» 13 / Ra’d  3:

Kuran Sırası: 13
İniş Sırası: 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

 » 13 / Ra’d  Suresi: 3
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَهُوَ (VHV) = ve huve : ve O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. مَدَّ (MD̃) = medde : uzattı
4. الْأَرْضَ (ELÊRŽ) = l-erDe : arzı
5. وَجَعَلَ (VCAL) = ve ceǎle : ve var etti
6. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
7. رَوَاسِيَ (RVESY) = ravāsiye : sabit dağlar
8. وَأَنْهَارًا (VÊNHERE) = ve enhāran : ve ırmaklar
9. وَمِنْ (VMN) = ve min : ve
10. كُلِّ (KL) = kulli : her
11. الثَّمَرَاتِ (ELS̃MRET) = ṧ-ṧemerāti : meyvadan
12. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yarattı
13. فِيهَا (FYHE) = fīhā : orada
14. زَوْجَيْنِ (ZVCYN) = zevceyni : çift (erkek-dişi)
15. اثْنَيْنِ (ES̃NYN) = ṧneyni : iki
16. يُغْشِي (YĞŞY) = yuğşī : örter
17. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
18. النَّهَارَ (ELNHER) = n-nehāra : gündüz(ün üzerine)
19. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
20. فِي (FY) = fī :
21. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
22. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ayetler vardır
23. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir toplum için
24. يَتَفَكَّرُونَ (YTFKRVN) = yetefekkerūne : düşünen
ve O'dur | ki | uzattı | arzı | ve var etti | orada | sabit dağlar | ve ırmaklar | ve | her | meyvadan | yarattı | orada | çift (erkek-dişi) | iki | örter | geceyi | gündüz(ün üzerine) | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir toplum için | düşünen |

[] [] [MD̃D̃] [ERŽ] [CAL] [] [RSV] [NHR] [] [KLL] [S̃MR] [CAL] [] [ZVC] [S̃NY] [ĞŞV] [LYL] [NHR] [] [] [] [EYY] [GVM] [FKR]
VHV ELZ̃Y MD̃ ELÊRŽ VCAL FYHE RVESY VÊNHERE VMN KL ELS̃MRET CAL FYHE ZVCYN ES̃NYN YĞŞY ELLYL ELNHER ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YTFKRVN

ve huve lleƶī medde l-erDe ve ceǎle fīhā ravāsiye ve enhāran ve min kulli ṧ-ṧemerāti ceǎle fīhā zevceyni ṧneyni yuğşī l-leyle n-nehāra inne ƶālike lāyātin liḳavmin yetefekkerūne
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

 » 13 / Ra’d  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
مد م د د | MD̃D̃ MD̃ medde uzattı spread
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth,
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve var etti and placed
فيها | FYHE fīhā orada in it
رواسي ر س و | RSV RVESY ravāsiye sabit dağlar firm mountains
وأنهارا ن ه ر | NHR VÊNHERE ve enhāran ve ırmaklar and rivers,
ومن | VMN ve min ve and from
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
الثمرات ث م ر | S̃MR ELS̃MRET ṧ-ṧemerāti meyvadan (of) the fruits
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yarattı He made
فيها | FYHE fīhā orada in it
زوجين ز و ج | ZVC ZVCYN zevceyni çift (erkek-dişi) pairs
اثنين ث ن ي | S̃NY ES̃NYN ṧneyni iki two.
يغشي غ ش و | ĞŞV YĞŞY yuğşī örter He covers
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüz(ün üzerine) (with) the day.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
يتفكرون ف ك ر | FKR YTFKRVN yetefekkerūne düşünen who ponder.

