"ve" ifadesi tarandı:
# İçinde "ve" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|فالذينFELZ̃YNfelleƶīneveSo those who1x
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne kimseler So those who 3:195
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne artık onlar So those who 7:157
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne ama But those who 16:22
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne kimselere But those who 22:19
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne ve So those who 22:50
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne kimseler So those who 22:56
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne kimseler So those 29:47
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne then those who 41:38
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne oysa (asıl) But those who 52:42
| فالذين FELZ̃YN felleƶīne kimselere And those 57:7
|فلمFLMfe lemveand not3x
| فلم FLM felime neden? """Then why" 2:91
| فلم FLM felime ama neden? Then why 3:66
| فلم FLM felime niçin So why 3:183
| فلم FLM fe lem and not 4:43
| فلم FLM fe lem and (do) not 4:90
| فلم FLM fe lem ve and not 5:6
| فلم FLM felime o halde niçin """Then why" 5:18
| فلم FLM fe lem And not 8:17
| فلم FLM felem fakat but not 9:25
| فلم FLM fe lem ve and not 18:47
| فلم FLM felem ama but not 18:52
| فلم FLM felem fakat but not 28:64
| فلم FLM felem fakat But did not 40:85
| فلم FLM felem so not 66:10
| فلم FLM felem fakat But not 71:6
| فلم FLM fe lem ve and not 71:25
|فماFMEfe māveAnd not1x
| فما FME femā etmedi So not 2:16
| فما FME fe mā hatta olanı and (even) something 2:26
| فما FME femā nedir? Then what 2:85
| فما FME femā ne kadar So what (is) 2:175
| فما FME femā şeyi (kesin) then (offer) whatever 2:196
| فما FME femā şeyi (kessin) then (offer) whatever 2:196
| فما FME femā But not 3:146
| فما FME femā So what 4:24
| فما FME femā then not 4:80
| فما FME femā ne oldu ki So what 4:88
| فما FME femā then not 4:90
| فما FME femā then not 5:67
| فما FME femā (halbuki) But what 6:136
| فما FME femā kalmadı Then not 7:5
| فما FME femā değildir for not 7:13
| فما FME femā yoktur """Then not" 7:39
| فما FME femā fakat hayır but not 7:101
| فما FME femā değiliz then not 7:132
| فما FME femā So long as 9:7
| فما FME femā ama But what 9:38
| فما FME fe mā And not 9:70
| فما FME femā ne oluyor Then what 10:35
| فما FME femā then not 10:72
| فما FME femā ancak But not 10:74
| فما FME femā olmadı But none 10:83
| فما FME fe mā and not 10:93
| فما FME femā olmaz So not 11:63
| فما FME fe mā Zira -şey and not he delayed 11:69
| فما FME femā So not 11:101
| فما FME fe mā ne ki and that which 12:47
| فما FME femā nedir? """Then what" 12:74
| فما FME femā artık olmaz! then not 13:33
| فما FME femā nedir? """Then what" 15:57
| فما FME fe mā And not 15:84
| فما FME femā değillerdir then not 16:46
| فما FME femā değildir But not 16:71
| فما FME femā fakat but not 17:60
| فما FME femā artık So not 18:97
| فما FME femā ne olacak? """Then what" 20:51
| فما FME femā nedir? """Then what" 20:95
| فما FME femā Then not 21:15
| فما FME femā artık olmaz then not 22:18
| فما FME femā ama yine but not 23:76
| فما FME femā artık olmaz then not 24:40
| فما FME femā artık so not 25:19
| فما FME femā artık yoktur So (now) not 26:100
| فما FME femā oysa ne ki But what 27:36
| فما FME femā fakat But not 27:56
| فما FME femā Then not 28:81
| فما FME fe mā ve And not 29:24
| فما FME fe mā fakat And not 29:29
| فما FME femā fakat So not 30:9
| فما FME femā yoktur then not 33:49
| فما FME femā artık yoktur then not 35:37
| فما FME femā artık then not 36:67
| فما FME femā nedir? Then what 37:87
| فما FME femā artık olmaz then not 39:23
| فما FME femā artık olmaz then not 39:36
| فما FME femā artık olmaz then not 39:37
| فما FME femā ama olmadı but (did) not 39:50
| فما FME femā artık olmaz then not 40:33
| فما FME femā fakat but not 40:34
| فما FME femā ama hiçbir but not 40:82
| فما FME femā değildir then not 41:24
| فما FME femā So whatever 42:36
| فما FME femā artık yoktur then not 42:44
| فما FME femā artık yoktur then not 42:46
| فما FME femā then not 42:48
| فما FME fe mā And not 44:29
| فما FME fe mā And not 45:17
| فما FME femā fakat But not 46:26
| فما FME femā o halde nedir? """Then what" 51:31
| فما FME femā zaten But not 51:36
| فما FME femā Then not 51:45
| فما FME femā değilsin for not 51:54
| فما FME femā değilsin for not 52:29
| فما FME femā so not 53:51
| فما FME femā ama but not 54:5
| فما FME femā ama but not 57:27
| فما FME femā then not 59:6
| فما FME fe mā olamazdı And not 69:47
| فما FME femā artık Then not 74:48
| فما FME femā ne oluyor ki? Then what 74:49
| فما FME femā nesi var? So what 84:20
| فما FME femā yoktur Then not 86:10
| فما FME femā nedir? Then what 95:7
|وأماVÊMEve emmāveAnd as for4x
| وأما VÊME ve emmā ve ise And as for 2:26
| وأما VÊME ve emmā gelince And as for 3:57
| وأما VÊME veemmā ise But as for 3:107
| وأما VÊME ve emmā gelince And as for 4:173
| وأما VÊME veemmā fakat gelince But as for 9:125
| وأما VÊME ve emmā ve And as for 11:108
| وأما VÊME ve emmā and as for 12:41
| وأما VÊME ve emmā ve and as for 13:17
| وأما VÊME ve emmā gelince And as for 18:80
| وأما VÊME ve emmā ise And as for 18:82
| وأما VÊME veemmā ise But as for 18:88
| وأما VÊME veemmā fakat But as for 30:16
| وأما VÊME veemmā ve fakat But as for 32:20
| وأما VÊME ve emmā gelince And as for 41:17
| وأما VÊME veemmā ama gelince But as for 45:31
| وأما VÊME veemmā ama And 56:90
| وأما VÊME veemmā ama But 56:92
| وأما VÊME ve emmā ve And as for 69:6
| وأما VÊME veemmā o zaman But as for 69:25
| وأما VÊME ve emmā ise And as for 72:15
| وأما VÊME veemmā ama But as for 79:40
| وأما VÊME veemmā fakat But as for 80:8
| وأما VÊME veemmā ve fakat But as for 84:10
| وأما VÊME veemmā ama But 89:16
| وأما VÊME veemmā ama But as for 92:8
| وأما VÊME ve emmā ve sakın And as for 93:10
| وأما VÊME veemmā ve But as for 93:11
| وأما VÊME veemmā ve fakat But as for 101:8
|وأنVÊNve enveAnd12x
| وأن VÊN ve enne ve gerçekten and [that] 2:165
| وأن VÊN ve en and that 2:169
| وأن VÊN ve en ve And to 2:184
| وأن VÊN ve en And that 2:237
| وأن VÊN ve en ve eğer And if 2:280
| وأن VÊN ve enne ve muhakkak and that 3:171
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 3:182
| وأن VÊN ve en and that 4:23
| وأن VÊN ve en fakat and that 4:25
| وأن VÊN ve en ve hakkında and to 4:127
| وأن VÊN ve en and that 5:3
| وأن VÊN ve eni ve And that 5:49
| وأن VÊN ve enne oysa and that 5:59
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 5:97
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 5:98
| وأن VÊN ve en ve ayrıca And to 6:72
| وأن VÊN ve enne ve işte And that, 6:153
