» 14 / Ibrahim  21:

Kuran Sırası: 14
İniş Sırası: 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 21
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَبَرَزُوا (VBRZVE) = ve berazū : ve göründüler
2. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'ın huzurunda
3. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : hepsi
4. فَقَالَ (FGEL) = feḳāle : dediler ki
5. الضُّعَفَاءُ (ELŽAFEÙ) = D-Duǎfā'u : zayıflar
6. لِلَّذِينَ (LLZ̃YN) = lilleƶīne : kimselere
7. اسْتَكْبَرُوا (ESTKBRVE) = stekberū : büyüklük taslayan(lara)
8. إِنَّا (ÎNE) = innā : şüphesiz biz
9. كُنَّا (KNE) = kunnā : idik
10. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
11. تَبَعًا (TBAE) = tebeǎn : tabi
12. فَهَلْ (FHL) = fehel : misiniz?
13. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
14. مُغْنُونَ (MĞNVN) = muğnūne : savabilir
15. عَنَّا (ANE) = ǎnnā : bizden
16. مِنْ (MN) = min : -ndan
17. عَذَابِ (AZ̃EB) = ǎƶābi : azabı-
18. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
19. مِنْ (MN) = min : (en ufak)
20. شَيْءٍ (ŞYÙ) = şey'in : bir şey
21. قَالُوا (GELVE) = ḳālū : dediler ki
22. لَوْ (LV) = lev : eğer
23. هَدَانَا (HD̃ENE) = hedānā : bize yol gösterseydi
24. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
25. لَهَدَيْنَاكُمْ (LHD̃YNEKM) = lehedeynākum : biz de size yol gösterirdik
26. سَوَاءٌ (SVEÙ) = sevā'un : artık birdir
27. عَلَيْنَا (ALYNE) = ǎleynā : bize
28. أَجَزِعْنَا (ÊCZANE) = eceziǎ'nā : sızlansak da
29. أَمْ (ÊM) = em : ya da
30. صَبَرْنَا (ṦBRNE) = Sabernā : sabretsek de
31. مَا (ME) = mā : yoktur
32. لَنَا (LNE) = lenā : bize
33. مِنْ (MN) = min : hiç
34. مَحِيصٍ (MḪYṦ) = meHīSin : kaçıp sığınacak bir yer
ve göründüler | Allah'ın huzurunda | hepsi | dediler ki | zayıflar | kimselere | büyüklük taslayan(lara) | şüphesiz biz | idik | size | tabi | misiniz? | siz | savabilir | bizden | -ndan | azabı- | Allah'ın | (en ufak) | bir şey | dediler ki | eğer | bize yol gösterseydi | Allah | biz de size yol gösterirdik | artık birdir | bize | sızlansak da | ya da | sabretsek de | yoktur | bize | hiç | kaçıp sığınacak bir yer |

[BRZ] [] [CMA] [GVL] [ŽAF] [] [KBR] [] [KVN] [] [TBA] [] [] [ĞNY] [] [] [AZ̃B] [] [] [ŞYE] [GVL] [] [HD̃Y] [] [HD̃Y] [SVY] [] [CZA] [] [ṦBR] [] [] [] [ḪYṦ]
VBRZVE LLH CMYAE FGEL ELŽAFEÙ LLZ̃YN ESTKBRVE ÎNE KNE LKM TBAE FHL ÊNTM MĞNVN ANE MN AZ̃EB ELLH MN ŞYÙ GELVE LV HD̃ENE ELLH LHD̃YNEKM SVEÙ ALYNE ÊCZANE ÊM ṦBRNE ME LNE MN MḪYṦ

ve berazū lillahi cemīǎn feḳāle D-Duǎfā'u lilleƶīne stekberū innā kunnā lekum tebeǎn fehel entum muğnūne ǎnnā min ǎƶābi llahi min şey'in ḳālū lev hedānā llahu lehedeynākum sevā'un ǎleynā eceziǎ'nā em Sabernā lenā min meHīSin
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وبرزوا ب ر ز | BRZ VBRZVE ve berazū ve göründüler And they will come forth
لله | LLH lillahi Allah'ın huzurunda before Allah
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsi all together,
فقال ق و ل | GVL FGEL feḳāle dediler ki then will say
الضعفاء ض ع ف | ŽAF ELŽAFEÙ D-Duǎfā'u zayıflar the weak
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere to those who
استكبروا ك ب ر | KBR ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lara) were arrogant,
إنا | ÎNE innā şüphesiz biz """Indeed we,"
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā idik we were
لكم | LKM lekum size your
تبعا ت ب ع | TBA TBAE tebeǎn tabi followers,
فهل | FHL fehel misiniz? so can
أنتم | ÊNTM entum siz you (be)
مغنون غ ن ي | ĞNY MĞNVN muğnūne savabilir the one who avails
عنا | ANE ǎnnā bizden us
من | MN min -ndan from
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābi azabı- (the) punishment
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
من | MN min (en ufak) "anything?"""
