"-ndan" ifadesi tarandı:
# İçinde "-ndan" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|عماAMEǎmmā-ndanabout what7x
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:74
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:85
| عما AME ǎmmā şeyden about what 2:134
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:140
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 2:141
| عما AME ǎmmā -ndan of what 2:144
| عما AME ǎmmā -dan of what 2:149
| عما AME ǎmmā -dan of what 3:99
| عما AME ǎmmā when 5:48
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 5:73
| عما AME ǎmmā olanı what 5:95
| عما AME ǎmmā above what 6:100
| عما AME ǎmmā -ndan about what 6:132
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 7:190
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 9:31
| عما AME ǎmmā above what 10:18
| عما AME ǎmmā (yol)dan from that 10:78
| عما AME ǎmmā -dan of what 11:123
| عما AME ǎmmā -ndan from what 14:10
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 14:42
| عما AME ǎmmā About what 15:93
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:1
| عما AME ǎmmā -ndan above what 16:3
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:56
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 16:93
| عما AME ǎmmā -nden above what 17:43
| عما AME ǎmmā şeylerden (above) what 21:22
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 21:23
| عما AME ǎmmā that which 22:2
| عما AME ǎmmā """After a little while" 23:40
| عما AME ǎmmā -ndan above what 23:91
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 23:92
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 27:63
| عما AME ǎmmā şeylerden of what 27:93
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 28:68
| عما AME ǎmmā şeylerden about what 29:13
| عما AME ǎmmā şeylerden above what 30:40
| عما AME ǎmmā -tan about what 34:25
| عما AME ǎmmā -den about what 34:25
| عما AME ǎmmā -dan from what 34:43
| عما AME ǎmmā above what 37:159
| عما AME ǎmmā above what 37:180
| عما AME ǎmmā -ndan above what 39:67
| عما AME ǎmmā -nden above what 43:82
| عما AME ǎmmā şeyden from what 46:3
| عما AME ǎmmā şeylerden from what 52:43
| عما AME ǎmmā from what 59:23
|عنANǎn-ndanabout44x
| عن AN ǎn -den(günahından) for 2:48
| عن AN ǎn about 2:119
| عن AN ǎn (of) 2:123
| عن AN ǎn from 2:130
| عن AN ǎn -nden from 2:142
| عن AN ǎni about 2:189
| عن AN ǎni about 2:217
| عن AN ǎn -ndan from 2:217
| عن AN ǎn -den from 2:217
| عن AN ǎn -nden from 2:217
| عن AN ǎni -tan about 2:219
| عن AN ǎni -den about 2:220
| عن AN ǎni -den about 2:222
| عن AN ǎn through 2:233
| عن AN ǎni -den of 3:97
| عن AN ǎn -ndan from 3:99
| عن AN ǎni from 3:104
| عن AN ǎni -ten [from] 3:110
| عن AN ǎni -ten [from] 3:114
| عن AN ǎni [from] 3:134
| عن AN ǎn from 3:168
| عن AN ǎni from 3:185
| عن AN ǎn of 4:4
| عن AN ǎn on 4:29
| عن AN ǎn -nden from 4:46
| عن AN ǎn -dan [about] 4:102
| عن AN ǎni for 4:107
| عن AN ǎn [of] 4:149
| عن AN ǎn for 4:153
| عن AN ǎn from 4:160
| عن AN ǎn -undan from 4:167
| عن AN ǎn from 4:172
| عن AN ǎni from 5:2
| عن AN ǎn from 5:13
| عن AN ǎn -ndan of 5:15
| عن AN ǎn -ndan from 5:49
| عن AN ǎn -nden from 5:54
| عن AN ǎn from 5:60
| عن AN ǎn from 5:63
| عن AN ǎn -ndan from 5:77
| عن AN ǎn -ten from 5:79
| عن AN ǎn -tan from 5:91
| عن AN ǎn hakkında about 5:101
| عن AN ǎn towards 6:93
| عن AN ǎni -dan from 6:106
| عن AN ǎn -ndan from 6:116
| عن AN ǎn -ndan from 6:117
| عن AN ǎni -dan from 6:147
| عن AN ǎn -ndan from 6:153
| عن AN ǎn about 6:156
| عن AN ǎn -den from 6:157
| عن AN ǎn (-tan) from 7:20
| عن AN ǎn from 7:22
| عن AN ǎn -ndan from 7:45
| عن AN ǎn -ndan towards 7:77
| عن AN ǎn -ndan from 7:86
| عن AN ǎn -den from 7:146