| وأن VÊN ve en ve and that 7:33
| وأن VÊN ve en ve and that 7:33
| وأن VÊN ve en ve and that 7:185
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And that, 8:14
| وأن VÊN ve enne çünkü and that, 8:18
| وأن VÊN ve enne çünkü And that 8:19
| وأن VÊN ve enne ve süphesiz And that 8:28
| وأن VÊN ve enne yoksa şüphesiz And indeed, 8:51
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And indeed, 8:53
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 9:2
| وأن VÊN ve enne ve muhakkak and that 9:78
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 9:104
| وأن VÊN ve en ve And that, 10:105
| وأن VÊN ve eni ve And that 11:3
| وأن VÊN ve en ve şüphesiz and that 11:14
| وأن VÊN ve enne ve muhakkak and that 12:52
| وأن VÊN ve enne fakat And that 15:50
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 16:107
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And that 17:10
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 18:21
| وأن VÊN ve en ve and that 20:59
| وأن VÊN ve enne ve muhakkak And that 22:7
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 22:7
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 22:10
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 22:16
| وأن VÊN ve enne ve doğrusu And indeed, 22:61
| وأن VÊN ve enne ve gerçekten and that 22:62
| وأن VÊN ve enne ve gerçek şu ki And that 22:62
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that, 24:10
| وأن VÊN ve enne ve kuşkusuz And that 24:20
| وأن VÊN ve en ama And that 24:60
| وأن VÊN ve en ve diye and that 27:19
| وأن VÊN ve en ve (emredildi) And that 27:92
| وأن VÊN ve en ve diye And [that] 28:31
| وأن VÊN ve enne ve elbette and that 31:29
| وأن VÊN ve enne ve elbette and that 31:30
| وأن VÊN ve enne ve gerçekten and that 31:30
| وأن VÊN ve eni ve And that 36:61
| وأن VÊN ve enne ve elbette and that 40:43
| وأن VÊN ve enne ve elbette and that 40:43
| وأن VÊN ve en ve diye And that 44:19
| وأن VÊN ve en ve and that 46:15
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 47:3
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 47:11
| وأن VÊN ve en ve And that 53:39
| وأن VÊN ve enne ve muhakkak And that 53:40
| وأن VÊN ve enne ve sonunda And that 53:42
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And that 53:47
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz and that 57:29
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And that, 65:12
| وأن VÊN ve ve And 72:16
| وأن VÊN ve enne ve şüphesiz And that 72:18
|وإذVÎZ̃ve iƶveAnd when1x
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zamanlar And when 2:30
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:34
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:49
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:50
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:51
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:53
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:54
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:55
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:58
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi hani And when 2:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:61
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:63
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:67
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:72
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:83
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:84
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani bir zaman And when 2:93
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi zaman And when 2:124
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 2:125
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 2:126
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman And when 2:127
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve bir zaman And when 2:260
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 3:42
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve ne zaman And when 3:81
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 3:121
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 3:187
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:20
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani and when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani and when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:110
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 5:111
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve yine And when 5:116
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 6:74
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 7:141
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ zaman And when 7:161
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ artık And when 7:164
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ o vakit And when 7:167
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 7:171
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 7:172
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ o zaman And when 8:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 8:30
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 8:32
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ta ki And when 8:44
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ O zaman And when 8:48
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 14:6
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 14:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 14:35
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve bir zaman And when 15:28
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when 17:47
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 17:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 17:61
| وإذ VÎZ̃ ve iƶi madem ki And when 18:16
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 18:50
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 18:60
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 20:116
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zamanlar And when 22:26
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ hani And when 26:10
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 31:13
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:7
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani and when 33:10
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:12
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:13
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 33:37
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve And when 40:47
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 43:26
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ zaman ise And when 46:11