13:3 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve O'dur | ki | uzattı | arzı | ve var etti | orada | sabit dağlar | ve ırmaklar | ve | her | meyvadan | yarattı | orada | çift (erkek-dişi) | iki | örter | geceyi | gündüz(ün üzerine) | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir toplum için | düşünen |

[] [] [MD̃D̃] [ERŽ] [CAL] [] [RSV] [NHR] [] [KLL] [S̃MR] [CAL] [] [ZVC] [S̃NY] [ĞŞV] [LYL] [NHR] [] [] [] [EYY] [GVM] [FKR]
VHV ELZ̃Y MD̃ ELÊRŽ VCAL FYHE RVESY VÊNHERE VMN KL ELS̃MRET CAL FYHE ZVCYN ES̃NYN YĞŞY ELLYL ELNHER ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YTFKRVN

ve huve lleƶī medde l-erDe ve ceǎle fīhā ravāsiye ve enhāran ve min kulli ṧ-ṧemerāti ceǎle fīhā zevceyni ṧneyni yuğşī l-leyle n-nehāra inne ƶālike lāyātin liḳavmin yetefekkerūne
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

[] [] [م د د] [ا ر ض] [ج ع ل] [] [ر س و] [ن ه ر] [] [ك ل ل] [ث م ر] [ج ع ل] [] [ز و ج] [ث ن ي] [غ ش و] [ل ي ل] [ن ه ر] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [ف ك ر]