| عن AN ǎn from 7:154
| عن AN ǎni -ten from 7:157
| عن AN ǎni -ndan about 7:163
| عن AN ǎni -ten [from] 7:165
| عن AN ǎn -den about 7:166
| عن AN ǎn -ndan about 7:172
| عن AN ǎni about 7:187
| عن AN ǎni -den from 7:199
| عن AN ǎn -tan from 7:206
| عن AN ǎni -den about 8:1
| عن AN ǎni from 8:34
| عن AN ǎn from 8:36
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn on 8:42
| عن AN ǎn -ndan from 8:47
| عن AN ǎn -ndan from 9:9
| عن AN ǎn willingly, 9:29
| عن AN ǎn -ndan from 9:34
| عن AN ǎn [on] 9:66
| عن AN ǎni what 9:67
| عن AN ǎni -ten from 9:71
| عن AN ǎni -tan with 9:96
| عن AN ǎn from 9:104
| عن AN ǎni -ten [on] 9:112
| عن AN ǎn -den because 9:114
| عن AN ǎn -nden after 9:120
| عن AN ǎn to 9:120
| عن AN ǎn -den (are) of 10:7
| عن AN ǎn -dan of 10:29
| عن AN ǎn -den from 10:61
| عن AN ǎn -dan from 10:88
| عن AN ǎn -den of 10:92
| عن AN ǎn to 10:101
| عن AN ǎn from 11:19
| عن AN ǎn on 11:53
| عن AN ǎn -den from 11:74
| عن AN ǎn from 11:76
| عن AN ǎni -tan from 11:116
| عن AN ǎn from 12:23
| عن AN ǎn about 12:26
| عن AN ǎn from 12:29
| عن AN ǎn about 12:30
| عن AN ǎn [from] 12:32
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎn from 12:51
| عن AN ǎni -ndan from 12:110
| عن AN ǎni -dan from 13:33
| عن AN ǎn -ndan from 14:3
| عن AN ǎn -ndan from 14:30
| عن AN ǎn -ndan about 15:51
| عن AN ǎni -den from 15:70
| عن AN ǎni from 15:94
| عن AN ǎni to 16:48
| عن AN ǎn -ndan from 16:88
| عن AN ǎni [from] 16:90
| عن AN ǎn -dan from 16:94
| عن AN ǎn for 16:111
| عن AN ǎn -ndan from 16:125
| عن AN ǎni from 17:73
| عن AN ǎni -tan concerning 17:85
| عن AN ǎn from 18:17
| عن AN ǎn of 18:28
| عن AN ǎn against 18:50
| عن AN ǎn about 18:70
| عن AN ǎn about 18:76
| عن AN ǎn on 18:82
| عن AN ǎn about 18:83
| عن AN ǎn karşı from 18:101
| عن AN ǎn -dan (from) 19:46
| عن AN ǎn -den (ayrılmaya) from 20:83
| عن AN ǎni -dan about 20:105
| عن AN ǎn -tan from 20:124
| عن AN ǎn to 21:19
| عن AN ǎn -nden from 21:32
| عن AN ǎn -nden from 21:39
| عن AN ǎn -ndan from 21:39
| عن AN ǎn -inden from 21:42
| عن AN ǎn -ndan from 22:9
| عن AN ǎn -ndan from 22:25
| عن AN ǎni -den defends 22:38
| عن AN ǎni -ten from 22:41
| عن AN ǎni -den from 23:3
| عن AN ǎni -tan of 23:17
| عن AN ǎn -nden from 23:71
| عن AN ǎni -dan from 23:74
| عن AN ǎn -tan from 24:37
| عن AN ǎn -nden from 24:43
| عن AN ǎn [from] 24:63
| عن AN ǎni -den from 25:29
| عن AN ǎn -dan from 25:42
| عن AN ǎni from 26:212
| عن AN ǎni -dan from 27:24
| عن AN ǎn [on] 27:44
| عن AN ǎn -ndan from 27:81
| عن AN ǎn from 28:11
| عن AN ǎn -ndan about 28:78
| عن AN ǎn -nden from 28:87
| عن AN ǎni -den of 29:6
| عن AN ǎni -dan from 29:38
| عن AN ǎni -den from 29:45
| عن AN ǎni -ten about 30:7
| عن AN ǎn -ndan from 30:53
| عن AN ǎn -ndan from 31:6
| عن AN ǎni -ten from 31:17
| عن AN ǎn [for] 31:33
| عن AN ǎn için [for] 31:33
| عن AN ǎni -dan from 32:16
| عن AN ǎn -ndan about 33:8
| عن AN ǎn --den about 33:20
| عن AN ǎni about 33:63
| عن AN ǎn -dan from 34:12
| عن AN ǎn on 34:15
| عن AN ǎn -nden on 34:23
| عن AN ǎni -ten from 34:32
| عن AN ǎni -dan from 37:28
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -ndan from 38:26
| عن AN ǎn -tan (ötürü) over 38:32
| عن AN ǎn -ndan from 39:8
| عن AN ǎni from 40:37
| عن AN ǎn to 40:60
| عن AN ǎn -ndan of 42:25
| عن AN ǎni -den [of] 42:25
| عن AN ǎn [from] 42:30
| عن AN ǎn [from] 42:34
| عن AN ǎn -nden from 43:36
| عن AN ǎni -dan from 43:37
| عن AN ǎn -ndan for 44:41
| عن AN ǎn -ndan of 46:5
| عن AN ǎn -nden [from] 46:16
| عن AN ǎn -dan from 46:22
| عن AN ǎn -dan from 47:1
| عن AN ǎn -ndan from 47:32
| عن AN ǎn -ndan from 47:34
| عن AN ǎn karşı from 47:38
| عن AN ǎni -den with 48:18
| عن AN ǎni -dan from 48:25
| عن AN ǎni on 50:17