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in bir şey "anything?"""
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They will say,
لو | LV lev eğer """If"
هدانا ه د ي | HD̃Y HD̃ENE hedānā bize yol gösterseydi Allah had guided us
الله | ELLH llahu Allah Allah had guided us
لهديناكم ه د ي | HD̃Y LHD̃YNEKM lehedeynākum biz de size yol gösterirdik surely we would have guided you.
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un artık birdir (It is) same
علينا | ALYNE ǎleynā bize for us
أجزعنا ج ز ع | CZA ÊCZANE eceziǎ'nā sızlansak da whether we show intolerance
أم | ÊM em ya da or
صبرنا ص ب ر | ṦBR ṦBRNE Sabernā sabretsek de we are patient,
ما | ME yoktur not
لنا | LNE lenā bize (is) for us
من | MN min hiç any
محيص ح ي ص | ḪYṦ MḪYṦ meHīSin kaçıp sığınacak bir yer "place of escape."""

14:21 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve göründüler | Allah'ın huzurunda | hepsi | dediler ki | zayıflar | kimselere | büyüklük taslayan(lara) | şüphesiz biz | idik | size | tabi | misiniz? | siz | savabilir | bizden | -ndan | azabı- | Allah'ın | (en ufak) | bir şey | dediler ki | eğer | bize yol gösterseydi | Allah | biz de size yol gösterirdik | artık birdir | bize | sızlansak da | ya da | sabretsek de | yoktur | bize | hiç | kaçıp sığınacak bir yer |

[BRZ] [] [CMA] [GVL] [ŽAF] [] [KBR] [] [KVN] [] [TBA] [] [] [ĞNY] [] [] [AZ̃B] [] [] [ŞYE] [GVL] [] [HD̃Y] [] [HD̃Y] [SVY] [] [CZA] [] [ṦBR] [] [] [] [ḪYṦ]
VBRZVE LLH CMYAE FGEL ELŽAFEÙ LLZ̃YN ESTKBRVE ÎNE KNE LKM TBAE FHL ÊNTM MĞNVN ANE MN AZ̃EB ELLH MN ŞYÙ GELVE LV HD̃ENE ELLH LHD̃YNEKM SVEÙ ALYNE ÊCZANE ÊM ṦBRNE ME LNE MN MḪYṦ

ve berazū lillahi cemīǎn feḳāle D-Duǎfā'u lilleƶīne stekberū innā kunnā lekum tebeǎn fehel entum muğnūne ǎnnā min ǎƶābi llahi min şey'in ḳālū lev hedānā llahu lehedeynākum sevā'un ǎleynā eceziǎ'nā em Sabernā lenā min meHīSin
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

[ب ر ز] [] [ج م ع] [ق و ل] [ض ع ف] [] [ك ب ر] [] [ك و ن] [] [ت ب ع] [] [] [غ ن ي] [] [] [ع ذ ب] [] [] [ش ي ا] [ق و ل] [] [ه د ي] [] [ه د ي] [س و ي] [] [ج ز ع] [] [ص ب ر] [] [] [] [ح ي ص]

 » 14 / Ibrahim  Suresi: 21
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وبرزوا ب ر ز | BRZ VBRZVE ve berazū ve göründüler And they will come forth
Vav,Be,Re,Ze,Vav,Elif,
6,2,200,7,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لله | LLH lillahi Allah'ın huzurunda before Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn hepsi all together,
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فقال ق و ل | GVL FGEL feḳāle dediler ki then will say
Fe,Gaf,Elif,Lam,
80,100,1,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الفاء استئنافية
فعل ماض
الضعفاء ض ع ف | ŽAF ELŽAFEÙ D-Duǎfā'u zayıflar the weak
Elif,Lam,Dad,Ayn,Fe,Elif,,
1,30,800,70,80,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
للذين | LLZ̃YN lilleƶīne kimselere to those who
Lam,Lam,Zel,Ye,Nun,
30,30,700,10,50,
P – prefixed preposition lām
REL – masculine plural relative pronoun
جار ومجرور
استكبروا ك ب ر | KBR ESTKBRVE stekberū büyüklük taslayan(lara) were arrogant,
Elif,Sin,Te,Kef,Be,Re,Vav,Elif,
1,60,400,20,2,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form X) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إنا | ÎNE innā şüphesiz biz """Indeed we,"
