» 13 / Ra’d  6:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ (VYSTACLVNK) = ve yesteǎ'cilūneke : ve senden acele istiyorlar
2. بِالسَّيِّئَةِ (BELSYÙT) = bis-seyyieti : kötülüğü
3. قَبْلَ (GBL) = ḳable : önce
4. الْحَسَنَةِ (ELḪSNT) = l-Haseneti : iyilikten
5. وَقَدْ (VGD̃) = ve ḳad : ve oysa
6. خَلَتْ (ḢLT) = ḣalet : gelip geçti
7. مِنْ (MN) = min :
8. قَبْلِهِمُ (GBLHM) = ḳablihimu : onlardan önce
9. الْمَثُلَاتُ (ELMS̃LET) = l-meṧulātu : benzerleri
10. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
11. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
12. لَذُو (LZ̃V) = leƶū : sahibidir
13. مَغْفِرَةٍ (MĞFRT) = meğfiratin : mağfiret
14. لِلنَّاسِ (LLNES) = linnāsi : insanlar için
15. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : karşı
16. ظُلْمِهِمْ (ƵLMHM) = Zulmihim : zulümlerine
17. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
18. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbinin
19. لَشَدِيدُ (LŞD̃YD̃) = leşedīdu : pek çetindir
20. الْعِقَابِ (ELAGEB) = l-ǐḳābi : azabı
ve senden acele istiyorlar | kötülüğü | önce | iyilikten | ve oysa | gelip geçti | | onlardan önce | benzerleri | ve şüphesiz | Rabbin | sahibidir | mağfiret | insanlar için | karşı | zulümlerine | ve şüphesiz | Rabbinin | pek çetindir | azabı |

[ACL] [SVE] [GBL] [ḪSN] [] [ḢLV] [] [GBL] [MS̃L] [] [RBB] [] [ĞFR] [NVS] [] [ƵLM] [] [RBB] [ŞD̃D̃] [AGB]
VYSTACLVNK BELSYÙT GBL ELḪSNT VGD̃ ḢLT MN GBLHM ELMS̃LET VÎN RBK LZ̃V MĞFRT LLNES AL ƵLMHM VÎN RBK LŞD̃YD̃ ELAGEB

ve yesteǎ'cilūneke bis-seyyieti ḳable l-Haseneti ve ḳad ḣalet min ḳablihimu l-meṧulātu ve inne rabbeke leƶū meğfiratin linnāsi ǎlā Zulmihim ve inne rabbeke leşedīdu l-ǐḳābi
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

 » 13 / Ra’d  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستعجلونك ع ج ل | ACL VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden acele istiyorlar And they ask you to hasten
بالسيئة س و ا | SVE BELSYÙT bis-seyyieti kötülüğü the evil
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
الحسنة ح س ن | ḪSN ELḪSNT l-Haseneti iyilikten the good
وقد | VGD̃ ve ḳad ve oysa and verily
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet gelip geçti has occurred
من | MN min from
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihimu onlardan önce before them
المثلات م ث ل | MS̃L ELMS̃LET l-meṧulātu benzerleri [the] similar punishments.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) full
مغفرة غ ف ر | ĞFR MĞFRT meğfiratin mağfiret (of) forgiveness
للناس ن و س | NVS LLNES linnāsi insanlar için for mankind
على | AL ǎlā karşı for
ظلمهم ظ ل م | ƵLM ƵLMHM Zulmihim zulümlerine their wrongdoing,
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbinin your Lord
لشديد ش د د | ŞD̃D̃ LŞD̃YD̃ leşedīdu pek çetindir (is) severe
العقاب ع ق ب | AGB ELAGEB l-ǐḳābi azabı (in) the penalty.

13:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve senden acele istiyorlar | kötülüğü | önce | iyilikten | ve oysa | gelip geçti | | onlardan önce | benzerleri | ve şüphesiz | Rabbin | sahibidir | mağfiret | insanlar için | karşı | zulümlerine | ve şüphesiz | Rabbinin | pek çetindir | azabı |

[ACL] [SVE] [GBL] [ḪSN] [] [ḢLV] [] [GBL] [MS̃L] [] [RBB] [] [ĞFR] [NVS] [] [ƵLM] [] [RBB] [ŞD̃D̃] [AGB]
VYSTACLVNK BELSYÙT GBL ELḪSNT VGD̃ ḢLT MN GBLHM ELMS̃LET VÎN RBK LZ̃V MĞFRT LLNES AL ƵLMHM VÎN RBK LŞD̃YD̃ ELAGEB

ve yesteǎ'cilūneke bis-seyyieti ḳable l-Haseneti ve ḳad ḣalet min ḳablihimu l-meṧulātu ve inne rabbeke leƶū meğfiratin linnāsi ǎlā Zulmihim ve inne rabbeke leşedīdu l-ǐḳābi
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب

[ع ج ل] [س و ا] [ق ب ل] [ح س ن] [] [خ ل و] [] [ق ب ل] [م ث ل] [] [ر ب ب] [] [غ ف ر] [ن و س] [] [ظ ل م] [] [ر ب ب] [ش د د] [ع ق ب]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويستعجلونك ع ج ل | ACL VYSTACLVNK ve yesteǎ'cilūneke ve senden acele istiyorlar And they ask you to hasten
Vav,Ye,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,Kef,
6,10,60,400,70,3,30,6,50,20,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالسيئة س و ا | SVE BELSYÙT bis-seyyieti kötülüğü the evil
Be,Elif,Lam,Sin,Ye,,Te merbuta,
2,1,30,60,10,,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
قبل ق ب ل | GBL GBL ḳable önce before
Gaf,Be,Lam,
100,2,30,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
الحسنة ح س ن | ḪSN ELḪSNT l-Haseneti iyilikten the good
Elif,Lam,Ha,Sin,Nun,Te merbuta,
1,30,8,60,50,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
وقد | VGD̃ ve ḳad ve oysa and verily
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
حرف تحقيق
خلت خ ل و | ḢLV ḢLT ḣalet gelip geçti has occurred
Hı,Lam,Te,
600,30,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
قبلهم ق ب ل | GBL GBLHM ḳablihimu onlardan önce before them
Gaf,Be,Lam,He,Mim,
100,2,30,5,40,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
المثلات م ث ل | MS̃L ELMS̃LET l-meṧulātu benzerleri [the] similar punishments.
Elif,Lam,Mim,Se,Lam,Elif,Te,
1,30,40,500,30,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) full
Lam,Zel,Vav,
30,700,6,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
مغفرة غ ف ر | ĞFR MĞFRT meğfiratin mağfiret (of) forgiveness
Mim,Ğayn,Fe,Re,Te merbuta,
40,1000,80,200,400,
N – genitive feminine indefinite noun
اسم مجرور
للناس ن و س | NVS LLNES linnāsi insanlar için for mankind
Lam,Lam,Nun,Elif,Sin,
30,30,50,1,60,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
على | AL ǎlā karşı for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
ظلمهم ظ ل م | ƵLM ƵLMHM Zulmihim zulümlerine their wrongdoing,
Zı,Lam,Mim,He,Mim,
900,30,40,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbinin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لشديد ش د د | ŞD̃D̃ LŞD̃YD̃ leşedīdu pek çetindir (is) severe
Lam,Şın,Dal,Ye,Dal,
30,300,4,10,4,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
العقاب ع ق ب | AGB ELAGEB l-ǐḳābi azabı (in) the penalty.