| عن AN ǎn karşı against 51:44
| عن AN ǎni -dan from 53:3
| عن AN ǎn -den from 53:29
| عن AN ǎn -tan from 53:29
| عن AN ǎn -ndan from 53:30
| عن AN ǎn -ndan they demanded from him 54:37
| عن AN ǎn -ndan about 55:39
| عن AN ǎni -tan from 58:8
| عن AN ǎn -ndan from 58:16
| عن AN ǎni -den from 60:8
| عن AN ǎni -den from 60:9
| عن AN ǎn -ndan from 63:2
| عن AN ǎn -tan from 63:9
| عن AN ǎn against 65:8
| عن AN ǎn -ndan da [of] 66:3
| عن AN ǎn -ndan from 68:7
| عن AN ǎn from 68:42
| عن AN ǎni -dan On 70:37
| عن AN ǎn -tan from 72:17
| عن AN ǎni About 74:41
| عن AN ǎni -ten (that) from 74:49
| عن AN ǎni -den (mi?) About 78:2
| عن AN ǎni -den from 79:40
| عن AN ǎni -ten about 79:42
| عن AN ǎn -nden from 83:15
| عن AN ǎn -dan from 84:19
| عن AN ǎni -den about 102:8
| عن AN ǎn -nden about 107:5
|مماMMEmimmā-ndanfrom (those) whom4x
| مما MME mimmā -den about what 2:23
| مما MME mimmā yerden from what 2:36
| مما MME mimmā şeylerden out of what 2:61
| مما MME mimmā ötürü for what 2:79
| مما MME mimmā ötürü for what 2:79
| مما MME mimmā şeylerden of what 2:168
| مما MME mimmā of what 2:202
| مما MME mimmā şeylerden whatever 2:229
| مما MME mimmā -ndan of what 2:248
| مما MME mimmā şeyleri that which 2:251
| مما MME mimmā of what 2:254
| مما MME mimmā şeylerden of what 2:264
| مما MME mimmā şeylerden from what 3:92
| مما MME mimmā şeylerden than what 3:157
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:7
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:7
| مما MME mimmā olandan of what 4:7
| مما MME mimmā of what 4:11
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā of what 4:12
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:32
| مما MME mimmā şeylerden of what 4:32
| مما MME mimmā -ndan of what 4:33
| مما MME mimmā -tan from what 4:39
| مما MME mimmā -şeylerden about what 4:65
| مما MME mimmā of what 4:176
| مما MME mimmā of what 5:4
| مما MME mimmā şeylerden of what 5:4
| مما MME mimmā şeyden of what 5:13
| مما MME mimmā şeyden of what 5:14
| مما MME mimmā şeylerin of what 5:15
| مما MME mimmā dolayı for what 5:83
| مما MME mimmā of what 5:88
| مما MME mimmā şeylerden of what 6:19
| مما MME mimmā şeylerden of what 6:78
| مما MME mimmā (hayvan)lardan of what 6:118
| مما MME mimmā olanlardan of what 6:119
| مما MME mimmā şeylerden of that, 6:121
| مما MME mimmā -e göre for what 6:132
| مما MME mimmā şeylerden out of what 6:136
| مما MME mimmā of what 6:142
| مما MME mimmā of what 7:50
| مما MME mimmā from what 8:69
| مما MME mimmā (fidye)den than what 8:70
| مما MME mimmā öyle ki from which 10:24
| مما MME mimmā -dan from what 10:41
| مما MME mimmā -dan from what 10:41
| مما MME mimmā şeylerden than what 10:58
| مما MME mimmā şeyden of what 10:94
| مما MME mimmā -dan of what 11:35
| مما MME mimmā of what 11:54
| مما MME mimmā şeyden about what 11:62
| مما MME mimmā şeylerin of what 11:91
| مما MME mimmā hakkında as to what 11:109
| مما MME mimmā şeyden than what 12:33
| مما MME mimmā şeylerdendir (is) of what 12:37
| مما MME mimmā from which 12:47
| مما MME mimmā of what 12:48
| مما MME mimmā şeyden from what 13:22
| مما MME mimmā şeye karşı about what 14:9
| مما MME mimmā şeylerden of what 14:18
| مما MME mimmā -şeyden from what 14:31
| مما MME mimmā of what 16:56
| مما MME mimmā olandan from what 16:66
| مما MME mimmā from what 16:81
| مما MME mimmā of what 16:114
| مما MME mimmā for what 16:127
| مما MME mimmā şeyndendir (is) from what 17:39
| مما MME mimmā herhangi bir of what 17:51
| مما MME mimmā of what 18:49
| مما MME mimmā şeyden of what 18:66
| مما MME mimmā ötürü for what 21:18
| مما MME mimmā of what 22:47
| مما MME mimmā -ndekinden from what 23:21