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 46:29
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve zaman and when 53:32
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ bir zaman And when 61:5
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 61:6
| وإذ VÎZ̃ ve iƶ ve hani And when 66:3
|وإلىVÎLve ilāveand to18x
| وإلى VÎL ve ilā (halbuki) And to 2:210
| وإلى VÎL ve ilā and to 3:28
| وإلى VÎL ve ilā And to 3:109
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 4:61
| وإلى VÎL ve ilā and to 4:83
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 5:104
| وإلى VÎL ve ilā ve (gönderdik) And to 7:65
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 7:73
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 7:85
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 8:44
| وإلى VÎL ve ilā ve (kavmin)e And to 11:50
| وإلى VÎL ve ilā ve (gönderdik) And to 11:61
| وإلى VÎL ve ilā ve (gönderdik) And to 11:84
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 22:76
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 24:42
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 29:36
| وإلى VÎL ve ilā ve döner And to 31:22
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 35:4
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 35:18
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 39:65
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 42:3
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 46:30
| وإلى VÎL ve ilā ve and to 57:5
| وإلى VÎL ve ilā ve And towards 88:18
| وإلى VÎL ve ilā ve And towards 88:19
| وإلى VÎL ve ilā ve And towards 88:20
| وإلى VÎL ve ilā ve And to 94:8
|وإنVÎNveinveAnd indeed,7x
| وإن VÎN ve in eğer And if 2:23
| وإن VÎN ve inne çünkü And indeed, 2:74
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed, 2:74
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed, 2:74
| وإن VÎN ve in and not 2:78
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:85
| وإن VÎN vein eğer But if 2:137
| وإن VÎN ve in ve elbette And indeed, 2:143
| وإن VÎN ve inne şüphesiz And indeed, 2:144
| وإن VÎN ve inne ve (yine) elbette And indeed, 2:146
| وإن VÎN ve inne ve elbette And indeed, 2:176
| وإن VÎN vein ve [and] though 2:198
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:220
| وإن VÎN ve in eğer And if 2:227
| وإن VÎN ve in eğer And if 2:233
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:237
| وإن VÎN vein eğer But if 2:271
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:279
| وإن VÎN ve in eğer (borçlu) And if 2:280
| وإن VÎN ve in eğer and if 2:282
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:283
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 2:284
| وإن VÎN vein yok eğer But if 3:20
| وإن VÎN ve inne ve elbette And indeed, 3:62
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 3:78
| وإن VÎN ve in eğer And if 3:111
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 3:120
| وإن VÎN ve in eğer And if 3:120
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 3:160
| وإن VÎN vein although 3:164
| وإن VÎN ve in eğer and if 3:179
| وإن VÎN ve in ama and if 3:186
| وإن VÎN ve inne doğrusu And indeed, 3:199
| وإن VÎN ve in şayet And if 4:3
| وإن VÎN ve in ve eğer (çocuk) And if 4:11
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:12
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:20
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:35
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:40
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:43
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 4:72
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 4:78
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:78
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 4:92
| وإن VÎN ve in and not 4:117
| وإن VÎN ve ini ve eğer And if 4:128
| وإن VÎN vein eğer But if 4:128
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:129
| وإن VÎN ve in eğer And if 4:130
| وإن VÎN vein eğer But if 4:131
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 4:135
| وإن VÎN vein ve eğer But if 4:141
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 4:157
| وإن VÎN ve in ve andolsun And (there is) not 4:159
| وإن VÎN vein eğer But if 4:170
| وإن VÎN vein ve eğer But if 4:176
| وإن VÎN vein ve eğer But if 5:6
| وإن VÎN vein eğer But if 5:6
| وإن VÎN vein ve eğer but if 5:41
| وإن VÎN ve in eğer And if 5:42
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 5:42
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 5:49
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 5:67
| وإن VÎN ve in eğer And if 5:73
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 5:101
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 5:118
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 6:17
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 6:17
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 6:25
| وإن VÎN ve in ve böylece And not 6:26
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 6:35
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 6:70
| وإن VÎN ve in eğer And if 6:116
| وإن VÎN ve in ve and not 6:116
| وإن VÎN ve inne ve doğrusu And indeed, 6:119
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 6:121
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 6:121
| وإن VÎN vein ve eğer But if 6:139
| وإن VÎN ve in ve eğer and not 6:148
| وإن VÎN ve in and indeed 6:156
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 7:23
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 7:87
| وإن VÎN vein ve fakat But 7:102
| وإن VÎN ve in eğer And if 7:131
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 7:146
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 7:146
| وإن VÎN vein ama eğer but if 7:146
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 7:169
| وإن VÎN ve in şayet And if 7:193
| وإن VÎN ve in eğer And if 7:198
| وإن VÎN veinne ve Kİ while indeed, 8:5
| وإن VÎN ve in eğer And if 8:19
| وإن VÎN vein ama yine but if 8:19
| وإن VÎN vein yok yine But if 8:38
| وإن VÎN ve in eğer And if 8:40
| وإن VÎN ve inne çünkü And indeed, 8:42
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 8:61
| وإن VÎN vein eğer But if 8:62
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 8:65
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 8:66
| وإن VÎN vein eğer But if 8:71
| وإن VÎN ve ini fakat And if 8:72
| وإن VÎN vein ve eğer But if 9:3
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 9:6
| وإن VÎN vein eğer while, if 9:8
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 9:12
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 9:28
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 9:49
| وإن VÎN vein ve eğer but if 9:50