,Nun,Elif,
,50,1,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person plural object pronoun
حرف نصب و«نا» ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
كنا ك و ن | KVN KNE kunnā idik we were
Kef,Nun,Elif,
20,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
لكم | LKM lekum size your
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
تبعا ت ب ع | TBA TBAE tebeǎn tabi followers,
Te,Be,Ayn,Elif,
400,2,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فهل | FHL fehel misiniz? so can
Fe,He,Lam,
80,5,30,
REM – prefixed resumption particle
INTG – interrogative particle
الفاء استئنافية
حرف استفهام
أنتم | ÊNTM entum siz you (be)
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
مغنون غ ن ي | ĞNY MĞNVN muğnūne savabilir the one who avails
Mim,Ğayn,Nun,Vav,Nun,
40,1000,50,6,50,
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اسم مرفوع
عنا | ANE ǎnnā bizden us
Ayn,Nun,Elif,
70,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN min -ndan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābi azabı- (the) punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
من | MN min (en ufak) "anything?"""
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شيء ش ي ا | ŞYE ŞYÙ şey'in bir şey "anything?"""
Şın,Ye,,
300,10,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
قالوا ق و ل | GVL GELVE ḳālū dediler ki They will say,
Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
100,1,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لو | LV lev eğer """If"
Lam,Vav,
30,6,
COND – conditional particle
حرف شرط
هدانا ه د ي | HD̃Y HD̃ENE hedānā bize yol gösterseydi Allah had guided us
He,Dal,Elif,Nun,Elif,
5,4,1,50,1,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 1st person plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الله | ELLH llahu Allah Allah had guided us
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
لهديناكم ه د ي | HD̃Y LHD̃YNEKM lehedeynākum biz de size yol gösterirdik surely we would have guided you.
Lam,He,Dal,Ye,Nun,Elif,Kef,Mim,
30,5,4,10,50,1,20,40,
EMPH – emphatic prefix lām
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
اللام لام التوكيد
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
سواء س و ي | SVY SVEÙ sevā'un artık birdir (It is) same
Sin,Vav,Elif,,
60,6,1,,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
علينا | ALYNE ǎleynā bize for us
Ayn,Lam,Ye,Nun,Elif,
70,30,10,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
أجزعنا ج ز ع | CZA ÊCZANE eceziǎ'nā sızlansak da whether we show intolerance
,Cim,Ze,Ayn,Nun,Elif,
,3,7,70,50,1,
EQ – prefixed equalization particle
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الهمزة همزة التسوية
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
أم | ÊM em ya da or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
صبرنا ص ب ر | ṦBR ṦBRNE Sabernā sabretsek de we are patient,
Sad,Be,Re,Nun,Elif,
90,2,200,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
ما | ME yoktur not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لنا | LNE lenā bize (is) for us
Lam,Nun,Elif,
30,50,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
محيص ح ي ص | ḪYṦ MḪYṦ meHīSin kaçıp sığınacak bir yer "place of escape."""