| مما MME mimmā -den of what 23:33
| مما MME mimmā -den of what 23:33
| مما MME mimmā şeylerden of what 24:26
| مما MME mimmā -ndan from (those) whom 24:33
| مما MME mimmā thereof 25:49
| مما MME mimmā şeylerden from what 26:169
| مما MME mimmā şeylerden of what 26:216
| مما MME mimmā -nden than what 27:36
| مما MME mimmā -ndan from what 27:70
| مما MME mimmā than what 30:9
| مما MME mimmā of what 32:5
| مما MME mimmā -nden from those (whom) 33:50
| مما MME mimmā of what 33:69
| مما MME mimmā -şeyden out of what 35:29
| مما MME mimmā of what 36:36
| مما MME mimmā from what 36:47
| مما MME mimmā şeylerden from what 36:71
| مما MME mimmā from what 39:4
| مما MME mimmā şeyler hakkında about what 40:34
| مما MME mimmā şeye karşı from what 41:5
| مما MME mimmā of what 41:22
| مما MME mimmā yüzünden of what 42:22
| مما MME mimmā of what, 43:16
| مما MME mimmā şeyden than what 43:24
| مما MME mimmā şeylerden from what 43:26
| مما MME mimmā şeylerden than what 43:32
| مما MME mimmā işlerden for what 46:19
| مما MME mimmā from what 52:22
| مما MME mimmā şeylerden of what 56:20
| مما MME mimmā of what 56:21
| مما MME mimmā şeylerden of what 57:7
| مما MME mimmā ötürü of what 59:9
| مما MME mimmā şeyden from what 65:7
| مما MME mimmā şeyden from what 70:39
| مما MME mimmā dolayı Because of 71:25
| مما MME mimmā şeylerden from what 77:42
|منMNmin-ndan(is)130x
| من MN min -den from 2:4
| من MN min -nden from 2:5
| من MN men öyleleri de (are some) who 2:8
| من MN mine -ten from 2:19
| من MN mine -nden from 2:19
| من MN min (siz)-den from 2:21
| من MN mine -ten from 2:22
| من MN mine -den [of] 2:22
| من MN min [of] 2:23
| من MN min -dan from 2:23
| من MN min -ndan [from] 2:25
| من MN min -den of 2:25
| من MN min -den from 2:25
| من MN min -nden from 2:26
| من MN min -dan from 2:27
| من MN men kimse (one) who 2:30
| من MN mine -dan of 2:34
| من MN mine -den of 2:35
| من MN min -nden from 2:37
| من MN min -nden from 2:49
| من MN min -den from 2:49
| من MN min -ndan from 2:51
| من MN min -ndan from 2:52
| من MN min -ndan from 2:56
| من MN min -den from 2:57
| من MN mine -ten from 2:59
| من MN min -ından from 2:60
| من MN min -nden of 2:61
| من MN mine -tan of 2:61
| من MN men kim who 2:62
| من MN min -ından from 2:64
| من MN mine -dan of 2:64
| من MN mine -den among 2:67
| من MN min -ından from 2:74
| من MN mine from 2:74
| من MN min -ndan from 2:74
| من MN min -ından from 2:75
| من MN min (is) 2:79
| من MN men kim whoever 2:81
| من MN min -dan from 2:84
| من MN min from 2:85
| من MN men kimsenin (for the one) who 2:85
| من MN min -ndan from 2:87
| من MN min of 2:89
| من MN min from 2:89
| من MN min of 2:90
| من MN men kimsenin whom 2:90
| من MN min -ndan from 2:90
| من MN min from 2:91
| من MN min -ndan from 2:92
| من MN min (değil de) from 2:94
| من MN mine -dan from 2:96
| من MN men kim """Whoever" 2:97
| من MN men kim Whoever 2:98
| من MN min (of) 2:101
| من MN mine of 2:101
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min any 2:102
| من MN min (of) 2:103
| من MN min -nden from 2:105
| من MN min hiçbir any 2:105
| من MN min -den from 2:105
| من MN men kimseye whom 2:105
| من MN min (bir parça) (of) 2:106
| من MN min from 2:107
| من MN min hiçbir any 2:107
| من MN min from 2:108
| من MN min -nden from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min from 2:109
| من MN min (even) from 2:109
| من MN min of 2:110
| من MN men kimseden who 2:111
| من MN men kim whoever 2:112
| من MN min from 2:118
| من MN mine -den of 2:120
| من MN mine from 2:120
| من MN min hiç any 2:120
| من MN min -ından [from] 2:125
| من MN mine with 2:126
| من MN men kimseleri (to) whoever 2:126
| من MN mine -dan of 2:127