| وإن VÎN vein ve eğer but if 9:58
| وإن VÎN ve in yok eğer and if 9:74
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 10:41
| وإن VÎN ve in ve and not 10:66
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 10:83
| وإن VÎN ve inne gerçekte ise And indeed, 10:92
| وإن VÎN ve in eğer And if 10:107
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 10:107
| وإن VÎN vein ve eğer But if 11:3
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed, 11:45
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 11:111
| وإن VÎN vein ve oysa although 12:3
| وإن VÎN vein ve şayet But if 12:27
| وإن VÎN ve in ve doğrusu and indeed, 12:91
| وإن VÎN ve in eğer And if 13:5
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 13:6
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed, 13:6
| وإن VÎN ve in ya And whether 13:40
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 14:34
| وإن VÎN vein eğer even if 14:46
| وإن VÎN ve in ve yoktur And not 15:21
| وإن VÎN ve inne ve gerçekten And indeed, 15:25
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 15:35
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 15:43
| وإن VÎN vein ve gerçekten And were 15:78
| وإن VÎN ve inne ve mutlaka And indeed, 15:85
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 16:18
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 16:66
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 16:124
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 16:126
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 17:7
| وإن VÎN vein ve eğer But if 17:8
| وإن VÎN ve in ve yoktur And (there is) not 17:44
| وإن VÎN ve in yoktur ki And not 17:58
| وإن VÎN ve in ve eğer And indeed, 17:73
| وإن VÎN ve in ve And indeed, 17:76
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 18:29
| وإن VÎN ve in eğer And if 18:57
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz """And indeed," 19:36
| وإن VÎN ve in ve yoktur And (there is) not 19:71
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 20:7
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz and indeed, 20:90
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 20:97
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 21:47
| وإن VÎN ve in artık And not 21:109
| وإن VÎN ve in ve And not 21:111
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 22:11
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 22:39
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 22:42
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 22:47
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 22:53
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 22:54
| وإن VÎN ve inne ve doğrusu And indeed 22:58
| وإن VÎN ve inne ve doğrusu And indeed, 22:59
| وإن VÎN ve inne ve ancak And indeed, 22:64
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 22:68
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 22:73
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 23:21
| وإن VÎN ve in gerçi and indeed, 23:30
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed 23:52
| وإن VÎN ve inne ve kuşkusuz And indeed, 23:74
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 24:28
| وإن VÎN vein ve eğer But if 24:49
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 24:54
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed 26:9
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 26:68
| وإن VÎN ve inne şüphesiz And indeed, 26:104
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 26:122
| وإن VÎN ve inne şüphesiz And indeed, 26:140
| وإن VÎN ve inne şüphesiz And indeed, 26:159
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 26:175
| وإن VÎN ve in ve and indeed, 26:186
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 26:191
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 27:73
| وإن VÎN ve inne ve elbette And indeed, 27:74
| وإن VÎN vein ve eğer but if 29:8
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 29:18
| وإن VÎN ve inne şüphesiz And indeed, 29:41
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 29:54
| وإن VÎN ve inne ve elbette And indeed, 29:64
| وإن VÎN ve inne ve muhakkak ki And indeed, 29:69
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 30:8
| وإن VÎN vein ve eğer But if 30:36
| وإن VÎN ve in halbuki And certainly 30:49
| وإن VÎN vein ve eğer But if 31:15
| وإن VÎN ve in eğer And if 33:20
| وإن VÎN vein ve eğer But if 33:29
| وإن VÎN veini ve eğer But if 34:50
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 35:4
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 35:18
| وإن VÎN ve in ve yoktur And not 35:24
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 35:25
| وإن VÎN ve in ancak And surely 36:32
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 36:43
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 37:83
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 37:123
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 37:133
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 37:139
| وإن VÎN ve in ve elbette And indeed, 37:167
| وإن VÎN ve inne ve mutlaka And indeed, 37:173
| وإن VÎN ve inne ve zaten And indeed, 38:24
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 38:25
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 38:40
| وإن VÎN ve inne ve gerçekten And indeed, 38:49
| وإن VÎN ve inne ve fakat elbette And indeed, 38:55
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 38:78
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 39:7
| وإن VÎN ve in ve gerçekten and that 39:56
| وإن VÎN vein ve eğer but if 40:12
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 40:28
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 40:28
| وإن VÎN ve inne ve gerçekten and indeed, 40:39
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 41:24
| وإن VÎN vein ama eğer but if 41:49
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 42:14
| وإن VÎN ve inne ve kuşkusuz And indeed, 42:21
| وإن VÎN vein ama eğer But if 42:48
| وإن VÎN ve in (başka) değil And not (is) 43:35
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 44:21
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 45:19
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 47:36
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 47:38
| وإن VÎN vein ve eğer but if 48:16
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 49:9
| وإن VÎN vein ve eğer But if 49:14
| وإن VÎN ve inne ve muhakkak And indeed, 51:6
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 52:44
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 52:47
| وإن VÎN ve inne ve elbette And indeed, 53:28
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 54:2