Mim,Ha,Ye,Sad,
40,8,10,90,
N – genitive masculine indefinite verbal noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَبَرَزُوا: ve göründüler | لِلَّهِ: Allah'ın huzurunda | جَمِيعًا: hepsi | فَقَالَ: dediler ki | الضُّعَفَاءُ: zayıflar | لِلَّذِينَ: kimselere | اسْتَكْبَرُوا: büyüklük taslayan(lara) | إِنَّا: şüphesiz biz | كُنَّا: idik | لَكُمْ: size | تَبَعًا: tabi | فَهَلْ: misiniz? | أَنْتُمْ: siz | مُغْنُونَ: savabilir | عَنَّا: bizden | مِنْ: -ndan | عَذَابِ: azabı- | اللَّهِ: Allah'ın | مِنْ: (en ufak) | شَيْءٍ: bir şey | قَالُوا: dediler ki | لَوْ: eğer | هَدَانَا: bize yol gösterseydi | اللَّهُ: Allah | لَهَدَيْنَاكُمْ: biz de size yol gösterirdik | سَوَاءٌ: artık birdir | عَلَيْنَا: bize | أَجَزِعْنَا: sızlansak da | أَمْ: ya da | صَبَرْنَا: sabretsek de | مَا: yoktur | لَنَا: bize | مِنْ: hiç | مَحِيصٍ: kaçıp sığınacak bir yer |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وبرزوا WBRZWE ve göründüler | لله LLH Allah'ın huzurunda | جميعا CMYAE hepsi | فقال FGEL dediler ki | الضعفاء ELŽAFEÙ zayıflar | للذين LLZ̃YN kimselere | استكبروا ESTKBRWE büyüklük taslayan(lara) | إنا ÎNE şüphesiz biz | كنا KNE idik | لكم LKM size | تبعا TBAE tabi | فهل FHL misiniz? | أنتم ÊNTM siz | مغنون MĞNWN savabilir | عنا ANE bizden | من MN -ndan | عذاب AZ̃EB azabı- | الله ELLH Allah'ın | من MN (en ufak) | شيء ŞYÙ bir şey | قالوا GELWE dediler ki | لو LW eğer | هدانا HD̃ENE bize yol gösterseydi | الله ELLH Allah | لهديناكم LHD̃YNEKM biz de size yol gösterirdik | سواء SWEÙ artık birdir | علينا ALYNE bize | أجزعنا ÊCZANE sızlansak da | أم ÊM ya da | صبرنا ṦBRNE sabretsek de | ما ME yoktur | لنا LNE bize | من MN hiç | محيص MḪYṦ kaçıp sığınacak bir yer |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve berazū: ve göründüler | lillahi: Allah'ın huzurunda | cemīǎn: hepsi | feḳāle: dediler ki | D-Duǎfā'u: zayıflar | lilleƶīne: kimselere | stekberū: büyüklük taslayan(lara) | innā: şüphesiz biz | kunnā: idik | lekum: size | tebeǎn: tabi | fehel: misiniz? | entum: siz | muğnūne: savabilir | ǎnnā: bizden | min: -ndan | ǎƶābi: azabı- | llahi: Allah'ın | min: (en ufak) | şey'in: bir şey | ḳālū: dediler ki | lev: eğer | hedānā: bize yol gösterseydi | llahu: Allah | lehedeynākum: biz de size yol gösterirdik | sevā'un: artık birdir | ǎleynā: bize | eceziǎ'nā: sızlansak da | em: ya da | Sabernā: sabretsek de | : yoktur | lenā: bize | min: hiç | meHīSin: kaçıp sığınacak bir yer |