| من MN men kimseen who 2:130
| من MN min from 2:133
| من MN mine of 2:135
| من MN min -nden from 2:136
| من MN mine -'tan than 2:138
| من MN mine tarafından from 2:140
| من MN mine -dan from 2:142
| من MN men kimseyi whom 2:142
| من MN men kimseyi (he) who 2:143
| من MN min -nden from 2:144
| من MN min -den from 2:145
| من MN mine -den of 2:145
| من MN min -dendir (is) from 2:147
| من MN mine -dan among 2:147
| من MN min -den from 2:149
| من MN mine (gibi) of 2:155
| من MN mine of 2:155
| من MN min -nden from 2:157
| من MN min -ndandır (are) from 2:158
| من MN mine -den of 2:159
| من MN min from 2:159
| من MN mine -ten from 2:164
| من MN min [of] 2:164
| من MN min -ten [of] 2:164
| من MN men kimi who 2:165
| من MN min from 2:165
| من MN mine -den [from] 2:166
| من MN mine -ten from 2:167
| من MN min -nden from 2:172
| من MN mine -tan of 2:174
| من MN men kişinin (is he) who 2:177
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min tarafından from 2:178
| من MN min -den from 2:182
| من MN min from 2:183
| من MN min -de of 2:184
| من MN mine of 2:185
| من MN min from 2:185
| من MN mine -ten from 2:187
| من MN mine of 2:187
| من MN min from 2:188
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN meni kişinin (is one) who 2:189
| من MN min -ndan from 2:189
| من MN min from 2:191
| من MN mine -ten than 2:191
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min -ndan of 2:196
| من MN min of 2:196
| من MN mine -dan of 2:196
| من MN min of 2:197
| من MN min from 2:198
| من MN min -tan from 2:198
| من MN min [from] 2:198
| من MN min from 2:199
| من MN men kimi who 2:200
| من MN min hiçbir [of] 2:200
| من MN men kimi de who 2:201
| من MN men kiminin (is the one) who 2:204
| من MN men öylesi var ki (is the one) who 2:207
| من MN min from 2:209
| من MN mine of 2:210
| من MN min of 2:211
| من MN min from 2:211
| من MN mine [of] 2:212
| من MN men kimseye whom 2:212
| من MN min from 2:213
| من MN mine of 2:213
| من MN men kimseyi whom 2:213
| من MN min from 2:214
| من MN min -dan of 2:215
| من MN min -dan of 2:215
| من MN mine -ten than 2:217
| من MN min -ndan than 2:219
| من MN mine -den from 2:220
| من MN min -dan than 2:221
| من MN min -ten than 2:221
| من MN min -den from 2:222
| من MN min from 2:226
| من MN min from 2:230
| من MN mine -tan of 2:231
| من MN men kimseye whoever 2:232
| من MN min of 2:235
| من MN min from 2:237
| من MN min [of] 2:240
| من MN min -ndan from 2:243
| من MN men kimdir Who 2:245
| من MN min of 2:246
| من MN min from 2:246
| من MN min -dan from 2:246
| من MN mine -dan of 2:247
| من MN men kimseye (to) whom 2:247
| من MN min -den from 2:248
| من MN meni kimsenin whoever 2:249
| من MN min of 2:249
| من MN men kimine (were those with) whom 2:253
| من MN min (came) from 2:253
| من MN min from 2:253
| من MN men kimileri (are some) who 2:253
| من MN men kimi de (are some) who 2:253
| من MN min from 2:254
| من MN men kimdir Who 2:255
| من MN min -nden of 2:255
| من MN mine from 2:256
| من MN mine -dan from 2:257
| من MN mine -tan from 2:257
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan from 2:258
| من MN mine -dan of 2:260
| من MN min -dan than 2:263
| من MN min from 2:265
| من MN min -dan of 2:266
| من MN min [from] 2:266
| من MN min of 2:266
| من MN min -nden from 2:267
| من MN mine -den from 2:267
| من MN men kimseye (to) whom 2:269
| من MN min (out) of 2:270
| من MN min of 2:270
| من MN min hiçbir any 2:270
| من MN min bir kısmını [of] 2:271
| من MN men kimseyi whom 2:272
| من MN min her of 2:272
| من MN min -dan of 2:272
| من MN mine dolayı (because) of 2:273
| من MN min -dan of 2:273
| من MN mine with 2:275
| من MN min -nden from 2:275
| من MN mine -dan of 2:278