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 57:9
| وإن VÎN veinne ve şüphesiz But indeed, 58:2
| وإن VÎN ve in ve şayet and if 59:11
| وإن VÎN ve in ve eğer And if 60:11
| وإن VÎN vein oysa although 62:2
| وإن VÎN ve in ve eğer and if 63:4
| وإن VÎN vein ama But if 64:14
| وإن VÎN ve in ve şayet And if 65:6
| وإن VÎN vein eğer but if 65:6
| وإن VÎN vein ve eğer but if 66:4
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 68:3
| وإن VÎN ve in ve And indeed, 68:51
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 82:10
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 82:14
| وإن VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed, 92:13
ب ن ي|BNYوابنVEBNvebniveand the1x
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebne ve -çocuğuna and (of) 2:177
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebni and (of) 2:215
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebni ve and the 4:36
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebni and the 8:41
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebni ve oğluna (yolcuya) and the wayfarer - 9:60
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebne and the wayfarer, 17:26
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebne and the wayfarer. 30:38
ب ن ي|BNY وابن VEBN vebni ve yolcuya and 59:7
|والذيVELZ̃Yvelleƶīveand that which2x
| والذي VELZ̃Y velleƶī olandan ise but which 7:58
| والذي VELZ̃Y velleƶī And that which 13:1
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve kimseye and the One Who 20:72
| والذي VELZ̃Y velleƶī kimseye and the one who 24:11
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve And the One Who 26:79
| والذي VELZ̃Y velleƶī O'dur And the One Who 26:81
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve O'dur And the One Who - 26:82
| والذي VELZ̃Y velleƶī And (that) which 35:31
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve kimseler And the one who 39:33
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve and that which 42:13
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve o ki And the One Who 43:11
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve O ki And the One Who 43:12
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve o kimse But the one who 46:17
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve O ki And the One Who 87:3
| والذي VELZ̃Y velleƶī ve O ki And the One Who 87:4
|والذينVELZ̃YNvelleƶīneveand those21x
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve Kimseler / olanlar And those who 2:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 2:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne "ve o ki;" and those 2:21
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those 2:39
| والذين VELZ̃YN velleƶīne and those who 2:62
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 2:82
| والذين VELZ̃YN velleƶīne (kimseler) And those who 2:165
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerle And those who 2:212
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 2:214
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 2:218
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselerin And those who 2:234
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 2:240
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 2:249
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselerin And those who 2:257
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin and those who 3:11
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerdir and those who 3:68
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar And those 3:135
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselere And those whom 4:33
| والذين VELZ̃YN velleƶīne bunlar And those who 4:38
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseleri And those who 4:57
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those 4:76
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseleri And those who 4:122
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki And those who 4:152
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 5:10
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve -kimseler and those who 5:55
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 5:56
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 5:69
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseleri and those who 5:82
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 5:86
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 6:39
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere And those who 6:49
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 6:92
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those (to) whom 6:114
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin and those who 6:150
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler But those who 7:36
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 7:42
| والذين VELZ̃YN velleƶīne o kimseleri and those who 7:64
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve olanları and those 7:72
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who 7:88
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin And those who 7:147
| والذين VELZ̃YN velleƶīne onlar ki And those who 7:153
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselere and those who 7:156
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve -kimseler/olanlar And those who 7:170
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseleri But those who 7:182
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise And those whom 7:197
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 8:36
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who - 8:49
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin and those who 8:52
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin and those who 8:54
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki and those who 8:72
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 8:72
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 8:73
| والذين VELZ̃YN velleƶīne onlar ki And those who 8:74
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki and those who 8:74
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki And those who 8:75
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 9:34
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselere And those who 9:61
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 9:79
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 9:88
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 9:100
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 9:107
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler için and those who 9:113