Elif,Lam,Ayn,Gaf,Elif,Be,
1,30,70,100,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَسْتَعْجِلُونَكَ: ve senden acele istiyorlar | بِالسَّيِّئَةِ: kötülüğü | قَبْلَ: önce | الْحَسَنَةِ: iyilikten | وَقَدْ: ve oysa | خَلَتْ: gelip geçti | مِنْ: | قَبْلِهِمُ: onlardan önce | الْمَثُلَاتُ: benzerleri | وَإِنَّ: ve şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbin | لَذُو: sahibidir | مَغْفِرَةٍ: mağfiret | لِلنَّاسِ: insanlar için | عَلَىٰ: karşı | ظُلْمِهِمْ: zulümlerine | وَإِنَّ: ve şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbinin | لَشَدِيدُ: pek çetindir | الْعِقَابِ: azabı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويستعجلونك WYSTACLWNK ve senden acele istiyorlar | بالسيئة BELSYÙT kötülüğü | قبل GBL önce | الحسنة ELḪSNT iyilikten | وقد WGD̃ ve oysa | خلت ḢLT gelip geçti | من MN | قبلهم GBLHM onlardan önce | المثلات ELMS̃LET benzerleri | وإن WÎN ve şüphesiz | ربك RBK Rabbin | لذو LZ̃W sahibidir | مغفرة MĞFRT mağfiret | للناس LLNES insanlar için | على AL karşı | ظلمهم ƵLMHM zulümlerine | وإن WÎN ve şüphesiz | ربك RBK Rabbinin | لشديد LŞD̃YD̃ pek çetindir | العقاب ELAGEB azabı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yesteǎ'cilūneke: ve senden acele istiyorlar | bis-seyyieti: kötülüğü | ḳable: önce | l-Haseneti: iyilikten | ve ḳad: ve oysa | ḣalet: gelip geçti | min: | ḳablihimu: onlardan önce | l-meṧulātu: benzerleri | ve inne: ve şüphesiz | rabbeke: Rabbin | leƶū: sahibidir | meğfiratin: mağfiret | linnāsi: insanlar için | ǎlā: karşı | Zulmihim: zulümlerine | ve inne: ve şüphesiz | rabbeke: Rabbinin | leşedīdu: pek çetindir | l-ǐḳābi: azabı |
Kırık Meal (Transcript) : |VYSTACLVNK: ve senden acele istiyorlar | BELSYÙT: kötülüğü | GBL: önce | ELḪSNT: iyilikten | VGD̃: ve oysa | ḢLT: gelip geçti | MN: | GBLHM: onlardan önce | ELMS̃LET: benzerleri | VÎN: ve şüphesiz | RBK: Rabbin | LZ̃V: sahibidir | MĞFRT: mağfiret | LLNES: insanlar için | AL: karşı | ƵLMHM: zulümlerine | VÎN: ve şüphesiz | RBK: Rabbinin | LŞD̃YD̃: pek çetindir | ELAGEB: azabı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Senden, iyilikten önce bir kötülük gelmesini, hem de bunun çabucak olmasını isterler, onların çağlarından önceki çağlarda nice azaplar gelip çatmıştır ve şüphe yok ki Rabbin, insanların zulmüne rağmen yarlıgamıya, suçlarını örtme sıfatına sâhiptir ve gene şüphe yok ki Rabbinin azâbı da pek çetindir.
Adem Uğur : (Müşrikler) senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. (Bununla beraber) Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
Ahmed Hulusi : Senden iyilik beklemek yerine, bir an önce belâlarını isterler. . . (Oysa) onlardan önce, ders almaları gereken nice geçmiş topluluklar cezalandırıldılar. Muhakkak ki senin Rabbin zulümlerine rağmen insanlara mağfiret sahibidir. . . Muhakkak ki senin Rabbin Şediyd ül 'Ikab'dır (işlenen suçun sonucunu en şiddetli şekilde yaşatandır).
Ahmet Tekin : Senden iyilik istemek yerine, alelacele, küstahca kötülüğü, cezayı istiyorlar. Halbuki onlardan önce, örnek gösterilecek, ibret alınacak nice azap-ceza kanunları uygulanmıştır. İnsanlar, Allah yoluna, Allah yolundaki faaliyetlere engeller koyarak zulmetmelerine rağmen, Rabbin onlara bağışlamasıyla muamele ediyor. Unutma ki Rabbin, emirlerinde temerrüde düşülmesi, kendisine isyan edilmesi suçuna denk, onları adâletle cezalandırma gücüne sahiptir.
Ahmet Varol : Senden iyilikten önce kötülüğün çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce nice örnekler gelip geçti. Şüphesiz Rabbin onların zulümlerine karşı insanlar için mağfiret sahibidir. Şüphesiz senin Rabbin cezası da çetin olandır.
Ali Bulaç : Onlar, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar; oysa onlardan önce nice örnekler gelip geçmiştir. Ve şüphesiz, senin Rabbin, zulümlerine karşılık insanlar için bağışlama sahibidir ve şüphesiz senin Rabbin, cezası çok şiddetli olandır.