| من MN mine (tarafından) from 2:279
| من MN min -den among 2:282
| من MN mine -den of 2:282
| من MN men kimseyi whom 2:284
| من MN min -nden from 2:285
| من MN min -nden of 2:285
| من MN min (were) from 2:286
| من MN min From 3:4
| من MN min (is) 3:7
| من MN min from 3:8
| من MN mine karşı against 3:10
| من MN min (were) from 3:11
| من MN men kimseyi whom 3:13
| من MN mine of 3:14
| من MN mine of 3:14
| من MN min than 3:15
| من MN min from 3:15
| من MN mine from 3:15
| من MN min from 3:19
| من MN mine arasında among 3:21
| من MN min hiçbir any 3:22
| من MN mine -tan of 3:23
| من MN men kimseye (to) whom 3:26
| من MN men kimseyi whom 3:26
| من MN men kimseyi whom 3:26
| من MN mine -den from 3:27
| من MN mine -den from 3:27
| من MN men kimseyi (to) whom 3:27
| من MN min from 3:28
| من MN mine from 3:28
| من MN min -dan of 3:30
| من MN min -ten of 3:30
| من MN min -ndan from 3:34
| من MN mine -nden from 3:36
| من MN min (is) 3:37
| من MN men kimseye (to) whom 3:37
| من MN min from 3:38
| من MN mine -tan from 3:39
| من MN mine -den among 3:39
| من MN min -ndendir (is) from 3:44
| من MN min -den from 3:49
| من MN mine -dan from 3:49
| من MN mine of 3:50
| من MN min -den from 3:50
| من MN men kimler """Who" 3:52
| من MN mine -den from 3:55
| من MN min hiçbir any 3:56
| من MN mine -den of 3:58
| من MN min -tan from 3:59
| من MN min -den (gelen) (is) from 3:60
| من MN mine -dan among 3:60
| من MN min from 3:61
| من MN mine -den of 3:61
| من MN min hiçbir (of) 3:62
| من MN min from 3:64
| من MN min from 3:65
| من MN mine -den from 3:67
| من MN min -nden from 3:69
| من MN min -nden of 3:72
| من MN men kimseye (to) whom 3:73
| من MN men kimseye whom 3:74
| من MN men öylesi (vardır ki) (is he) who, 3:75
| من MN men öylesi (de vardır ki) (is he) who, 3:75
| من MN men kim whoever 3:76
| من MN mine -tan (is) from 3:78
| من MN mine (is) from 3:78
| من MN min -ndandır (is) 3:78
| من MN min -ndan (is) 3:78
| من MN min from 3:79
| من MN min of 3:81
| من MN mine among 3:81
| من MN men olanların hepsi whatever 3:83
| من MN min tarafından from 3:84
| من MN mine (will be) from 3:85
| من MN min from 3:89
| من MN min -nden from 3:91
| من MN min hiçbir any 3:91
| من MN min herhangi bir of 3:92
| من MN min from 3:93
| من MN min from 3:94
| من MN mine -dan of 3:95
| من MN meni -den/dan (for one) who 3:97
| من MN men kimseleri (those) who 3:99
| من MN mine herhangi bir from 3:100
| من MN mine -ten of 3:103
| من MN min -dan from 3:105
| من MN mine from 3:112
| من MN mine from 3:112
| من MN mine from 3:112
| من MN min -nden among 3:113
| من MN mine -dendir (are) from 3:114
| من MN min -ten of 3:115
| من MN mine karşı against 3:116
| من MN min from 3:118
| من MN min -ndan from 3:118
| من MN mine -den (out) of 3:119
| من MN min -den from 3:121
| من MN mine [of] 3:124
| من MN min [of] 3:125
| من MN mine [of] 3:125
| من MN min from 3:126
| من MN mine -den of 3:127
| من MN mine of 3:128
| من MN men dimseye whom 3:129
| من MN min -den from 3:133
| من MN min tarafından from 3:136
| من MN min from 3:136
| من MN min from 3:137
| من MN min from 3:143
| من MN min from 3:144
| من MN min den from 3:146
| من MN min from 3:152
| من MN men kiminiz (are some) who 3:152
| من MN men kiminiz (are some) who 3:152
| من MN min from 3:154
| من MN mine from 3:154
| من MN min hiçbir any 3:154
| من MN mine from 3:154
| من MN mine from 3:157
| من MN mine from 3:159
| من MN min from 3:159
| من MN min from 3:160
| من MN mine of 3:162
م ن ن|MNN من MN menne lutufta bulundu bestowed a Favor 3:164
| من MN min from 3:164
| من MN min from 3:164
| من MN min (is) 3:165
| من MN min -ndan of 3:170
| من MN min [from] 3:170
| من MN mine from 3:171