 » 13 / Ra’d  Suresi: 3
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وهو | VHV ve huve ve O'dur And He
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
مد م د د | MD̃D̃ MD̃ medde uzattı spread
Mim,Dal,
40,4,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDe arzı the earth,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – accusative feminine noun → Earth"
اسم منصوب
وجعل ج ع ل | CAL VCAL ve ceǎle ve var etti and placed
Vav,Cim,Ayn,Lam,
6,3,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
رواسي ر س و | RSV RVESY ravāsiye sabit dağlar firm mountains
Re,Vav,Elif,Sin,Ye,
200,6,1,60,10,
N – accusative feminine plural active participle
اسم منصوب
وأنهارا ن ه ر | NHR VÊNHERE ve enhāran ve ırmaklar and rivers,
Vav,,Nun,He,Elif,Re,Elif,
6,,50,5,1,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine plural indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ومن | VMN ve min ve and from
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
كل ك ل ل | KLL KL kulli her all
Kef,Lam,
20,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الثمرات ث م ر | S̃MR ELS̃MRET ṧ-ṧemerāti meyvadan (of) the fruits
Elif,Lam,Se,Mim,Re,Elif,Te,
1,30,500,40,200,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yarattı He made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فيها | FYHE fīhā orada in it
Fe,Ye,He,Elif,
80,10,5,1,
P – preposition
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
جار ومجرور
زوجين ز و ج | ZVC ZVCYN zevceyni çift (erkek-dişi) pairs
Ze,Vav,Cim,Ye,Nun,
7,6,3,10,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
اثنين ث ن ي | S̃NY ES̃NYN ṧneyni iki two.
Elif,Se,Nun,Ye,Nun,
1,500,50,10,50,
N – nominative masculine dual noun
اسم مرفوع
يغشي غ ش و | ĞŞV YĞŞY yuğşī örter He covers
Ye,Ğayn,Şın,Ye,
10,1000,300,10,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
النهار ن ه ر | NHR ELNHER n-nehāra gündüz(ün üzerine) (with) the day.
Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
1,30,50,5,1,200,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir toplum için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يتفكرون ف ك ر | FKR YTFKRVN yetefekkerūne düşünen who ponder.
Ye,Te,Fe,Kef,Re,Vav,Nun,
10,400,80,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form V) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَهُوَ: ve O'dur | الَّذِي: ki | مَدَّ: uzattı | الْأَرْضَ: arzı | وَجَعَلَ: ve var etti | فِيهَا: orada | رَوَاسِيَ: sabit dağlar | وَأَنْهَارًا: ve ırmaklar | وَمِنْ: ve | كُلِّ: her | الثَّمَرَاتِ: meyvadan | جَعَلَ: yarattı | فِيهَا: orada | زَوْجَيْنِ: çift (erkek-dişi) | اثْنَيْنِ: iki | يُغْشِي: örter | اللَّيْلَ: geceyi | النَّهَارَ: gündüz(ün üzerine) | إِنَّ: şüphesiz | فِي: | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَاتٍ: ayetler vardır | لِقَوْمٍ: bir toplum için | يَتَفَكَّرُونَ: düşünen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y ki | مد MD̃ uzattı | الأرض ELÊRŽ arzı | وجعل WCAL ve var etti | فيها FYHE orada | رواسي RWESY sabit dağlar | وأنهارا WÊNHERE ve ırmaklar | ومن WMN ve | كل KL her | الثمرات ELS̃MRET meyvadan | جعل CAL yarattı | فيها FYHE orada | زوجين ZWCYN çift (erkek-dişi) | اثنين ES̃NYN iki | يغشي YĞŞY örter | الليل ELLYL geceyi | النهار ELNHER gündüz(ün üzerine) | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ayetler vardır | لقوم LGWM bir toplum için | يتفكرون YTFKRWN düşünen |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve huve: ve O'dur | lleƶī: ki | medde: uzattı | l-erDe: arzı | ve ceǎle: ve var etti | fīhā: orada | ravāsiye: sabit dağlar | ve enhāran: ve ırmaklar | ve min: ve | kulli: her | ṧ-ṧemerāti: meyvadan | ceǎle: yarattı | fīhā: orada | zevceyni: çift (erkek-dişi) | ṧneyni: iki | yuğşī: örter | l-leyle: geceyi | n-nehāra: gündüz(ün üzerine) | inne: şüphesiz | : | ƶālike: bunda | lāyātin: ayetler vardır | liḳavmin: bir toplum için | yetefekkerūne: düşünen |
