliSūne gönülden bağlananlarız (are) sincere.

2:139 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

söyle (onlara) | bizimle tartışıyor musunuz? | hakkında | Allah | O iken | bizim de Rabbimiz | sizin de Rabbiniz | bizimdir | bizim yaptıklarımız | sizindir | sizin yaptıklarınız | ve biz | O'na | gönülden bağlananlarız |

[GVL] [ḪCC] [] [] [] [RBB] [RBB] [] [AML] [] [AML] [] [] [ḢLṦ]
GL ÊTḪECVNNE FY ELLH VHV RBNE VRBKM VLNE ÊAMELNE VLKM ÊAMELKM VNḪN LH MḢLṦVN

ḳul etuHāccūnenā llahi vehuve rabbunā ve rabbukum velenā eǎ'mālunā velekum eǎ'mālukum ve neHnu lehu muḣliSūne
قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون

[ق و ل] [ح ج ج] [] [] [] [ر ب ب] [ر ب ب] [] [ع م ل] [] [ع م ل] [] [] [خ ل ص]

 » 2 / Bakara  Suresi: 139
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul söyle (onlara) Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
أتحاجوننا ح ج ج | ḪCC ÊTḪECVNNE etuHāccūnenā bizimle tartışıyor musunuz? """Do you argue with us"
,Te,Ha,Elif,Cim,Vav,Nun,Nun,Elif,
,400,8,1,3,6,50,50,1,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 2nd person masculine plural (form III) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person plural object pronoun
الهمزة همزة استفهام
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
في | FY hakkında about
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وهو | VHV vehuve O iken while He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
ربنا ر ب ب | RBB RBNE rabbunā bizim de Rabbimiz (is) our Lord
Re,Be,Nun,Elif,
200,2,50,1,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وربكم ر ب ب | RBB VRBKM ve rabbukum sizin de Rabbiniz and your Lord?
Vav,Re,Be,Kef,Mim,
6,200,2,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولنا | VLNE velenā bizimdir And for us
Vav,Lam,Nun,Elif,
6,30,50,1,
REM – prefixed resumption particle
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
الواو استئنافية
جار ومجرور
أعمالنا ع م ل | AML ÊAMELNE eǎ'mālunā bizim yaptıklarımız (are) our deeds
,Ayn,Mim,Elif,Lam,Nun,Elif,
,70,40,1,30,50,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكم | VLKM velekum sizindir and for you
Vav,Lam,Kef,Mim,
6,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
أعمالكم ع م ل | AML ÊAMELKM eǎ'mālukum sizin yaptıklarınız (are) your deeds
,Ayn,Mim,Elif,Lam,Kef,Mim,
,70,40,1,30,20,40,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ونحن | VNḪN ve neHnu ve biz and we
Vav,Nun,Ha,Nun,
6,50,8,50,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 1st person plural personal pronoun
الواو استئنافية
ضمير منفصل
له | LH lehu O'na to Him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
مخلصون خ ل ص | ḢLṦ MḢLṦVN muḣliSūne gönülden bağlananlarız (are) sincere.
Mim,Hı,Lam,Sad,Vav,Nun,
40,600,30,90,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: söyle (onlara) | أَتُحَاجُّونَنَا: bizimle tartışıyor musunuz? | فِي: hakkında | اللَّهِ: Allah | وَهُوَ: O iken | رَبُّنَا: bizim de Rabbimiz | وَرَبُّكُمْ: sizin de Rabbiniz | وَلَنَا: bizimdir | أَعْمَالُنَا: bizim yaptıklarımız | وَلَكُمْ: sizindir | أَعْمَالُكُمْ: sizin yaptıklarınız | وَنَحْنُ: ve biz | لَهُ: O'na | مُخْلِصُونَ: gönülden bağlananlarız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL söyle (onlara) | أتحاجوننا ÊTḪECWNNE bizimle tartışıyor musunuz? | في FY hakkında | الله ELLH Allah | وهو WHW O iken | ربنا RBNE bizim de Rabbimiz | وربكم WRBKM sizin de Rabbiniz | ولنا WLNE bizimdir | أعمالنا ÊAMELNE bizim yaptıklarımız | ولكم WLKM sizindir | أعمالكم ÊAMELKM sizin yaptıklarınız | ونحن WNḪN ve biz | له LH O'na | مخلصون MḢLṦWN gönülden bağlananlarız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: söyle (onlara) | etuHāccūnenā: bizimle tartışıyor musunuz? | : hakkında | llahi: Allah | vehuve: O iken | rabbunā: bizim de Rabbimiz | ve rabbukum: sizin de Rabbiniz | velenā: bizimdir | eǎ'mālunā: bizim yaptıklarımız | velekum: sizindir | eǎ'mālukum: sizin yaptıklarınız | ve neHnu: ve biz | lehu: O'na | muḣliSūne: gönülden bağlananlarız |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: söyle (onlara) | ÊTḪECVNNE: bizimle tartışıyor musunuz? | FY: hakkında | ELLH: Allah | VHV: O iken | RBNE: bizim de Rabbimiz | VRBKM: sizin de Rabbiniz | VLNE: bizimdir | ÊAMELNE: bizim yaptıklarımız | VLKM: sizindir | ÊAMELKM: sizin yaptıklarınız | VNḪN: ve biz | LH: O'na | MḢLṦVN: gönülden bağlananlarız |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Allah hakkında bizimle mücadeleye mi girişiyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbiniz. Bizim yaptıklarımız bize ait, sizin yaptıklarınız size. ve biz, bütün kalbimizle Allah'a bağlıyız.
Adem Uğur : De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız.
Ahmed Hulusi : De ki: "Allâh hakkında bizle mi tartışıyorsunuz? O, Rabbimiz ve Rabbinizdir! Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız (-ın sonuçları da) sizedir. Biz O'na ihlâsla yönelenleriz. "
Ahmet Tekin : 'Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, Allah hakkında deliller getirerek bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim amellerimizin karşılığı, mükâfatı bize âit, sizin amellerinizin sorumluluğu ve cezası da size aittir. Biz O’na, ihlâs ile, samimiyetle bağlanan, ibadet eden kullarız.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Siz Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptığımız işler bize, sizin yaptığınız işler sizedir. Biz O'na gönülden bağlıyız.'
Ali Bulaç : De ki: "O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, bizimle Allah hakkında (sözde kanıtlarla) tartışmalara mı giriyorsunuz? Bizim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sizindir. Biz, O'na gönülden bağlanmış (muhlis) olanlarız."
Ali Fikri Yavuz : Ey Habibim, onlara söyle: “-Allah’ın dininde ve O’na bağlanmakla üstün olmada bizimle çekişip mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbiniz. (Ona kulluk yapmak herkese vâcibdir). Yaptıklarımızın mükâfatı bize, sizin yaptıklarınızın cezası da size aittir. Biz ona özümüzle bağlanmışız.
Bekir Sadak : De ki: «Bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah hakkinda bize karsi huccet mi gosteriyorsunuz? Bizim yaptiklarimiz kendimize, sizin yaptiklariniz de kendinize aittir. Biz O'na karsi samimiyiz".
Celal Yıldırım : De ki: Allah hakkında bizimle tartışıp çekişiyor musunuz? Halbuki O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimizin (karşılığı) bize aittir, sizin işlediklerinizin (karşılığı) size aittir. Biz ancak O'na içten gelen katıksız bir ciddiyet ve samimiyetle bağlanmışızdır.
Diyanet İşleri : Onlara de ki: “Allah hakkında mı bizimle tartışıp duruyorsunuz? Hâlbuki O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz size aittir. Biz O’na gönülden bağlanmış kimseleriz.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Bizim ve sizin Rabbiniz olan Allah hakkında bize karşı hüccet mi gösteriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız kendimize, sizin yaptıklarınız de kendinize aittir. Biz O'na karşı samimiyiz'.
Diyanet Vakfi : De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız.
Edip Yüksel : 'Bizimle ALLAH hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Biz işlediğimizden, siz de işlediğinizden sorumlusunuz. Biz kendimizi sadece O'na adadık,' de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Allah hakkında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki, biz O'na ihlas ile sarılıyoruz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Siz Allah hakkında bizimle mücadele mi edeceksiniz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Ancak biz O'na samimiyetle bağlılarız.»
Elmalılı Hamdi Yazır : deki Allah hakkında bizimle mücadele mi edeceksiniz? Halbuki o bizim de Rabbimiz sizin de, ve bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size, ancak biz ona muhlıslarız
Fizilal-il Kuran : De ki; «Bizim de sizin de Rabbiniz olan Allah hakkında bizimle çekişiyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na samimi olarak bağlıyız.