| من MN min from 3:172
| من MN mine -tan of 3:174
| من MN mine -den from 3:179
| من MN min -nden from 3:179
| من MN men kimi whom 3:179
| من MN min -ndan of 3:180
| من MN min from 3:183
| من MN min from 3:184
| من MN mine from 3:186
| من MN min from 3:186
| من MN min (is) of 3:186
| من MN mine -dan from 3:188
| من MN men kimi whom 3:192
| من MN min hiçbir (are) any 3:192
| من MN min [from] 3:195
| من MN min from 3:195
| من MN min -ndan from 3:195
| من MN min -ndan from 3:195
| من MN min from 3:195
| من MN min -ndan from 3:198
| من MN min from 3:198
| من MN min -nden among 3:199
| من MN min -ten from 4:1
| من MN mine -dan from 4:3
| من MN min from 4:9
| من MN min from 4:11
| من MN mine tarafından from 4:11
| من MN min from 4:12
| من MN min from 4:12
| من MN min -ndan than 4:12
| من MN min from 4:12
| من MN mine -tan from 4:12
| من MN min from 4:13
| من MN min -dan from 4:15
| من MN min -ndan from 4:17
| من MN mine of 4:22
| من MN mine from 4:23
| من MN min of 4:23
| من MN min -den (are) from 4:23
| من MN mine -dan of 4:24
| من MN min from 4:24
| من MN min -dan (alsın) of 4:25
| من MN min -densiniz (are) from 4:25
| من MN mine of 4:25
| من MN min from 4:26
| من MN min -ndan of 4:32
| من MN min -ndan from 4:34
| من MN min -nden from 4:35
| من MN min -nden from 4:35
| من MN men kimselerin (the one) who 4:36
| من MN min -nden of 4:37
| من MN min -ndan from 4:40
| من MN min from 4:41
| من MN mine -ten from 4:43
| من MN mine -tan of 4:44
| من MN mine Of 4:46
| من MN min from 4:47
| من MN men whom 4:49
| من MN mine -tan of 4:51
| من MN mine -den than 4:51
| من MN mine -ten of 4:53
| من MN min -ndan from 4:54
| من MN men kimi (are some) who 4:55
| من MN men kimi de (are some) who 4:55
| من MN min -ndan from 4:57
| من MN min from 4:60
| من MN min hiçbir any 4:64
| من MN min -dan from 4:66
| من MN min -dan from 4:67
| من MN mine of 4:69
| من MN mine -tandır of 4:70
| من MN mine -tan from 4:73
| من MN mine (uğrunda) among 4:75
| من MN min of 4:75
| من MN min from 4:75
| من MN min from 4:75
| من MN min -ındandır (is) 4:78
| من MN min -dendir (is) 4:78
| من MN min -ındandır (is) 4:78
| من MN min her of 4:79
| من MN min her of 4:79
| من MN men kim (He) who 4:80
| من MN min -dan from 4:81
| من MN min -ından (of) 4:82
| من MN mine (dair) of 4:83
| من MN men kim Whoever 4:85
| من MN mine -tan than 4:87
| من MN men kimseyi whom 4:88
| من MN min -tan from 4:92
| من MN min from 4:92
| من MN mine tarafından from 4:92
| من MN min from 4:94
| من MN mine among 4:95
| من MN mine among 4:98
| من MN min -den/dan from 4:100
| من MN mine -dan [of] 4:101
| من MN min from 4:102
| من MN min (because) of 4:102
| من MN mine from 4:104
| من MN men kimseyi (the one) who 4:107
| من MN mine from 4:108
| من MN mine from 4:108
| من MN mine of 4:108
| من MN men kim who 4:109
| من MN min hiçbir in 4:113
| من MN min of 4:114
| من MN men kimse (he) who 4:114
| من MN min from 4:115
| من MN min from 4:117
| من MN min -dan from 4:118
| من MN min from 4:119
| من MN min from 4:122
| من MN mine -tan than 4:122
| من MN men kimse Whoever 4:123
| من MN min from 4:123
| من MN mine [of] 4:124
| من MN min from 4:124
| من MN mine hakkında of 4:127
| من MN min her of 4:127
| من MN min from 4:128
| من MN min from 4:130
| من MN min from 4:131
| من MN men kim Whoever 4:134
| من MN min from 4:136
| من MN min (from) 4:139
| من MN mine from 4:141
| من MN mine from 4:141
| من MN min from 4:144
| من MN mine of 4:145
| من MN mine [of] 4:148
| من MN men kendisine (by the one) who 4:148
| من MN mine -ten from 4:153
| من MN min than 4:153
| من MN min from 4:153
| من MN min hiç [of] 4:157
| من MN min her biri from 4:159
| من MN mine of 4:160
