» 13 / Ra’d  7:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 7
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَيَقُولُ (VYGVL) = ve yeḳūlu : ve diyorlar ki
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. كَفَرُوا (KFRVE) = keferū : inkar eden(ler)
4. لَوْلَا (LVLE) = levlā : değil miydi?
5. أُنْزِلَ (ÊNZL) = unzile : indirmeli
6. عَلَيْهِ (ALYH) = ǎleyhi : ona
7. ايَةٌ ( ËYT) = āyetun : bir ayet
8. مِنْ (MN) = min : -nden
9. رَبِّهِ (RBH) = rabbihi : Rabbi-
10. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : şüphesiz
11. أَنْتَ (ÊNT) = ente : sen
12. مُنْذِرٌ (MNZ̃R) = munƶirun : bir uyarıcısın
13. وَلِكُلِّ (VLKL) = velikulli : ve hepsi için vardır
14. قَوْمٍ (GVM) = ḳavmin : toplumun
15. هَادٍ (HED̃) = hādin : bir yol göstericisi
ve diyorlar ki | kimseler | inkar eden(ler) | değil miydi? | indirmeli | ona | bir ayet | -nden | Rabbi- | şüphesiz | sen | bir uyarıcısın | ve hepsi için vardır | toplumun | bir yol göstericisi |

[GVL] [] [KFR] [] [NZL] [] [EYY] [] [RBB] [] [] [NZ̃R] [KLL] [GVM] [HD̃Y]
VYGVL ELZ̃YN KFRVE LVLE ÊNZL ALYH ËYT MN RBH ÎNME ÊNT MNZ̃R VLKL GVM HED̃

ve yeḳūlu elleƶīne keferū levlā unzile ǎleyhi āyetun min rabbihi innemā ente munƶirun velikulli ḳavmin hādin
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

 » 13 / Ra’d  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويقول ق و ل | GVL VYGVL ve yeḳūlu ve diyorlar ki And say
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved,
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirmeli has been sent down
عليه | ALYH ǎleyhi ona to him
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ayet a sign
من | MN min -nden from
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?"""
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
أنت | ÊNT ente sen you
منذر ن ذ ر | NZ̃R MNZ̃R munƶirun bir uyarıcısın (are) a warner,
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikulli ve hepsi için vardır and for every
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin toplumun people
هاد ه د ي | HD̃Y HED̃ hādin bir yol göstericisi (is) a guide.

13:7 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve diyorlar ki | kimseler | inkar eden(ler) | değil miydi? | indirmeli | ona | bir ayet | -nden | Rabbi- | şüphesiz | sen | bir uyarıcısın | ve hepsi için vardır | toplumun | bir yol göstericisi |

[GVL] [] [KFR] [] [NZL] [] [EYY] [] [RBB] [] [] [NZ̃R] [KLL] [GVM] [HD̃Y]
VYGVL ELZ̃YN KFRVE LVLE ÊNZL ALYH ËYT MN RBH ÎNME ÊNT MNZ̃R VLKL GVM HED̃

ve yeḳūlu elleƶīne keferū levlā unzile ǎleyhi āyetun min rabbihi innemā ente munƶirun velikulli ḳavmin hādin
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