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kiimselere But those who 10:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve olanlar and those - 10:7
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere gelince And those who 10:27
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 10:103
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 11:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 11:66
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri and those who 11:94
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise And those whom 13:14
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler ise And for those who 13:18
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve -kimseler And those who 13:21
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar And those who 13:22
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 13:25
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those (to) whom 13:36
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin and those who 14:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those whom 16:20
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 16:41
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselere and those who 16:100
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerle and those who 16:128
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 22:17
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 22:17
| والذين VELZ̃YN velleƶīne -a gelince And those who 22:51
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 22:57
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 22:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve Those who 23:3
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve Those who 23:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 23:5
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 23:8
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 23:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki And those 23:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki And those 23:59
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar ki And those who 23:60
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 24:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 24:6
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerle And those who 24:33
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 24:39
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve olanlar and those who 24:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 25:64
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 25:65
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who, 25:67
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar And those who 25:68
| والذين VELZ̃YN velleƶīne onlar And those who 25:72
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar And those who, 25:73
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve onlar And those who 25:74
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 29:7
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who 29:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 29:23
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 29:52
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who 29:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseleri And those who 29:69
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve bulunanlar and those 33:12
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 33:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve and those who 33:60
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise But those who 34:5
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those who 34:38
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise and those 35:7
| والذين VELZ̃YN velleƶīne (gelince) But those who 35:10
| والذين VELZ̃YN velleƶīne And those whom 35:13
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 35:36
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 39:3
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 39:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere And those who 39:17
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere And those who 39:51
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 39:63
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise while those (whom) 40:20
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve and those 40:31
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselere and those who 40:51
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler and those who 40:58
| والذين VELZ̃YN velleƶīne gelince And those who 41:44
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseleri And those who 42:6
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin And those who 42:16
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise and those who 42:18
| والذين VELZ̃YN velleƶīne fakat And those who 42:22
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 42:37
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 42:38
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve o kimseler And those who, 42:39
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve and those 44:37
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 45:11
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 46:3
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimselerin And those who 47:2
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselerin And those who 47:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere ise But those who 47:8
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler ise but those who 47:12
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimselere gelince And those who 47:17
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve bulunanlar and those who 48:29
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 52:21
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 57:19
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 57:19
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 58:3
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kendilerine and those who 58:11
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler And those who 59:9
| والذين VELZ̃YN velleƶīne kimseler And those who 59:10
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve bulunanlarda and those 60:4
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 64:10
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve olanları and those who 66:8
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:24
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:26
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:27
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:29
