» 13 / Ra’d  23:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 23
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. جَنَّاتُ (CNET) = cennātu : cennetlerine
2. عَدْنٍ (AD̃N) = ǎdnin : Adn
3. يَدْخُلُونَهَا (YD̃ḢLVNHE) = yedḣulūnehā : girerler
4. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kimseler
5. صَلَحَ (ṦLḪ) = SaleHa : iyi olan
6. مِنْ (MN) = min : -ndan
7. ابَائِهِمْ ( ËBEÙHM) = ābāihim : babaları-
8. وَأَزْوَاجِهِمْ (VÊZVECHM) = ve ezvācihim : ve eşlerinden
9. وَذُرِّيَّاتِهِمْ (VZ̃RYETHM) = ve ƶurriyyātihim : ve çocuklarından
10. وَالْمَلَائِكَةُ (VELMLEÙKT) = velmelāiketu : ve melekler de
11. يَدْخُلُونَ (YD̃ḢLVN) = yedḣulūne : girerler
12. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : yanlarına
13. مِنْ (MN) = min :
14. كُلِّ (KL) = kulli : her
15. بَابٍ (BEB) = bābin : kapıdan
cennetlerine | Adn | girerler | ve kimseler | iyi olan | -ndan | babaları- | ve eşlerinden | ve çocuklarından | ve melekler de | girerler | yanlarına | | her | kapıdan |

[CNN] [] [D̃ḢL] [] [ṦLḪ] [] [EBV] [ZVC] [Z̃RR] [MLK] [D̃ḢL] [] [] [KLL] [BVB]
CNET AD̃N YD̃ḢLVNHE VMN ṦLḪ MN ËBEÙHM VÊZVECHM VZ̃RYETHM VELMLEÙKT YD̃ḢLVN ALYHM MN KL BEB

cennātu ǎdnin yedḣulūnehā ve men SaleHa min ābāihim ve ezvācihim ve ƶurriyyātihim velmelāiketu yedḣulūne ǎleyhim min kulli bābin
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب

 » 13 / Ra’d  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātu cennetlerine Gardens
عدن | AD̃N ǎdnin Adn of Eden,
يدخلونها د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLVNHE yedḣulūnehā girerler they will enter them
ومن | VMN ve men ve kimseler and whoever
صلح ص ل ح | ṦLḪ ṦLḪ SaleHa iyi olan (were) righteous
من | MN min -ndan among
آبائهم ا ب و | EBV ËBEÙHM ābāihim babaları- their fathers
وأزواجهم ز و ج | ZVC VÊZVECHM ve ezvācihim ve eşlerinden and their spouses,
وذرياتهم ذ ر ر | Z̃RR VZ̃RYETHM ve ƶurriyyātihim ve çocuklarından and their offsprings.
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de And the Angels
يدخلون د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLVN yedḣulūne girerler will enter
عليهم | ALYHM ǎleyhim yanlarına upon them
من | MN min from
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
باب ب و ب | BVB BEB bābin kapıdan gate,

13:23 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

cennetlerine | Adn | girerler | ve kimseler | iyi olan | -ndan | babaları- | ve eşlerinden | ve çocuklarından | ve melekler de | girerler | yanlarına | | her | kapıdan |

[CNN] [] [D̃ḢL] [] [ṦLḪ] [] [EBV] [ZVC] [Z̃RR] [MLK] [D̃ḢL] [] [] [KLL] [BVB]
CNET AD̃N YD̃ḢLVNHE VMN ṦLḪ MN ËBEÙHM VÊZVECHM VZ̃RYETHM VELMLEÙKT YD̃ḢLVN ALYHM MN KL BEB

cennātu ǎdnin yedḣulūnehā ve men SaleHa min ābāihim ve ezvācihim ve ƶurriyyātihim velmelāiketu yedḣulūne ǎleyhim min kulli bābin
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب

[ج ن ن] [] [د خ ل] [] [ص ل ح] [] [ا ب و] [ز و ج] [ذ ر ر] [م ل ك] [د خ ل] [] [] [ك ل ل] [ب و ب]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 23
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
جنات ج ن ن | CNN CNET cennātu cennetlerine Gardens
Cim,Nun,Elif,Te,
3,50,1,400,
"N – nominative feminine plural noun → Garden of Eden"
اسم مرفوع
عدن | AD̃N ǎdnin Adn of Eden,
Ayn,Dal,Nun,
70,4,50,
PN – genitive proper noun
اسم علم مجرور
يدخلونها د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLVNHE yedḣulūnehā girerler they will enter them
Ye,Dal,Hı,Lam,Vav,Nun,He,Elif,
10,4,600,30,6,50,5,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ومن | VMN ve men ve kimseler and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
صلح ص ل ح | ṦLḪ ṦLḪ SaleHa iyi olan (were) righteous
Sad,Lam,Ha,
90,30,8,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
من | MN min -ndan among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
آبائهم ا ب و | EBV ËBEÙHM ābāihim babaları- their fathers
,Be,Elif,,He,Mim,
,2,1,,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وأزواجهم ز و ج | ZVC VÊZVECHM ve ezvācihim ve eşlerinden and their spouses,
Vav,,Ze,Vav,Elif,Cim,He,Mim,
6,,7,6,1,3,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وذرياتهم ذ ر ر | Z̃RR VZ̃RYETHM ve ƶurriyyātihim ve çocuklarından and their offsprings.
Vav,Zel,Re,Ye,Elif,Te,He,Mim,
6,700,200,10,1,400,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
الواو عاطفة
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
والملائكة م ل ك | MLK VELMLEÙKT velmelāiketu ve melekler de And the Angels
Vav,Elif,Lam,Mim,Lam,Elif,,Kef,Te merbuta,
6,1,30,40,30,1,,20,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
يدخلون د خ ل | D̃ḢL YD̃ḢLVN yedḣulūne girerler will enter
Ye,Dal,Hı,Lam,Vav,Nun,
10,4,600,30,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
عليهم | ALYHM ǎleyhim yanlarına upon them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her every
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
باب ب و ب | BVB BEB bābin kapıdan gate,
Be,Elif,Be,
2,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |جَنَّاتُ: cennetlerine | عَدْنٍ: Adn | يَدْخُلُونَهَا: girerler | وَمَنْ: ve kimseler | صَلَحَ: iyi olan | مِنْ: -ndan | ابَائِهِمْ: babaları- | وَأَزْوَاجِهِمْ: ve eşlerinden | وَذُرِّيَّاتِهِمْ: ve çocuklarından | وَالْمَلَائِكَةُ: ve melekler de | يَدْخُلُونَ: girerler | عَلَيْهِمْ: yanlarına | مِنْ: | كُلِّ: her | بَابٍ: kapıdan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |جنات CNET cennetlerine | عدن AD̃N Adn | يدخلونها YD̃ḢLWNHE girerler | ومن WMN ve kimseler | صلح ṦLḪ iyi olan | من MN -ndan | آبائهم ËBEÙHM babaları- | وأزواجهم WÊZWECHM ve eşlerinden | وذرياتهم WZ̃RYETHM ve çocuklarından | والملائكة WELMLEÙKT ve melekler de | يدخلون YD̃ḢLWN girerler | عليهم ALYHM yanlarına | من MN | كل KL her | باب BEB kapıdan |
Kırık Meal (Okunuş) : |cennātu: cennetlerine | ǎdnin: Adn | yedḣulūnehā: girerler | ve men: ve kimseler | SaleHa: iyi olan | min: -ndan | ābāihim: babaları- | ve ezvācihim: ve eşlerinden | ve ƶurriyyātihim: ve çocuklarından | velmelāiketu: ve melekler de | yedḣulūne: girerler | ǎleyhim: yanlarına | min: | kulli: her | bābin: kapıdan |
Kırık Meal (Transcript) : |CNET: cennetlerine | AD̃N: Adn | YD̃ḢLVNHE: girerler | VMN: ve kimseler | ṦLḪ: iyi olan | MN: -ndan | ËBEÙHM: babaları- | VÊZVECHM: ve eşlerinden | VZ̃RYETHM: ve çocuklarından | VELMLEÙKT: ve melekler de | YD̃ḢLVN: girerler | ALYHM: yanlarına | MN: | KL: her | BEB: kapıdan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ebedî Adn cennetleri. Oraya girerler atalarından, eşlerinden, soylarından temiz ve düzgün kişilerle ve melekler, her kapıdan onların tapısına girerler de.