[ق و ل] [] [ك ف ر] [] [ن ز ل] [] [ا ي ي] [] [ر ب ب] [] [] [ن ذ ر] [ك ل ل] [ق و م] [ه د ي]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 7
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ويقول ق و ل | GVL VYGVL ve yeḳūlu ve diyorlar ki And say
Vav,Ye,Gaf,Vav,Lam,
6,10,100,6,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
كفروا ك ف ر | KFR KFRVE keferū inkar eden(ler) disbelieved,
Kef,Fe,Re,Vav,Elif,
20,80,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لولا | LVLE levlā değil miydi? """Why not"
Lam,Vav,Lam,Elif,
30,6,30,1,
EXH – exhortation particle
حرف تحضيض
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL unzile indirmeli has been sent down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) passive perfect verb
فعل ماض مبني للمجهول
عليه | ALYH ǎleyhi ona to him
Ayn,Lam,Ye,He,
70,30,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetun bir ayet a sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – nominative feminine singular indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min -nden from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?"""
Re,Be,He,
200,2,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إنما | ÎNME innemā şüphesiz Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
أنت | ÊNT ente sen you
,Nun,Te,
,50,400,
PRON – 2nd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
منذر ن ذ ر | NZ̃R MNZ̃R munƶirun bir uyarıcısın (are) a warner,
Mim,Nun,Zel,Re,
40,50,700,200,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
ولكل ك ل ل | KLL VLKL velikulli ve hepsi için vardır and for every
Vav,Lam,Kef,Lam,
6,30,20,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine noun
الواو عاطفة
جار ومجرور
قوم ق و م | GVM GVM ḳavmin toplumun people
Gaf,Vav,Mim,
100,6,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
هاد ه د ي | HD̃Y HED̃ hādin bir yol göstericisi (is) a guide.
He,Elif,Dal,
5,1,4,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَيَقُولُ: ve diyorlar ki | الَّذِينَ: kimseler | كَفَرُوا: inkar eden(ler) | لَوْلَا: değil miydi? | أُنْزِلَ: indirmeli | عَلَيْهِ: ona | ايَةٌ: bir ayet | مِنْ: -nden | رَبِّهِ: Rabbi- | إِنَّمَا: şüphesiz | أَنْتَ: sen | مُنْذِرٌ: bir uyarıcısın | وَلِكُلِّ: ve hepsi için vardır | قَوْمٍ: toplumun | هَادٍ: bir yol göstericisi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ويقول WYGWL ve diyorlar ki | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | لولا LWLE değil miydi? | أنزل ÊNZL indirmeli | عليه ALYH ona | آية ËYT bir ayet | من MN -nden | ربه RBH Rabbi- | إنما ÎNME şüphesiz | أنت ÊNT sen | منذر MNZ̃R bir uyarıcısın | ولكل WLKL ve hepsi için vardır | قوم GWM toplumun | هاد HED̃ bir yol göstericisi |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve yeḳūlu: ve diyorlar ki | elleƶīne: kimseler | keferū: inkar eden(ler) | levlā: değil miydi? | unzile: indirmeli | ǎleyhi: ona | āyetun: bir ayet | min: -nden | rabbihi: Rabbi- | innemā: şüphesiz | ente: sen | munƶirun: bir uyarıcısın | velikulli: ve hepsi için vardır | ḳavmin: toplumun | hādin: bir yol göstericisi |
Kırık Meal (Transcript) : |VYGVL: ve diyorlar ki | ELZ̃YN: kimseler | KFRVE: inkar eden(ler) | LVLE: değil miydi? | ÊNZL: indirmeli | ALYH: ona | ËYT: bir ayet | MN: -nden | RBH: Rabbi- | ÎNME: şüphesiz | ÊNT: sen | MNZ̃R: bir uyarıcısın | VLKL: ve hepsi için vardır | GVM: toplumun | HED̃: bir yol göstericisi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kâfir olanlar derler ki: Rabbinden ona bir mûcize verilseydi ya. Şüphesiz ki sen, ancak korkutucusun ve her topluluğa hidâyet verensin.
Adem Uğur : Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır.
Ahmed Hulusi : O hakikat bilgisini inkâr edenler: "O'na Rabbinden bir mucize inzâl edilmeliydi ya!" derler. . . Sen ancak bir uyarıcısın. . . Her toplumun bir Hadiy'i (hakikati göstereni) vardır.
Ahmet Tekin : Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenler, kâfirler: 'Ona, hak peygamber olduğuna dair Rabbinden maddî bir mûcize indirilseydi ya!' derler. Halbuki sen sadece sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcısın. Her kavmin de, doğru yolu gösteren bir peygamberi, bir rehberi vardır.
Ahmet Varol : İnkâr edenler: 'Ona bir mucize indirilmeli değil miydi?' diyorlar. Sen sadece bir uyarıcısın. Her topluluğun bir yol göstericisi vardır.
Ali Bulaç : İnkâr edenler derler ki: "Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya." Sen, yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin.
Ali Fikri Yavuz : O kâfir olanlar diyorlar ki, O’na (Peygambere) Rabbinden, (istediğimiz başka) bir mûcize indirilse ya!... (Ey Rasûlüm) sen ancak kâfirleri kötü bir akıbetle korkutucusun. Her kavmin de (Allah’ın emirlerine davet eden bir rehberi), bir Peygamberi var.