Ali Fikri Yavuz : (Müşrikler, kendilerine vaad ettiğin) iyilikten önce hemen senden (alay yollu) kötülüğün gelmesini isterler (bizi korkuttuğun azab nerede? gelse ya, derler). Halbuki onlardan önce, örnek olacak ukûbetler (azab çeşitleri) geçti. Doğrusu Rabbin, insanlara, zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azap edişi de gerçekten çok şiddetlidir.
Bekir Sadak : Puta tapanlar senden, iyilikten once kotuluk isterler, oysa onlardan once nice ibret alinacak cezalar verilmistir. Dogrusu Rabbinin, insanlarin zulumlerine ragmen onlara magfireti vardir. Rabbinin cezalandirmasi cetindir.
Celal Yıldırım : (İnkarcı azgınlar) senden iyilikten önce kötülüğün (gelmesini) acele isterler. Halbuki onlardan önce ibretli misâl teşkil edecek nice cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki, Rabbin insanlara, işledikleri zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir ve şüphesiz ki Rabbin cezası pek şiddetlidir.
Diyanet İşleri : Bir de senden, iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin, insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Puta tapanlar senden, iyilikten önce kötülük isterler, oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar verilmiştir. Doğrusu Rabbinin, insanların zulümlerine rağmen onlara mağfireti vardır. Rabbinin cezalandırması çetindir.
Diyanet Vakfi : (Müşrikler) senden iyilikten önce kötülüğü çabucak istiyorlar. Halbuki onlardan önce ibret alınacak nice azap örnekleri gelip geçmiştir. Doğrusu insanlar kötülük ettikleri halde Rabbin onlar için mağfiret sahibidir. (Bununla beraber) Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
Edip Yüksel : İyilik isteyeceklerine, başlarına hemen bir felaket getirmeni isterler; oysa kendilerinden önce örnekler gelip geçti. Rabbin, işledikleri zulme rağmen halka karşı bağışlayıcıdır. Rabbinin azabı çetindir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ayrıca senden iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten Rabbin, zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de senden iyilikten önce kötülüğün gelmesini istiyorlar. Oysa önlerinde örnek olarak cezalar gelip geçti. Ve gerçekten Rabbin, zulümlerine rağmen bağışlayıcıdır! Bununla beraber Rabbinin azabı çok şiddetlidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de senden haseneden evvel seyyieyi isti'cal ediyorlar, halbuki önlerinde misal olacak ukubetler geçti ve hakıkat rabbın insanların zulümlerine karşı mağrifet sahibi, bununla beraber rabbın pek şedidül'ıkab
Fizilal-il Kuran : Müşrikler senden iyilikten önce kötülük isterler, çarptırılacakları cezanın bir an önce başlarına gelmesini dilerler. Oysa onlardan önce nice ağır ceza örnekleri yaşanmıştır. Hiç kuşkusuz Rabb'in, insanların zalimliklerine rağmen onlara karşı bağışlayıcıdır ve yine hiç kuşkusuz Rabbinin cezası da pek ağırdır.
Gültekin Onan : Onlar, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar; oysa onlardan önce nice örnekler gelip geçmiştir. Ve şüphesiz, senin rabbin, zulümlerine karşılık insanlar için bağışlama sahibidir ve şüphesiz senin rabbin, cezası çok şiddetli olandır.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar senden, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmanı isterler. Hâlbuki onlardan önce onlara iz bırakan cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten senin Rabbin, yanlış işlerine karşılık insanlar için cidden bağışlama sahibidir. Ve kesinlikle senin Rabbin, azabı/ kovuşturması cidden çok çetin olandır.
Hasan Basri Çantay : (Müşrikler) senden iyilikden önce çarçabuk kötülük isterler. Halbuki onlardan evvel nice ukuubet misâlleri gelib geçmişdir. Hakıykat, Rabbin, zulümlerine rağmen, insanlar için mağfiret saahibidir. (Bununla beraber) Rabbinin ıkaabı da cidden çetindir.