Adem Uğur : (O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.
Ahmed Hulusi : (Geleceğin yurdu) Adn cennetleridir (hakikatlerindeki Esmâ kuvveleriyle bilinçli olarak Yaşama mertebesi). . . Ana-babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salâha erenler (düzelip uyumlu hâlde yaşayanlar) ile BİRlikte (aynı hakikati yaşayarak) oraya girerler. . . Melekler de her kapıdan onların üzerine girerler (o boyutun yaşamı için gerekli kuvveler de her kanaldan kendilerinde açığa çıkar)!
Ahmet Tekin : Âhiret yurdu Adn Cennetleridir. Oraya, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih ameller işleyen hayır-hasenat sahibi kimselerle, sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan girip onların yanına varacaktır.
Ahmet Varol : (Bu yurt) kendilerinin ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanların girecekleri Adn cennetleridir. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler:
Ali Bulaç : Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından 'salih davranışlarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler):
Ali Fikri Yavuz : O saadet, Adn cennetleridir. Atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden (soylarından) sâlih olanlarla beraber o cennetlere girecekler. Melekler de her kapıdan yanlarına vararak şöyle diyecekler:
Bekir Sadak : (22-24) Onlar, Rablerinin rizasini dileyerek sabrederler, namazi kilarlar; kendilerine verdigimiz riziktan, gizlice ve acikca sarfederler; iyilik yaparak kotulugu ortadan kaldirirlar; iste onlara bu dunyanin iyi sonucu, girecekleri Adn cennetleri vardir; babalarÙnÙn, eslerinin, cocuklarÙnÙn iyi olanlarÙ da oraya girerler. Melekler her kapÙdan yanlarÙna girip: «Sabretmenize karsÙlÙk size selam olsun; burasÙ dunyanÙn ne guzel bir sonucudur!» derler.
Celal Yıldırım : (22-23-24) Onlar ki, Rablarının rızâsını dileyerek sabrettiler, namazı dosdoğru kıldılar, kendilerine verilen rızıklardan gizli-açık (Allah için, Allah yolunda) harcadılar ve (hepsiyle birlikte) kötülüğü iyilikle savarlar; işte onlara Dünya yurdunun güzel bir sonucu (tatlı bir ürünü), girecekleri ADN Cennetleri vardır; babalarından, eşlerinden, çocuklarından kendini düzeltip iyiler sınıfına girenler de onlarla beraber gireceklerdir. Melekler her kapıdan onların yanına girerler de, «sabretmenize karşılık selâm size ; burası Dünya yurdunun ne güzel sonucudur» derler.
Diyanet İşleri : Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler (ve şöyle derler):
Diyanet İşleri (eski) : (22-24) Onlar, Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar; kendilerine verdiğimiz rızıktan, gizlice ve açıkça sarfederler; iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldırırlar; işte onlara bu dünyanın iyi sonucu, girecekleri Adn cennetleri vardır; babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girip: 'Sabretmenize karşılık size selam olsun; burası dünyanın ne güzel bir sonucudur!' derler.
Diyanet Vakfi : (O yurt) Adn cennetleridir; oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.
Edip Yüksel : Adn cennetlerine girerler. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanlar da onunla beraberdir. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Adn cennetleri; onlara gireceklerdir; babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla birlikte, öyle ki, melekler her kapıdan yanlarına girerek diyecekler:
Elmalılı Hamdi Yazır : Adin cennetleri: onlara girecekler, atalarından ve zevcelerinden ve zürriyyetlerinden salih olanlar da beraber, öyle ki Melekler her kapıdan yerlerine girerek diyecekler
Fizilal-il Kuran : Bu mutlu akıbet, Adn cennetleridir. Kendileri ile birlikte iyi davranışlı ana babaları, eşleri ve çocukları bu cennetlere girerler. Melekler her kapıdan yanlarına girerek;