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:32
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve And those who 70:33
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve -kimseler And those who, 70:34
| والذين VELZ̃YN velleƶīne ve kimseler But those who 90:19
|وبذيVBZ̃Yve biƶīveand with1x
| وبذي VBZ̃Y ve biƶī ve and with 4:36
|وبماVBMEve bimāveand because1x
| وبما VBME ve bimā ve and because 3:79
| وبما VBME ve bimā ve çünkü and because 4:34
| وبما VBME ve bimā ve dolayı and because 9:77
| وبما VBME ve bimā ve şeyi and with what 40:70
| وبما VBME ve bimā ve ötürüdür and because 40:75
| وبما VBME ve bimā ötürü and because 46:20
|وذاتVZ̃ETve ƶāteveand to1x
| وذات VZ̃ET ve ƶāte ve and to 18:18
|وذيVZ̃Yve ƶīveand (with)1x
| وذي VZ̃Y ve ƶī ve and (with) 2:83
|وعلىVALve ǎlāveAnd on15x
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerini and on 2:7
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and on 2:7
| وعلى VAL ve ǎlā ve (lazımdır) And on 2:184
| وعلى VAL ve ǎlā üzerinedir And upon 2:233
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerinde And on 2:233
| وعلى VAL ve ǎlā and upon 2:236
| وعلى VAL ve ǎlā And on 3:122
| وعلى VAL ve ǎlā And on 3:160
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and on 3:191
| وعلى VAL ve ǎlā ve -üzereyken and (lying) on 4:103
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 5:11
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 5:23
| وعلى VAL ve ǎlā ve olan and upon 5:110
| وعلى VAL ve ǎlā ve And to 6:146
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerinde and on 7:46
| وعلى VAL ve ǎlā ve and upon 8:2
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and on 9:26
| وعلى VAL ve ǎlā And on 9:51
| وعلى VAL ve ǎlā ve And on 9:118
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and on 11:48
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and on 12:6
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and upon 12:38
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 14:11
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 14:12
| وعلى VAL ve ǎlā ve aittir And upon 16:9
| وعلى VAL ve ǎlā ve sadece and on 16:42
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerinde and upon 16:99
| وعلى VAL ve ǎlā ve And to 16:118
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerinde and on 22:27
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerinde and on 23:22
| وعلى VAL ve ǎlā ve and on 27:19
| وعلى VAL ve ǎlā ve and upon 29:59
| وعلى VAL ve ǎlā ve and [on] 37:113
| وعلى VAL ve ǎlā ve üstünde and upon 40:80
| وعلى VAL ve ǎlā ve and upon 42:36
| وعلى VAL ve ǎlā ve and upon 46:15
| وعلى VAL ve ǎlā ve üzerine and upon 48:26
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 58:10
| وعلى VAL ve ǎlā ve And upon 64:13
|وعنVANve ǎnveand from4x
| وعن VAN ve ǎni and from 5:91
| وعن VAN ve ǎn ve and from 7:17
| وعن VAN ve ǎn ve and from 7:17
| وعن VAN ve ǎni ve and on 50:17
| وعن VAN ve ǎni ve and on 70:37
غ ي ر|ĞYRوغيرVĞYRve ğayraveand other than2x
غ ي ر|ĞYR وغير VĞYR ve ğayra and not 6:99
غ ي ر|ĞYR وغير VĞYR ve ğayra ve and other than 6:141
غ ي ر|ĞYR وغير VĞYR ve ğayra and other than 6:141
غ ي ر|ĞYR وغير VĞYR ve ğayru ve olmadan and not 13:4
غ ي ر|ĞYR وغير VĞYR ve ğayri ve and unformed, 22:5
|وفيVFYve fīveAnd for13x
| وفي VFY ve fī ve vardı And in 2:49
| وفي VFY ve fī ve and in 2:177
| وفي VFY ve fī and in 2:201
| وفي VFY ve fī ve içinde and in 5:80
| وفي VFY ve fī ve and in 6:3
| وفي VFY ve fī ve içine and in 6:25
| وفي VFY ve fī ve vardı And in 7:141
| وفي VFY ve fī ve vardı and in 7:154
| وفي VFY ve fī ve and in 7:156
| وفي VFY ve fī ve and in 9:17
| وفي VFY ve fī and in 9:60
| وفي VFY ve fī and in 9:60
| وفي VFY ve fī ve and in 10:64
| وفي VFY ve fī ve (vardır) And in 13:4
| وفي VFY ve fī ve vardı And in 14:6
| وفي VFY ve fī ve and in 14:27
| وفي VFY ve fī ve and in 17:46
| وفي VFY ve fī ve içine and in 18:57
| وفي VFY ve fī ve and in 22:78
| وفي VFY ve fī ve var and in 41:5
| وفي VFY ve fī ve and in 41:31
| وفي VFY ve fī ve and in 41:53
| وفي VFY ve fī ve and in 43:84
| وفي VFY ve fī ve And in 45:4
| وفي VFY ve fī vardı And in 51:19
| وفي VFY ve fī ve vardır And in 51:20
| وفي VFY ve fī ve vardır And in 51:21
| وفي VFY ve fī ve vardır And in 51:22
| وفي VFY ve fī ve (ibret) vardır And in 51:38
| وفي VFY ve fī ve (ibret) vardır And in 51:41
| وفي VFY ve fī ve (ibret) vardır And in 51:43
| وفي VFY ve fī ise vardır And in 57:20
| وفي VFY ve fī ve And for 83:26
ك و ن|KVNوكانVKENve kāneveAnd (it will) be38x
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve oldu and became 2:34
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne and is 4:17
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:30
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi And is 4:39
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:47
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:85
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne and is 4:92
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:96
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne and is 4:99
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:100
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:104
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:108
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:111
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:113
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne and is 4:126
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne and is 4:130
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:131
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:133
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:134
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:147
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne And is 4:148
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:152
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:158
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:165
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:169
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 4:170
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne iken and His throne was 11:7
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve o (idi) and he was 11:42
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne idi and (it) was 17:5
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 17:11
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve ise And is 17:27
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne gerçekten And is 17:67
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne gerçekten And is 17:100
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve olan and is 18:28