Kırık Meal (Transcript) : |VBRZVE: ve göründüler | LLH: Allah'ın huzurunda | CMYAE: hepsi | FGEL: dediler ki | ELŽAFEÙ: zayıflar | LLZ̃YN: kimselere | ESTKBRVE: büyüklük taslayan(lara) | ÎNE: şüphesiz biz | KNE: idik | LKM: size | TBAE: tabi | FHL: misiniz? | ÊNTM: siz | MĞNVN: savabilir | ANE: bizden | MN: -ndan | AZ̃EB: azabı- | ELLH: Allah'ın | MN: (en ufak) | ŞYÙ: bir şey | GELVE: dediler ki | LV: eğer | HD̃ENE: bize yol gösterseydi | ELLH: Allah | LHD̃YNEKM: biz de size yol gösterirdik | SVEÙ: artık birdir | ALYNE: bize | ÊCZANE: sızlansak da | ÊM: ya da | ṦBRNE: sabretsek de | ME: yoktur | LNE: bize | MN: hiç | MḪYṦ: kaçıp sığınacak bir yer |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hepsi de toplanıp Allah'ın tapısına çıkar; zayıflar, ululanan büyüklere şüphe yok ki derler, biz size uymuştuk, Allah'ın azâbından bir kısmını olsun bizden defedebilir misiniz? Onlar da Allah bizi doğru yola sevketseydi biz de size doğru yolu gösterirdik derler, artık ağlayıp sızlasak da bir bizim için, sabredip katlansak da; sığınacak hiçbir yerimiz yok.
Adem Uğur : (Kıyamet gününde) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: "Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?" Onlar da diyecekler ki: "(Ne yapalım) Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur."
Ahmed Hulusi : Hepsi Allâh için, her yönleriyle, topluca ortadadırlar! Zayıflar, büyüklük taslayanlara: "Gerçekten biz, size tâbi olanlar idik. . . (Şimdi) Allâh'ın azabından bir şeyi bizden savabilir misiniz?". . . (Büyüklenenler) dediler ki: "Eğer Allâh bize hidâyet etseydi, elbette biz de size hidâyet ederdik. . . (Şimdi) sızlanıp feryat etsek de yahut sabretsek de bize eşittir. . . (Zira) bizim kaçış yerimiz yoktur. "
Ahmet Tekin : Kıyamet günü, insanların hepsi kabirlerinden fırlayarak mahşere, Allah’ın huzuruna çıkacaklar. Zavallılar, zayıflar, büyüklük taslayan zorba iktidar sahiplerine: 'Bizler size tâbi olmuştuk. Şimdi siz Allah’ın azâbının, ondan bir parça bir şeyin bize uygulanmasını engelleyebilir misiniz?' diyecekler. Onlarsa: 'Allah bizi hidayete erdirme lütfunda bulunsaydı, biz de sizi doğru yola sevkederdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de birdir. Bugün azaptan kaçarak sığınacak bir yer yoktur.' derler.
Ahmet Varol : Hep birlikte Allah'ın huzuruna çıkarlar. Zayıflar büyüklenenlere derler ki: 'Biz size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden savabilir misiniz?' Onlar da şöyle derler: 'Allah bizi doğru yola eriştirseydi şüphesiz biz de sizi doğru yola yöneltirdik. Şimdi sızlansak da katlansak da bizim için birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yok!'
Ali Bulaç : Onların tümü toplanıp (kıyamette) Allah'ın huzuruna çıktılar da zayıflar (müstaz'aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki: "Şüphesiz, biz size tâbi idik; şimdi siz, bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak bir yer yoktur."