Bekir Sadak : Inkar edenler: «Rabbinden ona bir mucize indirilmeli degil miydi?» derler. Sen ancak bir uyaricisin. Her milletin bir yol gostereni vardir. *
Celal Yıldırım : O inkâra sapanlar diyorlar ki: O'na (Muhammed'e) Rabbinden bir mu'cize, bir açık belge indirilseydi ya.. Sen ancak bir uyarıcısın ve her millet için yol göstericisindir. (2).
Diyanet İşleri : İnkâr edenler, “Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim için de bir yol gösteren vardır.
Diyanet İşleri (eski) : İnkar edenler: 'Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?' derler. Sen ancak bir uyarıcısın. Her milletin bir yol göstereni vardır.
Diyanet Vakfi : Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Halbuki) sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır.
Edip Yüksel : İnkarcılar, 'Ona bir mucize inmeli değil miydi,' diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplum için bir Yol Gösterici vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O kâfirler: «Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?» derler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir hidayetçi vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O küfredenler diyorlar ki: «Ona Rabbinden bambaşka bir mucize indirilse ya!» Sen ancak bir uyarıcısın; her kavmin bir yol göstericisi vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O küfredenler diyorlar ki ona rabbından bambaşka bir âyet indirilse ya... Sen ancak bir münzirsin, her kavm için yalnız bir hâdî var
Fizilal-il Kuran : Kâfirler «Muhammed'e, Rabb'inden bir mucize indirilseydi ya» derler. Oysa sen sadece bir uyarıcısın ve her toplumun bir doğru yol göstericisi vardır.
Gültekin Onan : Küfredenler derler ki: "Ona rabbinden bir ayet indirilseydi ya. Sen yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin.
Hakkı Yılmaz : "Ve küfreden; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden /inanmayan şu kimseler: “Rabbinden o'na bir alâmet/gösterge indirilmeli değil miydi?” diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Ve her toplum için bir yol gösteren vardır. "
Hasan Basri Çantay : O küfredenler: «Ona Rabbinden bir mu'cize indirilmeli değil miydi?» der (ler). Sen (Habîbim) ancak bir münzirsin (eğri yolun encamını insanlara haber verensin), her kavmin de bir hidâyet rehberisin.
Hayrat Neşriyat : Hem inkâr edenler diyor ki: 'Ona Rabbinden (bizim istediğimiz) bir mu'cize indirilmeli değil miydi?' (Ey Resûlüm!) Sen, ancak (Allah’ın azâbı ile) bir korkutucusun ve her kavmin bir yol göstereni vardır.
İbni Kesir : Küfredenler, derler ki: Ona Rabbından bir ayet indirilmeli değil miydi? Sen; ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve kâfirler derler ki: “O'nun üzerine Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi?” Sen, sadece bir uyarıcısın ve bütün kavimler için hidayetçi vardır (zamanın her parçasında ve bütün kavimlerde).
Muhammed Esed : Bütün bunlara rağmen, hakkı inkara şartlanmış olanlar yine de (inanmaktan kaçınıyor ve) "Niçin o'na Rabbinden mucizevi bir alamet indirilmiyor?" diyorlar. (Fakat, (onlar ne derlerse desinler)) sen sadece bir uyarıcısın ve bütün toplumlar için (asıl) yol gösterici (Allah'tır).
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kâfir olanlar der ki: Onun üzerine Rabbinden alâmet indirilmiş olmalı değil mi? Sen ancak bir korkutucusun ve her kavim için bir rehber-i hidâyet vardır.
Ömer Öngüt : Kâfirler: “Ona Rabbinden bir âyet (mucize) indirilmeli değil miydi?” dediler. Sen ancak bir yol göstericisin ve her toplumun hidayet rehberi bir yol göstericisi vardır.
Şaban Piriş : İnkar edenler: -Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? derler. Oysa sen ,sadece bir uyarıcısın. Her topluma doğru yolu gösteren biri vardır.
Suat Yıldırım : Kâfirler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir mûcize indirilmeli değil miydi?" Sen, ey Resulüm, sadece bir uyarıcısın. Her millete bir yol gösteren vardır.
Süleyman Ateş : İnkâr edenler diyorlar ki: "Ona Rabbinden bir âyet indirmeli değil miydi?" Sen, ancak bir uyarıcısın, her toplumun bir yol göstericisi vardır.
Tefhim-ul Kuran : Küfre sapanlar derler ki: «Ona Rabbinden bir ayet (mucize) indirilseydi ya.» Sen, yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin.
Ümit Şimşek : İnkâr edenler, 'Rabbinden ona bir âyet indirilse ya' dediler. Sen ancak bir uyarıcı ve bütün toplumlar için bir yol göstericisin.
Yaşar Nuri Öztürk : Küfre sapmış olanlar şöyle derler: "Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya!" Sen sadece bir uyarıcısın ve her topluluk için doğruyu ve iyiyi gösteren bir önder vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}