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve vardı And was 18:34
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah 18:45
ك و ن|KVN وكان VKEN vekāne ama But is 18:54
ك و ن|KVN وكان VKEN vekāne çünkü vardı (as there) was 18:79
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve vardı and was 18:82
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi and was 18:82
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 18:98
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve oldu and he was 19:13
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve olup And (it) is 19:21
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi and was 19:51
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve -idi and was 19:54
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve -idi And he used 19:55
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve -idi and was 19:55
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 25:20
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And (it will) be 25:26
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne zaten And is 25:29
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 25:54
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve olan and is 25:55
ك و ن|KVN وكان VKEN vekāne ve olur but are 25:67
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 25:70
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve vardı And were 27:48
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi And it was 30:47
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah 33:5
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi And Allah is 33:9
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idiler And is 33:15
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 33:19
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve and Allah is 33:25
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:27
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And that is 33:30
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 33:37
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 33:38
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:40
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And He is 33:43
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:50
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:51
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:52
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 33:59
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi And he was 33:69
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And Allah is 33:73
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve oldu and became 38:74
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve and Allah 48:4
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve (gerçekten) and is 48:5
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve and Allah 48:7
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 48:14
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve and is 48:19
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve and is 48:21
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 48:24
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve And is 48:26
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve idi and was 65:9
ك و ن|KVN وكان VKEN ve kāne ve olmuştur and has been 76:22
ك و ن|KVNوكانتVKENTve kānetiveand is2x
ك و ن|KVN وكانت VKENT ve kāneti ve and is 19:5
ك و ن|KVN وكانت VKENT vekāneti ve while is 19:8
ك و ن|KVN وكانت VKENT ve kānet ve olmuştu and she was 66:12
ك و ن|KVN وكانت VKENT ve kāneti ve olur and will become 73:14
ك و ن|KVNوكانواVKENVEve kānūveand are6x
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldukları and they were 2:61
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE vekānū ve idiler though they used to 2:89
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū and they used to 3:112
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū idiler and they were 5:44
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve (sebebiyledir) and they were 5:78
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve olanlar (var ya) and become 6:159
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and they were 7:133
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve olmuşlardı and they were 7:136
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and they were 7:146
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and they were 7:148
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve and are 10:63
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and were 10:75
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and they were 11:116
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve idiler and they were 12:20
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve (için) and are 12:57
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve And they used (to) 15:82
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve idiler and were 18:101
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve-idiler and they were 21:73
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve idiler and they were 21:90
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and they were 23:46
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and became 25:18
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve and used (to) 27:53
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE vekānū ve oldular though they were 29:38
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve -idiler and were 30:10
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū o zaman oldular and they will be 30:13
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve oldular and become 30:32
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve olduklarında and they were 32:24
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū onlar idiler And they were 35:44
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE vekānū ve devam ettiler But they used to, 41:15
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve and used to 41:18
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve olanlar and were 43:69
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve and they will be 46:6
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū zaten onlar idiler and they were 48:26
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve ediyorlardı And were 56:46
ك و ن|KVN وكانوا VKENVE ve kānū ve And they used (to) 56:47
ك و ن|KVNوكنتمVKNTMve kuntumveand you were1x
ك و ن|KVN وكنتم VKNTM vekuntum siz iken While you were 2:28
ك و ن|KVN وكنتم VKNTM ve kuntum siz bulunuyordunuz And you were 3:103