| من MN min from 4:162
| من MN min from 4:163
| من MN min from 4:164
| من MN min -den from 4:170
| من MN min from 4:173
| من MN min from 4:173
| من MN min from 4:174
| من MN min of 5:2
| من MN min of 5:3
| من MN mine of 5:4
| من MN mine -dan from 5:5
| من MN mine from 5:5
| من MN min from 5:5
| من MN mine (will be) among 5:5
| من MN mine from 5:6
| من MN min hiçbir any 5:6
| من MN min from 5:12
| من MN mine -tan of 5:15
| من MN mine -tan from 5:15
| من MN meni kimseleri (those) who 5:16
| من MN mine -dan from 5:16
| من MN mine karşı against 5:17
| من MN men kimseye whom 5:18
| من MN mine of 5:19
| من MN min any 5:19
| من MN mine from 5:20
| من MN mine -den from 5:23
| من MN min from 5:27
| من MN mine from 5:27
| من MN mine from 5:27
| من MN min among 5:29
| من MN mine -dan of 5:30
| من MN mine -dan of 5:31
| من MN min From 5:32
| من MN men kim who 5:32
| من MN min of 5:33
| من MN mine from 5:33
| من MN min from 5:34
| من MN min from 5:36
| من MN mine -ten of 5:37
| من MN mine -tan from 5:38
| من MN min from 5:39
| من MN men kimseye whom 5:40
| من MN mine of 5:41
| من MN min from 5:41
| من MN mine karşı against 5:41
| من MN min from 5:43
| من MN min of 5:44
| من MN mine of 5:46
| من MN mine of 5:46
| من MN mine of 5:48
| من MN mine of 5:48
| من MN mine -dan of 5:49
| من MN mine -tan than 5:50
| من MN min from 5:52
| من MN men kim Whoever 5:54
| من MN men kimseye whom 5:54
| من MN mine from 5:57
| من MN min from 5:57
| من MN min from 5:59
| من MN min -ndan than 5:60
| من MN men kim(ler)e Whom 5:60
| من MN min -den from 5:64
| من MN min -nden from 5:66
| من MN min -nden from 5:66
| من MN min -den from 5:67
| من MN mine -dan from 5:67
| من MN min -den from 5:68
| من MN min -den from 5:68
| من MN men kimseler whoever 5:69
| من MN men kim who 5:72
| من MN min hiç any 5:72
| من MN min hiçbir [of] 5:73
| من MN min from 5:75
| من MN min from 5:76
| من MN min from 5:77
| من MN min -ndan from 5:78
| من MN mine with 5:83
| من MN mine of 5:83
| من MN mine from 5:84
| من MN min from 5:85
| من MN min of 5:89
| من MN min from 5:90
| من MN mine of 5:94
| من MN men kimin who 5:94
| من MN mine -dan of 5:95
| من MN min from 5:102
| من MN min ne of 5:103
| من MN men kimse (those) who 5:105
| من MN min from 5:106
| من MN min from 5:106
| من MN mine from 5:107
| من MN min than 5:107
| من MN mine -dan from 5:110
| من MN mine -ten from 5:112
| من MN mine among 5:113
| من MN mine -ten from 5:114
| من MN mine among 5:115
| من MN min from 5:116
| من MN min from 5:119
| من MN min -dan from 6:2
| من MN min hiçbir [of] 6:4
| من MN min -inden from 6:4
| من MN min from 6:6
| من MN min -den of 6:6
| من MN min from 6:6
| من MN min from 6:6
| من MN min from 6:10
| من MN men olanların who 6:14
| من MN mine of 6:14
| من MN men kim Whoever 6:16
| من MN men kimseler (are those) who 6:25
| من MN mine -dan among 6:27
| من MN min from 6:28
| من MN min from 6:34
| من MN min -inden of 6:34
| من MN mine -den of 6:35
| من MN min -nden from 6:37
| من MN min hiçbir [of] 6:38
| من MN min hiçbir [of] 6:38
| من MN men kimseyi Whoever 6:39
| من MN min from 6:42
| من MN men kimdir? who 6:46
| من MN min of 6:51
| من MN min -ndan of 6:52
| من MN min hiçbir [of] 6:52
| من MN min -dan from 6:52
| من MN min hiçbir [of] 6:52
| من MN mine -den of 6:52
م ن ن|MNN من MN menne lutfu layık gördü (whom has been) favored 6:53
| من MN min -dan from 6:53
| من MN men kim who 6:54
| من MN min from 6:54
| من MN min from 6:56
| من MN mine from 6:56
| من MN min -den from 6:57
| من MN min hiçbir of 6:59
| من MN men kim """Who" 6:63
| من MN min -ndan from 6:63
| من MN min from 6:63
| من MN mine -den from 6:63
| من MN min from 6:65
| من MN min from 6:65
| من MN min of 6:69