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet gününde hepsi Allah’ın huzuruna çıkıp, bayağı ve düşük fikirli kimseler, bağlı oldukları önderlerine şöyle derler: “- Biz sizin bağlılarınızdık. Şimdi siz, üzerimizden Allah’ın azabından zerrece bir şey kaldırabiliyor musunuz?” Önderleri de derler ki” -Eğer Allah bize hidayet verseydi, muhakkak biz de size doğru yolu gösterirdik. şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için fark yok, bize hiç bir kurtuluş yok...”
Bekir Sadak : Insanlarin hepsi Allah'in huzuruna cikarlar; gucsuzler, buyukluk taslayanlara: «Dogrusu biz size uymustuk, Allah'in azabindan bizi koruyabilecek misiniz?» derler. Cevap olarak: «Allah bizi dogru yola eristirseydi biz de sizi eristirirdik. Artik sizlansak da sabretsek de birdir, cunku kacacak yerimiz yoktur» derler. *
Celal Yıldırım : Bunların hepsi Allah'ın huzuruna çıkıp toplanırlar; zayıflar, o büyüklük taslayıp (Allah'a imânı) gururlarına yediremiyenlere derler ki: «Doğrusu bizler size uymuştuk (uydunuz olmuştuk). Allah'ın azabından az bir şey olsun savıp bizi ondan koruyabilir misiniz ?» Onlar, «ne yapalım, Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi artık bizler sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir kurtuluş yoktur» derler.
Diyanet İşleri : İnsanların hepsi Allah’ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki: “Şüphesiz bizler size uymuştuk; şimdi siz az bir şey olsun, Allah’ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?” Onlar da, “Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da, sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur” derler.
Diyanet İşleri (eski) : İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar; güçsüzler, büyüklük taslayanlara: 'Doğrusu biz size uymuştuk, Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?' derler. Cevap olarak: 'Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi eriştirirdik. Artık sızlansak da sabretsek de birdir, çünkü kaçacak yerimiz yoktur' derler.
Diyanet Vakfi : (Kıyamet gününde) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: «Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?» Onlar da diyecekler ki: «(Ne yapalım) Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur.»
Edip Yüksel : Hepsi ALLAH'ın huzuruna durduklarında. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara: 'Biz sizin izleyicileriniz idik. Bizi ALLAH'ın azabından bir parça kurtarabilir misiniz,' dediler. Onlar da: 'ALLAH bize bir yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Artık sızlansak da dayansak da bizim için birdir, kaçıp kurtulacak bir yerimiz yok.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Kıyamet günü) İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Ve zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: «Bizler, sizlere uymuştuk. Şimdi siz, Allah'ın azabından en ufak bir şeyi bizden savabilir misiniz?» Onlar da diyecekler ki: «Allah bizi hidayete erdirseydi, biz de size doğru yolu gösterirdik. Artık şimdi bizler sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü kaçacak yerimiz yoktur.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkarılacaktır; zayıflar büyüklük taslayanlara şöyle diyecekler: «Bizler sizlere uymuştuk; şimdi siz, Allah'ın azabından zerrece bir şeyi bizden savabilir misiniz?» «Allah bize hidayet etseydi, ebette sizi hidayete erdirirdik. şimdi bizler sızlansak da sabretsek de farketmez; bizim için kurtuluş yoktur!» diyeceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de hepsi toplanarak Allahın huzuruna çıkmışlardır, zuafâ kısmı büyüklük taslıyanlara, şöyle demektedirler: bizler sizlere tabi' idik, şimdi siz, bizden Allahın azâbından zerrece bir şey def' edebiliyor musunuz? Eğer, demişlerdir: Allah bize hidayet verse idi elbette sizi hidayeti erdirirdik, şimdi bizler sızlansak da sabretsek de müsavîdir, bizim için kurtuluş yok
Fizilal-il Kuran : Tüm insanlar Allah'ın huzuruna çıktıklarında güçsüz halk yığınları, büyüklük taslayan önderlere «Biz size bağlı idik, size uymuştuk. Şimdi Allah'ın bize vereceği azabın herhangi bir bölümünü başımızdan savabilecek misiniz?» derler. Önderler ise güçsüzlere şu karşılığı verirler, «Eğer Allah bizi doğru yola iletseydi, biz de sizi doğru yola erdirirdik. Şimdi feryad etsek de, sabretsek de farketmez. Çünkü kaçıp sığınabileceğimiz bir yer yok.»
