» 27 / Neml  48:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 48
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَكَانَ (VKEN) = ve kāne : ve vardı
2. فِي (FY) = fī :
3. الْمَدِينَةِ (ELMD̃YNT) = l-medīneti : şehirde
4. تِسْعَةُ (TSAT) = tis'ǎtu : dokuz
5. رَهْطٍ (RHŦ) = rahTin : kişi
6. يُفْسِدُونَ (YFSD̃VN) = yufsidūne : bozgunculuk yaparlardı
7. فِي (FY) = fī :
8. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
9. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
10. يُصْلِحُونَ (YṦLḪVN) = yuSliHūne : düzeltmezlerdi
ve vardı | | şehirde | dokuz | kişi | bozgunculuk yaparlardı | | yeryüzünde | ve | düzeltmezlerdi |

[KVN] [] [MD̃N] [TSA] [RHŦ] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [ṦLḪ]
VKEN FY ELMD̃YNT TSAT RHŦ YFSD̃VN FY ELÊRŽ VLE YṦLḪVN

ve kāne l-medīneti tis'ǎtu rahTin yufsidūne l-erDi ve lā yuSliHūne
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون

 » 27 / Neml  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve vardı And were
في | FY in
المدينة م د ن | MD̃N ELMD̃YNT l-medīneti şehirde the city
تسعة ت س ع | TSA TSAT tis'ǎtu dokuz nine
رهط ر ه ط | RHŦ RHŦ rahTin kişi family heads,
يفسدون ف س د | FSD̃ YFSD̃VN yufsidūne bozgunculuk yaparlardı they were spreading corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
ولا | VLE ve lā ve and not
يصلحون ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪVN yuSliHūne düzeltmezlerdi reforming.

27:48 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve vardı | | şehirde | dokuz | kişi | bozgunculuk yaparlardı | | yeryüzünde | ve | düzeltmezlerdi |

[KVN] [] [MD̃N] [TSA] [RHŦ] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [ṦLḪ]
VKEN FY ELMD̃YNT TSAT RHŦ YFSD̃VN FY ELÊRŽ VLE YṦLḪVN

ve kāne l-medīneti tis'ǎtu rahTin yufsidūne l-erDi ve lā yuSliHūne
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون

[ك و ن] [] [م د ن] [ت س ع] [ر ه ط] [ف س د] [] [ا ر ض] [] [ص ل ح]