Gültekin Onan : Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından 'salih davranışlarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer). Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:)
Hakkı Yılmaz : (19-24) "Peki, şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler; Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi; iman ve ameli birleştiren, Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler, Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş, salâtı ikame etmiş [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumları oluşturmuş, ayakta tutmuş], kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcamış ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. İşte onlar, bu yurdun âkıbeti; adn cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar, atalarından, eşlerinden ve soylarından sâlih olanlar Adn cennetlerine gireceklerdir. Görevli güçler/ haberci âyetler de her kapıdan yanlarına girerler: “Sabretmiş olduğunuz şeylere karşılık size selâm olsun! Bu yurdun sonu ne güzeldir!” "
Hasan Basri Çantay : (Ki o sonuç) Adn cennetleridir. Onlar — atalarından, zevcelerinden, zürriyyetlerinden salâh erbabı olanlar da beraber olmak üzere — oralara girecekler, melekler de her bir kapıdan onların yanına sokulacaklar (ve şöyle diyeceklerdir:)
Hayrat Neşriyat : Ki (o güzel âkıbet) Adn Cennetleridir. (Onlar) oralara, atalarından, zevcelerinden ve kendi nesillerinden sâlih olanlarla berâber girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler.
İbni Kesir : Adn cennetleridir; oraya girerler. Babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına gelir.
İskender Evrenosoğlu : Adn cennetleri (vardır). Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyyetlerinden salâha ulaşan kimseler, ona (adn cennetlerine) girerler. Ve her kapıdan melekler, onların yanlarına girerler.
Muhammed Esed : (orada) onların, atalarından, eşlerinden ve çocuklarından doğru yolu tutan kimselerle birlikte gireceği, huzurla dolup taşan ebedi hasbahçeler vardır ki, her kapısından melekler onların yanına varıp
Ömer Nasuhi Bilmen : Adn cennetleri vardır ki onlara gireceklerdir ve babalarından ve zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah-ı hâlde bulunmuş olanlar da beraber melekler de onların üzerine her kapıdan giriverirler.
Ömer Öngüt : (O yurt) Adn cennetleridir, oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından sâlih olanlarla beraber girecekler, melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır.
Şaban Piriş : Adn cennetleri girecekleri yerdir; babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oradadır. Melekler her kapıdan yanlarına girip:
Suat Yıldırım : (23-24) O güzel akıbet Adn cennetleri olup, onlar babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte o cennetlere girerler. Öyle ki melekler de her kapıdan yanlarına varıp: "Sabretmenize karşılık size selamlar, selâmetler! Dünya diyarının ne güzel âkıbetidir bu!" diyecekler.
Süleyman Ateş : (Onlar) Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlar da kendileriyle beraber olur. Melekler de her kapıdan yanlarına varırlar:
Tefhim-ul Kuran : Onlar, Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve soylarından 'salih davranışlarda' bulunanlar da (Adn cennetlerine girer) . Melekler onlara her bir kapıdan girip (şöyle derler:)
Ümit Şimşek : Onlar ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi işler yapmış olanlar Adn Cennetlerine girerler. Melekler de herbir kapıdan onların yanına varırlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Adn cennetleri bunlar içindir. Atalarından, eşlerinden, zürriyetlerinden hayra ve barışa hizmet etmiş olanlarla birlikte girerler oraya. Meleklerse her kapıdan yanlarına sokulurlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}