Kırık Meal (Transcript) : |VHV: ve O'dur | ELZ̃Y: ki | MD̃: uzattı | ELÊRŽ: arzı | VCAL: ve var etti | FYHE: orada | RVESY: sabit dağlar | VÊNHERE: ve ırmaklar | VMN: ve | KL: her | ELS̃MRET: meyvadan | CAL: yarattı | FYHE: orada | ZVCYN: çift (erkek-dişi) | ES̃NYN: iki | YĞŞY: örter | ELLYL: geceyi | ELNHER: gündüz(ün üzerine) | ÎN: şüphesiz | FY: | Z̃LK: bunda | L ËYET: ayetler vardır | LGVM: bir toplum için | YTFKRVN: düşünen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki yeryüzünü enine, boyuna uzatıp döşemiş, orada yerleşmiş dağlarla ırmaklar yaratmış, gene orada her çeşit meyveyi çifter çifter halketmiştir; gündüzü de geceyle bürür. Şüphe yok ki bunlarda düşünen topluluğa deliller var.
Adem Uğur : Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ", ki arzı yaydı (madde yapıyı - bedeni, kendisindekileri oluşturacak kapasiteyle meydana getirdi; konu dünyanın yuvarlaklığı değil, yeryüzü ve aynı zamanda bedenin yani madde boyutunun kapasitesidir); onda sâbit dağlar (bedenin organları) ve nehirler (bilinçleri besleyen sürekli bilgi akışı - sinir sistemi) oluşturdu. . . Her semerattan (üretilmişten) onların eşi olan ikizini (birimin madde ve ötesi olan yapısını) oluşturdu. . . Geceyi gündüze (cehalet karanlığını ilmiyle aydınlığa, hakikatin seyredildiği yaşama) dönüştürür. . . Gerçek ki, bunlarda tefekkür eden bir topluluk için nice işaretler vardır.
Ahmet Tekin : O, yerleşimi sağlamak, hayatı kolaylaştırmak için yer kürenin toprağını, biyolojik, kimyevi yapısını, rengini oluşturup yayarak verimli hale getiren; yeryüzünde planlı olarak ağır baskılı, oturaklı, derin temellere dayalı dağlar ve ırmaklar yerleştiren, her türlü üründen erkekli dişili çiftler var edendir. Sürekli olarak gündüzü geceye bürüyor. Bütün bunlarda, gelişmeye devam eden, tefekkür-düşünme ağına sahip, faydalı sonuçlar elde edebilen toplumlar için, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren âyetler, birçok konunun çözümüne işaretler vardır.
Ahmet Varol : Yeri yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, orada bütün meyvalardan çift çift yaratan ve geceyi gündüze bürüyen yine O'dur. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için ayetler vardır.
Ali Bulaç : Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : Arzı, enine-boyuna uzatıp döşeyen, onda yerli yerinde dağlar ve nehirler yaratıp meyvelerin hepsinden o arzda ikişer ikişer (erkekli-dişili) yapan O’dur. Geceyi gündüze o bürüyor; muhakkak ki bunda, düşünecek bir topluluk için (Allah’ın kudret ve vahdaniyetini isbat eden) pek çok deliller vardır.
Bekir Sadak : Yeri duzleyen,orada daglar, nehirler var eden, her turlu urunden cift cift yetistiren, gunduzu geceyle buruyen de O'dur. Dogrusu bunlarda,dusunen kimseler icin ibretler vardir.
Celal Yıldırım : Öyle kudret ki O, yeri yayıp onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getirmiş; yeryüzünde her türlü meyve ve ürünü çift çift yaratıp var kılmış; geceyi gündüze bürümüştür. İşte bunlarda iyice düşünen bir millet için belgeler, ibretler ve öğütler vardır.
Diyanet İşleri : O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Yeri düzleyen, orada dağlar, nehirler var eden, her türlü üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen de O'dur. Doğrusu bunlarda, düşünen kimseler için ibretler vardır.
Diyanet Vakfi : Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.
Edip Yüksel : O ki yeryüzünü inşa edip üzerine sağlam dağlar, ırmaklar ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi. Geceyi gündüze bürüyor. Düşünen bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan O'dur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yine O, Odur ki, yere bir uzantı verdi, orada oturaklı dağlar ve ırmaklar yaptı ve meyvelerin hepsinden onda iki çift yarattı; geceyi gündüze bürüyüp duruyor; muhakkak bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem o, odur ki Arza bir imtidad verdi ve onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaptı ve meyvelerin hepsinden onda iki çift yarattı, geceyi gündüze bürüyüp duruyor, her halde bunda tefekkür edecek bir kavm için âyetler var
Fizilal-il Kuran : O yerin alanını geniş yaptı; orada köklü dağlar ve nehirler varetti; bütün ürünleri, bütün bitkileri çift olarak yarattı; O geceyi gündüzün üzerine örter. Hiç kuşkusuz bunlar da düşünen kimseler için ibret dersleri vardır.