Gültekin Onan : De ki: "Bizimle Tanrı hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa O bizim de rabbimiz, sizin de rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Biz O'na gönülden bağlanmış (muhlis) olanlarız".
Hakkı Yılmaz : (139,140) De ki: “Allah, sizin Rabbiniz ve bizim Rabbimiz olmasına rağmen, O'nun hakkında mı bizimle çekişiyorsunuz? Bir de bizim amellerimiz yalnızca bize, sizin amelleriniz de yalnızca sizedir. Ve biz sadece O'nun için Kendisini tüm noksanlıklardan arındıran kimseleriz. Yoksa siz, “Şüphesiz İbrâhîm, İsmâîl, İshâk, Ya‘kûb ve torunları da hep Yahûdi veya Hristiyan idiler” mi diyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Kendi yanındaki, Allah'tan gelen bir şâhitliği saklayandan kendisine daha haksızlık eden kim olabilir? Allah, yaptıklarınıza bilgisiz, duyarsız da değildir.”
Hasan Basri Çantay : De ki (Habîbim) : «Siz (Arabdan bir peygamber geldi diye) bizimle Allah hakkında çekişiyor musunuz? Halbuki o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. (Dilediğini O seçer) Bizim yapdıklarımız (ın mükâfatı) bize, sizin yapdıklarınız (ın mücâzâtı) size âid. Biz ona bütün samîmiyyetimizle bağlanmışızdır».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu hâlde, Allah(’ın bizden bir peygamber göndermesi) hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Hâlbuki bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizedir. Çünki biz, O’na karşı samîmî olan kimseleriz.'
İbni Kesir : Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Halbuki O, bizimde Rabbımız, sizim de Rabbınızdır. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size aittir. Biz O'na muhlis kullarız, de.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Allah hakkında bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? Ve O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve, bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, ona muhlis olanlarız (dîni O'na hâlis kılanlarız).”
Muhammed Esed : (Yahudi ve Hıristiyanlara) de ki: "Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Nasıl olur? O, bizim gibi sizin de Rabbinizdir; bizim işimiz bize, sizin işiniz de size aittir; ve biz kendimizi yalnızca O'na adamışızdır."
Ömer Nasuhi Bilmen : (Ey Resûlüm!) De ki: «Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Halbuki O, bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve bizim amellerimiz bize aittir, sizin amelleriniz de size aittir. Ve bizler ancak O'na muhlis kullarız.»
Ömer Öngüt : De ki: “Allah bizim de Rabbimiz sizin de Rabbiniz iken, O'nun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size âittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. ”
Şaban Piriş : (O kitap ehline) De ki: -Siz, bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Halbuki, O, bizim de Rabbimiz sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz Allah’a içten /katıksız olarak bağlananlarız.
Suat Yıldırım : Ve de ki: "Allah hem bizim Rabbimiz, hem de sizin Rabbiniz olduğu halde, Siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız O’na bağlıyız."
Süleyman Ateş : Söyle (onlara): "Allâh, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, O'nun hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size âittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz iken, bizimle Allah hakkında (sözde kanıtlarla) tartışmalara mı giriyorsunuz? Bizim amellerimiz bizim, sizin de amelleriniz sizindir. Biz, O'na gönülden bağlanmış (muhlis) olanlarız.»
Ümit Şimşek : De ki: Bizimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Halbuki O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Biz Ona tam bir içtenlikle yönelmiş bulunuyoruz.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki onlara: "Allah hakkında bizimle tartışıyor musunuz? Oysaki Allah hem bizim Rabb'imizdir hem sizin Rabb'inizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size. Biz yalnız O'na/Allah'a gönül verenleriz."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}