Gültekin Onan : Onların tümü toplanıp (kıyamette) Tanrı'nın huzuruna çıktılar da zayıflar (müstaz'aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki: "Şüphesiz, biz size tabi idik; şimdi siz, bizden Tanrı'nın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Tanrı bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak bir yer yoktur."
Hakkı Yılmaz : Onlar, toplu olarak Allah için ortaya çıktılar. Sonra da zayıf olan kişiler, büyüklük taslayan kişilere: “Şüphesiz bizler, sizlere uyan kimseler idik. Peki, şimdi siz, Allah'ın azabından bir şeyi bizden savar mısınız?” dediler. O büyüklük taslayanlar: “Allah, bize kılavuz olsaydı biz kesinlikle size kılavuz olurduk. Bizler sızlansak ya da sabretsek bizim için birdir. Bizim için kaçacak herhangi bir yer yoktur” dediler
Hasan Basri Çantay : Hepsi toplanıb Allahın huzuruna çıkarlar da zaîfler o büyüklük taslayanlara: «Siz sizin tebeanız (aveneniz) dik. Şimdi siz Allahın azabından (cüz'î) bir şey'i olsun bizden uzaklaşdırıb def edebiliyor musunuz?» derler. Onlar da: «Eğer, derler, Allah bize hidâyet verseydi biz de size elbette doğru bir yol gösterirdik. Şimdi bizler sızlansak da, katlansak da birdir. Bizim için sığınacak hiç bir yer yokdur».
Hayrat Neşriyat : Ve (kıyâmet günü onlar) hep birlikte Allah’ın huzûruna çıkarlar da zayıflar, büyüklük taslayanlara der ki: 'Doğrusu biz size tâbi' idik; şimdi siz, Allah’ın azâbından herhangi bir şeyi bizden def' edebilecek kimseler misiniz?' (Onlar da) derler ki: 'Eğer Allah bizi hidâyete erdirseydi, (biz de) sizi elbette hidâyete sevk ederdik. (Artık) sızlansak da sabretsek de bizim için birdir; bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur!'
İbni Kesir : Onların hepsi; Allah'ın huzuruna toplanıp çıkarlar. Zayıflar büyüklük taslayanlara: Doğrusu biz; size uymuştuk. Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? derler. Onlar da: Allah, bizi doğru yola eriştirseydi; biz de sizi eriştirirdik. Şu halde artık sızlansak da katlansak da birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur, derler.
İskender Evrenosoğlu : Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar. Ve zayıf (güçsüz) olanlar kibirlenenlere şöyle dediler: “Muhakkak ki; biz size tâbî olduk. Şimdi siz, Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz?” Onlar: “Eğer Allah, bizi hidayete erdirseydi elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de, sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur.” dediler.
Muhammed Esed : Ve (o Yargı Günü'nde insanların) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar; işte o zaman, zayıf olanlar bir vakitler büyüklük taslamış olanlara: "Bakın, bizler sizin izleyicilerinizdik" diyecekler, "o halde şimdi bizden Allah'ın azabını biraz olsun savabilecek güçte misiniz?" (Ötekiler buna şöyle) cevap verecekler: "Eğer Allah bize (kurtuluş) yolu(nu) gösterirse, şüphesiz, biz sizi de peşimizden sürükleriz; fakat, görebildiğimiz kadarıyla, şimdi artık sızlansak da, (hak ettiğimiz azaba) katlansak da, hepsi bir: bizim için artık kurtuluş yok!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve hepsi Allah Teâlâ'nın huzuruna çıkmış olacaklardır. Artık zayıflar, kendilerini büyük görmekte bulunmuş olanlara diyecekler ki: Muhakkak biz size tâbi olmuştuk, şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden bertaraf edebilir misiniz? (Onlar da) derler ki: Allah Teâlâ, bize hidâyet etse idi, elbette sizi hidâyete dâvet ederdik. Bizim için şimdi (fazla mahzun olsak da, sabretsek de) müsavîdir. Bizim için bir sığınacak yer yoktur.