Hayrat Neşriyat : Bununla berâber (müşrikler) senden, iyilikten önce kötülüğü (azâbı) acele istiyorlar; hâlbuki onlardan önce (kendileri gibi kavimlere) doğrusu nice ibret verici cezâlar gelip geçti. Ve şübhesiz Rabbin, zulümlerine rağmen insanlar için elbette mağfiret sâhibidir. Yine şübhesiz ki Rabbin, elbette azâbı şiddetli olandır.
İbni Kesir : İyilikten önce, kötülük isterler çabucak senden. Oysa onlardan önce nice örnekler geçmiştir. Doğrusu insanların zulmetmelerine rağmen, Rabbın mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki Rabbının cezalandırması; şiddetlidir.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlardan önce birçok cezalar gelip geçmiş olduğu halde, senden haseneden önce seyyiati (iyilikten önce kötülüğü) acele istiyorlar. Ve muhakkak ki; senin Rabbin, insanlar için, onların zulümlerine karşı mağfiret sahibidir. Ve muhakkak ki; Rabbinin ikabı elbette çok şiddetlidir.
Muhammed Esed : (Ey Peygamber, hakkı inkara şartlanmış olmakla bunlar, demek ki) iyilik (ummak) yerine, kötülüğün ivedi olarak kendilerini gelip bulması yönünde sana (küstahça) meydan okuyorlar; hem de, (o alay edip durdukları türden) nice ibret verici felaketin kendilerinden önce(ki toplumların) başına geldiğini (bildikleri) halde. Bununla birlikte, muhakkak ki senin Rabbin, işledikleri zulümlere rağmen insanlara karşı (esasta hep) bağışlayıcıdır; ama, unutma ki, (aynı zamanda) cezasında da gerçekten çok şiddetlidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve senden güzellikten evvel kötülüğü çarçabuk isterler. Ve halbuki onlardan evvel onların emsaline ait ukûbetler gelip geçmiştir. Ve şüphe yok ki, Rabbin nâs için zulmlerine karşı elbetteki yine çok mağfiret sahibidir. Ve yine şüphesiz ki Rabbin azabı da pek şiddetlidir.
Ömer Öngüt : Onlar senden iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce (nice cezaların) benzerleri gelip geçti. Doğrusu insanların zulmetmelerine rağmen, Rabbin mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki Rabbinin azabı da şiddetlidir.
Şaban Piriş : İyilikten önce hemen fenalığı getirmeni isterler, oysa onlardan önce benzer örnekler geçmiştir. Doğrusu Rabbinin, insanların zulümlerine rağmen onlara mağfireti vardır. Rabbinin cezalandırması ise çetindir.
Suat Yıldırım : Şaşılacak bir yanları da, güzellik ve mutluluk dururken, kötülüğü çarçabuk istemeleridir. Halbuki kendilerinden önce, ibret olacak nice cezalar gelip geçmiştir. (Niçin onlardan ibret almazlar?). Doğrusu senin Rabbin insanların zulümlerine karşı yine de mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki O cezalandırdığında da cezası çetindir.
Süleyman Ateş : Senden, iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce benzerleri(ne nice cezâlar) gelip geçti. (Niçin onlardan ibret almazlar?) Şüphesiz Rabbin, o(insa)nların zulümlerine karşı mağfiret sâhibidir, fakat Rabbinin azâbı da pek çetindir.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, iyilikten önce kötülüğü çabuklaştırmak istiyorlar; oysaki onlardan önce nice örnekler gelip geçmiştir. Ve şüphesiz, senin Rabbin, zulümlerine karşılık insanlar için bağışlama sahibidir ve şüphesiz senin Rabbin, cezası çok şiddetli olandır.
Ümit Şimşek : Bir de onlar, iyilik isteyecekleri yerde kötülüğün çabuklaştırılmasını senden istiyorlar. Oysa onlardan önce nice ibretlik vak'alar gelip geçti. Yine de Rabbin, zulümlerine rağmen insanlara karşı bağışlayıcıdır. Ama Rabbinin cezası da çetindir.
Yaşar Nuri Öztürk : Senden, güzellikten önce kötülük istemede acele ediyorlar. Halbuki önlerinden pek çok örnek gelip geçti. Şu da bir gerçek ki, Rabbin insanlara karşı, zulümlerine rağmen af sahibidir. Ve Rabbinin azabı elbette çok şiddetlidir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}