 » 27 / Neml  Suresi: 48
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وكان ك و ن | KVN VKEN ve kāne ve vardı And were
Vav,Kef,Elif,Nun,
6,20,1,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
المدينة م د ن | MD̃N ELMD̃YNT l-medīneti şehirde the city
Elif,Lam,Mim,Dal,Ye,Nun,Te merbuta,
1,30,40,4,10,50,400,
N – genitive feminine singular noun
اسم مجرور
تسعة ت س ع | TSA TSAT tis'ǎtu dokuz nine
Te,Sin,Ayn,Te merbuta,
400,60,70,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
رهط ر ه ط | RHŦ RHŦ rahTin kişi family heads,
Re,He,Tı,
200,5,9,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
يفسدون ف س د | FSD̃ YFSD̃VN yufsidūne bozgunculuk yaparlardı they were spreading corruption
Ye,Fe,Sin,Dal,Vav,Nun,
10,80,60,4,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يصلحون ص ل ح | ṦLḪ YṦLḪVN yuSliHūne düzeltmezlerdi reforming.
Ye,Sad,Lam,Ha,Vav,Nun,
10,90,30,8,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَكَانَ: ve vardı | فِي: | الْمَدِينَةِ: şehirde | تِسْعَةُ: dokuz | رَهْطٍ: kişi | يُفْسِدُونَ: bozgunculuk yaparlardı | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | وَلَا: ve | يُصْلِحُونَ: düzeltmezlerdi |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وكان WKEN ve vardı | في FY | المدينة ELMD̃YNT şehirde | تسعة TSAT dokuz | رهط RHŦ kişi | يفسدون YFSD̃WN bozgunculuk yaparlardı | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | ولا WLE ve | يصلحون YṦLḪWN düzeltmezlerdi |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve kāne: ve vardı | : | l-medīneti: şehirde | tis'ǎtu: dokuz | rahTin: kişi | yufsidūne: bozgunculuk yaparlardı | : | l-erDi: yeryüzünde | ve lā: ve | yuSliHūne: düzeltmezlerdi |
Kırık Meal (Transcript) : |VKEN: ve vardı | FY: | ELMD̃YNT: şehirde | TSAT: dokuz | RHŦ: kişi | YFSD̃VN: bozgunculuk yaparlardı | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | VLE: ve | YṦLḪVN: düzeltmezlerdi |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şehirde dokuz kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk ediyorlar, düzene hiç yanaşmıyorlardı.
Adem Uğur : O şehirde dokuz kişi (elebaşı) vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
Ahmed Hulusi : O şehirde, ortalıkta bozgunculuk yapan ve düzene uymayan dokuz kişilik bir çete vardı.
Ahmet Tekin : O şehirde dokuz çete reisi vardı ki, ülkede bozgunculuk yapıyorlar, karışıklık çıkarıyorlar, iyilik, ıslah tarafına, din ve dünya işlerinin, sosyal ilişkilerin düzeltilerek, geliştirilerek yaşanmasına hiç yanaşmıyorlardı.
Ahmet Varol : O şehirde dokuz adam vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor, düzen sağlamıyorlardı.
Ali Bulaç : Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı.
Ali Fikri Yavuz : O (Semûd kavminin bulunduğu Hicr adlı) şehirde dokuz kimse vardı ki, bunlar yeryüzünde fesad çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı.
Bekir Sadak : O sehirde, yeryuzunde bozgunculuk yapan, duzeltmeye ugrasmayan dokuz kisi vardi.
Celal Yıldırım : O şehirde dokuz kişilik bir (fesâdçı) grubu bulunuyordu ki onlar yeryüzünde fesâd çıkarıp barış ve düzenden yana olmuyorlardı.
Diyanet İşleri : Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.
Diyanet İşleri (eski) : O şehirde, yeryüzünde bozgunculuk yapan, düzeltmeye uğraşmayan dokuz kişi (çete) vardı.
Diyanet Vakfi : O şehirde dokuz kişi (elebaşı) vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
Edip Yüksel : Kentte dokuzlu bir çete vardı; bölgede bozgunculuk çıkarıyorlar ve asla iyi bir şey yapmıyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar o yerde bozgunculuk yapıyor, iyilik yapmaya yanaşmıyorlardı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Şehirde dokuz çete vardı, hep Arzda fesad yaparlar, salâha yaramazlardı
Fizilal-il Kuran : O şehirde, toplumda sürekli kargaşa çıkaran, hiç bir bozukluğu düzeltmeye yanaşmayan dokuz tane elebaşı vardı.
Gültekin Onan : Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı.
Hakkı Yılmaz : Ve o şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, iyileştirme yapmayan, Dokuz kişilik bir grup vardı.
Hasan Basri Çantay : O şehirde (düşman) dokuz erkek vardı ki bunlar yer (yüzün) de fesâd çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
Hayrat Neşriyat : O şehirde ise dokuz kişi vardı ki, yeryüzünde fesad çıkarıyorlardı, ıslâh etmiyorlardı.
İbni Kesir : Şehirde dokuz kişi vardı ki; yeryüzünde bozgunculuk yapıyor ve ıslah etmiyorlardı.
İskender Evrenosoğlu : Ve şehirde dokuz kişilik bir grup vardı ki; yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslâh etmiyorlardı.
Muhammed Esed : İmdi, o şehirde bozgunculuk yapıp düzen ve uyumdan yana olmayan dokuz kişi vardı;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şehirde dokuz kişi var idi ki, yerde fesada çalışıyorlardı, ıslahda bulunmuyorlardı.
Ömer Öngüt : O şehirde dokuz kişi vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, ıslah tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
Şaban Piriş : Şehirde dokuz çete vardı. Bunlar, yeryüzünü ıslah etmiyor, bozgunculuk yapıyorlardı.
Suat Yıldırım : Şehirde dokuz çete vardı ki bunlar ülkede hep bozgunculuk çıkarır, iyileştirme ve düzeltme adına hiç bir şey yapmazlardı.
Süleyman Ateş : Şehirde dokuz kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezlerdi.
Tefhim-ul Kuran : Şehirde dokuzlu bir çete vardı, yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı.
Ümit Şimşek : O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar iyiliğe hiç yanaşmaz, ülkede fesat çıkarıp dururlardı.
Yaşar Nuri Öztürk : O kentte, hep bozgun çıkarıp barışa hiç yanaşmayan dokuz çete vardı.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}