Gültekin Onan : Ve O, yeri yayıp uzatan, onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır. Geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen (yetefekkerun) bir kavim için gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : (2-4) Allah, gökleri gördüğünüz şekilde, direkler olmadan yükselten, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, güneşe ve aya boyun eğdiren/varlıkların yararlanacağı özelliklerde yaratan Zat'tır. –Hepsi adı konmuş bir süre sonuna akıp gidiyor.– O, işi yönetir, Rabbinize kavuşacağınız güne kani olursunuz diye âyetleri ayrıntılı olarak açıklar. Ve O, arzı uzatan, orada sabit dağlar ve ırmaklar oluşturandır. Ve O, orada bütün meyvelerden iki eş yaptı. O, geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır. Ve O, yeryüzünde bir tek su ile sulanan birbirine komşu kıtalar, üzümlerden bahçeler, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar oluşturandır. Ve Biz, meyvelerinde, kokularında, tatlarında onların bazısını bazısı üzerine fazlalıklı kılıyoruz. Şüphesiz aklını kullanan bir toplum için bunda birtakım alâmetler/ göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : O, yeri (enine boyuna) uzatıb döşeyen, onda oturaklı oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getirendir ve O, meyvelerin hepsinden, yine kendilerinin içinde, ikişer çift yaratmışdır. Geceyi gündüze O buruyor ki bütün bunlarda iyi düşünecekler için elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır.
Hayrat Neşriyat : Yeryüzünü yayan, orada sâbit dağlar ve nehirler yapan ve orada her çeşit meyvelerden ikişer eş kılan da O’dur. Geceyi gündüze (O) örtüyor. Şübhesiz ki bunda, düşünecek bir topluluk için apaçık deliller vardır.
İbni Kesir : O'dur yeri düzleyen ve orada dağlar, nehirler var eden, her türlü mahsulden çift çift yetiştiren ve gündüzü geceyle bürüyen. Muhakkak ki bunlarda; düşünen bir kavim için ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Yeryüzünü uzatıp, yayan O'dur. Orada dağlar ve nehirler kıldı (yarattı, oluşturdu). Orada bütün ürünlerden ikili çiftler (zıt cinsli eşler) yarattı (oluşturdu). Geceyi, gündüze örter. Muhakkak ki; bunda tefekkür eden kavim için elbette âyetler (deliller) vardır.
Muhammed Esed : Yeryüzünü yayıp genişleten ve onun üzerine yerinden oynatılmaz dağlar yerleştirip vadilerinden nehirler akıtan ve orada her tür bitkiden iki cins yaratan ve gündüzü geceyle örtüp bürüyen O'dur. Doğrusu, bütün bunlarda, düşünen insanlar için mutlaka (çıkarılacak) dersler vardır!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve O, o (Hâlık-i Kâdirdir) ki, yeryüzünü uzatmıştır ve onda sabit dağlar ve ırmaklar yaratmıştır ve onda meyvelerin hepsinden ikişer çift yetiştirmiştir. Geceyi gündüze bürüyor. Şüphe yok ki, bunda tefekkür eder bir kavim için elbette ibretler vardır.
Ömer Öngüt : Yeri geniş yapan, orada sâbit dağlar ve nehirler var eden, bütün meyvelerden yeryüzünde ikişer çiftler yaratan O'dur. Geceyi gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için (ibretler) vardır.
Şaban Piriş : Yeryüzünü yayıp döşeyen, orada sabit dağlar, nehirler var eden, her türlü ürünü ikişer çift kılan, gündüzü geceyle bürüyen de O’dur. Şüphesiz bunlarda, düşünen toplum için deliller vardır.
Suat Yıldırım : Hem O’dur ki yeri yaydı. Orada sağlam dağlar yükseltti, ırmaklar akıttı. Her meyvenin içinde iki eş yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüze bürüyüp duruyor. Elbette bunlarda, iyice düşünen kimseler için, alacak nice dersler ve ibretler vardır.
Süleyman Ateş : O'dur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti, orada her meyvadan iki çift (erkek-dişi) yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için âyetler vardır.
Tefhim-ul Kuran : Ve O, yeri yayıp uzatan onda sarsılmaz dağlar ve ırmaklar kılandır. Orada ürünlerin her birinden ikişer çift yaratmıştır; geceyi gündüze bürümektedir. Şüphesiz bunlarda düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Yeri yayan ve onda dağlar ve ırmaklar yaratan da Odur. O, her üründen ikişer eş yaratır; geceyi gündüzün üstüne örter. Tefekkür eden bir topluluk için bunda âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeri uzatıp döşeyen ve onda oturaklı dağlar ve nehirler vücuda getiren O'dur. Bütün meyvalardan kendi içlerinde ikişer çift yaratmıştır O. Geceyi gündüze sarıp bürümektedir O. Bütün bunlarda derin derin düşünecek bir topluluk için elbette ayetler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}