Ömer Öngüt : Hepsi Allah'ın huzuruna çıkıp toplanırlar. Güçsüz kimseler büyüklük taslayanlara: “Biz size uymuştuk, sizin bağlılarınızdık, şimdi siz Allah'ın azabından zerrece bir şey olsun savıp bizi koruyabilecek misiniz?” derler. Onlar da: “Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de size doğru yolu gösterirdik. Şimdi artık sızlansak da sabretsek de birdir. Kaçıp sığınacak bir yerimiz yoktur. ” derler.
Şaban Piriş : Hepsi Allah’ın huzuruna çıkarlar; güçsüzler, büyüklük taslayanlara: -Biz size uymuştuk, Allah’ın azabından bizi koruyabilir misiniz? derler. Onlar da: -Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi eriştirirdik. Artık sızlansak da sabretsek de birdir, çünkü kaçacak yerimiz yok, derler.
Suat Yıldırım : Bir de bakarsın kıyamet gününde hepsi toplanarak Allah’ın huzuruna çıkmışlar. Zayıflar büyüklük taslayanlara: "Biz," diyecekler, "Sizlere tâbi idik. Şimdi siz, bize fayda sağlayıp da Allah’ın azabından azcık bir şey uzaklaştırabiliyor musunuz?"Büyüklük taslayanlar şöyle cevap verecekler: "Ne yapalım? Allah bize yol gösterseydi biz de size gösterirdik.Şimdi biz sabretsek de, sızlansak da sonuç değişmez. Anlaşıldı: Bizim kaçıp sığınacağımız bir yer yok!"
Süleyman Ateş : Hepsi Allâh'ın huzûrunda göründüler. Zayıflar, büyüklük taslayan(önder)ler(in)e: "Biz size tâbi idik. Şimdi siz, bizden Allâh'ın azâbından (en ufak) bir şey savabilir misiniz?" dediler. (Büyüklük taslayanlar kendilerini ma'zur göstermek için: "Ne yapalım?") dediler: "Allâh bize yol gösterseydi, biz de size yol gösterirdik. Artık biz sızlansak da, sabretsek de birdir; kaçıp sığınacak bir yerimiz yoktur!"
Tefhim-ul Kuran : Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna (kıyamette) çıktılar da zayıflar (müstaz'aflar) büyüklük taslayanlara (müstekbirlere) dedi ki: «Şüphesiz, biz size tâbi idik; şimdi siz, bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?» Dediler ki: «Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi yakınsak da, sabretsek de farketmez, bizim için kaçacak hiç bir yer yoktur.»
Ümit Şimşek : Derken onların hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüz olanları, büyüklük taslayanlara derler ki: 'Biz size uymuştuk. Şimdi bizi Allah'ın azabından biraz olsun kurtarabiliyor musunuz?' Onlar ise 'Allah bize hidayet verseydi biz de size yol gösterirdik,' derler. 'Artık ister feryad edelim, ister sabredelim, bizim için birdir. Sığınacak hiçbir yer yok!'
Yaşar Nuri Öztürk : Hepsi toplu halde, Allah'ın huzuruna çıkmış olacaklar. Ezilip horlananlar, büyüklük taslayanlara diyecekler ki: "Biz sizin birer uydunuzduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir kısmını bizden uzaklaştırabilir misiniz?" Cevap verecekler: "Allah bize kılavuzluk etseydi elbette biz de size kılavuzluk ederdik. Şimdi inleyip feryat etsek de sabretsek de bir. Sığınacak hiçbir yerimiz yok."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}