"bizimdir" ifadesi tarandı:
# İçinde "bizimdir" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|لناLNElenābizimdir"""For us"3x
| لنا LNE lenā bizim (is) for us 2:32
| لنا LNE lenā bizim için for us 2:61
| لنا LNE lenā bize for us 2:61
| لنا LNE lenā bizim için for us 2:68
| لنا LNE lenā bize to us 2:68
| لنا LNE lenā bizim için for us 2:69
| لنا LNE lenā bize to us 2:69
| لنا LNE lenā bizim için for us 2:70
| لنا LNE lenā bize to us 2:70
| لنا LNE lenā bizim için (mümkün olsaydı) for us 2:167
| لنا LNE lenā bize for us 2:246
| لنا LNE lenā bizler for us 2:246
| لنا LNE lenā bizim for us 2:249
| لنا LNE lenā bizim we have 2:286
| لنا LNE lenā bizi [for] us 2:286
| لنا LNE lenā bize (for) us 3:8
| لنا LNE lenā bizden for us 3:16
| لنا LNE lenā bizim for us 3:147
| لنا LNE lenā bize for us 3:154
| لنا LNE lenā bize for us 3:154
| لنا LNE lenā bizim for us 3:193
| لنا LNE lenā bize for us 4:75
| لنا LNE lenā bize for us 4:75
| لنا LNE lenā biz for us (that) 5:84
| لنا LNE lenā bizim for us. 5:109
| لنا LNE lenā bizim için for us 5:114
| لنا LNE lenā bize "for us.""" 6:128
| لنا LNE lenā bize for us? 6:148
| لنا LNE lenā bizi [for] us 7:23
| لنا LNE lenā bizim for us 7:53
| لنا LNE lenā bize for us 7:53
| لنا LNE lenā bizim için for us 7:89
| لنا LNE lenā bize for us 7:113
| لنا LNE lenā bizimdir """For us" 7:131
| لنا LNE lenā bizim için for us 7:134
| لنا LNE lenā bize de for us 7:138
| لنا LNE lenā bizi [for] us, 7:149
| لنا LNE lenā bizi us 7:155
| لنا LNE lenā bize for us 7:156
| لنا LNE lenā biz "for us.""" 7:169
| لنا LNE lenā bizim için for us, 9:51
| لنا LNE lenā bizim we have 11:79
| لنا LNE lenā bize us, 12:17
| لنا LNE lenā bizim for us 12:38
| لنا LNE lenā bize to us 12:88
| لنا LNE lenā bizim for us 12:97
| لنا LNE lenā bizim for us 14:11
| لنا LNE lenā biz (is) for us 14:12
| لنا LNE lenā bize (is) for us 14:21
| لنا LNE lenā bizim of Ours 17:5
| لنا LNE lenā bize for us 17:90
| لنا LNE lenā bize for us 18:10
| لنا LNE lenā bizim for us 20:73
| لنا LNE lenā bize of Us 21:73
| لنا LNE lenā bize to Us 21:90
| لنا LNE lenā bize for us 23:47
| لنا LNE lenā bizi us 23:109
| لنا LNE lenā bize for us 24:16
| لنا LNE lenā bize for us 25:18
| لنا LNE lenā bize to us 25:74
| لنا LNE lenā bize for us 26:41
| لنا LNE lenā bizi us 26:51
| لنا LNE lenā bizi [to] us 26:55
| لنا LNE lenā bizim we have 26:100
| لنا LNE lenā bizim için olsa we had 26:102
| لنا LNE lenā bizim için "for us.""" 28:25
| لنا LNE lenā bizimdir """For us" 28:55
| لنا LNE lenā bize verilseydi for us 28:79
| لنا LNE lenā bize for Us 36:78
| لنا LNE lenā bizim for us 37:30
| لنا LNE lenā bize for us 38:16
| لنا LNE lenā bizim upon us. 38:60
| لنا LNE lenā bizim upon us 38:61
| لنا LNE lenā bize for us 38:62
| لنا LNE lenā bize aittir For us 42:15
| لنا LNE lenā bizim to us 43:13
| لنا LNE lenā bizim için for us 43:49
| لنا LNE lenā bizim için "for us.""" 48:11
| لنا LNE lenā bizi us 59:10
| لنا LNE lenā bizi us, 60:5
| لنا LNE lenā bize for us 66:8
| لنا LNE lenā bizi to us. 66:8
| لنا LNE lenā bizimdir for Us 92:13
|ولناVLNEvelenābizimdirAnd for us1x
| ولنا VLNE velenā bizimdir And for us 2:139


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}